A külföldi diploma a rugalmasság bizonyítványa

Észak-Dunántúl. Tanulj így! – Amíg egy feladatot megoldasz, el is sajátítod a leckét. Külföldi diplomával könnyű az álláskeresés – ezt mutatja két fiatal sikere. Nem azért, mert dániai iskoláik rangosabbak a hazaiaknál, hanem mert a nemzetközi cégeknek, amelyektől ajánlatokat kaptak, rugalmasságukat bizonyítja, hogy otthonuktól távol tanultak.

A mosonmagyaróvári Varga Nóra értékesítés és marketing szakon tanult Koldingban. A gyakorlatorientált oktatás, az életszerű feladatok, az esettanulmányi versenyek vonzották a dániai intézménybe. Arra is lehetőséget kapott iskolájától, hogy Stuttgart közelében a Mercedes-Benz egyik projektjén dolgozzon más európai diákokkal együtt. Ennek nyomán egy gyakornoki állásajánlatot kapott, de inkább az Erasmus ösztöndíj révén fél évig Kölnben tanult.

Szakmai gyakorlatra Bécsbe mehetett az OMV-hez, egy már felelősséggel járó pozícióba. Megkérdezte, miért épp őt választották és mentora így felelt: „Láttam, hogy magyarként Dániában tanulsz angol nyelven, nemzetközi tapasztalattal rendelkezel, úgy gondoltam, precíz, talpraesett, ambíciókkal teli és könnyen alkalmazkodó vagy.”

Nóra most mesterképzésre és egy dán-brit diploma megszerzésére készül, iskolája nemzetközi diáknagykövete, így képviselheti Lettországban és Kínában. Nemzetközi cégnél szeretne elhelyezkedni, akár itthon. Gyakorlati helyet és állást keresve is sok helyre elküldte már jelentkezését és több pozitív visszajelzést kapott külföldi tapasztalatainak köszönhetően. Persze az is számít, hogy németül, portugálul is beszél. Szerinte fontos, hogy egy diplomás életrajzából kitűnjön, nyitott versenyekre, csereprogramokra, önkéntesmunkákra is.

A gönyűi Kadlicsek Rebeka szintén úgy véli, előnyt jelent neki külföldi diplomája. Tapasztalatai szerint a cégeknek azt bizonyítja: mindazt megtanulta, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy bárhol megállja a helyét, képes megérteni egy számára idegen környezetet is. Divattervezőként végzett Dániában, s már az iskolában is ruhaterveket készített s azokat kivitelezte, mert az az elve tanárainak, hogy amíg egy feladatot megold az ember, azalatt meg is tanulja a feladott leckét.

Csoportmunkák során különféle mentalitású emberekkel kellett együttműködnie, problémákat megoldania, akárcsak majd jövőbeli kollégáival. Megtanulta, hogy megfelelő információcsere nélkül nem tudja kamatozatni tudását, nem jut előre karrierje. Iskolája révén külföldi gyakorlatokon, tanulmányutakon vehetett részt: Milanóban és Sanghajban is szakmai és élettapasztalatokat szerzett. Bekerülhettek egy olasz cég kollekciójába tervei, így már most eredményekkel teli szakmai életrajza, pedig még csak pályakezdő. Először egy elismert nemzetközi divatcégnél szeretne dolgozni, de mielőbb saját márkája kialakításába is több energiát akar fektetni. Sokat utazik valószínűleg az elkövetkezőkben is, szerinte ez azért is kell, mert a divat is állandóan változik. Úgy véli, ha Magyarország mellett döntene később, gyakorlati háttérével itt is kedvező lehetőségeket találna.

Kadlicsek Rebeka több országban járt tanulmányutak, szakmai gyakorlatok révén, például Sanghajban. Koppenhágában a divathéten vehetett részt.

Varga Nóra Dániában és Németországban is tanult, a Mercedes-Benz, az OMV projektjein dolgozhatott gyakorlatképp.

Hányan mennek?
A dániai továbbtanulást segítő projekt révén 2007-ben egy, 2008-ban nyolc, 2009-ben ötvenhat diák ment ebben a skandináv országba. 2010-től számuk megtöbbszöröződött és évről évre nő. Több ezren érdeklődnek e lehetőség iránt. Hasonlóképp megugrott a más országokba jelentkező érettségizettek száma. Nincs nyilvántartás róluk, a becsléseket a jelentkezésüket segítő szervezetek adataira lehet alapozni, de sokan maguk intézik a felvételizést. Mintegy 15 ezer magyar fiatal tanulhat külföldön. Főként skót, dániai és ausztriai egyetemeken, mert ezekben az uniós állampolgároknak ingyenes az oktatás. Anglia is népszerű célpont, itt van tandíj, de kedvező a diákhitel, s többen mennek Németországba, az USA-ba és Hollandiába is. A Kisalföld felmérése szerint a térségbeli középiskolások fele tervezi, hogy egy ideig külföldön tanul. S egyre erősödik ez a trend.

Mennyiből jönnek ki?
A Dániában és Erasmus ösztöndíjjal Nyugat-Európában tanuló egyetemisták elmondása alapján átlagosan havi százötvenezer forintból tudnak megélni külföldön. A legdrágább országban nyolcszáz euróból. A legnagyobb kiadást a szállásdíj jelenti, ez jóval többe kerül, mint itthon. Az élelmiszer nem. Az első hónapok nagyobb költségeire számítani kell, a kollégiumra, az albérletre kauciót kell fizetni. A holmik kiköltöztetése viszont nem drága, mert több szállítási vállalkozó „szakosodott” a diákokra. Ha a fiatal repülővel negyed-félévente hazajön, az plusz költséget jelent. Ha alkalmi munkákat talál, eltarthatja magát, de óriási a kelet-európai munkakeresők száma.
A különbségek miatt az Erasmus a jövőben igazodik az államok árszínvonalához, attól függően havonta három-, négy- vagy ötszáz euró támogatást ad. Ez nem fedezi a diák minden kiadását, ez nem is cél, hiszen ha itthon tanul, akkor is költenie kell a megélhetésre. A Velux ösztöndíj viszont a repülőjegyre is ad pénzt és havonta 220 ezer forintnak megfelelő összeget jelent.

Gyász
„Csendesen alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője ringatja már. Nem jöhet vissza, hiába hívjuk, emléke szívünkben otthont talál. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagypapánk, dédink, apósunk és rokonunk, KONDOR GYÖRGY döri lakos életének 86. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 17-én 13 órakor lesz a döri temetőben. Engesztelő szentmise a temetés előtt, 12.15 órakor a helyi templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet. Elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MAROSI ALAJOS életének 74. évében, 2019. október 5-én súlyos, türelemmel viselt betegségben csendesen elhunyt. Hamvait szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra. Gyászoló szerettei
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Szerető szíveddel oly sokat adtál, Isten kegyelméből most megváltást kaptál. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSERPES JÁNOS (Hanesz) 2019. 09. 06-án, életének 92. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunk búcsúztatója 2019. október 18-án 16 órakor a soproni Szent György-templomban tartandó misét követően a templom urnatemetőjében lesz. Drága emléke a szívünkben él! Gyászoló család
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, szeretett édesapám, fiam, papánk, apósom, testvérem, sógorunk, nagybátyánk, keresztapánk, unokatestvérem, rokonunk és barátunk, GYŰRŰ LÁSZLÓ építész 71. évében rövid szenvedés után, családja körében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 18-án, pénteken 12 órakor lesz a győr-szabadhegyi új köztemetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Én a földön csak átvonuló vagyok... (zsoltár) Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy kedves hozzátartozónk, PAP JÓZSEFNÉ szül. Visy Alfonza Jozefa volt tanítónő életének 95. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 19-én 13 órakor lesz a rábapordányi temetőben. Engesztelő szentmise a temetés előtt, 12.15 órakor a helyi templomban. Külön köszönetet mondunk a győri Szent Anna Otthon minden dolgozójának lelkiismeretes munkájukért, valamint mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló szerettei
„Ha földi sátrunk összedől, Istentől kapunk lakást: örök otthont a mennyben, amit nem emberi kéz épített. (Szt. Pál) Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagypapánk, testvérünk, apósunk és rokonunk, BÓNA GYÖRGY LÁSZLÓ csornai lakos életének 80. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni végső nyugalomra helyezése 2019. október 18-án 15 órakor lesz a csornai Szent Antal-temetőben. Engesztelő szentmise 2019. október 25-én 18 órakor a Jézus Szíve-templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Hittünk, bíztunk, reménykedtünk, hogy tévedés talán, rettenetes a fájdalom, hogy nem élhetünk együtt tovább. Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett fiunk, testvérünk, unokánk, rokonunk, TAKÁCS BENCE (Picur) életének 22. évében, október 9-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 17-én, csütörtökön 15 órakor lesz a veszkényi temetőben. Az engesztelő szentmise 14.15 órakor kezdődik a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és mély gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család és a mentős bajtársak
„Küzdelmes volt életed, legyen áldott pihenésed. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Drága Keresztanyánk és Rokonunk, SZABÓ REZSŐNÉ Horváth Anna életének 89. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 18-án, pénteken 16 órakor lesz a ravazdi temetőben. Lelki üdvéért október 19-én, szombaton 18 órakor mondatunk engesztelő szentmisét. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
„Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek. Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LOCSMÁNDI LÁSZLÓ (dió) életének 88. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 18-án, pénteken 14.30 órakor lesz a süttöri temetőben. Engesztelő szentmise a temetés előtt, 14 órakor a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Nekem már mindenhogyan jónak kell, hogy legyen. (2019. 10. 09.) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesapám, nagyapánk, nagybátyánk, keresztapánk, apósom, nászom, rokonunk, BÉLYI GÁBOR (asztalosmester) életének 93. évében csendesen elhunyt. Temetési szertartása 2019. október 18-án, pénteken 17 órakor lesz a vámosszabadi (Vámosi) temetőben. Előtte engesztelő szentmisét 16.15 órakor a helyi katolikus templomban tartunk. Köszönjük mindenkinek, aki utolsó útjára kíséri vagy megemlékezik róla. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Örök az arcod, nem száll el a szavad. Minden mosolyod a szívünkben marad. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett feleségem, lányom, édesanyám, testvérem, menyem és rokonunk, NÉMETHNÉ TELL ANDREA életének 53. évében türelemmel viselt, súlyos betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 18-án, pénteken 14 órakor lesz az óvári temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KRIZSNÁNSZKY LAJOS TAMÁS életének 81. évében elhunyt. Temetése 2019. október 18-án, pénteken 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy KRASZNAI FERENCNÉ szül. Huszár Margit, a sokak által tisztelt és szeretett Gitke néni 2019. október 4-én, 91 éves korában visszaadta lelkét teremtőjének. Drága halottunkat 2019. október 21-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sopronbánfalvi temetőben. Részvétnyilvánítások mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, apósunk, nagypapánk, testvérünk és rokonunk, HORVÁTH ISTVÁN „BIMBI” 70 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 18-án, pénteken 15 órakor lesz az óvári temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet a diáktársaknak, az osztályfőnöknek, akik 45 éves osztálytalálkozójuk alkalmából emlékeztek IFJ. KLEÉ ISTVÁN osztálytársukra. Köszönettel: szülei és hozzátartozói.