Közélet

Elvadult, gondozatlan manapság Rábaszentmiklós határában a „szőlőhegy”. Talán csak a községi parcellán látszik a művelés nyoma. A terület fejlesztésére most pályázaton nyert támogatást a falu: utat építenek, gyümölcsöst telepítenek.
Alapításának hatvanadik évfordulóját ünnepelte a kónyi Erkel Ferenc Énekkar. A hat évtized alatt sokan megfordultak a kórusban, de vannak még alapító tagok, akik ma is énekelnek. És nem változott a karnagy személye sem: Veér György tanár úr hatvan, sőt, hatvanegy éve vezeti a csoportot. Ő a hét embere.