Kisalföld logö

2019. 06. 25. kedd - Vilmos 20°C | 29°C Még több cikk.

Akik a megyéért a legtöbbet tették

A megyei kitüntető címet és megyei kitüntető díjakat dr. Szakács Imre, a megyei közgyűlés elnöke adta át a díjazottaknak. Idén ők kapták az elismeréseket.

Győr-Moson-Sopron Megyéért Kék Szalag Kitüntető Cím: Rakovszky Zsuzsa író.

Rakovszky Zsuzsa Sopronban érettségizett és az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar-angol szakos tanári diplomát szerzett, majd az angol tanszék könyvtárában dolgozott. 1986-tól szabadfoglalkozású költő, író és műfordító. 1988-től 3 évig a Soros Alapítvány költészeti ösztöndíjasa Londonban. 1990-ben az Iowai Nemzetközi Írókongresszus, 1994-ben pedig a Poetry International vendége. 1997 szeptemberétől egy éven keresztül szerződéses munkatársként részt vett a Beszélő szerkesztésében. Számos műfordítása ismeretes, verseit és regényeit az alábbi kötetekben jelentette meg: „Hangok" címmel 1994-ben jelent meg első verseskötete, amelyet hamarosan az „Egyirányú utca" című követett. „Első regénye „A kígyó árnyéka" címmel jelent meg, amelyet három évvel később „A Hullócsillag éve", 2009-ben pedig „A Hold a hetedik házban" című regénye követett. Az 1981 és 2005 között született verseit „Visszaút az időben" címmel tette közzé 2006-ban.

Rakovszky Zsuzsa
Rakovszky Zsuzsa


Irodalmi munkásságát számos díjjal és kitüntetéssel ismerték el. 1980-ban Graves-díjjal, 1986-ban és 1991-ben Déry Tibor-díjjal, 1988-ban József Attila-díjjal, 1997-ben a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjjal, 2003-ban Márai Sándor-díjjal ismerték el, de birtokosa a Salvatore Quasimodo-díjnak, s végezetül ez év március 15-én Kossuth Díjban részesült. Gratulálunk irodalmi alkotómunkásságához, a kapott elismerésekhez csakúgy, mint a mai kitüntető címhez.

Győr-Moson-Sopron Megye Térségfejlesztéséért Széchényi Ferenc-díj: Somfai András okleveles építőmérnök.

Somfai András a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett diplomát út- és vasútépítő mérnöki szakon. 1966 és 1971 között a Győri Közúti Építő Vállalatnál művezetőként, majd építésvezetőként dolgozott. Előbb az 1. sz. főút Gönyű-Győr közötti szakaszának korszerűsítésén, majd a Rába ETO győri stadionjának mélyépítési munkáin dolgozott. Tervezései zömét a terület- és településrendezési tervek tették ki. 1997 és 2001 között magántervezőként, majd két évig a Nyugat-dunántúli Területi Főépítészi Hivatal vezető főtanácsosaként dolgozott. 1973 óta publikál és előadásokat tart közlekedéstudományi és urbanisztikai témakörben. Jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen ad elő. Tagja a Veszprémi Akadémiai Bizottságnak és több tudományos egyesületnek.

 Somfai András
Somfai András


1991-1999 között Győr-Moson-Sopron megyét képviselte a bécsi székhelyű Dunamenti Tartományok Munkaközösségének Közlekedési és Hajózási Munkabizottságában. 1991 óta tagja a területi tervtanácsnak. 1999 és 2006 között szakértőként segítette a Megyei Területfejlesztési Tanács által meghirdetett pályázatok bírálatát előkészítő munkacsoport munkáját.

Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatásáért Péterfy Sándor-díj: Domsichné Dr. Mezzei Márta pedagógiai szakpszichológus.

Domsichné Dr. Mezzei Márta 1983-ban végzett az ELTE BTK pszichológiai szakán. 1989-ben megszerezte a doktori címet. 1983 óta dolgozik a Mosonmagyaróvári Nevelési Tanácsadóban. Az intézmény megszervezése és szakmai fejlődése az ő munkájának köszönhető. Az első évtized eredményei elsősorban a gyermekek pszichés zavarainak egyéni terápiás módszerekkel történő megoldása és a szülők, óvodák, iskolák részére prevenciós munkaformák kialakítása volt.

Domsichné Dr. Mezzei Márta
Domsichné Dr. Mezzei Márta


Ezt követően az intézmény tevékenysége kibővült az óvodások iskolai előkészítésével, az óvodások szűrésével, a fejlődési lemaradást mutatók preventív fejlesztésével. A szakszolgálati ellátás a logopédia és a gyógytestnevelés lehetőségeivel bővült. 2005 óta a Nevelési Tanácsadó látja el a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás szakszolgálati feladatait. Az intézmény vezetőjének, Domsichné dr. Mezzei Mártának csendes, határozott személyisége, empátiája, emberséges vezetői magatartása méltán kivívta minden kollégája elismerését, nemcsak a tanácsadóban, de városi szinten és a szakmai körökben egyaránt.

Győr-Moson-Sopron Megye Közművelődéséért Dr. Kovács Pál-díjat Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar docense.

Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna 1964-ben született Győrött. Itt végezte a Tanítóképző Főiskolát, majd az ELTE Bölcsészettudományi Katán szerzett néprajz szakos diplomát. 2001-ben doktorált a Folklore Tanszéken. 2005-ben a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézetén a művelődésszervező szakot végezte el.

Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna
Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna


Fő kutatási területe a gyermekfolklór, a népballada és az egyéniségvizsgálat. Számos publikációja jelent meg az Arrabona, a Győri Tanulmányok, a Honismeret, a Műhely és a Néprajzi Hírek című folyóiratokban. Könyveivel nemcsak megyénkben, de az országban és a határainkon túl is megörvendezteti az olvasókat. Kivételes témái többek között a népi időjárásjóslásokkal, a néphagyományokkal foglalkoznak, értékek őrzője. Tudományos és tanári munkája - a Nyugat-Magyarországi Apáczai Csere János Karának egyetemi docense - mellett ismeretterjesztő előadásokat tart, énekel kiállításokon, művészeti fesztiválokon. Tagja a győri Melodiárium Kamarakórusnak. Verseket is ír, amelyek közül néhány országos antológiában is megjelent.

Győr-Moson-Sopron Megye Művészetéért Kormos István-díj: Gülch Csaba újságíró.

Gülch Csaba 1959-ben születtet Téten. Hosszú évekig tanárként dolgozott, majd 1994 óta a Kisalföld című megyei napilap munkatársa. Első versei 1975-ben jelentek meg. Főként a nyolcvanas évektől kezdődően rendszeresen publikál a Műhely, a Tekintet, a Somogy, az Új Forrás és az Árgus című irodalmi folyóiratokban. 1987-ben jelent meg első önálló kötete a „Remény útvesztői" címmel.

Gülch Csaba
Gülch Csaba


A nyolcvanas évek végétől a nyugati magyar irodalom alkotóival, alkotásaival foglalkozik. Kutatásainak eredményeként 1992-ben egy sajátos hangulatú interjúkötetet adott ki az „Idő fénylő nyoma" címmel. A témával kapcsolatos beszélgetései, esszéi, tanulmányai, azóta is rendszeresen olvashatóak a hazai irodalmi folyóiratokban. A „Profán zsoltár" című verseskötete 2005-ben jelent meg, melynek sajátos „melléklete" Dinnyés József CD-je a kötet 20 megzenésített versével. Írt monodrámát, verseket, esszéket és interjúkat, a "Túl a nosztalgián" című kötetének középpontjában a magyar emigráns irodalom alkotói állnak.

Győr-Moson-Sopron Megye Sportjáért Bauer Rudolf-díj: Kertész Antal, a Rábakecöli Sportegyesület szakosztályvezetője.

Kertész Antal 1940-ben született, az idén töltötte be a 70. életévét, ahogyan a rábakecöli labdarúgás története is. A labdarúgás szeretete gyermekkorától kíséri életét. Ifjúsági sportolói múltját követően 1962 őszén kezdte meg a szakosztályvezetői működését a Rábakecöli Sportegyesület jogelődjénél, Magyar József edzősége idején. Az 1970-es években meghatározó szerepet játszott a Rábakecöli TSZ SK megalapításában, amely akkor a maihoz hasonló szervezeti formában működött. Szakmai vezetésével a sportkör több alkalommal büszkélkedhetett bajnokcsapattal. Fiai az 1986/87. évadban megyei I. osztályba léphettek.

Kertész Antal
Kertész Antal


Nyugdíjasként is elkötelezettje az aktív sportnak. Közreműködése nélkül nem valósulhat meg sportrendezvény a településen. A Rábakecöli Sportegyesület szakosztályvezetőjeként a mai napig kulcsfontosságú szerepet vállal a bajnoki mérkőzések előkészítésében és lebonyolításában. Szívügye a sportélet népszerűsítése, az utánpótlás nevelés, a csapatépítés. Sportszeretete példaértékű.

Győr-Moson-Sopron Megye Egészségügyéért Dr. Petz Aladár-díj: Dr. Pohárnok László osztályvezető főorvos.

Dr. Pohárnok László a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát. Ezt követően a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Neurológiai Osztályán kezdett dolgozni. A neuroradiológia iránti érdeklődése ösztönözte arra, hogy radiológiai szakképesítést szerezzen, és munkáját radiológusként folytassa. 1989-től kezdődően végzett CT vizsgálatokat. Ezt megelőzően az Országos Idegsebészeti Intézetben, majd Ausztriában a Schwarzach-i kórházban vett részt egyéni CT továbbképzésen.

Dr. Pohárnok László
Dr. Pohárnok László


1990-ben főorvosi kinevezést kapott és egyben osztályvezető helyettesi megbízást. 1996 óta dolgozik rendszeresen a Nemzetközi Diagnosztikai Központ győri CT és MR laboratóriumában. 2002-ben szakvizsgát tett neuroradiológiából. 2004-ben osztályvezető főorvossá nevezték ki.
Jelenleg a Győr-Moson-Sopron Megyei Orvosi Kamara Felügyelő Bizottságának elnöki tisztségét tölti be. Tagja a Magyar Radiológusok Társaságának, a Magyar Neuroradiológiai Társaságnak - melyben vezetőségi tagnak választották -, és a Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológiai Társaságnak. Munkáját kezdetektől fogva mély hivatástudat jellemzi.

Győr-Moson-Sopron Megye Szociális Ellátásáért és Gyermekvédelméért Dr. Batthyány-Strattmann László-díj: Dr. Baikó Erzsébet, a Fogyatékos Gyermekek Otthona intézményvezetője.

Dr. Baikó Erzsébet 1990 óta dolgozik a Fogyatékos Gyermekek Otthonában, ahol intézeti orvosként kezdte a munkáját. Az első pillanattól kezdve nagy figyelmet fordított a gondozottak egészségi állapotának megóvására. Minden ellátottról részletes kórtörténeti összefoglalót készített, családi anamnézissel kiegészítve.
Szakmai ismereteit folyamatosan gyarapította, gyermekgyógyászati szakvizsgát, majd szociális szakvizsgát tett.

Dr. Baikó Erzsébet
Dr. Baikó Erzsébet


2002 óta az intézmény igazgatója. A gondozottak minél színvonalasabb ellátása érdekében következetes, ugyanakkor emberséges döntéseket hoz. Munkatársaival jó a kapcsolata. Manager típusú vezető, felkutatja a különböző pályázati, szponzori forrásokat, melyek elnyerésével az intézmény szolgáltatási színvonalát emeli.
Napi kapcsolatot tart fent a Tómalom-Híd Alapítvánnyal. Az alapítványhoz befolyt pénzösszegek felhasználásához adott javaslatai mindig az ellátottak érdekeinek szem előtt tartását tükrözik.

Győr-Moson-Sopron Megye Közigazgatásáért Dr. Csizmadia Andor-díj: Hunyaddobrai Éva, a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Osztályvezetője.

Hunyaddobrai Éva 1987-ben kezdett dolgozni a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztályán, tanulmányi felügyelőként. 1991-től az Oktatási-Művelődési és Sportosztály vezetője. 1993-ban – látva a fogyatékos tanulók esélytelenségét a munkavállalásra – megszervezte az első speciális szakiskolai osztályokat. Aktív résztvevője volt az első autista tanulócsoport kialakításának, amely – a hasonló méretű településekre figyelemmel – példa nélkül való fejlesztés volt.

Hunyaddobrai Éva
Hunyaddobrai Éva


Több olyan döntés végrehajtásában vett részt, melyek a gyerekeket, szülőket, pedagógusokat érintették, ezért nagy körültekintésre és empátiakészségre volt szükség az objektivitás megőrzése mellett. 2007-ben a módosított szakképzési törvénynek megfelelően gondolta végig a szakképzési rendszer átalakítását, melyben kezdeményező szerepet vállalt. 2008-ban létrejött a Győr-Moson-Sopron Megyei Szakképzés-szervezési Társulás, melynek jogi-szervezeti kereteinek kialakításában komoly munkát vállalt. A közigazgatási területen korszerű elméleti tudást szerzett, 2010 februárjában közszektor menedzserként diplomázott a Corvinus Egyetem Igazgatástudományi Karán.

Győr-Moson-Sopron Megye Gazdaságáért Meller Ignác-díj: Full Sopron Kft.

A Full-Sopron Kft.-t 1997-ben alapította Bognár Csaba egy kapuvári kenőanyag raktárral, irodával, illetve egy bérelt soproni töltőállomással. A cég mint hivatalos márkaképviselet a kezdetektől együttműködik az OMV Hungária Kft.-vel. Az ezredfordulón az ország 20 legjobban prosperáló kenőanyag kereskedéseinek egyike volt. 2003-ban átadásra került a cég kapuvári központja, professzionális töltőállomással, illetve buszok, kamionok számára is alkalmas járműtisztítóval. Ezekben az években kezdődött meg az üzemanyag szállítmányozás két szerelvénnyel, elsősorban saját töltőállomásaik, illetve partnereik ellátására.
2005-2006-ban a Kft. jelentős szerepvállalásával életre kelt Magyarországon a jól ismert európai AVIA-kúthálózat, a független töltőállomás-üzemeltetők szövetsége.

Full Sopron Kft.
Full Sopron Kft. Bognár Csaba.


A cég az AVIA International svájci kongresszusán elsőként képviselte a magyar vállalkozásokat.
2009-ben az OMV Hungária a céget választotta az észak-nyugat régió kizárólagos kenőanyag-nagykereskedelmi partnerének.

Olvasóink írták

 • 7. creat 2010. augusztus 22. 21:47
  „k.tamas 2010.08.22. 21:29
  El tudom fogadni, hogy nem beállított kép. De attól a véleményem semmit nem változott. Nem beállított képnél, főleg ha nem is mozog,, azért középre állítható a lényeg. Képzeld, egyszer volt a kezemben fényképezőgép, ha nem is tartom magam fotóművésznek, de ilyen apró dolgokra én azért figyelnék.
  De, ha van akinek így is jó, akkor semmi baj, hagyjuk az egészet!”
 • 6. k.tamas 2010. augusztus 22. 21:29
  „--> 3. hozzászólás creat 2010.08.21. 21:27

  Kedves Creat!
  Nem a fotós volt az ügyetlen... Ezek nem beállított képek, a díjak átadása előtt készültek mialatt elhangzott a díjazott életrajza, munkássága.”
 • 5. barka 2010. augusztus 22. 09:45
  „A helyszín: a soproni Szent István-templom...”
 • 4. tosa2 2010. augusztus 22. 08:21
  „Bocs a tudatlanságomért, de hol adták át ezeket a díjakat ?? Jól látom, hogy templomban ??”
 • 3. creat 2010. augusztus 21. 21:27
  „Két dolog merült föl bennem a cikket elolvasva:
  - Rakovszky Zsuzsa munkásságát nem ismerem. Ez ugye az én műveletlenséget. De sem a cikkből sem a neten utánaolvasva számomra nem derült ki, a soproni születésen, soproni érettségin kívül milyen kötődése van a városhoz, a megyéhez? Mit tett érte?
  - Az összes képet végignézve mindegyiket Szakács úr a legnagyobb alak, az ő kezében van az oklevél és plecsni, mintha ő kapta volna. Kedves Kisalföld, nem lehet, hogy a díjazottat kellett volna a középpontba állítani méretileg és oklevélileg is és ha már a Szakács urat mindenképp szerepeltetni kell, akkor esetleg a háttérben?
  Nem feltételezek politikai felhangot, viszont szerintem ügyetlen fotóst igen!”
 • 2. tosa2 2010. augusztus 21. 06:47
  „Mindenki végezte a dolgát !! Többet tett? Igen de talán a díj lebegett előtte ? Nem hiszem !
  Akkor mennyi pénzt is lehetne megspórolni pl. az ilyen ünnepségeken? Sok kicsi, sokra megy !!”
 • 1. jucuska40 2010. augusztus 20. 19:35
  „Gratulálink !!!!!!:)”
Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Piknik a Várkerületen

A Páneurópai Piknik 21. évfordulóján, augusztus 21-én, szombaton újabb piknikre vár mindenkit… Tovább olvasom