Rábaszovát fia és neveltje a hős Rozs József, szülőfaluja őrzi emlékét

Egy rábaközi hős katona életét dolgozza fel Szalay Balázs csornai helytörténet-kutató. A rábaszováti születésű Rozs József zászlós Munkácson esett el 1939 januárjában, a vízkereszti csatában.

Nyolcvan éve a Magyarországhoz visszacsatolt Munkácsot támadás érte. 1939. január 6-án csehszlovák páncélkocsik jelentek meg a városban. Egy rábaszováti, a haza védelmére önként jelentkező férfi elsőként vette fel a harcot az ellenséggel. Rozs József hősi halált halt az ütközetben. Idehaza hősként ünnepelték, ő emléktáblát, idős szülei anyagi támogatást kaptak. Szalay Balázs helytörténész kutatja a hős katona életútját.

Fedőneve Gorondi
– 1938 ősze és 1939 márciusa között a magyar revíziós törekvések miatt nagyon feszült volt a csehszlovák–magyar viszony. Több határincidens is történt, melyek közül a legjelentősebb a január 6i támadás volt, amely vízkereszti csata néven ismert. Korabeli újságokat lapozgatva találkoztam Rozs József nevével. Ő akkoriban hivatalosan térképhelyesbítőként tartózkodott Munkácson. Valójában azonban a Rongyos Gárda tagja volt Gorondi fedőnéven– mondta el Szalay Balázs. – Kiderült, hogy Rozs József 1902. június 5-én született Rábaszováton zsellércsaládban. Nehéz sorsa ellenére magánúton elvégezte a középiskolát. Nem volt még húszéves, amikor részt vett a nyugat-magyarországi felkelésben. Miután iskoláit befejezte, detektív lett, majd kishivatalnok. Például Budapest nyomortelepén, az Auguszta-telepen volt gondnok. Rajongásig szerették a nyomorúságos körülmények között élő telepiek, mert jó volt hozzájuk, segítette őket. 1938 őszén aztán elsők között jelentkezett, hogy segíthesse az elszakított országrészek visszatérését. A kutatás során, igaz, arról nem tudok, hogy verseket írt volna, de egy Petőfiéhez hasonló életút bontakozott ki előttem. Koplalva, nélkülözve jutott csak előbbre, de a hazaszeretet mindennél erősebb volt benne. 1939 januárjában Rozs József Munkácson a sötétben támadó csehszlovákokkal szemben az elsők között vette fel a harcot. A minden tekintetben túlerőben lévő támadók egyik páncélautójára ugrott fel és pisztolyával belőtt a figyelőnyíláson. A harcképtelen járműből kiugráló csehszlovákokkal kézitusa kezdődött, s fejbe lőtték Rozs zászlóst. Január 12-én temették el a rákoskeresztúri új köztemetőben, ahol sírja ma is látható. Önfeláldozása nem ment feledésbe – jegyezte meg Szalay Balázs.

Rozs József Rábaszováton született, hősként halt meg Munkácson.
Rozs József Rábaszováton született, hősként halt meg Munkácson.

Hősként búcsúztatták
– Szülőfalujában, Rábaszováton gyászmisén emlékeztek meg róla. Néhány nappal a halála után mozgalom indult azért, hogy a hamvait szállítsák haza. Özvegye, a rábapordányi származású Tekler Anna viszont azt kérte, hogy ne vigyék el a sírt. „Kell nekem az a kis sírdomb, ami a legdrágább hely számomra, ott egy kicsit megnyugszom, erőt merítek a nélküle olyan nehéz, egyedülvaló élethez” – írta az özvegy a kezdeményezésre. Kerényi Aladár csornai járási tisztiorvos azt javasolta, hogy állítsanak emléktáblát a tiszteletére a községben. Előbb a szülői házra gondoltak, de az annyira roskatag volt, hogy attól féltek, nem bírja el a márványtáblát. A szováti leventék karolták fel az emléktábla ügyét, melyet végül Mechle Béla soproni kőfaragómester készített el ungvári kőből. A szováti iskola falán helyezték el. A tudósítások szerint 1941. május 25-én leplezték le. Rozs hősiességéről a kerület országgyűlési képviselője, Somogyváry Gyula emlékezett meg – osztotta meg kutatási eredményét a Kisalfölddel Szalay Balázs. 

Rozs Józsefet hősi halála után Bátorsági éremre terjesztették fel. Ám mielőtt erről döntés született volna, Horthy Miklós kormányzó megalapította a Magyar Vitézségi Érmet. E kitüntetés arany fokozatát júliusközepén másodikként kapta meg posztumusz a rábaszováti katona. A magas rangú kitüntetést rajtakívül mindössze negyven honvéd érdemelte ki a háború folyamán.

Munkács főterén ravatalozták fel és búcsúztatták a vízkereszti csata hőseit.
Munkács főterén ravatalozták fel és búcsúztatták a vízkereszti csata hőseit.

Előkerült az emléktábla
A megye a Rozs szülőkről sem feledkezett meg. Édesanyja 77, édesapja 81 éves volt ekkor, nagy szegénységben éltek. Nagy Gyula plébános révén megyeszerte adakozás indult meg a javukra és komoly összeggel támogatták őket. 

A szováti iskola falán elhelyezett emléktáblát a politikai fordulat miatt néhány év múlva levették és a hozzátartozók gondjaira bízták. A rendszerváltás után a falubeliek adományaiból 2005-ben felújították a szováti temetőben álló hősi emlékművet. A restaurálást végző Rácz István bősárkányi kőfaragó az eredeti tábla szövegét véste fel a hősi emlékműre. „Községünk fia és neveltje volt Rozs József zászlós, aki 1939. január 6-án rendkívüli egyéni bátorsággal áldozta fel életét Munkácsnál hazánk védelmében.” Sőt, a mester az eredeti táblát is megőrizte.

Gyász
,,Ha majd rátérünk mi is erre az útra, megyünk hozzád, s találkozunk újra. Hiába omlik rád a sír komor göröngye, emléked itt marad szeretteid szívében. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VASZARI JÓZSEF 25 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. október 17-én, csütörtökön 11 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
,,Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH LÁSZLÓNÉ szül. Nagy Mária hosszan tartó betegség után, 75. évében elhunyt. Temetése 2019. október 18-án, pénteken 14 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Búcsúztam volna Tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, fiam, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérem, sógorunk és rokonunk, HARASZT JÓZSEF 62 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 16-án, szerdán 15 órakor lesz a bőnyi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA IMRE Csorna, Szatmári utcai volt lakos 85 éves korában csendesen elhunyt. Engesztelő szentmise 2019. október 16-án 8 órakor kezdődik a premontrei templomban. Temetéséről később intézkedünk. Gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyám, testvérünk és rokonunk, MUZSAI KATALIN szabónő életének 80. évében, hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 17-én, csütörtökön 13 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójától. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Kérjük, hogy szeretett hozzátartozónktól csak egy-egy szál virággal búcsúzzanak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MARJAI JÓZSEF életének 67. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 17-én, csütörtökön 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk KARÁCSONY ANDRÁS halálának 1. évfordulóján. A sors kegyetlen és mostoha, szeretni megtanít, de feledni soha. Szerető szüleid, kislányod, bátyád és családja
Beledi Általános Iskola 1974-ben végzett diákjai 45 éves osztálytalálkozójuk alkalmából kegyelettel emlékeznek A osztály osztálytársaikra: SIMON LÁSZLÓ KLEÉ ISTVÁN TAKÁCS GYULA VARGA ANDRÁS B osztály osztályfőnökükre PÁLFY JÓZSEFRE osztálytársaikra DUDÁS LÁSZLÓ SZABÓ JÓZSEF Emlékük szívünkben tovább él.
Én megyek őhozzá, de ő nem jön ide vissza énhozzám. Fájó szívvel emlékezünk, HÁRY ZOLTÁNNÉ Irénkére halálának 1. évfordulóján. Szeretett édesanyámról és nagymamámról szentmise keretében 2019. október 13-án 18 órakor a győri Szent Imre templomban emlékezünk meg. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezem ÖZV. KÓKAI LÁSZLÓNÉ (Ibolya) halálának 1. évfordulójára Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem ugyanaz. Bocsáss meg, ha valamit hibáztam. Nem tudtalak megmenteni, pedig próbáltam. Kérem az Istent, hogy bánjon jól Veled, helyettem az angyalok simogassák fejed. Olyan drága voltál nekem, hogy ezt nem pótolja senki, lelkem sebeit nem gyógyítja semmi. Örökké szerető párod, Tibor
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ZSUZSANNA szül. Bisztri Zsuzsanna halálnak 10. évfordulójára! De szomorú mindig egyedül lenni, valakit mindig hiába keresni. Valakire várni, aki nem jön többé, valakit szeretni örökkön örökké. Elmentél, azóta a temetőt járom, ez lett az én világom. Elmegyek mindig hozzád, amíg élek, nem hagylak magadra vissza-visszatérek. Ha eljön az én órám, hozzád hazatérek. Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, örökké tart a rád emlékezés. Szerető Édesanyád és az Esztergomi család
Hálás szívvel emlékezem Édesanyámra SZILÁDI GYULÁNÉRA halálának 50. évfordulóján. Neki köszönhetem az életem, tőle tanultam mindent. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, míg élek őrzöm őket. Szerető lánya
Szívemben fájdalommal, Szememben könnyekkel emlékezem szerető férjemre NAGY REZSŐ halálának első évfordulóján. Eltünt egy élet csak az emlék maradt, de összeköt minket az igaz szeretet. Isten országa most már a te hazád, ott várj reám, ha majd az én időm is lejár. Bánatos feleséged: Joli
Szomorú szívvel emlékezünk RIGÓ TIBOR születésének 80. évfordulóján. Az idő múlik feledni nem lehet szívünk őrzi drága emlékedet Életed elszállt mint a virágillat De emléked ragyog mint a fényes csillag. Számunkra Te sosem leszel halott örökké élni fogsz, mint a csillagok. Szeretteid és a Papa csillaga Dávid.
Hálás szívvel mondunk köszönetet az osztálytársaknak, akik SZEKÉR JÁNOS sírjára az 50. osztálytalálkozó alkalmából a megemlékezés virágait elhelyezték. Felesége és gyermekei