Ne higgy a hízelgő szónak!

„Mert az ilyenek (Jézus ellenségei)… nyájas beszéddel, meg hízelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak szívét.” (Római levél 16,18)

A RÓKA ÉS A FAJDKAKAS

A fajdkakas fenn ült a fán. Odasompolygott a róka s így szólt:

– Jó napot kívánok, fajdkakas barátom, meghallottam a hangodat, s eljöttem, hogy meglátogassalak. – Köszönöm a jó szót – felelte rá a fajd. Tette magát róka koma, hogy nem jól hallja s így szólt: – Mit mondasz? Nem hallom. Fajdkakas barátom, jó volna, ha lejönnél a fűre, sétálgatni, beszélgetni velem, mert ha csak a fáról hangzik, nem hallom a hangod. – A fajdkakas így szólt: – Félek leszállni a fűre. Nekünk, madaraknak, veszedelmes ám a földön járni. – Talán tőlem félnél? – kérdezte a róka. – Ha nem tőled, hát a többi vadállattól félek – mondta erre a fajd. – Van az erdőn mindenféle állat. – Ugyan, fajdkakas barátom, nemrég egy parancs jelent meg, amely azt rendeli, hogy békesség legyen az egész világon. Azóta itt az állatok nem is bántják egymást. – Látod, ez nagyon szép – mondta erre a fajdkakas –, mert látod, ott kutyák jönnek, s régi szokás szerint el kellene futnod, de most mà ¡r nincs mitől félned.

Meghallotta a róka a „kutya” szót, hegyezni kezdte a fülét s el akart illanni. – Hova? Hova? – kérdi tőle a fajdkakas. – Hiszen most békeparancs van, s a kutyák már nem bántanak senkit. – Ki ismerheti ki őket – felelte a róka –, meglehet, hogy nem hallották a parancsot. – S egy-kettőre elmenekült. (Tolsztoj)

Ha valaki rá akar venni valamire, amiről tudod, vagy érzed, hogy nem helyes, ne engedj neki! Bárhogy is hízeleg, és meg akar nyerni annak a dolognak, tarts ki a véleményed mellett! A puszta üres ígérgetés nem biztosíték arra, hogy engedj neki. A róka hízelkedése valójában csapda volt a fajdkakasnak. Ráadásul hazudott is. Szerencsére átlátta ezt a fajd, és az eszessége is segített elűzni maga mellől azt, aki a rontására tört. A kutyák említésével, amelyek a róka ellenségei, leleplezte és elijesztette alattomos támadóját. Itt érvényesült a bölcs mondás: „A hazug embert előbb utolérik, mint a sánta kutyát”. Figyeld meg a Biblia igéit, mit tanítanak a hízelkedésről! Kerüld el ezt a csapdát! Vegyél bátorságot, hogy ellenállj a hazug kérésnek! Kérd Istent minden nap, hogy adjon neked bölcsességet minden élethelyzetben, hogy helyesen és bátran tudj dönteni, szólni, cselekedni! Ha kell, kérj segítséget!

„A bolondnak szája az ő romlása, és az ő beszédei az ő életének tőre. A rágalmazónak beszédei hízelkedők; és azok a szív belsejét áthatják.” „Aki vermet ás [másnak], abba belé esik; és aki felhengeríti a követ, arra gurul vissza. A hazug nyelv gyűlöli az általa megrontott [embert], és a hízelkedő száj romlást szerez.” (Példabeszédek könyve 18,7–8; 26,27–28)

Érdemes követni Pál apostolt, hogy mi se tűrjük meg magunkban ezt a gonosz jellemvonást.

„Mert nem léptünk fel soha hízelgő beszéddel, amint tudjátok, sem leplezett kapzsisággal – Isten a tanúnk!” (Thesszalonikaiakhoz írt első levél 2,5)

Szerető barátod: Attila bácsi
[email protected]
Tel.: 30/2-26-27-28

Hozzászólások

Biztosított a magyar emberek élelmiszer-ellátása
A magyar mezőgazdaság és az élelmiszeripar 25 millió ember ellátására képes.
Újabb újságírógyilkosság történt Mexikóban
Egy újságírónőt többen megtámadták és bár kórházba szállították, ahol megműtötték, nem élte túl a támadást.
A Manchester United négyszázezres heti bérrel csábítja Sanchót
A labdarúgó a grandiózus bérezés mellett a 7-es mezszámot is megkapná.
Tételesen cáfolja az elemzőközpont a kormány elleni támadásokat
A magyar kormányt sok támadás érte a koronavírus-törvény elfogadása miatt, sokan antidemokratikusnak hívták, illetve diktatúrát emlegettek.
Gyász
„Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél. Nem haltál Te meg, csak álmodni mentél. Egy reményünk, mi éltet és vezet, hogy egyszer majd találkozunk veled! Csak fájó könnyek hullnak Érted. Örökké szeretünk és nem feledünk Téged. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagypapánk, testvérünk, apósunk, nászom, sógorunk, vejtársunk és rokonunk, DERDÁK JÓZSEF cserepes életének 69. évében „magányosan” elhunyt. Temetése 2020. április 3-án, pénteken 15 órakor lesz a vicai temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Elmentem Tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm, el kellett indulni. Az örök haza vár, isten veletek! A lelketek mélyén mindig ott leszek, sose felejtsetek. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, testvérünk, rokonunk, barátunk és ismerősünk, SZAKÁCS KÁROLY ISTVÁN (Piktor) életének 60. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2020. április 3-án, pénteken szűk családi körben, 16 órakor lesz a tétszentkúti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Hirtelen mentél el, köszönni sem tudtál, örökre lecsuktad csillagszemed. Vigyázunk az álmodra, te csak aludjál! Kedves Szerettünk, Isten Veled! Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesapánk, nagypapánk, testvérem, apósunk, rokonunk és barátunk, KANIZSA GYULA rábacsanaki lakos életének 57. évében váratlanul elhunyt. Temetése szűk családi körben megtörtént a rábacsanaki temetőben. Gyászoló család
„Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, sógorunk és rokonunk, HORVÁTH MIKLÓS a volt AFIT, majd a Plakett Kft. dolgozója életének 76. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. április 3-án, pénteken 15 órakor lesz a kónyi temetőben. A járványügyi helyzetre való tekintettel engesztelő szentmisét egy későbbi időpontban tartunk. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Ne emlékezz rám búsan, család, rokon, barát, add meg a könnyet, de élj és szeress tovább. Addig vagyok, míg élek szívetekben, bennetek. Ember voltam mindig, ezért szeressetek. Ezúton tudatjuk mindenkivel, hogy KEIZINGER RICHÁRD 35 éves korában, 2020. március 29-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. április 3-án, pénteken 13 órakor lesz a győr-újvárosi temetőben. A körülményekre való tekintettel szűk családi körben kísérjük utolsó útjára. Aki szeretne megemlékezni róla, otthon gyújtson egy szál gyertyát lelki üdvéért. Gyászoló család
„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyánk, nagymamánk, anyósom és rokonunk, FÜLEKI JÓZSEFNÉ szül. Kovács Erzsébet életének 80. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. április 3-án, pénteken 11 órakor lesz a győrzámolyi temetőben, szűk családi körben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Nem fogjuk már elgyengült kezedet, nem simogathatjuk őszülő fejedet. Fáradt teste megpihenni tért, hosszú, szép idő volt, amit Ő megért. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Drága Édesanyám, Szeretett Nagymamám, Testvérem, Anyósom, Keresztanyánk, Dédim és Rokonunk, ÖZV. BARUTA FERENCNÉ szül. Kovács Irén, a győri keksz- és ostyagyár nyugdíjasa életének 92. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni temetéséről a koronavírus-helyzetre való tekintettel később intézkedünk. Gyászoló család
„Úgy érzem, most lettem csak igazán árva, már csak emlékezni tudok az Édesanyámra. Hosszú útra ment, most végleg itt hagyott, fájó emlékkel könnybe lábadok. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BURKALI PÁLNÉ szül. Borbély Elvira életének 78. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. április 3-án, pénteken 15 órakor lesz szűk családi körben a tényői katolikus temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik emlékét kegyelettel őrzik. Gyászolják: Fia és Zsuzska, Unokái, Keresztlányai, Rokonai és Ismerősei
ÉRTESÍTÉS Értesítjük mindazon rokonokat, barátokat, ismerősöket, akik tisztelték, szerették, érdeklődésükkel, figyelmükkel megtisztelték, hogy édesapánk, GÁL IMRE életének 91. évében elhunyt. Hamvait - kívánságának megfelelően - szűk családi körben, 2020. március 26-án, felesége és szülei mellé örök nyugalomra helyeztük. Gyászoló család „Mint az ősz, oly szépen fogyni el, akár a por a kopott ösvényeken, mint óezüst dér az avult zsindelyen ha kél a nap. Így menni el. (B K J + 2011)
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy munkatársunk, HORVÁTH SÁNDOR a Győri Agroker Zrt. Igazgatóságának egykori elnöke, a Növényvédőszer-üzletág vezetője 2020. 03. 18-án tragikus hirtelenséggel, 60. életévében elhunyt. Az elhunytat társaságunk saját halottjának tekinti. Temetése szűk családi körben megtörtént. Emlékét megőrizzük. A Győri Agroker Zrt. dolgozói
Fájó szívvel emlékezünk, Szakács Károlyné szül. Rácz Edit Zsuzsanna halálának 5. évfordulójára. 'Hiányzik egy szó, egy érzés, egy élet, Hiányzik minden mi körül ölelt Téged! Kedves melegséged, óvó karjaid, Szemed fénye mosolygó ajkaid! Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, De szívünkben élsz, és örökké ott maradsz! Ha az égre nézünk, hol egy csillag ragyog, tudjuk őriznek téged az angyalok! Nagyon hiányzol nekünk! Szerető férjed és lányaid
Fájó szívvel emlékezünk id. BRUNNER KÁROLY halálának 7. évfordulóján. Elmentél tőlünk, nem vagy már többé, de emléked szívünkben élni fog örökké. Szerető családod
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HATOS JÓZSEF életének 78. évében váratlan hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. április 3-án 13 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Szívünk összes szeretetével emlékezünk, VÉGHELYI RAJMUND halálának 3. évfordulójára. Melletted az ember nem volt bánatos, azt sugalltad, az élet csodálatos. Most könnyes a szemünk, ennyi volt a csoda, nem fogunk feledni Téged többé soha. DRÁGA EMLÉKE ÖRÖKKÉ SZÍVÜNKBEN ÉL! Anya, apa, tesói: Klaudia, Bálint.
Fájó szívvel emlékezünk, POTYONDI IMRE halálának 25. évfordulójára! Csak az idő múlik, feledi nem lehet, szívünkben örökké él drága emléked. Bánatos feleséged, szerető gyermekeid, menyed, unokáid, dédunokáid