Hallgassa élőben!

Hetven éve hunyt el a győri diakonissza, Molnár Mária (1. rész)

Győrben a szabadhegyi református templomban találhatunk egy emléktáblát, amelyet Molnár Mária mártírhalált halt misszionárius tiszteletére állítottak 1993. október 24-én. Ő a győri református gyülekezet diakonisszája volt 1923 és 1925 között, majd a világ másik felére utazott, a pápuák földjére, ahol missziós tevékenységet folytatott: oktatta, nevelte, gyógyította a helybelieket. Nyitottságával, kedvességével hamar belopta magát a bennszülöttek szívébe, és odaadó tevékenységének csak a tragikus körülmények között bekövetkezett halála vetett véget 1943-ban! Elhunyta szoros összefüggésben volt a japán hadvezetés egyik legrejtélyesebb második világháborúbeli eseménysorozatával, az Akikaze üggyel! Jelen trilógia célja, hogy emléket állítson Molnár Máriának, bemutassa életútját, misszionáriusi tevékenységét, és ismertesse halálának tragikus körülményeit egy japán torpedórombolón!

A diakonissza

             Molnár Mária 1886 szeptemberében látta meg a napvilágot Várpalotán, ahonnan a fővárosba költöztek.     Segítő tevékenységét a Filadelfia Diakonissza Egyletben kezdte, majd a Bethesda Kórházban folytatta ápolóként. Erről így írt önéletrajzában: „…Sokoldalú kiképzést kaptam, ami képessé tett önálló munkára is. Pulzusmérés, vizeletvizsgálat, orvosságok adagolása, injekció- és infúzióadás mind feladatom volt. Kisebb műtéteket hajtottam végre, és megismertem minden operációs műszert…” Három éven keresztül szolgálta az egyletet, majd édesapja halála után vidékre került műtősnővérnek. Az első világháború kitörése után visszatért Budapestre önkéntes ápolónőnek, majd Galíciába (történelmi terület elnevezése, a mai Lengyelország és Ukrajna területén) hívta dr. Csia Sándor orvos. Egy járványkórház megfigyelő osztályán dolgozott, kitéve magát mindenféle betegség veszélyének. Dr. Csia Sándor így emlékezett rá: „Molnár Mária nemcsak ápolta a betegeket, nemcsak segített a műtéteknél, hanem részt vett az ápolószemélyzet kiképzésében és felügyeletében. Erélyes természete igen alkalmas volt erre. Kivette részét a lelki munkában is.” A háború után újra a fővárosban dolgozott: látogatta a börtönben élő rabokat és bukott nőket. „Önálló természete azonban önállóbb munka felé hajtotta.” – írta róla dr. Csia Sándor – „Beajánlottam… barátom, Czeglédy Sándor győri lelkésznek, aki 1923 áprilisában gyülekezeti diakonisszaként alkalmazta.”  


Molnár Mária a galíciaijárványkórházban. Jobbján Dr. Csia Sándor ül.

 

Molnár Mária a galíciai járványkórházban. Jobbján Dr. Csia Sándor ül.

 

A győri évek

            Dr. Czeglédy Sándor nagy szeretettel fogadta Molnár Máriát Győrben, aki 1923 áprilisában érkezett a városba: gyülekezeti bibliaórákat tartott, szívesen beszélgetett a testvérekkel, az összejöveteleket követően pedig közös éneklésüket gitárral kísérte.  Munkájához tartozott még a betegek és foglyok látogatása, a szegénygondozás, a vasárnapi iskola tartása, valamint az énekkar vezetése. Előfordult, hogy Czeglédy Sándor távolléte alatt ő nyújtott segítséget a felekezet tagjainak. Történt az egyik téli estén, hogy egy haldokló kért támaszt, de a lelkész Somogyban tartózkodott. Amikor Molnár Mária meghallotta, hogy valakinek segítségre van szüksége, nem gondolkodott, hanem nekivágott a zord éjszakának. Ez hatalmas, merész vállalkozás volt akkoriban, hiszen a beteghez csak a folyót átszelve lehetett eljutni! Ezen viszont jégtáblák úsztak, és a révész nem volt hajlandó elindulni a rájuk leselkedő veszélyek miatt. A diakonissza először csendesen kérlelte, hogy segítsen; de amikor érezte, nem várhat támogatást a révésztől, egyre határozottabb lett, míg végül beleugrott a csónakba és egyedül akart átevezni a vízen.  Ekkor a révész meggondolta magát, és vállalta a veszélyes utat.

            És mit csinált kevés szabadidejében? Horgászott! Gyakran lehetett látni őt, amint a Rábán csónakban ülve várta a kapást.

            Egy napon pedig bejelentette, Németországba megy!

 

Misszionárius lesz

             „Szerettem volna németül megtanulni, ezért kívánkoztam ki Németországba.” – mondta Molnár Mária. A Liebenzellben töltött évek alatt valóban sikerült elsajátítania a nyelvet, de valami más, sokkal mélyebb életcél is megfogalmazódott benne: misszionáriusként segíteni az elmaradott népeket. Érdekes, kezdetben szinte teljesen elzárkózott attól a gondolattól, hogy távoli helyekre utazzon: „Nem is olvastam a misszióról, sőt elkerültem, nem szívesen hallottam róla…Örültem, hogy vannak, akik óhajtanak menni, de én semmi vágyat nem éreztem ahhoz, hogy én is külmisszióba menjek.” –mesélte. Aztán hamarosan megváltozott a véleménye!

            Liebenzellben szokás volt, hogy esténként élménybeszámolót tartottak olyanok, akik messzi vidékeken szolgáltak, és hazatértek. Egyik alkalommal Doepke Frigyes szavait hallgatta, aki Új-Guineában, Mánusz szigetén végzett tevékenységéről tartott előadást. Molnár Mária ekkor kezdett el érdeklődni a vidék felől: „És akkor csodálatos érzés fogott el, mintha lelkemben megszólalt volna egy hang és azt mondta: én küldelek téged, menj…Mánusz szigetére. Átgondoltam vajon hol lehet az a Mánusz? Vannak itt mások, menjenek ők. Nem akartam ezzel a gondolattal foglalkozni, de lehetetlen volt. Egyre erősebb lett a lelkemben az indíttatás, hogy menjek el.”

            Hamarosan beadta önéletrajzát, és kérte, küldjék a bennszülöttek közé. A tübingeni trópusi kórházban azonban alkalmatlannak nyilvánították, mivel szervezetét nem tartották elég ellenállónak; illetve már elmúlt 40 éves, és a korhatár 30 év volt.

            Molnár Mária megértette a határozatot, de makacsabb és csökönyösebb volt annál, hogy el is fogadja! Orvosi felülvizsgálatot kért, és közben visszatért Győrbe.

            Diakonisszaként előadó körutakra indult, bemutatta és megismertette a gyülekezetekkel a mánuszi misszió tevékenységét. Annyira biztos volt sikeres felvételében, hogy még úszóleckéket is vett! Beállt a győri fiatalok közé, és igyekezett elsajátítani az úszás fortélyait, mert azt hallotta, Mánusz szigetén erre szüksége lesz.

            Kitartása és hite töretlen volt! Az orvosi felülvizsgálat pedig – amit egy magyar doktor végzett – alkalmasnak ítélte a hölgyet a távoli szolgálatra. Ennek értelmében Ravasz László püspök 1927. augusztus 4-én Budapesten felavatta, majd kibocsátotta a magyar református egyház első misszionáriusát. Molnár Mária indulása előtt levelet írt dr. Czeglédy Sándor győri lelkész feleségének, amelyben a következőket vetetette papírra: „Készen vagyok a nagy útra…”

 

                                                                                                                      folyt. köv.

 Dancsecz Mónika

 

Kidöntött egy villanyoszlopot egy autó Sopronban
A győri úton forgalmi akadályra kell számítani.
Orbán Viktor: a jövőt építjük! (videó)
Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a szerbiai Horgoson a Szeged-Szabadka vasútvonal felújításindító ünnepségén vett részt Aleksandar Vucic szerb elnökkel.
A moldáv embercsempész 14 embert próbált meg átjuttatni az osztrák határon, Bőnynél elfogták
A 22 éves férfi utasai afgán és indiai állampolgárnak vallották magukat.
Hererákot diagnosztizáltak a Norwich kapusánál
Sikerült a daganatot korai stádiumban felfedezni, és jók az esélyei a gyógyulásra.
Gyász
Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre volt. Ajkad sem szól többé, mert már lezárt, néma, holt. Megállott a két kéz, mely mindig csak adott, végsőkig küzdöttél, de erőd már elfogyott. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérem, sógorunk és rokonunk, BALICS ERNŐ 64 éves korában elhunyt. Temetése 2021. október 20-án, szerdán 15 órakor lesz a győrújbarát-hegyi temetőben. Előtte engesztelő szentmise 14.15 órakor kezdődik a kisbaráti templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédi, testvér és rokon, GACS LÁSZLÓNÉ Lipi Anna életének 94. évében elhunyt. Temetése 2021. október 20-án 13 órakor lesz a rábakecöli temetőben. Engesztelő szentmise előtte, 12.15 órakor a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
,,Ha majd alszom zúgó lomb alatt, ne zavarjátok édes álmomat. Boruljatok le halkan, csendesen, és gondoljátok, hogy nem fáj semmi sem. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Testvérünk, Nagynénénk, Sógornőm és Rokonunk GEISZTLINGER ANNA életének 75. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatóját 2021. október 20-án, szerdán 13 órakor tartjuk a lébényi római katolikus temetőben. Előtte engesztelő szentmise lelki üdvéért 12.15 órakor lesz a lébényi római katolikus templomban. Ezúton mondunk köszönetet a Mosonmagyaróvári Aranykor Idősek Otthona dolgozóinak, és mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Nem fogjuk már elgyengült kezed, nem simítjuk őszülő fejed, nem tekint ránk aggódó szemed, megpihenni tért két dolgos kezed, drága jó Édesanyánk, Isten veled. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, anyósom, rokonunk és ismerősünk, GREGOSITS IMRÉNÉ szül. KARSAI ILONA a Pannon-Víz nyugdíjasa életének 74. évében, hosszú betegség után elhunyt. Temetése 2021. október 21-én, csütörtökön 15 órakor lesz a győr-szabadhegyi, Szabadi úti új köztemetőben. Engesztelő szentmise a temetés után lesz a Kálvária úti Kamillus-templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH ERNŐ soproni lakos 83 éves korában elhunyt. Engesztelő szentmise lelki üdvéért 2021. október 20-án 15 órakor lesz a soproni Szent György-templomban, ezt követően szűk családi körben helyezzük végső nyugalomra a templom altemplomában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Csillag volt, mert szívből szeretett, S mi úgy szerettük, ahogy lehetett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, De szívünkben él, és örökké ott marad. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KISS LÁSZLÓNÉ szül. Horváth Mária életének 81. évében csendesen elhunyt. Temetése 2021. október 20-án, szerdán 15 órakor lesz a veszkényi temetőben. Engesztelő szentmise a temetés előtt, 14.15 órakor kezdődik a helyi templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
Nehéz, küzdelmes volt élete, amely most véget ért, fáradt, beteg teste megpihenni tér. Lelked velünk maradt, szívünk nagyon fáj. Nyugodj békében, drága Édesanyánk!” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó édesanyánk, anyósom, nagymamám, MAGYAR JÓZSEFNÉ szül. Tóth Margit életének 75. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2021. október 20-án 14.30 órakor lesz a fertőendrédi temetőben. Előtte, 14 órakor engesztelő szentmisét mondatunk. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk és rokonunk, PAPP JÁNOS életének 85. évében elhunyt. Temetése október 20-án, szerdán 15 órakor lesz a hegyeshalmi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
S mikor völgyünkre tört az áradat s már hegy se volt, mely mentő csúccsal intsen, egyetlenegy kőszikla megmaradt, egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SMUCK LÁSZLÓNÉ szül. Szüts Mária életének 85. évében elhunyt. Temetése 2021. október 20-án, szerdán 13 órakor lesz a halászi temetőben. Az engesztelő szentmisére 12.15 órakor kerül sor a helyi templomban. Köszönetet mondunk azoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre volt, ajka sem szól többé, mert lezárt, néma, holt. Megállott a két kéz, mely mindig csak adott, soha semmit nem kért, el nem fogadott.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VÁRALLYAY JÁNOS életének 77. évében csendesen elhunyt. Temetése szűk családi körben megtörtént Mosonmagyaróváron, a Feketeerdei úti új temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk. Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. Az ész megérti, de a szív soha, hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol Ő van, oda. Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig, könnyes szemmel emlékezünk. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett Feleségem, drága Édesanyánk, Nagymamánk, Anyósunk, Testvérünk és Rokonunk, VÉGHNÉ SZALONTAI ERZSÉBET életének 63. évében örökre megpihent. Temetése október 21-én, csütörtökön 15 órakor lesz a nyúli temetőben. Lelki üdvéért a temetés előtt, 14.15 órakor tartunk engesztelő szentmisét. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, mély fájdalmunkban velünk éreznek, és sírjára a szeretet virágait elhelyezik. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Koós Gyula Szany temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és fájdalmunkban velünk együtt éreznek. Gyászoló család
„Küzdelmes volt az út, mely véget ért, a tested megfáradt, pihenni tért. Végső utadra indulj megnyugodva, szeretetünk elkísér égi otthonodba.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett fiam, rokonunk és ismerősünk, POLCZER LAJOS életének 63. évében csendesen elhunyt. Temetése 2021. október 20-án, szerdán 16 órakor a tét-szentkúti temetőben lesz. Előtte, 15 óra 30 perckor az engesztelő szentmisét, ravatalozását a helyi katolikus templomban tartjuk. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
,,Amikor már testemet roskadozva vittem, csendesen, váratlanul átölelt az Isten. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága Feleségem, Édesanyánk, Nagymamánk, Anyósunk és Rokonunk, SZABÓ IMRÉNÉ szül. Mozgai Irén volt csikvándi lakos életének 73. évében csendesen elhunyt. Temetése 2021. október 19-én, kedden 15 órakor lesz a győr-ménfőcsanaki, Koroncói úti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
,,Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem, amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, apósunk, nagypapánk, keresztapánk és rokonunk, ZSÉDELY JÁNOS Öcsi életének 76. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. október 19-én, kedden 16 órakor lesz a győrszentiváni régi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család