Csalódás az ígéret földjén

Helyzetjelentés Hamburgból a menekültekkel, a migránsokkal kapcsolatosan. Ott élő olvasónk, Galgóczi Róbert írása.

Németországról világszerte az a felfogás terjedt el, hogy az ország polgárai mindenben tökéletesek, hogy a német polgárok pontosak, és, hogy itt minden ragyog a tisztaságtól. Eme erények, hihetné az ember, vonatkoznak az állami szervezetekre és hivatalokra is. Talán ezzel a felfogással érkeztek és mai is érkeznek a menekültek százezrei. Ámde. A menekültekkel kapcsolatban ezeket az erényeket hiába keressük! Sem az állami szervezetek, sem a helyi önkormányzatok nincsenek a menekültekkel kapcsolatos teendők szintjén. Önkéntes támogatók nélkül réges-régen teljesítőképességük határára jutottak volna!

Mi a helyzet jelenleg?

A tökéletes Németország kormánya minapig képtelen megbízható adatot nyújtani a szövetség területére érkezett menekültek számáról. A belügyminisztérium feltevése szerint 800 ezer menekült fog az idén érkezni. A munkaügyi minisztérium feltevése szerint 1,5 millió menekülttel kell számolni. A határvédelmi hatóság mindkét becslést irreálisnak, azaz valótlannak tekinti, mert nem veszi figyelembe a zöldhatáron átlépők tetemes számát. Őket senki sem ellenőrizte, senki sem vett jegyzékbe, saját döntésük szerint, amihez nincs joguk, taxival utaztak valamelyik városba a rokonaikhoz.

A belügyminiszter szerint szeptember végéig Szíriából 85.445, Afganisztánból 18.387, Irakból 19.192, Albániából 5.913, és Pakisztánból 5.092 menekült érkezett. A tartományok statisztikája szerint a megadott időszakban az önkormányzatok gyűjtőtáboraiban kétszer annyi újonnan érkezettet vettek jegyzékbe! Napjainkban naponta kereken 10 ezer menekült érkezik.

Teljes zűrzavar uralkodik a határvédelmi hatóság által jegyzékbe vett menekültek jelenlegi tartózkodási helyéről. A határvédelmi hatóság az érkezett menekültek egy részétől vett ujjlenyomatot, majd mindenkinek adott egy számozott szalagot a csuklójára. Hogy a menekült azután hova került, kihöz ment melyik helységbe, vagy melyik gyűjtőtáborban kötött ki? Passauból sokfelé indul vonat és távolsági busz.

A túlterhelt önkormányzatok

Minden gyűjtőtáborról a helyi önkormányzat gondoskodik és üzemeltet. A gyűjtőtábor lehet rögtönzött sátortábor, kiselejtezett kaszárnya, újonnan felállított több konténer és megüresedett raktárcsarnok, vagy iskolai tornaterem. Hogy melyik menekült hova jut, a véletlen dolga. Tervezett elosztás nincs. A gyűjtáborok személyzete „földi” dolgokkal van lekötve. Például melyik sátorban tudom az újonnan érkezett gyerekeket, egyedül jött nőket, meg öregeket elhelyezni? (Jött egy 96 éves vak férfi is a lányával együtt.) A vég nélkül áradó menekültek tömege napjainkra minden gyűjtőtábort csurigra töltött! Sehol egy maroknyi hely, sehol egy üres ágy már nincs. Az elviselhetetlen zsúfoltság ingerlékennyé, idegessé, sőt, agresszívvá teszi az embereket, ami egymás közötti békétlenséget, verekedést okozhat. Ilyenkor a helyi rendőrségnek kell békét teremteni. Az is elégedetlenségre nyújt indokot, hogy a menekültet nem szállítják kívánt céljához. Ilyen esetben a sátortáborból elmenekül.

A tartományok kormánya minden befogadott menekültre 670 euró fejpénzt kap havonta. Az önkormányzatok, akik a tulajdonképpeni nehéz munkát végzik, hogy ők ebből mennyit kapnak, arról nincs szó, arról nem szolnak az újságok. Viszont a panaszuk nagy, mert az érkezett és jelenleg is érkezők tömege teljesítőképességük határán túlmegy!

A menekültek nagy része megértéssel viseltetik a táborokban uralkodó kellemetlen körülmények iránt. Viszont olyanok is akadnak, akik nyíltan kifejezik nagy csalódásukat és emberséges bánásmódot, valamint civilizált elszállásolást követelnek! (Megértem őket. Mint 56-os menekült, háltam én is tornaterem padlójára fektetett szalmazsákon) Korán beköszöntött a hideg időjárás. Kisgyermekek táblát tartanak maguk elé, melyen németül olvasható: uns friert es = fázunk! Noha a sátorokba meleg levegőt fújnak, fűtésnek nevezhető eredmény nélkül. Szerencsésebb helyzetben vannak, akik kaszárnyába vagy tornaterembe jutottak.

Regisztrálás, jegyzékbe vétel

A határvédelmi hatóság szövetségi hivatal. A gyűjtőtáborok működtetői, illetve fenntartói tartományi hivatalok, pontosabban, helyi önkormányzatok. A szövetségi és a tartományi hivatalok jogilag nem egyenrangúak! A tartományi hivatalok nem rendelkeznek joggal a szövetségi hivatal adatfeldolgozó rendszerébe bekapcsolódni. A menekültek esetében ez időigényes hátránnyal jár, mert a menekültek csuklójára erősített szalag száma ide lett betáplálva. Így a csuklón talált számmal mindent újonnan kell kezdeni.

Az illetékes tartományi hivatalok épületei előtt hosszú sorban várakoznak menekültek. Számos menekültnél nincs igazolvány vagy egyéb okirat, ami kétségtelenül igazolná a kilétüket és származásukat. Így teljes bizonytalanság uralkodik a személyazonosságról. Állítólag útközben elvesztették, ellopták, vagy elkobozták tőlük. Így nehézkesen jutnak velük a tartományi hivatalok tisztviselői dűlőre. Az ujjlenyomat meg a csuklóra erősített szalag száma nyújt személyazonosítást. Ez a két adat kíséri majd őket németországi tartózkodásuk teljes idején. Itt állítják ki az ideiglenes tartózkodási engedélyt. Fontos okmány. (Az enyémet még most is őrzöm!) A tartózkodási engedély jogosít jutalékok és egyéb juttatások felvételére. Például zsebpénzre, természetbeli adományra, ingyenes nyelvtanfolyamra, vagy ingyenes orvosi kezelésre. Az első 3 hónapban minden felnőtt menekült havonta 143 euró zsebpénzt kap. Gyermekre a szülő havonta 84 eurót kap 6 éves korig. Kikötés: a gyűjtőtábort nem szabad elhagyni. Később, 3 hónap után, a zsebpénzt a szociális segély legalacsonyabb szintjére, 287 – 359 euróra emelik.

Senki sem ismeri az érkezett menekültek szándékát. Van, aki véglegesen érkezett. Van, aki szeretne hazájába visszatérni, ha a körülmények engedik. Ezért egyéni tisztázásra szorul, hogy ki miért hagyta el hazáját, otthonát? Időigényes, sőt, esetenként elnapolt ügyvitel, fordító segítsége nélkül. Ettől az interjútól, beszélgetéstől függ a menekült itteni, valamint további sorsa. A hallottak alapján határoznak, hogy kinek milyen ügyvitelt nyissanak? Menedékjog vagy kitoloncolás? Ha születési anyakönyvi kivonat, vagy útlevél bizonyítja a szír származást, akkor oké. Őt a német hivatalnokok őszinte személynek tekintik és elhiszik, amit mond. Hogy üldözött. Hogy a halál torkából menekült. Hogy mindenét elvesztett és itt szeretne letelepedni és egy új életet kezdeni. Jó szándékkal érkezett.

Sajnos vannak olyan személyek is, akik itteni „karrierjüket” eleve hazugsággal kezdik. Nincs papírjuk. Szíriában születtek, illetve onnan menekültek. Állítják. Ilyen személyek nem sok eséllyel rendelkeznek a menedékjog elnyerésére. Idő multával az igazság ki fog derülni. Eme alanyoknál éberségre van szükség! Kitudja? Tán az iszlám terrorista szervezet küldönce. Van ilyen feltevés is.

A polgárok és az önkéntes segítők hangulata változik. A tévé naponta mutatja. Az újságok naponta jelentik. A rádió óránként szól róluk. Jelenti az önkormányzatok vészkiáltásait. „Több emberhez méltó szállásunk nincs! Elértük befogadó képességünk határát.” Mégis! Berlin tétlen! Holott a menekültek vég nélkül áradó tömege napról-napra növeli a félelmet. Mindég több polgár aggódva kérdezi: mikor lesz ennek vége? Mi lesz ennek a vége? Mit kezdünk ennyi idegennel? Kezdetben a polgárok 65 %-a támogatta, illetve nem ellenezte a muzulmán menekültek befogadását. Újabban 45%-ra csökkent a támogatók aránya. Mi lesz, ha a 1,5 millió menekült idehozatja a rokonait? Realista becslés szerint, akkor 7,5 millió muzulmánra számíthatunk. Plusz a 4 millió török vendégmunkás! Ergó – ilyen véleményt is hallottam – Németország egy puskalövés nélkül hagyta magát muzulmán hódítóktól elárasztani! Ilyen honfoglalás, országfoglalás a népvándorlás óta nem volt.

A CDU (Kereszténydemokrata Unió) berkeiben is újabban több kételkedő kérdezi: Merkel kancellár kijelentése, „a feladatot megoldjuk” kivitelezhető? Ö konokul hallgat! Az önkormányzatok vészkiáltása ellenére sem hajlandó, a szállóigévé vált meghívóját „minden szír menekültet szívélyesen fogadunk“ visszavonni. Ezzel sok-sok emberben, menekültben, felelőtlen módon, további hiú reményt kelt jobb életre, a német ígéret földjén. Ez okból alkotmánybírósági megkeresés is folyik ellene. A bajor kormány is hasonló lépést mérlegel.

Gyász
„Beteg teste elpihent már, de lelke még velünk jár. Mert nem hal meg, kit eltemetnek, örökké él, kit igazán szeretnek. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó férjem, édesapánk, nagyapánk, vejem, apósunk, testvérem, sógorunk, nászunk, rokonunk és ismerősünk, KROMSZIÁN ISTVÁN életének 62. évében méltósággal viselt, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2019. szeptember 25-én, szerdán 17 órakor lesz az Écs-hegyi temetőben. Előtte engesztelő szentmisét 16.15 órakor mondatunk a helyi templomban. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Beteg teste elpihent már, de lelke még velünk jár. Mert nem hal meg, kit eltemetnek, csak az, kit elfelednek. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ FERENC órásmester életének 80. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 26-án 15 órakor lesz a csornai Szent Antal-temetőben. Gyászoló család
„Csak az hal meg, kit elfelednek, örökké él, akit igazán szeretnek. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagyapánk, dédapánk, apósunk és rokonunk, BALOGH GÉZA életének 98. évében csendesen elhunyt. Végső nyugalomra helyezése 2019. szeptember 27-én, pénteken 15 órakor lesz a fertőszéplaki temetőben. Előtte, 14.30 órakor engesztelő szentmisét mondatunk lelki üdvéért a helyi templomban. Szeretnénk megköszönni a fertőszentmiklósi idősek otthona dolgozóinak lelkiismeretes munkáját, és ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünket utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Egész életeden át szívesen dolgozva, szerényen éltél, most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZALAI LAJOS méhész életének 87. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 26-án, csütörtökön 13 órakor lesz a révfalui temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és emléke előtt egy szál virággal adóznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Egész életeden át szívesen dolgozva, szerényen éltél. Most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél. Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért két dolgos kezed: isten veled! Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KISS JÓZSEFNÉ szül. Győrik Erzsébet, a Kühne üzemgazdasági osztályának volt dolgozója, később önálló öntödevezető 2019. szeptember 16-án, 85 éves korában csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 25-én, szerdán 15 órakor lesz az óvári temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászolják: lányai, veje, unokái és dédunokái
„Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, örök álmát őrizze béke és nyugalom.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, testvérem és rokonunk, SZÁNTÓ OTTÓ 76 éves korában betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni, engesztelő szentmisével egybekötött búcsúztatása 2019. szeptember 25-én 15 órakor lesz a kapuvári Szent Kereszt-temető kápolnájában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Szeretett halottunktól egy szál virággal búcsúzzanak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Szerető szíveddel oly sokat adtál, Isten kegyelméből most megváltást kaptál. Tested pihen csak az anyaföld mélyében, emléked tovább él szeretteid szívében. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Drága Feleségem, Édesanyánk, Nagymamánk és Rokonunk, VEÉR GYÖRGYNÉ szül. Szombathelyi Gizella életének 86. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 27-én, pénteken 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Előtte engesztelő szentmise 13 órakor kezdődik a Szentlélek-templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Édesanyánk, Nagymamánk, Testvérem, Anyósunk és Rokonunk, NAGY IMRE TIBORNÉ szül. KATONA IRÉN volt bölcsődevezető, győrszentiváni lakos életének 78. évében hosszan tartó betegség után, csendesen elhunyt. Temetése 2019. szeptember 27-én, pénteken 16 órakor lesz a győrszentiváni régi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MALLINERICH GIZELLA életének 76. évében elhunyt. Temetése 2019. szeptember 25-én, szerdán 15 órakor lesz a bezenyei temetőben. Előtte engesztelő szentmise 14 órakor lesz a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KEMÉNY KÁLMÁNNÉ Bedi néni életének 85. évében elhunyt. Temetése 2019. szeptember 25-én, szerdán 15 órakor lesz a lázi temetőben. Előtte engesztelő szentmisét 14.15 órakor mondatunk a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, fiam, nagyapánk, testvérünk, apósunk és rokonunk, TÓTH TAMÁS PÉTER életének 60. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 25-én, szerdán 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi új köztemetőben, a sírjánál. Kérjük a megjelenteket, hogy egy szál virággal adózzanak emlékének. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
100 éve született a MÁVDAC tiszteletbeli örökös elnöke, BÉKÉS FERENC Emlékedet megőrizzük. Családod és DAC Baráti Kör
Fájó szívvel emlékezünk SZEMETHY IMRE halálának 2. évfordulójára. Fogtam a kezed és néztem az arcod, de hiába kértelek...feladtad a harcot. Szíved megállt, az enyém apró szilánkokra tört. Mérhetetlen fájdalmamba beleremegett a föld. Nem tehettem semmit...meredten néztem, ahogy drága lelked elveszik a fényben. Egyetlen vigaszom, hogy odafenn vársz rám, és együtt repülünk majd az angyalok szárnyán! Elnem múló fájdalommal: feleséged, lányid, vejeid és az unokák
Hálás szívvel mondunk köszönetet a Kazinczy Ferenc Gimnázium IV.E osztályának, hogy osztálytalálkozójuk alkalmából HORVÁTH PÉTERRŐL megemlékeztek. Gyászoló szerettei
Köszönetet mondunk azoknak az osztálytársaknak és osztályfőnöknek akik 30. érettségi találkozójukon megemlékeztek HAUCK PIROSKÁRÓL Szülei, fia és testvére