Táncoló épület, városrésznyi kiállítás

Németország. Egy egész városrész, Wilhelmsburg nyújt látványos, újító megoldásokat bemutató építészeti kiállítás helyszíneként Hamburgban. Ott élő olvasónk, Galgóczi Róbert végigjárta az IBA-Hamburgot és beszámolt a nemzetközi építészeti kiállításról, a különös helyszínválasztásról. Fotóin táncoló és energiát termelő épületek is láthatók.

Valamikor 2006-ban olvastam először egy itteni újságban, hogy az önkormányzat határozatot hozott nemzetközi építészeti kiállítás megtartásáról. A rövidke margójegyzet arról is szólt, hogy a kiállítás több évig tartó tervezésével és szervezésével, a lebonyolításával a városfejlesztési hivatalt bízták meg. Továbbá arról is döntést hoztak, hogy a kiállítás helye Hamburg gazdaságilag erősen visszamaradott városrészében, a belvárostól délre eső, az Elba nagy szigetén épült Wilchelmsburg városnegyedben lesz, itt fogják megtartani.

Az újság jelentése megragadta a figyelmemet. Építészeti kiállítás? Milyen „mutatványokat” lehet ott majd látni? Egyben érdeklődést keltett bennem azért is, mert nem tudtam elképzelni, hogy építészeti kiállítást hogyan fognak majd megrendezni? Kiállításon, ahol művészi alkotásokat és ipari, vagy mezőgazdasági termékeket mutattak nyilvánosan be, ilyen kiállításon már többször jártam. Továbbá: itt Hamburgban az sem mindennapos jelentés, hogy a kissé „ferdén látott” Wilhelmsburgba nemzetközi rendezvényt terveznek, tartanak.

Kivándorlók története

Wilhelmsburg valójában sziget az Elba folyóban. A később kialakult városnegyed a sziget nevét örökölte, vette át. Érdemes valamit a kivándorlás korába visszanyúló szerepéről szólni. Évtizedek folytán innen indultak a lélekvesztő vitorlás, később meg a biztonságosabb gőzhajók Amerikába. Az akkori faépületeket, várótermeket, ahol a nincstelen kivándorlók tömege a hajók indulására várt, még ma is lehet látni. Jelenleg erősen felkapott múzeum. Állítólag itt őrzik több százezer kivándorló nevét, volt lakhelyét és a hajóra szállás idejét. Amerikából érkezett látogatók itt óhajtják kideríteni, hogy őseik mikor vándoroltak ki, mikor hagyták el Európát? Némelyik nincstelen idegen itt rekedt. Nem jutott hajóra. Alkalmi munkát vállalt a kikötőben. Dokkmunkás lett. Kikötői rakodómunkásból viszont ritkán lesz gazdag milliomos. Így Wilhelmsburg „leszólt” névvel rendelkezik. Ott folyvást jöttment nincstelenek laktak. A múlt század elején például ott laktak a lengyel dokkmunkások. Ma ott laknak a török vendégmunkások. A lakóság 57 százaléka bevándorolt török, vagy itt született ivadéka. A városrész jelenlegi beceneve: Klein Istanbul. Így, ha valakiről kitudódik az onnani eredete, vagy ottani lakhelye, akkor az emberek fél szemmel, titokban ismét ránéznek.

Az építészeti kiállítás itteni lebonyolítása ezt a csorbát óhajtja megszüntetni. Megnyitó beszédében a polgármester hangoztatta: „Legyen Wilhelmsburg felkapott városnegyed!” Mint említettem, a városfejlesztései hivatalt bízták meg a kiállítás megrendezésével. Jó döntésnek bizonyult. Az önkormányzat ezzel a határozattal egy csapásra két legyet ütött. Emeli a városnegyed tekintélyét. Fejleszti a városnegyed vonzerejét.

Három irányelv betartását írták elő. Erre fel az IBA igazgatósága nemzetközi pályázatot hirdetett városfejlesztési tervekre. Számos német és más országbeli építész nyújtott be tervrajzot a három előirt irányelv alapján.

1. Kozmopolis

Német s más nemzetiségű építészek nyújtottak be pályázatot és kaptak megbízást olyan épületeket kivitelezésére, amik többféle nemzetség súrlódásmentes együttélését teszik 35 négyzetkilométer nagy területen lehetővé. Hogyan lehet az építészet segítségével szociális és kulturális korlátokat megszüntetni? Hogyan lehet utat találni, lehetőséget nyújtani arra, hogy az emberek egymáshoz való viszonya a jövőben megjavuljon. Az IBA Hamburg erre jó feleletet, kivitelezhető megoldást nyújt. A városfejlesztési hivatal székháza (lásd a mellékelt fényképet) erre jó példa.

2. Metrozonen

Hogyan lehet új lakónegyedet építeni a városnegyedek határ- és peremvidékein? Milyen városfejlesztési lehetőségek rejlenek belső városnegyedek peremein, főleg a lakótelepek és a kikötő találkozásánál? Ott, ahol egymásra rakott konténerek és kikötői forgódaruk állnak lakások közvetlen szomszédságában? Ott, ahol ipari parlag, begyöpösödött vasúti sín és bűzlő kikötőmedence átalakítása teljesen új lehetőséget kínál városi továbbfejlesztésre. Ahol virágzó lápföldi rét tág teret nyújt városi parkosításra, szabad lélegzetvételre. Az Elbában a sziget minderre alkalmas hely, amit érdemes megvalósítani, mert létfontosságú fejlődési lehetőséget nyújt a növekvő városnak. Az IBA Hamburg mutatja, hogy kellő körültekintéssel érdemleges lakások jöhetnek létre. A mellékelt fényképeken látható épületek legtöbbje peremvidéki területeken épült.

3. Stadt im Klimawandel (Város időjárás-változásban)

Új erőművet a városnak! Centrális erőművek helyett decentrális, helyi erőművek üzemeltetése a jövőbe irányuló lépes. Hogyan lehet ipari fejlődést tartóssággal összeegyeztetni? A zöld lapokkal burkolt épület például lakóház, egyben önálló áramfejlesztő. Az IBA nagy sújt fektet épületek bemutatására, melyek „a városért és az elviselhető időjárásért” jelszó szerint épültek. Az alumíniumból készült ház is önellátó.

A Földön élő emberek fele a földfelszín két százalékán él és a levegőbe került káros széndioxid (CO2), nyolcvan százaléka tőlük származik! A városi lakosság a levegő fö szennyezője és ők a felelősek a globális időjárás romlásáért. Egyben ők vannak legjobban veszélyeztetve. A legtöbb város tengerparton, tenger közelében épült. A tenger vízszintjének tartós emelkedését, ami az időjárásváltozás egyenes következménye, ők fogják elsőként, saját bőrükön érezni. Tehát a városok, mint az időjárás-változás fő okozói tudnának leghatékonyabban az időjárás-változás, az energiapazarlás ellen hatékony lépéseket tenni. Az IBA szervezői szerint véget kell vetni az olajjal és a szénnel fejlesztett áramellátásnak. Helyette megújítható áramfejlesztésre s takarékos áramfogyasztásra kell átállni.

Az IBA célul tűzte ki a városnegyed meglévő épületeinek hőszigetelését. Ezzel is erősen csökkenteni lehet a villany, az elektromos energia fogyasztását.

Építészeti kiállítás vagy városi építkezés?

A kiállításra HÉV-vel közlekedtem. Wilhelmsburg előtt a hangosbemondó közölte, hogy az IBA-hoz itt kell kiszállni. Itt van az IBA tudakozója. A látogatók kérdéseire itt adnak válasz. A kijárat homlokzatán nagy tábla mutatta, hogy melyik irányban lesz háromszáz méteres gyaloglás után a keresett iroda. Egyéb, kiállításra utaló adatot vagy plakátot nem láttam.

Az irodában végül kiderült, hogy az egész városnegyed a nemzetközi építészeti kiállítás helyszíne. Az iroda előtt két buszjáratra szállhattam. Az egyikkel rövid körjáratra, a másikkal hosszú körjáratra mehettem. Először a rövidet választottam, mert pontosan akkor indult, amikor odaértem. Talán azért is, mert légkondicionált buszba menekülhettem az elviselhetetlen kánikula elől. Végül a hosszúra is elmentem. Nem bántam meg. Sok-sok Hamburgban töltött és leélt év után végre eljutottam az egyáltalán nem lenézendő Wilhelmsburgba.

Gyász
„Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, örök álmát őrizze béke és nyugalom. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BOLLA LÁSZLÓ életének 75. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. 11. 15-én, pénteken 14 órakor lesz a sokorópátkai temetőben. Előtte, 13.15 órakor engesztelő gyászmise a helyi templomban lesz. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Váratlanul ért halálod, búcsú nélkül mentél el, aludd szépen örök álmod, soha nem felejtünk el. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesapánk, apósunk, nagypapánk, dédnagypapánk, ismerősünk és rokonunk, ORBÁN ISTVÁN (Ferenc Pista) életének 93. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. november 15-én, pénteken 14 órakor lesz a csapodi temetőben. Előtte, 13.30 órakor engesztelő gyászmise a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló család
„Váratlanul ért halálod, búcsú nélkül mentél el. Aludd szépen örök álmod, soha nem felejtünk el. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FÜZI JÓZSEF 57 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2019. november 14-én 14 órakor lesz az osli temetőben. Előtte, 13.15 órakor engesztelő szentmisét mondatunk. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Fájdalomtól lesújtva tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, bátyám, vejem, nagybátyánk, sógorunk, barátunk és ismerősünk, HURTIK IMRE életének 65. évében tragikus hirtelenséggel itt hagyott minket. Temetése 2019. 11. 15-én 15 órakor a szabadhegyi új köztemetőben lesz. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy REIDER JÓZSEF életének 65. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. november 15-én 11 órakor lesz a veszprémi Vámosi úti temetőben. Kérjük mindazokat, akik utolsó útjára elkísérik, hogy egy szál virággal emlékezzenek. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SCHŐBERL LAJOSNÉ szül. Széll Mária 2019. november 5-én, életének 97. évében csendesen elhunyt. Temetése november 14-én 13 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben, katolikus szertartás szerint. Ezúton köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik SOÓS GYULA temetésén megjelentek, és sírjára az emlékezés virágait elhelyezték. Gyászoló család, Rábakecöl
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÜSKE ROZÁLIA 75 éves korában csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. november 15-én, pénteken 14 órakor lesz a győrújfalui temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA BÉLÁNÉ szül. Pleier Éva életének 89. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. november 14-én, csütörtökön 12 órakor lesz a pinnyédi temetőben. Előtte, 11.15 órakor engesztelő szentmisét tartunk a pinnyédi katolikus templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, anyósunk, testvérünk és rokonunk, KALLA SÁNDORNÉ szül. Kelemen Margit életének 65. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. november 15-én, pénteken 12 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik búcsúztatásán részt vesznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal fejezzék ki. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk drága unokatestvérünk NÉMETH KATALIN volt lázi lakos halálának 5. évfordulóján. Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap. Szívünkben élsz s örökre ott maradsz. Szerető unokatestvéreid: Pityu, Dezső és családjaik
Fájó szívvel emlékezünk TÁLOS KÁROLY halálának 4. évfordulójára. A Te szíved már nem fáj, a miénk vérzik, A fájdalmat a szeretteid érzik. Segítő szavad örökké halljuk, Dolgos kezed mindig érezzük, Könnyes szemmel a sírodat nézzük. Szerető feleséged és gyermekeid
Fájó szívvel gondolunk Rád, 2 éve, hogy nem vagy velünk. NYESŐ ZOLTÁNNÉ Szilvágyi Marianna halálának 2. évfordulójára. „Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még, megtölteni szépséggel a családod életét. Elmentél, és veled együtt a remény, de lelkünk egy darabja utadon elkísér. Veled vagyunk most is, Te pedig velünk vagy, mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy. Szerető szülei és családja
Hálás szívvel mondok köszönetet a Kazinczy Ferenc Gimnázium 1984-ben végzett IV./A osztályának amiért gyermekem FODOR TAMÁS sírján érettségi találkozójuk 35. évfordulóján az emlékezés koszúját elhelyezték. Édesanyja
Soha el nem múló szeretettel emlékezem fiamra, ASZTALOS RÓBERT ZOLTÁN halálának 1. évfordulóján Üres az udvar, a ház, hiába várunk, nem jössz haza már. Eltűnt az élet, csak az emlék marad, szívünkben érted fájó könny fakad. Mindig egy célod volt, a családodért élni, ezt a kegyetlen halál tudta csak széttépni. Elfeledni Téged nem lehet, csak letörölni az érted hulló könnyeket. Szerető Édesanyád, húgaid: Erzsi, Zsuzsi, öcséd: Jani és családjaik