Táncoló épület, városrésznyi kiállítás

Németország. Egy egész városrész, Wilhelmsburg nyújt látványos, újító megoldásokat bemutató építészeti kiállítás helyszíneként Hamburgban. Ott élő olvasónk, Galgóczi Róbert végigjárta az IBA-Hamburgot és beszámolt a nemzetközi építészeti kiállításról, a különös helyszínválasztásról. Fotóin táncoló és energiát termelő épületek is láthatók.

Valamikor 2006-ban olvastam először egy itteni újságban, hogy az önkormányzat határozatot hozott nemzetközi építészeti kiállítás megtartásáról. A rövidke margójegyzet arról is szólt, hogy a kiállítás több évig tartó tervezésével és szervezésével, a lebonyolításával a városfejlesztési hivatalt bízták meg. Továbbá arról is döntést hoztak, hogy a kiállítás helye Hamburg gazdaságilag erősen visszamaradott városrészében, a belvárostól délre eső, az Elba nagy szigetén épült Wilchelmsburg városnegyedben lesz, itt fogják megtartani.

Az újság jelentése megragadta a figyelmemet. Építészeti kiállítás? Milyen „mutatványokat” lehet ott majd látni? Egyben érdeklődést keltett bennem azért is, mert nem tudtam elképzelni, hogy építészeti kiállítást hogyan fognak majd megrendezni? Kiállításon, ahol művészi alkotásokat és ipari, vagy mezőgazdasági termékeket mutattak nyilvánosan be, ilyen kiállításon már többször jártam. Továbbá: itt Hamburgban az sem mindennapos jelentés, hogy a kissé „ferdén látott” Wilhelmsburgba nemzetközi rendezvényt terveznek, tartanak.

Kivándorlók története

Wilhelmsburg valójában sziget az Elba folyóban. A később kialakult városnegyed a sziget nevét örökölte, vette át. Érdemes valamit a kivándorlás korába visszanyúló szerepéről szólni. Évtizedek folytán innen indultak a lélekvesztő vitorlás, később meg a biztonságosabb gőzhajók Amerikába. Az akkori faépületeket, várótermeket, ahol a nincstelen kivándorlók tömege a hajók indulására várt, még ma is lehet látni. Jelenleg erősen felkapott múzeum. Állítólag itt őrzik több százezer kivándorló nevét, volt lakhelyét és a hajóra szállás idejét. Amerikából érkezett látogatók itt óhajtják kideríteni, hogy őseik mikor vándoroltak ki, mikor hagyták el Európát? Némelyik nincstelen idegen itt rekedt. Nem jutott hajóra. Alkalmi munkát vállalt a kikötőben. Dokkmunkás lett. Kikötői rakodómunkásból viszont ritkán lesz gazdag milliomos. Így Wilhelmsburg „leszólt” névvel rendelkezik. Ott folyvást jöttment nincstelenek laktak. A múlt század elején például ott laktak a lengyel dokkmunkások. Ma ott laknak a török vendégmunkások. A lakóság 57 százaléka bevándorolt török, vagy itt született ivadéka. A városrész jelenlegi beceneve: Klein Istanbul. Így, ha valakiről kitudódik az onnani eredete, vagy ottani lakhelye, akkor az emberek fél szemmel, titokban ismét ránéznek.

Az építészeti kiállítás itteni lebonyolítása ezt a csorbát óhajtja megszüntetni. Megnyitó beszédében a polgármester hangoztatta: „Legyen Wilhelmsburg felkapott városnegyed!” Mint említettem, a városfejlesztései hivatalt bízták meg a kiállítás megrendezésével. Jó döntésnek bizonyult. Az önkormányzat ezzel a határozattal egy csapásra két legyet ütött. Emeli a városnegyed tekintélyét. Fejleszti a városnegyed vonzerejét.

Három irányelv betartását írták elő. Erre fel az IBA igazgatósága nemzetközi pályázatot hirdetett városfejlesztési tervekre. Számos német és más országbeli építész nyújtott be tervrajzot a három előirt irányelv alapján.

1. Kozmopolis

Német s más nemzetiségű építészek nyújtottak be pályázatot és kaptak megbízást olyan épületeket kivitelezésére, amik többféle nemzetség súrlódásmentes együttélését teszik 35 négyzetkilométer nagy területen lehetővé. Hogyan lehet az építészet segítségével szociális és kulturális korlátokat megszüntetni? Hogyan lehet utat találni, lehetőséget nyújtani arra, hogy az emberek egymáshoz való viszonya a jövőben megjavuljon. Az IBA Hamburg erre jó feleletet, kivitelezhető megoldást nyújt. A városfejlesztési hivatal székháza (lásd a mellékelt fényképet) erre jó példa.

2. Metrozonen

Hogyan lehet új lakónegyedet építeni a városnegyedek határ- és peremvidékein? Milyen városfejlesztési lehetőségek rejlenek belső városnegyedek peremein, főleg a lakótelepek és a kikötő találkozásánál? Ott, ahol egymásra rakott konténerek és kikötői forgódaruk állnak lakások közvetlen szomszédságában? Ott, ahol ipari parlag, begyöpösödött vasúti sín és bűzlő kikötőmedence átalakítása teljesen új lehetőséget kínál városi továbbfejlesztésre. Ahol virágzó lápföldi rét tág teret nyújt városi parkosításra, szabad lélegzetvételre. Az Elbában a sziget minderre alkalmas hely, amit érdemes megvalósítani, mert létfontosságú fejlődési lehetőséget nyújt a növekvő városnak. Az IBA Hamburg mutatja, hogy kellő körültekintéssel érdemleges lakások jöhetnek létre. A mellékelt fényképeken látható épületek legtöbbje peremvidéki területeken épült.

3. Stadt im Klimawandel (Város időjárás-változásban)

Új erőművet a városnak! Centrális erőművek helyett decentrális, helyi erőművek üzemeltetése a jövőbe irányuló lépes. Hogyan lehet ipari fejlődést tartóssággal összeegyeztetni? A zöld lapokkal burkolt épület például lakóház, egyben önálló áramfejlesztő. Az IBA nagy sújt fektet épületek bemutatására, melyek „a városért és az elviselhető időjárásért” jelszó szerint épültek. Az alumíniumból készült ház is önellátó.

A Földön élő emberek fele a földfelszín két százalékán él és a levegőbe került káros széndioxid (CO2), nyolcvan százaléka tőlük származik! A városi lakosság a levegő fö szennyezője és ők a felelősek a globális időjárás romlásáért. Egyben ők vannak legjobban veszélyeztetve. A legtöbb város tengerparton, tenger közelében épült. A tenger vízszintjének tartós emelkedését, ami az időjárásváltozás egyenes következménye, ők fogják elsőként, saját bőrükön érezni. Tehát a városok, mint az időjárás-változás fő okozói tudnának leghatékonyabban az időjárás-változás, az energiapazarlás ellen hatékony lépéseket tenni. Az IBA szervezői szerint véget kell vetni az olajjal és a szénnel fejlesztett áramellátásnak. Helyette megújítható áramfejlesztésre s takarékos áramfogyasztásra kell átállni.

Az IBA célul tűzte ki a városnegyed meglévő épületeinek hőszigetelését. Ezzel is erősen csökkenteni lehet a villany, az elektromos energia fogyasztását.

Építészeti kiállítás vagy városi építkezés?

A kiállításra HÉV-vel közlekedtem. Wilhelmsburg előtt a hangosbemondó közölte, hogy az IBA-hoz itt kell kiszállni. Itt van az IBA tudakozója. A látogatók kérdéseire itt adnak válasz. A kijárat homlokzatán nagy tábla mutatta, hogy melyik irányban lesz háromszáz méteres gyaloglás után a keresett iroda. Egyéb, kiállításra utaló adatot vagy plakátot nem láttam.

Az irodában végül kiderült, hogy az egész városnegyed a nemzetközi építészeti kiállítás helyszíne. Az iroda előtt két buszjáratra szállhattam. Az egyikkel rövid körjáratra, a másikkal hosszú körjáratra mehettem. Először a rövidet választottam, mert pontosan akkor indult, amikor odaértem. Talán azért is, mert légkondicionált buszba menekülhettem az elviselhetetlen kánikula elől. Végül a hosszúra is elmentem. Nem bántam meg. Sok-sok Hamburgban töltött és leélt év után végre eljutottam az egyáltalán nem lenézendő Wilhelmsburgba.

Gyász
Beledi Általános Iskola 1974-ben végzett diákjai 45 éves osztálytalálkozójuk alkalmából kegyelettel emlékeznek A osztály osztálytársaikra: SIMON LÁSZLÓ KLEÉ ISTVÁN TAKÁCS GYULA VARGA ANDRÁS B osztály osztályfőnökükre PÁLFY JÓZSEFRE osztálytársaikra DUDÁS LÁSZLÓ SZABÓ JÓZSEF Emlékük szívünkben tovább él.
Én megyek őhozzá, de ő nem jön ide vissza énhozzám. Fájó szívvel emlékezünk, HÁRY ZOLTÁNNÉ Irénkére halálának 1. évfordulóján. Szeretett édesanyámról és nagymamámról szentmise keretében 2019. október 13-án 18 órakor a győri Szent Imre templomban emlékezünk meg. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezem ÖZV. KÓKAI LÁSZLÓNÉ (Ibolya) halálának 1. évfordulójára Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem ugyanaz. Bocsáss meg, ha valamit hibáztam. Nem tudtalak megmenteni, pedig próbáltam. Kérem az Istent, hogy bánjon jól Veled, helyettem az angyalok simogassák fejed. Olyan drága voltál nekem, hogy ezt nem pótolja senki, lelkem sebeit nem gyógyítja semmi. Örökké szerető párod, Tibor
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ZSUZSANNA szül. Bisztri Zsuzsanna halálnak 10. évfordulójára! De szomorú mindig egyedül lenni, valakit mindig hiába keresni. Valakire várni, aki nem jön többé, valakit szeretni örökkön örökké. Elmentél, azóta a temetőt járom, ez lett az én világom. Elmegyek mindig hozzád, amíg élek, nem hagylak magadra vissza-visszatérek. Ha eljön az én órám, hozzád hazatérek. Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, örökké tart a rád emlékezés. Szerető Édesanyád és az Esztergomi család
Hálás szívvel emlékezem Édesanyámra SZILÁDI GYULÁNÉRA halálának 50. évfordulóján. Neki köszönhetem az életem, tőle tanultam mindent. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, míg élek őrzöm őket. Szerető lánya
Szívemben fájdalommal, Szememben könnyekkel emlékezem szerető férjemre NAGY REZSŐ halálának első évfordulóján. Eltünt egy élet csak az emlék maradt, de összeköt minket az igaz szeretet. Isten országa most már a te hazád, ott várj reám, ha majd az én időm is lejár. Bánatos feleséged: Joli
Szomorú szívvel emlékezünk RIGÓ TIBOR születésének 80. évfordulóján. Az idő múlik feledni nem lehet szívünk őrzi drága emlékedet Életed elszállt mint a virágillat De emléked ragyog mint a fényes csillag. Számunkra Te sosem leszel halott örökké élni fogsz, mint a csillagok. Szeretteid és a Papa csillaga Dávid.
Hálás szívvel mondunk köszönetet az osztálytársaknak, akik SZEKÉR JÁNOS sírjára az 50. osztálytalálkozó alkalmából a megemlékezés virágait elhelyezték. Felesége és gyermekei
,,Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk és rokonunk, SZTOJKA JÁNOS ,,Micuka (Gyuri) életének 53. évében hirtelen elhunyt. Temetése 2019. október 17-én, csütörtökön 12 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
,,Ne búsuljatok! Nekem már nem fáj semmi, ha eljön az este, csillagként tudok nektek üzenni. Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni, szívetek egy darabja voltam, mit nem lehet pótolni. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Férjem, Édesapánk, Apósunk, Nagypapánk és Rokonunk, BUGÁR ANTAL életének 76. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 15-én, kedden 15.30 órakor lesz a dunaszentpáli temetőben. Előtte, 14.45 órakor engesztelő szentmise lelki üdvéért a helyi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, sírjára a kegyelet virágait elhelyezik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
„Küzdelmes volt életed, legyen békés pihenésed! Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Férjem, Édesapánk, Apósunk, Nagypapánk, Testvérünk és Rokonunk, PÓCZI ZOLTÁN TIBOR volt kismegyeri lakos 71 éves korában elhunyt. Temetése evangélikus szertartás szerint 2019. október 15-én, kedden 15 órakor lesz a győri Malomsori temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
Családunk fájdalommal tudatja, hogy NÉMETH ERZSÉBET (Böbe) volt GYÁÉV-dolgozó életének 81. évében elhunyt. Hamvasztás utáni engesztelő szentmise 2019. október 16-án 10 órakor a nádorvárosi köztemetőnél lévő győri Szentlélek katolikus templomban lesz. Majd végső nyugalomra helyezése vízsugárral való szórással 2019. november 7-én 15.15 órakor lesz Budapesten, a X. kerületi Kozma utcai új köztemető szóróparcellájában. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Férjem, DOBOS LÁSZLÓ Lacika állomástakarító 66 éves korában elhunyt. Temetése 2019. október 30-án, szerdán 9 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójától. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk VÉLAND JÓZSEFNÉ volt mórichidai lakos halálának 1. évfordulóján. „Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, De bármilyen szép is, Nélküled nem lesz ugyanaz. Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, Nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk. Kérjük az Istent, hogy jól bánjon Veled, Helyettünk angyalok simogassák a fejed. Olyan drága voltál Nekünk, hogy azt nem pótolja senki, Lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi.” Fiad Laci és családja