Hetvenszeres esély a jobb gyermekkorra

Győr-Moson-Sopron megyében alig 300 óvodás, iskolás nevelkedik halmozottan hátrányos helyzetű családban, Borsodban 22 ezer(!). Az ország nyugati régiójában élni nemcsak több munkalehetőséget, jobb lakáskörülményeket, de gondtalanabb gyerekkort is jelent.

A hátrányos helyzetű gyerekeknek különös figyelemre, törődésre van szükségük és a lehető legtöbb segítségre ahhoz, hogy javíthassanak a helyzetükön. Hogy ne hagyják ott az iskolapadot, jobb eredményeket érjenek el, piacképes tudást szerezzenek, továbbtanuljanak. A szegény családokban viszont a pénz nagy részét a megélhetés nyeli el, így sok minden más, köztük az iskoláztatás költségei is háttérbe szorulnak. Táblázatunk a Köznevelési Információs Rendszer adatai alapján készült. A lista elején és végén szereplő számok között óriási a szakadék, és bár nincs módunk mélyebb tényfeltárásra, nem nehéz elképzelni, mennyire eltérőek a számok mögött rejlő élethelyzetek, mindennapok, problémák. 

Az ország nyugati régiójában élni egyet jelent a jobb lakáskörülményekkel, az alacsonyabb munkanélküliséggel, ahol van lehetőség, remény az életminőség javítására. Ez jelenik meg a hátrányos helyzetű gyerekek számában is, aminél egy rosszabb van csak: a halmozottan hátrányos helyzet. – Alacsonyan iskolázott a szülő; tartósan munkanélküli a szülő; szegregátumban él a család – ezen három feltétel közül ha csak egy is fennáll, hátrányos helyzetet, ha több is, akkor halmozottan hátrányos helyzetet állapít meg a gyámhatóság – magyarázta a Kisalföld kérésére Kaszáné Tóth Katalin, a Győri Család- és Gyermekjóléti Központ köznevelési csoportvezetője.

– A státusz megállapítását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családoknak évente újra kell kérelmezniük. (A kedvezmény alapesetben akkor jár, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135 százalékát, ami jelenleg 38.475 forintot jelent – a szerk.) A szakember hozzátette: a nevelésbe vett (régi nevén: állami gondozott) gyermekek speciális helyzetük miatt szintén halmozottan hátrányos helyzetűek. 

A számok elgondolkodtatóak, önmagukban azonban nem mondanak el mindent. Hiszen ha csak a területi különbségeket nézzük, az irigyelhető Győr-Moson-Sopron lélekszáma a 2018-as adatok szerint 461 ezer volt, míg a legrosszabb helyzetben lévő Borsodé 648 ezer, vagyis leegyszerűsítve: az arányok miatt Borsodban nem “csak” hetvenszer kisebb az esély egy gondtalan gyerekkorra. Ráadásul a szakembertől megtudtuk, hogy a számok nem is fedik a valóságot.

– A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket kiemelt figyelemmel kell kísérnie az iskolának és a gyermekjóléti szolgálatnak, a diákok előnyt élvezhetnek a kollégiumi elhelyezésnél, az ösztöndíjak megítélésénél és bizonyos pályázati programokban. A státusz azonban nem jár kézzelfogható előnnyel, vagyis anyagi támogatással, ezért nem minden család kéri a megállapítását, noha jogosult volna rá. Vagyis a számok a valóságban magasabbak.

Ezt bizonyítja az is, hogy a családsegítőkhöz gyakran anyagi nehézségeik miatt fordulnak a szülők. A győri ellátórendszer hat éve Adományközpontot nyitott többek között a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családok támogatására. A Mónus Illés utca 41. szám alatti központban vannak ruhák, játékok, műszaki cikkek, de egy-egy felajánlott bútor közvetítésében is közreműködnek. S mivel adományokból sosem elég, közzétesszük itt is: az Adományközpont kedden és csütörtökön 8–12 óra, valamint 14–17 óra között tart nyitva. A telefonszám pedig, ahol érdeklődni lehet arról, hogyan lehet adni vagy élni a segítséggel: 96/517-014.

Gyász
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk, Horváth Zoltán halálának 2. évfordulójára Már csak emlék vagy, s ez oly nehéz. Hisz úgy fáj a szívünk, hogy elmentél. Elhívtak tőlünk a távoli fények, De mi még most is visszavárunk téged. Tudjuk hogy nem jöhetsz. Így tovább könnyezünk, Fájó szívvel, gyertyalánggal rád emlékezünk. Szerető feleséged, lányaid, unokáid és vejeid
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk, MOLNÁR ISTVÁN bágyogszováti születésű, volt kőszegi lakos halálának 3. évfordulójára. Az idő múlik, a fájdalom nem. Míg élünk emlékezünk. Fájó szívű Édesanyád, Feleséged, Kislányod és Öcséd
„Csillag volt, mert szívből szeretett, mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él, és örökre ott marad. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapám, nagyapám, testvérem, apósom, sógorom és rokonunk, REISINGER NÁNDOR életének 83. évében, házasságának 57. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2019. október 24-én, csütörtökön 15 órakor lesz a ravazdi temetőben. Előtte engesztelő szentmisét 14 órakor mondatunk a helyi templomban. Kérjük, szerettünktől egy szál virággal búcsúzzanak. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Szerető szíveddel oly sokat adtál, Isten kegyelméből most megváltást kaptál. Fájdalommal és a feltámadásba vetett hittel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Férjem, Édesapánk, Nagyapánk, Dédnagypapám, Apósunk és Rokonunk, SZABADOS EGON életének 90. évében visszaadta lelkét teremtőjének. Temetése 2019. október 24-én, csütörtökön 13 órakor lesz a Szent Imre-altemplomban, szentmisével egybekötve. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. A virágra szánt összeget kérjük a templom javára felajánlani. Gyászoló Család
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Itt hagytál minden álmot, vágyat, nem mesélsz már az unokáknak, csak a bánat és könny marad utánad. Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk, apósunk, keresztapánk, LÁNYI ZOLTÁN 2019. október 16-án, 68 éves korában hirtelenséggel itt hagyott bennünket. Szeretett halottunktól 2019. október 24-én, csütörtökön 16 órakor veszünk végső búcsút az Écs-falusi temetőben. Előtte engesztelő szentmisét 15.15 órakor mondatunk a helyi templomban. Gyászoló család
„Már nincs holnap, ennyi volt az élet, sirassatok csendesen, mert én a szívetekben élek. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédink, testvérem és rokonunk, CSEH FERENCNÉ szül. Major Anna volt Kótai Jenőné életének 88. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése október 24-én, csütörtökön 15 órakor lesz a mosoni temetőben. Előtte, 14.30 órakor engesztelő szentmise a temető kápolnájában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Pihen a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Feleségem, Édesanyám, Nagymamám, Sógornőm és Rokonunk, SOÓS ZOLTÁNNÉ szül. Bajcsi Luca volt gönyűi lakos életének 78. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 25-én, pénteken 13 órakor lesz a győri Szent Imre-templomban, szentmisével egybekötve. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Kérjük, hogy szeretett hozzátartozónktól egy szál virággal búcsúzzanak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk LENCSE IMRE halálának 2. évfordulóján. Elhagytad a házat amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár az ősz a tél a tavasz, bármilyen szép is Nélküled nem lesz ugyanaz. Bocsáss meg ha valamit hibáztunk, nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk. Kérjük az Istent hogy jól bánjon Veled, helyettünk angyalok simogassák a fejed. Olyan drága voltál nekünk hogy azt nem pótolja senki, lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi! Bánatos feleséged, fiaid és családja
A Nagylózsi Általános Iskola 1969-ben végzett tanulói az 50 éves találkozó alkalmából szeretettel emlékeznek elhunyt tanáraikra: PÁL TIBOR igazgató FERSLI IMRE osztályfőnök PÁL TIBORNÉ SIPOS LAJOS BAKONYI ISTVÁN és elhunyt osztálytársaikra: HORVÁTH PIROSKA REINHOFFER ANDRÁS Emléküket megőrizzük!
A volt Szamuely Tibor Közgazdasági Szakközépiskola 1984-ben végzett 4/a. osztályának diákjai 35 éves érettségi találkozójukon szeretettel emlékeznek BÉKÉSI IMRE tanárukra és LAUER KRISZTINA osztálytársukra. Emléküket nem feledjük
Fájó szívvel emlékezünk BABOS BÉLÁNÉ (Erzsike, Böbe) halálának 5. évfordulójára A múló évek nem felednek, nem halványul emléked, mert a szeretet, amit adtál, egy életre Rád emlékeztet. Szerető családod
Fájó szívvel emlékezünk BÖRZSEI JÓZSEF halálának 1. évfordulóján Csendes a temető, nem jön felelet. Arcomat mossák a keserű könnyek. Hideg sírköveden kezem pihentetem, itt vagyok nálad, rád emlékezem. Ha majd egyszer én is lehunyom a szemem, nem fáj már semmi, mert ott leszel velem. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Örökre szerető feleséged, lányod, fiaid, menyed és unokáid
Fájó szívvel emlékezünk CZUPY JÓZSEF halálának 10. évfordulóján. Suhanva száll az élet tova, ami elmúlt, nem jön vissza soha. Várni valakit, aki nem jön többé, az emlékét őrizzük szívünkben örökké. Szerető családod
Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek. A rábapatonai Általános Iskola 1969-ben végzett tanulói 50 éves osztálytalálkozójuk alkalmából fájó szívvel emlékeznek elhunyt igazgatójukra MOGYORÓSI FERENCRE, osztályfőnökükre DRESCHER NÁNDORNÉRA. Osztálytársaikra: BÁN TIBORRA, BOGNÁR FERENCRE, NAGY DEZSŐRE, MEZŐ ANTALRA, RÁCZ ANNÁRA. Emléküket megőrizzük.
Szeretettel gondolunk volt tanárainkra és Rátok az 55 éves érettségi találkozón: FÁBIÁN MARGIT, HORVÁTH MÁRTA, JANEK ARANKA, KOTÁLIK ERZSÉBET, NAGYPÁLI ÉVA, NÁDOR ÉVA NÉMETH ÉVA, Zrínyi Ilona Gimnázium, 4/A