Kisalföld logö

2017. 10. 19. csütörtök - Nándor 9°C | 18°C Még több cikk.

A diktatúra rendőrei versengtek a megyei kulákok likvidálásáért

Honvári János, a győri Széchenyi-egyetem gazdaságtörténésze a megyei termelőszövetkezetek kialakulását hosszú ideje kutatja. Az egyetemi docenssel többek közt a kulákok megbélyegzéséről, embertelen ellehetetlenítéséről beszélgettünk.

"Magyarországon a kommunista párt 1948-ig nem tűzte napirendre a termelőszövetkezetek szervezését. A Szovjetunió által favorizált pártnak a második világháború után követett óvatos politikája 1948-ban változott meg. Júliusban mondták ki, hogy a háború előtti szövetkezeteknek a földműves-szövetkezetekbe való beolvasztásával egységes falusi szövetkezeti hálózatot kell létrehozni szegényparaszti vezetéssel.

A szövetkezeti központokba beültetett pártkáderek révén 1948 őszétől 1949 tavaszáig – sok helyen viharos körülmények között – lényegében fél év alatt, kampányszerűen megtisztították a falusi szövetkezeteket a kulákoktól. A földműves-szövetkezetek taglétszáma a többi szövetkezet beolvasztásával fél év alatt 426 ezerről 834 ezerre nőtt.

1949 végén a termelőszövetkezeti csoportok (tszcs) tagjainak 98,5 százaléka, 1950 végén még mindig 80,3 százaléka agrárproletár vagy olyan törpebirtokos volt, aki sem földet, sem állatot, sem egyéb gazdasági felszerelést nem tudott a közös gazdaságba bevinni" - kezdte a kisalfold.hu-nak Honvári János egyetemi docens, a győri Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának gazdaságtörténésze.

Csodával határos módon maradt három traktorja a rábapordányi tszcs-nek

"Felszereléssel, gazdasági épületekkel, istállókkal azok a megyei csoportok voltak viszonylag jól ellátva, amelyek olyan úri, vagy kulákbirtokokon alakultak, ahol a földdel együtt a felszerelések és az épületek is a tszcs tulajdonába kerültek. Nézzünk erre pár megyei példát.

A győrasszonyfai tszcs-nek 125 férőhelyes istállója, 100 férőhelyes sertésólja, motorral működő darálója, cséplőgépe, elevátora, vetőgépe, ekéje, 2 lovaskocsija, szecska- és répavágója, több lókapája, csigatriőrje, magtárja, góréja, lábaspajtája volt. A mihályi tszcs a régi tulajdonostól 25 férőhelyes sertésólat, magtárt, górét, gépszínt, benne traktort, vetőgépet, cséplőgépet, 3 boronát `örökölt´.

A rábapordányi Szocializmusért tszcs-nek 68 férőhelyes istállója, 50 férőhelyes sertésólja, és a korban szinte csodával határos módon 3 darab traktorja, cséplőgépe, darálója, 5 vetőgépe volt. A peresznyei Dózsa 80 férőhelyes istállót, 200 férőhelyes sertésólat további nagyszámú gépet és felszerelést kapott.

Mindezen felül hozzájutottak 27 holdas gyümölcsöshöz is. Jól állt épületek és eszközök dolgában a szili Győzelem tszcs is (50 férőhelyes istálló, 100 férőhelyes sertésól, 100 férőhelyes juhakol). Rábacsécsény-Szalacspusztán valósággal bővelkedtek épületekben. Volt három 160 számosállat elhelyezésére alkalmas istállójuk, magtárjuk, gépházuk üzemképes motorral, víztornyuk, darálójuk, 250 férőhelyes sertésóljuk.

Összességben a megyei termelőszövetkezeti épületekre a felsoroltaknak pont az ellenkezője igaz: részben a harcok, részben a lopások következtében nagyon romos, használhatatlan állapotban voltak. A gondokat tetőzte, hogy a szövetkezetek nem sokáig örülhettek a birtokukba került nagygépeknek. 1950-ben ugyanis – a földműves-szövetkezetekkel együtt – cséplőgépeiket és traktoraikat a traktoros munkagépekkel együtt `fel kell ajánlaniuk´ a szerveződő gépállomásoknak.

A csoportoknak juttatott állatállomány országosan az 1945. évi földosztás és a sváb kitelepítés során került az állam kezére. Ez az állomány öreg, ismeretlen származású, jellegtelen, leromlott kondíciójú, továbbtenyésztésre gyakorlatilag alkalmatlan egyedekből állt. A lovak egy része koránál, kondíciójánál fogva munkára már nem volt alkalmas, a tehenek nagy része pedig alig adott tejet.

A győrszentmártoni – napjainkban Pannonhalma a település neve – tszcs a Földalaptól 5 lovat és 1 csikót kapott. Ritkaságszámba ment, hogy ezek közül csak egyetlen kanca volt továbbtenyésztésre alkalmatlan" – folytatta Honvári János.

Verekedésbe torkoló viszályok az újtelepesek miatt

"A megyei tszcs-ket felsőbb utasításra 1948 és 1949 telén felülvizsgálták. Győr-Moson és Sopron megyében 1949 végén 80 csoport felülvizsgálatát végezték el. Az akkor még két önálló megyében működő közös gazdaságokban 2045 tag 21 373 holdon gazdálkodott. 1949-ben a Győr-Sopron megyei tszcs-k 652 alapító tagjának állapítható meg pontosan a szociális összetétele.

Ebben az évben a tszcs-ben lévők 71,5 százaléka már tulajdonos paraszt, de szinte kivétel nélkül újbirtokos, vagyis 1945-ben jutottak földhöz. A két megyében feltűnően magas az újbirtokos középparasztság aránya, ami minden bizonnyal azzal magyarázható, hogy a telepesek nagy számban léptek be a megalakuló csoportokba. Fertőrákos község lakóinak háromnegyedét kitelepítették, helyükre a Békés megyei Szeghalomról érkeztek telepesek költöztek, akik már 1948 őszén megalakították a Ságvári tszcs-t.

Balfon is telepesek hozták létre a Micsurin csoportot. A telepesek a földosztás során általában 15 holdas birtokot kaptak. A mosonszentpéteri Haladás és a fertőrákosi Rajk László tszcs összes tagja, a mosonszentpéteri Előre, a mosonszentjánosi Rákóczi, a levéli Rákóczi tagjainak döntő többsége telepes volt. A megye többi telepes községébe a kitelepített svábok birtokára helyeztek részben Csehszlovákiából kiutasított magyarokat, részben pedig a Tiszántúlról, a Dunántúl más részeiről, valamint Észak-Magyarországról földműveléshez egyáltalán nem értő bányászokat. Mindez rengeteg vitára adott okot, a viszályok nem ritkán verekedésbe torkoltak.

Mosonszentjánoson egy telepes asszony, akinek a gyerek az iskolában verekedésbe keveredett a többivel, úgy vett elégtételt a csemetéjén ért vélt vagy valós sérelmen, hogy a tanulók előtt esett neki a tanítónőnek, mert őt tartotta felelősnek az eset miatt. A Sopron környéki sváb falvakban a kitelepítésre várók és időközben már a portájukra betelepített mezőkövesdi, tiszántúli, észak-magyarországi telepesek között állandó volt a súrlódás. Az őslakosságot kifejezetten irritálta a munkakerülő, az osztott vagyont csakhamar felélő, elherdáló, majd magukat lopásból fenntartó telepesek léte és több alkalommal követelték ezeknek a telepeseknek a visszatelepítését" – magyarázta a győri egyetemi docens.

Eljött a kulákság likvidálásának ideje

A gazdag parasztság felszámolása szervesen összefüggött a mezőgazdaság nagyüzemi átszervezésével. Rákosi sokszor hangoztatta, hogy addig, "amíg a paraszt azt látja, hogy a kulák egészen jól boldogul, addig hiányzik neki a serkentés a szövetkezésre". A kulákság szavakban hirdetett korlátozásának politikája csakhamar likvidálásba csapott át.


A hatalom gyűlölt rendőrei itt gépfegyverrel tartottak házkutatást kulákoknál
A hatalom gyűlölt rendőrei itt gépfegyverrel tartottak házkutatást kulákoknál


"1948-ban elvették bérelt földjeiket és megkülönböztető különadót vetettek ki rájuk. Gyorsított ütemben visszamondták hiteleiket és ettől kezdve kulák nem jutott semmilyen állami kölcsönhöz. A hosszas viták után a kulákhatár nagyságára vonatkozó végső konklúzió az volt, hogy a felsorolt kritériumok közül a 25 hold vagy 350 aranykorona a leghelyesebb. Ezt a kulákhatár nagyságára helyszíni vizsgálódások alapján javaslatot tevő bizottságok maguk is `szigorú´-nak nevezték, ám mindennek brutális végrehajtásával 3-4 év alatt likvidálták a kuláknak minősített gazdaságok közel a felét.

Annak ellenére jártak el így, hogy Magyarországon a 25 hold birtokhatár körüli gazdaságok szinte kizárólag családi munkaerőre épülő parasztgazdaságok voltak, az elsősorban idegen munkaerőre épülő tőkés paraszti gazdaság 50 hold körül kezdődött. A téti járás kuláklistáján szereplő 282 fő között 94 olyan gazda volt, akiknek 1949-ben a birtokuk meghaladta a 25 holdat, de a föld összértéke egyiknél sem érte el a 350 aranykoronát. Ez a közel 100 személy még a marxista meghatározás szerint sem számított kizsákmányolónak, ezek szinte kivétel nélkül középparasztok voltak" – összegezte kutatásait Honvári János.

Egyre több "szabotázst" varrtak a kulákok nyakába

"Egyre gyakoribbá vált, hogy azonnal, még a vizsgálat lezárása előtt a kulákoknak tulajdonítottak minden állatelhullást és tűzesetet. A Fertőbozi Szabadság tszcs-ben elpusztult 1500 csirke, ami a rossz elhelyezés, a vegyes állomány, a higiéniai hiányosságok és a gyenge takarmányozás miatt mindennapos jelenség volt abban az időben. A csirkék gondozójáról rögtön `kiderítették´, hogy belépés előtt földjük, hentesüzletük és kocsmájuk volt, és mint földműves-szövetkezeti boltvezető 12 ezer forintot sikkasztott. Vagyis az esetről tudósító megyei újság azt sugallta, hogy a név szerint megnevezett "vádlott" tudatosan tette tönkre a csoport baromfiállományát.

1950 augusztusi jelentésben négy tűzesetről számolnak be, többek között Vicán elégett 50 kereszt gabona, 4 vagon szalma és részben a cséplőgép.

A vizsgálat ekkor még csak egy helyen, Dunakilitin zárult le, de a jelentésben kivétel nélkül kulákok gyújtogatásról írtak. Az újságok olyan kulák `szabotálásokról´ írtak, amit senki sem hitt el. Újkéren a kisparasztok szerződéses magrépát ültettek, de a mag elfajzott, mert a takarmányrépa terület mellé az egyik kulák `szép suttyomban´ 520 öl cukorrépát ültetett, ami az ültetésnél állítólag senkinek sem tűnt fel.

A megyei lap azt bizonygatta, hogy ebben az esetben is tudatos kulák szabotázs történt" – említett több példát a kulákok megbélyegzésére Honvári János.


Mindennapos volt a zaklatás, a házkutatás a tehetősebb parasztcsaládoknál a Rákosi-korban
Mindennapos volt a zaklatás, a házkutatás a tehetősebb parasztcsaládoknál a Rákosi-korban


Verseny a rendőrök között: ki jelent fel több kulákot!

"A tömegeket megnyomorító rendszer ellen tudatos, szervezett politikai fellépésre a Rákosi-rendszerben ismereteim szerint egyedül Kónyban került sor, ahol 1950 áprilisában lázító röpcédulákat szórtak szét a község utcáin, a községháza falára pedig a `Halál a kommunistákra!´ feliratot mázolták olajfestékkel.

A tetteseket elfogták, egyiküket halálra ítélték és kivégezték. Szanyban a pártvezetőség késő éjszakába nyúló értekezletének idején beverték az ablakot. Ebből a kutyaszorítóból nem volt kivezető út. Számtalan helyen megfogalmazták, hogy a kulák nem változik meg, a kulák `nem nőhet bele a szocializmusba´. A kuláklistáról elvileg akkor sem lehetett lekerülni, ha a földjük egy részét vagy egészét `felajánlották´ az államnak.


Az utolsó falatok: kulákok sírba rejtenek el élelmiszereket
Az utolsó falatok: kulákok sírba rejtenek el élelmiszereket


Igaz, ennek ellenére a földjüket vagy annak egy részét felajánló, a fennálló rendszerhez lojális `jó kulákokat´ sok helyen levették a listákról. Az állam és az egyház közötti megállapodás alapján lekerültek az egyházközségek földjeit felajánló lelkipásztorok is. Győr-Sopron megyében 1949 és 1952 között 1866 főről 1505 főre, tehát 351-gyel csökkent a beadásra kötelezett kulákok száma. A kulákok zaklatása mégsem ért véget.

A helyi apparátusokat 1948 végén, 1949 elején egyenesen felszólították a kulákok állandó `macerálására´. A dunakiliti körjegyzőség 1949. március 29-i jelentéséből világosan kiderül mindez.

A csikvándi rendőrőrsparancsnok pedig szabályos versenyre hívta ki a járás többi rendőrét, a tét a következő volt: ki jelent fel több kulákot!

A ma már Veszprém megyéhez tartozó Újmalomsokon azért bűntettek meg egy kulákot 1200 forintra, mert rövidnek találták a tűzcsapó nyelét. Utóbbi példa mindent elmond erről az embertelen világról" – zárta szavait Honvári János.

Olvasóink írták

48 hozzászólás
 • 48. Pretorianus 2013. július 04. 19:15
  „43. pancser 2013.07.03. 22:11
  Nem, nem voltam táborban. Oda az mszmp-s fajtád gyerekeit vitték.Nem voltak, voltatok sokszázezren, de a legtöbbetek ami még aljasabb egy meggyőződéses komcsinál, érdekből lépett be és nyalakodott... Most is itt vagytok,nem változtatok semmit, de mi már rég nem vagyunk gyerekek és nem hordunk már gubós nyakkendőt, már nem tudjátok elhitetni velünk, hogy az a jó, amit ti képviseltek.Sőt, a velejéig rothadt rendszer tovább éltetői vagytok.”
 • 47. vonLichthofen 2013. július 04. 16:24
  „46 puncher,
  úgy látom, hogy helytelen Magyar helyesírás miatt kigumizták a ´´hozzászólásodat´´.
  Pedig olyan izgatottan vártam sok derűre okot adó soraidat, jóllehet azokban a tényeknek és az azokból levont helyes következtetéseknek semmi nyoma sincs.
  Szóval puncher, mi a válaszod a Magyar történelmet évszázadok óta mételyező /l.d.: a történelmi eseményeket, neveket és helyeket alant/ kabal országromboló, népirtó tevékenységére?
  Kérlek tényekre tényekkel válaszolj és ne a tőled megszokott chadovával vagy ad hominem /személyes/ támadással.”
 • 46. pancser 2013. július 04. 08:49
  „45. vonLichthofen 2013.07.04. 05:10
  <moderálva>”
 • 45. vonLichthofen 2013. július 04. 05:10
  „puncher,
  befejezted az ujjaid körbemozgatását erősen deformált koponyád körül?
  puncher, ha máshoz nem is, de ahhoz mindenképpen nagyon értesz, hogy miként tereld el a szót az adott témától, a tényektől - ezért nem hibáztatlak igazán, ez a véredben/véretekben van, a végtelen chadova alapvető jellemvonása a khazar/mongoloid/Azsiai törzsnek.
  Nade, havisszatérünk az eredeti témához és abban kellően elmélyedünk azonnal látjuk, hogy ugyanaz a kabal tartotta a kezében a hatalmat 1948 és ...........között /nem merek évszámot írni, attól félek még mindig ezek uralják az országot-világot/ akik a dicstelen, véres, terroristák által ´´vezetett´´ tanácsköztársaság alatt is - sokszor ugyanazok a személyek. ld. Roth Rákosi és a többi intercionista.
  Ugyanaz a törzs vette át az uralmat az első VH után Oroszországban, Bajorországban, Magyarországon. A Nemzet önfenntartó ösztöne és ereje még legyőzte az embertelen, Moloch-nak áldozó kabal uralmát Magyarországon és Bajoroszágban de megmaradt Oroszországban, hogy aztán uralma alá hajtsa fél Europát a II.VH. után és eredményeként.
  Ennek az antihumánus, rasszista, felsőbbrendűséget hirdető törzsnek volt /és van/ az alapvető filozofiája, politikai irányvonala a kereszténység lerombolása, az arisztokrácia liquidálása, a parasztság ellehetetlenítése minden országban ahová ezt a romboló, Molochnak vért áldozó törzset beengedték.
  A Rákosi Roth, Gerő Gerstein, Farkas Wolf, Piros Roth és a többi kabbalista számára a magyar parasztság kizsákmányolása, lemészárlása semmit sem jelentett - és a jövőben sem fog jelenteni.”
 • 44. vonLichthofen 2013. július 03. 23:51
  „puncher,
  befejezted az ujjaid körbemozgatását erősen deformált koponyád körül?
  puncher, ha máshoz nem is, de ahhoz mindenképpen nagyon értesz, hogy miként tereld el a szót az adott témától, a tényektől - ezért nem hibáztatlak igazán, ez a véredben/véretekben van, a végtelen chadova alapvető jellemvonása a khazar/mongoloid/Azsiai törzsnek.
  Nade, havisszatérünk az eredeti témához és abban kellően elmélyedünk azonnal látjuk, hogy ugyanaz a kabal tartotta a kezében a hatalmat 1948 és ...........között /nem merek évszámot írni, attól félek még mindig ezek uralják az országot-világot/ akik a dicstelen, véres, terroristák által ´´vezetett´´ tanácsköztársaság alatt is - sokszor ugyanazok a személyek. ld. Roth Rákosi és a többi intercionista.
  Ugyanaz a törzs vette át az uralmat az első VH után Oroszországban, Bajorországban, Magyarországon. A Nemzet önfenntartó ösztöne és ereje még legyőzte az embertelen, Moloch-nak áldozó kabal uralmát Magyarországon és Bajoroszágban de megmaradt Oroszországban, hogy aztán uralma alá hajtsa fél Europát a II.VH. után és eredményeként.
  Ennek az antihumánus, rasszista, felsőbbrendűséget hirdető törzsnek volt /és van/ az alapvető filozofiája, politikai irányvonala a kereszténység lerombolása, az arisztokrácia liquidálása, a parasztság ellehetetlenítése minden országban ahová ezt a romboló, Molochnak vért áldozó törzset beengedték.
  A Rákosi Roth, Gerő Gerstein, Farkas Wolf, Piros Roth és a többi kabbalista számára a magyar parasztság kizsákmányolása, lemészárlása semmit sem jelentett - és a jövőben sem fog jelenteni.”
 • 43. pancser 2013. július 03. 22:11
  „42. Pretorianus 2013.07.03. 15:29
  Szóval volt piros nyakkendőd, biztosan voltál táborban is és fújtad te is? mint a mókus fenn a fán...
  Nincsen ezen mit szégyellni mint azt sem, ha valaki tagja volt az MSZMP-nek. Az éppen olyan volt a nagyoknál mint az kicsiknek az úttörő. Voltak 880 ezeren, feleséggel, gyerekkel, nagyszülőkkel, rokonokkal a felnőtt lakosság fele valamilyen formában kapcsolatban állt a párttal.
  Ezért nem érdekli az embereket ma már, sőt régóta sem,ki volt páttag és ki nem. Ha abból a 880 ezerből csak 100 ezer igazi kommunista lett volna most nem írogatnánk egymásnak.”
 • 42. Pretorianus 2013. július 03. 15:29
  „Egyeseknek dicsőség, hogy úgy cserélgetik izmusaikat,mint más az alsóját. :) Egyesek a tényekre azt hiszik, zeneszámok és mindig más kell hogy szóljon. :) Pedig a tények makacs dolgok és mindenki által jól leellenőrizhetők. Ha jobban beletúrok a nyakkendőim közé, most is találok köztük pirosat, ehhez mit szólsz? :).A szintedet pedig jól jelzi, hogy az úttörőkkel példálózol.Mint a Hitlerjugend a németeknél, az úttörőség kötelező volt a kommunista országokban, de attól még nem lettünk kommunisták. :) Ti meg azok maradtatok...”
 • 41. pancser 2013. július 03. 11:47
  „39. Pretorianus 2013.07.02. 22:12
  Már 1994-ben felejtett, ti folyton a múltban éltek. A zagyvaságaid a jobbikosokon kívül a kutyát sem érdeklik. De a kisördög azt súgja, neked is volt piros nyakkendőd!”
 • 40. Valaki 2013. július 03. 07:39
  „35. Pretorianus

  Nem gond, mert a jobbikosok is cociszinten vannak. :)))
  Miazhogy, nagyoni<moderálva>!”
 • 39. Pretorianus 2013. július 02. 22:12
  „Azt írja mr. ipszilon,nem érdekli... :)
  Nem hülye a nép és nem felejt.Kezdtetek egy light-os mszmp fílinggel aztán átmentetek húdeliberálisba,Soros kapcsolásban... hogy onnan egy új álarcot, a jobboldalit magatokra öltsétek. :) De a fene nagy ténykedésetekkel a kör bezárult, újra az mszmp-s finomságok vannak napirenden, csak most másképp hívjátok. A módszerek ugyan azok, igaz most már nem a PFSZ-nek vannak irodái Budapesten,hanem kissapka készítő műhelyeitek.Nincs új a nap alatt,Mindszentyt még mindig ipszilonnal írjuk, a satöbbi tőled pedig bók. :)”
 • 38. S.opron 2013. július 02. 22:11
  „Pancser úgy félsz a jobbiktól mint a tűztől. Csak nem valami takargatni valód van és félsz egy esetleges elszámoltatásnál? Úgy sírsz mint egy újévi malac a vágás előtt. :))))”
 • 37. S.opron 2013. július 02. 22:10
  „Pancser Te úgy vagy egyszerű, mint a faék. Értelmező kéziszótárt is hiába adnék neked, mert a kezdőlapnál leragadnál vagy 100 évig, mire megértenéd, hogy mire is való. Tények hazugságok, a hazugságaid meg tények. Tényleg az értelem Caesar-ja vagy.”
 • 36. pancser 2013. július 02. 21:28
  „29. Pretorianus 2013.07.02. 18:10
  Amit írtál a választókat egyáltalán nem érdekli, ami ugye kb. 92%, a maradék a Jobbik, őket érdekli, de lesznek ők még 1,5% is. Igen keresztelek is, satöbby, így elegáns a besorolásod.
  32. vonLichthofen 2013.07.02. 20:35
  Először próbáld meg utána cáfolj. Tedd a két kezed mutató ujját a homlokod közepére, szépen lassan indulj el a két mutató ujjaddal, a jobbikkal jobbra, a ballal balra. Egy idő után ha egyforma sebességgel mozgatod, valahol a tarkód közepén a két mutató ujj találkozik. A két szélsőség is így talál egymásra, vagyis a te eszméid Matyiéval!
  Semmi bajom a szélsőségekkel ha helyükre kerülnek, vagyis pártjuk a lét és a nemlét határára.
  Tekintettel rád néha költőien fejezem ki magam, az ihletet az adta hogy két szélsőség a gyűlölet ritmusára együtt mozog!”
 • 35. Pretorianus 2013. július 02. 21:08
  „34. Valaki 2013.07.02. 20:58

  Ja, én egy simán moderálva vagyok. :))) Te pedig egy "komoly" alak vagy. :) Ha nem gond, több szót nem pazarlok rád... :)”
 • 34. Valaki 2013. július 02. 20:58
  „29. Pretorianus

  Te simán <moderálva> vagy!”
 • 33. Pretorianus 2013. július 02. 20:54
  „Igazán nem szívesen szólok bele a párbeszédbe, de...
  Én még emlékszem, mikor pancser egyik beceneve az ipszilon volt... Nem véletlenül, ugye. Mert nem egy történelmi alakot átkeresztelt Mindszentivé, Horthivá, satöbbyvé. :))) Száz szónak is egy a vége, nem biztos, hogy ő a legmegfelelőbb alak, hogy bárkit kioktasson...”
 • 32. vonLichthofen 2013. július 02. 20:35
  „3o puncher,
  26. vonLichthofen 2013.07.02. 17:10
  A földgömb helyett fülgömb egyszerű elütés, de jól áll neked, aki a létige ragozását sem tudja "volhattak". A fülgömb az a gömb ami a két füled között leledzik. Ha balra mész a bal kezed mutató ujjával rajta, a jobb kezedével jobbra, valahol találkoztok. - írod puncher.
  Rossz napod van ma? Elromlott a kompresszor a hűtőgépen a TESCO-ban? Oszd meg bánatod és szétszórtságot okát a széles nyilvánossággal puncher!
  De - anélkül, hogy szőrszálat akarnék hasogatni - ha elindulsz puncher a bal kezed mutató ujjával ´´rajta´´, a jobb kezedével meg jobbra akkor azok soha nem fognak találkozni mert mindkettő - feltéve de meg nem engedve - egyenlő sebességgel mozog.
  Ha viszont igaz a hír és a fejed nem egyenlően formált, abban nem várt dudorok, bemélyedések és vereses kopaszodó foltok vannak, akkor talán lehetséges, hogy az ujjaid valahol, valamikor majd találkoznak./mü egyenesen arányos a sebesség négyzetével - de ezt ne vedd a szívedre/”
 • 31. vonLichthofen 2013. július 02. 20:24
  „3o puncher,
  már megint félrebeszélsz és nem arra válaszolsz amiről beszélünk - szokás szerint.

  Ez rád is vonatkozik, aki RM szellemiségével társítod a magadét, és gyűlölet lüktető tangójától szédülten írogatsz mindenféle badarságot. - mondod puncher.
  1. én egyáltalán nem szégyellem, hogy Jobbikos vagyok és annak is néznek
  2. mire alapozod azt a kijelentésedet puncher, hogy RM /nem mered kiírni, hogy Roth-Rákosi a véreskezű demokrata?/
  3. ´´a gyűlölet lüktető tangója´´ meg egy újabb gyöngyszem a puncheri fogalomtárból
  4. azt meg döntse el a nagy többség puncher, hogy ki ír badarságokat a kemény és megcáfolhatatlan tények helyett - úgy véled puncher, hogy az ´´övüké´´, a ´´fülgömbön´´ szavak és ´´gyűlölet lüktető tangója´´ felettébb érdekes kifejezés nem badarság?
  puncher, hálásan köszönöm, hogy nem adod fel bizarr hozzászólásaid közlését, mindig úgy tekintek rájuk mint igazi könnyed szórakozás, mint egy olcsó cirkuszi mutatványra amelyikben a bohóc annyira tehetségtelen és korlátolt, hogy az már vicces /Fellini után szabadon/”
 • 30. pancser 2013. július 02. 18:19
  „26. vonLichthofen 2013.07.02. 17:10
  A földgömb helyett fülgömb egyszerű elütés, de jól áll neked, aki a létige ragozását sem tudja "volhattak". A fülgömb az a gömb ami a két füled között leledzik. Ha balra mész a bal kezed mutató ujjával rajta, a jobb kezedével jobbra, valahol találkoztok.”
 • 29. Pretorianus 2013. július 02. 18:10
  „Ez tényleg igaz? Kérdem tisztelettel... És ha leírom, én is mszmp-s leszek? Mert itt azt olvasom, valami "értelmes" embertől... :)))
  Kövér László - MSZMP tag, a Központi Bizottsághoz tartozó társadalompolitikai intézet munkatársa, és a Magyarországi Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa (MISZOT) alelnöke (a másik alelnök Gyurcsány Ferenc volt)

  Járai Zsigmond - MSZMP-tag

  Matolcsy György - MSZMP-tag

  Martonyi János - MSZMP-tag

  Pintér Sándor - MSZMP-titkár

  Schmitt Pál - az Országos Testnevelési és Sporthivatalnak (OTSH) alelnökeként miniszterhelyettes a Lázár-, majd a Grósz kormányban

  Hoffmann Rózsa - MSZMP-tag

  Mikola István - MSZMP-tag, a Hazafias Népfront alelnöke

  Stumpf István - MSZMP tag, a Hazafias Népfront alelnöke

  Fónagy János - MSZMP-tag

  Vonza András - MSZMP-tag

  Ligetvári Ferenc - MSZMP-tag

  Chikán Attila - MSZMP-tag

  Boros Imre - MSZMP-titkár

  Turi-Kovács Béla - MSZMP-tag

  Harrach Péter - MSZMP-tag

  Kerényi Imre - MSZMP alapszervezeti titkár

  Pozsgay Imre - MSZMP PB-tag

  Szűrös Mátyás - MSZMP KB-titkár

  Boross Péter - MSZMP-tag

  Balogh Gyula - MSZMP-tag  A Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) tisztségviselői voltak:

  Orbán Viktor - gimnáziumi, majd egyetemi KISZ-titkár

  Varga Mihály - KISZ-titkár

  Rogán Antal - KISZ-titkár

  Deutsch Tamás - KISZ-titkár”
48 hozzászólás

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Árvízűzés Győrújfalun fáklyás felvonulással - fotók

A győrújfaluiak és az árvízi védekezés résztvevői a töltésre is elmentek szombat este. Tovább olvasom