Kisalföld logö

2017. 03. 31. péntek - Árpád 5°C | 18°C Még több cikk.

Közgyűlés Sopronban: Több mint 600 milliót vonnak el a vízműtől

Sopron közgyűlése előtt Firtl Mátyás országgyűlési képviselő az új alkotmányról szólt, majd több, fontos döntés mellett a GYIK kérdése sem maradt említés nélkül.

18.48 - Az előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről szóló napirendről szavaznak a képviselők. Részletek >>

A közgyűlés elfogadta az első két határozati javaslatot, a harmadik, személyi kérdésekről titkos szavazáson döntenek.

2016. júniusáig továbbra is Kosztka Lászlót választották meg ügyvezető igazgatóvá az STKH élére.

A közgyűlés véget ért.

18.41 - Előterjesztés a SOPRON HOLDING Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonos döntésekről a következő napirendi pont. Részletek>>


A közgyűlés a határozati javaslatokat elfogadta.

18.03 - Napirenden az előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről.

Biczi László (MSZP) a GYIK témáját felvetette, Bebesi József (LMP) csatlakozott hozzá, s megkérdezte: mi történik sikeres pályázat esetén, van-e garancia arra, hogy korábban sikeres tevékenységek megjelennek-e a GYIK-ban, sikertelen pályázat esetén mi lesz?

Nyerges Ferenc, a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft ügyvezetője válaszában hangsúlyozta, a GYIK nincs bezárva, voltak áprilisban rendezvények, s lesz júniusban is. Igyekeznek megtalálni azt a megoldási módot, amellyel találhatnak egy olyan bérlőt vagy üzemeltetőt, aki fenntartja a mostani rendezvényeket, megpróbálja értelmesen működtetni az épületet. Az ügyvezető úgy látja, erre van remény.

Biczi László elmondta, nem szerencsés, ha a GYIK kérdését Nyerges Ferenc magára vonja, igenis a városvezetésnek is választ kell adnia.

Biczi László szavazógépnek nevezte a közgyűlést, mivel óriási kérdés, hogy egy ekkora intézményt - GYIK - megtart-e a város vagy sem, de nem kap rá megfelelő választ. Leegyszerűsíti a kérdést: minek ad prioritást a városvezetés, egy gyermekeket támogató helynek, vagy egy bulvárlapnak.

Mágel Ágost (Fidesz-KDNP) elmondta, hogy a frakció és a városvezetés dolgozott azon, hogy a GYIK továbbra is feladatának megfelelően működjön, s elindult ebben az irányban az ügy.

Simon István alpolgármester hangsúlyozta, ha a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft nem tudja behozni feladatait, illetve a GYIK-ot nem tudja pályázat útján bérbe adni, abból le kell vonni a konzekvenciát.

˝A GYIK sajnos megszűnt, ezt ki kell jelenteni˝ - hangsúlyozta Biczi László.

˝Várjuk meg a végét, mi lesz a GYIK-kal. Várjuk meg a pályázat végét, addig amíg ennek nincs meg az eredménye, addig ne ítélkezzünk˝ - mondta Rádonyi László (Fidesz-KDNP).

Nyerges Ferenc elmondta, a beszámolótól alaposan eltávolodtak. Úgy gondolja, most az a gond, hogy a rendelkezésükre álló összegekből hogyan fogják a színházat és a többi intézményt működtetni, a rendezvényeket megszervezni.

Az I. határozati javaslatot 14 igen mellett, a II. határozatot pedig 13 igen mellett elfogadta a képviselő-testület.

17.57 - A Soproni Városfejlesztési Kft elkészítette a 2010. évre vonatkozó Éves Beszámolóját, valamint a 2011. évi üzleti tervét. Részletek >>

Mindkét határozati javaslatokat 15 igen mellett elfogadták.

17.47 - A FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről szóló előterjesztésről tárgyalnak.

Földes Tamás ügyvezető a 2011. évről szóló üzleti tervről adott tájékoztatást.

Az előterjesztést a képviselők elfogadták.

17.43 - Mint elhangzott, közel 700 millió forint kivonása történik a vízműtől.

Az előterjesztéshez kapcsolódó mindkét határozati javaslatot elfogadták, tehát a közgyűlés egyetért a vízi közmű rendszerek közös működtetéséről és közös vagyonkezeléséről szóló szerződésmódosítással, továbbá egyetért a soproni és Sopron környéki fürdők működtetéséről és vagyonkezeléséről szóló szerződésmódosítással. Részletek >>

17.21 - A közgyűlés az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében elnyert Pannon-Fertő régió határon átnyúló vízellátás fejlesztése című pályázatával kapott támogatás fel nem használt részének, összesen 111.218 EUR,-nak az igénybevételéről lemondott, egyben felhatalmazza a polgármestert a VÁTI Kft. által küldött, 1. számú Társfinanszírozási támogatási szerződésmódosítás aláírására.

17.15 - Tiborcz Sándor a Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Oktató Kórháza gazdasági igazgatója 2011. március 28-án kelt levelében bejelentette felmondását. Kérte, hogy munkaviszonyát 2011. június 30. napjával szüntesse meg a munkáltató.

A közgyűlés ülésén jóváhagyta a gazdasági igazgató munkaviszonyának
megszüntetését. Erre való tekintettel szükséges az intézmény gazdasági
igazgatói munkakör ellátására szóló pályázati felhívás kiírása, ami most megtörtént.

17.07 - Sopron 2010. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról szóló előterjesztés van napirenden.

˝A zárszámadás azt mutatja meg, hogy  a város mostani helyzetére vonatkozóan nem mindig hallhattunk tárgyszerű megállapításokat. Ami tény, ha a működési hitelt nem számoljuk, akkor több mint 15 milliárd forint a város hitelállománya. Ami az adóbevételeket illeti, a város rosszul sáfárkodott a növekménnyel, a helyzet nem rózsás˝ - hallhattuk Biczi Lászlót.

15 igen, 1 nem mellett a rendeletet elfogadták.

16.56Az előterjesztést Sopron 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról a képviselők támogatták.

Biczi László (MSZP) felvetette, hogy a Szentháromság szobor
restaurálása miért szerepel a listán, hiszen úgy tudta, az már befejeződött. A városi főépítész elmondta, a munkálatok még nem értek véget teljesen, van egy III. szakasz is.

16.37 - A Megyei Egyeztető Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztés a napirenden. A képviselők titkos szavazáson döntenek a tagokról, a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács tagjainak megválasztásával együtt.

A Megyei Egyeztető Bizottság tagjai: Fodor Tamás, Simon Tamás, Abdai Géza, Kalmár István, Pongrácz Attila.

Pongrácz Attilát a Regionális Munkaügyi Tanács tagjának választották.

16.32 - Az aljegyzői pályázat kiírásával kapcsolatos napirendi pontot tárgyalják a képviselők. Részletek >>

A határozati javaslatot 14 igen, 2 tartózkodás mellett elfogadták.

16.08  - A titkos szavazások véget értek.

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház gazdasági igazgatójának felmondását elfogadták a képviselők.

Az SZMSZ módosításáról szóló előterjesztés tárgyalásánál Biczi László (MSZP) a hozzászólások időkeretének és a sürgősségi indítványok problémáját vetette fel.

˝Szomorúsággal tölt el, hogy a politikai kultúra nagyon mélyre süllyedt. Mindannyiunkra szégyen a jelenlegi SZMSZ. Nem alakulnak ki értelmes viták, ellenérvek. A különböző politikai nézetekkel rendelkezőknek ki kellene fejteni a véleményüket˝ - mondta Biczi László.

Fodor Tamás reagálásként feltette a kérdést: Milyen az ön politikai kultúrájuk, ha azt kérték, hogy az alkotmányról szóló megemlékezés ne kerüljön be a jegyzőkönyvbe?

Feszültség és kavarodás a közgyűlésen. A módosító javaslatokat és az előterjesztést elvetette a képviselő-testület.

15.00 - Gyors tempóra váltott a közgyűlés, az előterjesztéseket a bizottsági vélemények után sorra elfogadták a képviselők.

Három óvoda magasabb vezetőjének nyugdíjazásáról szóló előterjesztéseket tárgyalja a képviselő-testület. Titkos szavazással döntenek majd a képviselők a következő napirendi pontok után.

14.33 - A közgyűlés folytatódik, napirenden a Rejpál háznak a Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat használatába adásáról szóló előterjesztés.

Gőbl Gábor (Jobbik) üdvözítőnek tartja, hogy az épületet a két nemzetiségi kisebbség használhatja. A határozati javaslatot elfogadta a közgyűlés.

A Soproni Borvidék Hegyközségi Tanácsa, a Sopron Városkörnyéki Hegyközség és a Sopron-Fertőmenti Hegyközség helyiségbérleti kérelme pozitív elbírálást kapott.

12.41 - Technikai szünet után folytatódik a közgyűlés, bírósági ülnököket megválasztották. A Bad Wimpfen testvérvárosba történő látogatásról szóló előterjesztést is elfogadták a képviselők.

A következő napirendi pontot ebédszünet után tárgyalják, a közgyűlés 14:30 perctől folytatódik.

Az előterjesztést, ami  Sopron Polgármesteri Hivatalában az igazgatási szünet bevezetéséről (rendeletalkotás) szól, a képviselők elfogadták.

12.10 - Következik az az előterjesztés, amely a játéktermek létesítésének és működésének feltételeiről szól. Bővebben >>

Kalmár István (MSZP) elmondta, hogy ˝félkarú rablókra˝ abszolút nincs szükség a belvárosban, tehát támogatni fogja a javaslatot. A nagy beruházással létrejövő, munkahelyeket teremtő kaszinókra viszont figyelni kell, életet hozhatnának a belvárosba.

Fodor Tamás hangsúlyozta:  a belvárosban iskolák vannak, azt kell biztosítani, hogy ezek közelébe játéktermek, kaszinók ne legyenek. A kivételeket így nem szeretné támogatni.

A képviselők 14 igen mellett a rendeletet elfogadták.

12.01 - Két elfogadott előterjesztés után az Ifj. Flandorffer Ignác szobor felállításáról szóló napirendi pont következett.

Sopron közgyűlése hozzájárult, hogy az Ifj. Flandorffer Ignác
emlékére emelendő szobor a Táncsics Mihály (egykori Flandorffer utca) és Kossuth Lajos utca sarkán, a Kossuth Lajos utca 6. szám alatti épület előtti zöldterületen, a 3650 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlanon kerüljön elhelyezésre.

Továbbá támogatták az Ifj. Flandorffer Ignác szobor és emlékhely létrehozását 500.000,- Ft-tal.

11. 40 - Következik az az előterjesztés, amely a Sopron, Kuruc körúton lévő Meteorológiai Állomás kezelői jogának átvételéről szóló határozat visszavonását tartalmazza. Az előzményekről portálunkon már olvashattak.

Fodor Tamás hangsúlyozta, ami az előterjesztésben is szerepel: a vagyonkezelői jog átvétele olyan többletterheket róna az önkormányzatra, mely jelen költségvetés mellett felelősen nem vállalható.

˝Azt a havi támogatást, amit eddig is biztosított a város a meteorológiai állomás számára, azt továbbra is megteszi, az előterjesztés az ingatlan kezelői jogáról szól˝ - mondta Fodor Tamás polgármester.

Gőbl Gábor (Jobbik) elmondta, nagyon fontosnak tartják, hogy az OMSZ helyi mérőállomása továbbra is működjön, ez közös érdek. Markánsabb lobbyt kért ennek megoldására Sopron országgyűlési képviselőitől.

Biczi László (MSZP) kérdésére a polgármester megerősítette,  a szolgáltatás ugyanúgy zajlik majd mint eddig, a vagyontárgy ott marad az állam kezében.

Bebesi József (LMP) elmondta, az állomás megmentésére városi összefogást kezdeményeztek. A tudományos és egyéb értékek nem elhanyagolhatóak. Öt önkéntes munkatárs társadalmi munkában végzi a feladatokat. Az LMP szeretné, ha egyeztető fórumon tárgyalnának az érintettekkel, így most ez a vagyonátváteli döntés ne szülessen meg. Ügyrendi javaslata, hogy napolják el ezt az előterjesztést.

A képviselők elvetették Bebesi József javaslatát. Fodor Tamás azért nem támogatja a javaslatot, mert ez a döntés egy hosszú folyamat végeredménye, nem újkeletű fellángolás. ˝Leülhetünk beszélgetni, de mindennek a vége finanszírozási kérdés˝ - mondta a polgármester.

A határozati javaslatot elfogadták a képviselők.

11. 21 - A képviselők rátérnek a második napirendi pont tárgyalására, amely a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztés.

A képviselők elfogadták a módosító inditványt és a módosító rendeletet.

Ugyanígy a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletről is döntöttek, továbbá elfogadták az előterjesztést a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról, tandíjakról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

10.34 - Első napirendi pont a beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2010. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről.
Részletek >>

Farkas Gábor rendőr alezredes hangsúlyozta, hogy Sopronban a bűncselekmények száma 1 százalékos növekedést ˝hozott˝ 2009-es évhez képes, amely így is az országos és megyei összehasonlításban az országos és a megyei átlag alatt volt. 

Varga Gyula (MSZP) megkérdezte, hogy a Rendőrség-Határőrség integrációját követően örökölt tulajdonnal mi a szándékuk, s hol kívánják kialakítani az új rendőrkapitányságot.

Lehetőség szerint a Táncsics utcában szeretnének új rendőrkapitányságot kialakítani - kapta a választ a főkapitánytól.

Tóth Éva (Fidesz-KDNP) képviselő szeretné kérni, hogy a Jereván lakótelepen erősítsék meg a rendőri jelenlétet a fokozott közbiztonság érdekében.

Több képviselő is megfogalmazta a körzetében előforduló problémákat, s a rendőrség segítségét kérte ezek megoldásában. Dr. Zombori István (Fidesz-KDNP) megköszönte, hogy a rendőrség nagyon gyorsan reagál a lakossági bejelentésekre.

Fodor Tamás polgármester az első napirendi pont zárásaként hangsúlyozta, hogy Sopron egy diákváros, így a kábítószer elleni küzdelem fokozottan fontos.

A beszámolót 18 igen mellett egyhangúlag elfogadták a képviselők.

10.27 - A képviselőtestület határozatképes, a napirendi pontok elfogadásánál Biczi László (MSZP) hozzászólási lehetőséget kért.
Kérvényezte, hogy Firtl Mátyás beszéde a jegyzőkönyvben ne szerepeljen. Kalmár István (MSZP) is úgy véli,  hogy közgyűlésre kaptak meghívót, s nem az alkotmányról szóló gondolatok meghallgatására. Ügyrendi javaslata, hogy a tulajdonosi döntéseket helyezzék a napirendi pontok elejére.

Kalmár István javaslatát elvetették, az alkotmányról szóló gondolatok pedig nem fognak szerepelni a jegyzőkönyvben. A napirendi pontokat végül elfogadták.

Első napirendi pont előtt Nagy Balázs településrészi önkormányzati képviselő eskütételét hallhattuk.

10.09 - Gyülekeznek a képviselők a Városháza dísztermében, a közgyűlés hamarosan elkezdődik.

Firtl Mátyás országgyűlési képviselő jelen van az ülésen, s Magyarország új alkotmányáról szólt.

˝A magyar alaptörvényre maga az ország is büszke lehet, ezen belül Sopron és környéke különösen is, mert ebben a törvényben mindaz megtaláltatik, amire Sopron büszke: a hűség,  a nemzetszeretet, közösségi összetartozás.

Ez az alkotmány valóban nemzetközi, európai alkotmány, mely visszaadja a nemzetnek az összetartozást, önbecsülést. Minden magyar polgárnak, pártnak lehetősége volt részt venni az alkotmány megalkotásában, s aki ebben nem vett részt, annak saját magával kell majd elszámolnia, ha megkérdezik, miért nem tett eleget feladatának.
Az alaptörvény a nemzet feltámadásának reményét is jelképezi, épp ezért jelentősége van annak, hogy húsvétkor került aláírásra.

Köszönöm azt a lehetőséget, hogy ennek az alaptörvénynek az előkészületeiben részt vehettem. Legyen béke, szabadság és egyetértés!˝

Firtl Mátyás átadta Fodor Tamás polgármesternek az új alkotmány egy másolatát.

Előzmények:

A közgyűlés nyilvános, így bárki megtekintheti azt csütörtökön 10.00 órától a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében. Akinek erre nincs lehetősége, kövesse az eseményeket portálunkon.

A napirendi pontok között szerepel az az előterjesztés, ami a Sopron, Kuruc körúton lévő Meteorológiai Állomás kezelői jogának átvételéről szóló határozat visszavonásával kapcsolatos, s szó lesz a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről is.

A képviselők összesen 55 napirendi pontot tárgyalnak, előzetesen már több előterjesztésről is beszámoltunk.

Így például arról is, hogy a jelenleg meglévő mellé újabb aljegyzői státuszt hozna létre az önkormányzat. Bővebben >>

A belvárosban található a közoktatási intézmények többsége, ezért ˝az ifjúság védelme érdekében˝ nem engedélyezné az önkormányzat játéktermek működését a területen. Részletek >>

Erőszakos, kirívóan súlyos bűncselekmény nem történt az elmúlt évben Sopronban; egyre több a gyerekkorú, fiatalkorú bűnelkövető - ez is kiderül a tavalyi év közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóban, ami szerepel a közgyűlésen. Bővebben >>

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Tönkretették a Mésztelepi Közösségi Házat Tatabányán

Tatabánya Mésztelep nevű városrészében ismeretlenek minden fémből készült tárgyat elvittek a… Tovább olvasom