Hallgassa élőben!

A közösségünk igazi ereje az erős etikai platform

Évértékelő beszélgetés Pintér-Péntek Imrével, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara újraválasztott elnökével

Talán nincs a világon olyan szervezet, amelynek a korábbi terveknek megfelelően alakult volna a 2020-as esztendő. Nem kivétel ez alól a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara sem. Az esedékes kamarai választások miatt előreláthatóan egyébként is a szokásosnál izgalmasabbnak ígérkezett az év, azonban a koronavírus-járvány a lehető legváratlanabbul ért mindenkit; különösen a vállalkozásokat, a gazdasági szereplőket állította nehéz helyzet elé.

Pintér-Péntek Imre, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Pintér-Péntek Imrét, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara újraválasztott elnökét kértük arra, értékelje ezt az igazán különleges évet.

A szokásos tervekkel és várakozásokkal indítottuk a 2020-as évünket, ám alig telt el néhány hónap, egy világjárvány viharának közepén találtuk magunkat. Ez a rendkívüli helyzet pedig az egészségügyi rendszeren kívül talán a vállalkozókat állította a legnagyobb kihívás elé – tekintett vissza az első negyedév történéseire a kamara elnöke.

Miért éppen a vállalkozókat?

Mert nekik több fronton is védekezniük kellett és kell ma is. Először is a saját, illetve a családjuk egészségét védik, de gondoskodnak arról is, hogy a munkatársaik egészségesek maradjanak, és olyan új munkaszervezési eszközöket alkalmaznak, amelyek őket is óvják a fertőzéstől. …és nem utolsósorban a piacokat, az üzleti életet ért csapások elhárítására is ki kellett találniuk a megfelelő lépéseket, hogy túléljék a recessziót.

Milyen segítséget tudott nyújtani nekik ehhez a kamara?

Megpróbáltunk a magunk eszközeivel segítséget adni a túléléshez és a későbbi továbblépéshez. Az gyorsan kiderült, hogy a járványt komolyan kell venni, hiszen egész gazdasági ágazatok álltak le vagy a vírus elleni védekezés érdekében hozott kormányzati intézkedések, jogszabályi előírások miatt, vagy azért, mert a piaci folyamatokat oly mértékben zavarta meg a pandémia, hogy lehetetlenné vált a normál üzletmenet fenntartása. Információkat gyűjtöttünk a kamarai tagoktól, hogy mire van szükségük a talpon maradáshoz, majd ezek ismeretében megoldási javaslatokat tettünk a döntéshozóknak. Kijött több Széchenyi-hitel-konstrukció direkt a nehéz helyzetbe jutott vállalkozások átmeneti likviditási gondjainak megsegítésére, vagy akár az átmeneti leállás alatti beruházásösztönzésre, amiket a kamarai munkatársak szinte erőn felül intéztek. …és nem utolsósorban tartani próbáltuk a lelket, a hitet a vállalkozókban, hogy túléljük, és lesz élet a Covid−19 után is. Sőt, arra is igyekeztünk felkészülni, hogy lesz olyan időszak, amikor meg kell tanulnunk együtt élni a vírussal.

Sikerült felkészülni?

Bár reménykedtünk abban, hogy a nyár valahogy elviszi a vírust, sajnos ez nem történt meg, és megérkezett a második hullám. Szerencsére több dolgot megtanultunk az első hullámból, az egészségügyet sem érte olyan váratlanul a helyzet, mint az év elején. Az pedig világossá vált, hogy az egészségügyi védekezést úgy kell megszervezni, hogy a termelői láncok ne szakadjanak meg, azok az ágazatok, amelyeket közvetlenül nem érintett a járvány, őrizzék meg a működőképességüket. A másik fontos feladat pedig a padlóra kerülő szegmensek − vendéglátás, turizmus, rendezvényszervezés − segítése az ország sajátosságaihoz és lehetőségeihez igazodva. Ebben a tekintetben az egyes államok más-más utat választottak, a jövő majd eldönti, melyik volt a célravezető. Az látszik, hogy a kritikus területekről jelentős munkaerő vándorolt el, egy részüket más iparágak képesek voltak felszívni, de a járvány után ezeket az ágazatokat teljes egészében újra kell szervezni.

Ezen rendkívüli körülmények között tartották a kamarai választásokat…

A kamarai választások hajrája a járvány első hullámának lecsengése után kezdődött. Ennek megfelelően előjöttek a bejáratott mechanizmusok, azok pozitív és negatív velejáróival együtt. Ilyenkor kicsit mindig felkavarodik az állóvíz, amit egy demokratikus választási versengés – és a kamarai választás ilyen – esetében én nemcsak normálisnak, de kifejezetten hasznosnak is tartok. A mostani választás sajátossága volt, hogy megjelent egy olyan vonal, amely jogszerű, de nem egészen etikus eszközökkel próbálta erősíteni a pozícióit a szervezeten belül. Ez nem sikerült ugyan, de bennem megerősítette azt, amit mindig is gondoltam: az etika törvények felett áll, nem elég a jogszabályoknak megfelelni, etikusan is kell cselekedni! Az nem jó, ha valami törvényes, de nem etikus. …és a jövőben még inkább ennek megfelelően kell dolgoznunk! Mert a közösség igazi ereje az erős etikai platform, amely nélkül a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara sem működhet eredményesen. Szerencsére bebizonyosodott, hogy a tagok többsége is ezen az állásponton van.

Melyek azok az eredmények, amelyek miatt a tagság újra bizalmat szavazott az elnöknek?

Amikor négy évvel ezelőtt elkezdtem a munkát, arra törekedtem, hogy drasztikus változások helyett építsek arra, ami a megelőző 25 évben működött: tartsuk meg, ami jó, és próbáljuk még magasabb szintre emelni! Ami pedig rossz, azt változtassuk meg! A kamaránk munkája a négy szakmai tagozatra (ipar, kézműipar, kereskedelem és szolgáltatás) és a három térségre (győri, mosonmagyaróvári, fertő-rábaközi) épül, amit a munkaszervezet napi tevékenysége támogat. Erre támaszkodva próbáltam még erősebbé tenni a szervezetet, még több segítséget nyújtani a tagoknak, vállalkozásoknak.

Létrehoztunk egy tagtoborzó irodát, ahol egy főállású munkatárs és társadalmi tisztségviselők foglalkoznak ezzel a területtel. A munkájuknak köszönhetően növekedett a taglétszámunk, ami az országban egyedülálló teljesítmény, ezt az egyik megyei kamara sem mondhatja el magáról. Köztünk vannak a megye nagy-közepes vállalatai is, és büszkén mondhatom, az önkéntes tagok évente 75 millió forintos befizetéssel támogatják a működésünket.

Ugyancsak országosan egyedülálló az az évi mintegy 300 rendezvény, amellyel igyekszünk minden tagvállalatot megszólítani. Ezek közül kiemeltünk tíz rendezvényt, amelyet a leginkább hasznosnak ítéltünk, és ezeket igyekeztünk minél szélesebb körben − megyei, regionális szinten − népszerűsíteni.

Vannak olyan aktivitásaink, amelyeket más megyék is átvettek. Ilyen például az egyetemen oktatott kamarai tantárgy, amely arra hivatott, hogy felsőfokon képezze a fiatalokat, hogyan válhatnak sikeres vállalkozóvá. De ilyen a „Kamara által ajánlott vállalkozás” védjegy is, ami ugyancsak felkeltette a társszervezetek érdeklődését.

Megtörtént a központi irodaház egyes részeinek korszerűsítése, modernizáltuk a kamara informatikai rendszerét, illetve számos kommunikációs elemet, és megnyitottuk a székházunkban működő kávézót, amely a reményeink szerint igazi nyitott közösségi térré válik.

Nagyon fontos fejlemény, hogy a kezdeményezésemre a kamarák számára is megnyitottak egy székházfelújításra, energetikai korszerűsítésre igénybe vehető pályázati forrást, amely erre a célra 100 százalékos támogatást biztosít. A győri épület felújításához szükséges tervek készülnek, a támogatásra jó eséllyel pályázunk.

Talán az sem elhanyagolható eredmény, hogy a megyei kamara vagyona jelentősen gyarapodott az első elnöki ciklusom idején. Ilyen mértékű vagyonnövekedésre a kamara három év alatt soha nem volt képes a történelmében.

Előre tekintve a jövő évre, melyek lehetnek azok a lépések, amelyekkel újraindítható a normális medrébe találó gazdasági élet?

A járványhelyzet mindenkit rá kell, hogy döbbentsen az összefogás, az együtt gondolkodás szükségességére, és arra, hogy a gazdaság szereplői mennyire fontos szerepet játszanak az egész társadalom életében. A vállalkozások egyrészt munkát adnak a dolgozóknak, ezáltal családoknak biztosítják a megélhetést, másrészt adót fizetnek, amelyből finanszírozni lehet a települések, az ország működését. A krízis felismeréseit kihasználva szeretnénk ösztönözni, hogy a megyében létrejöjjön egy európai színvonalú együttműködés. Kiaknázzuk azokat a lehetőségeket, amelyek a mosonmagyaróvári, a rábaközi és a győri térség szorosabb gazdasági összefogásában rejlenek. Ennek érdekében a kamarában létrehoztunk egy munkacsoportot, amelynek feladata, hogy három fő témában – a gyártás, a kereskedelem és logisztika, valamint a szolgáltatás – és azok tíz dimenziójában azonosítsák a problémákat, vázoljanak fel víziókat, és ezek ismeretében dolgozzanak ki konkrét cselekvési terveket. Ebből egy átfogó anyag áll majd a rendelkezésünkre valamikor január végén, amely kiindulási pontot jelent ahhoz az egyeztetéshez, amelyet a megye településeinek vezetőivel, polgármestereivel kívánunk folytatni, hogy közösen határozzuk meg a fejlesztési irányokat. Egy további lépésként a terveinket a nyugat-magyarországi gazdaságfejlesztési zóna koordinálására létrehozott iroda felé továbbítjuk, hogy forrásokat, pályázatokat találjunk a finanszírozáshoz. Nagyon fontosnak tartom, hogy őszintén gondoljuk át a jelenlegi helyzetünket, a lehetőségeinket, és futtassuk össze az elképzeléseket, hogy megtartsuk azokat az erős gazdasági pozícióinkat, amelyeket az elmúlt 20−25 évben elért ez a régió.

A sikerek a megyén kívül is figyelmet keltettek, hiszen Navracsics Tibor kormánybiztos felkérte, hogy vezesse az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna egyik munkabizottságát, és az országos kamarai gazdaságfejlesztési kollégium elnöki tisztét is betölti. Milyen lehetőségek nyílnak meg a gazdasági szereplők számára?

Ezek a kezdeményezések lehetővé tesznek egy olyan építkezést, amely akár új pályára állíthatja a megye, a térség gazdaságát. Olyan erős piramist hozhatunk létre, amelynek alapja a már korábban említett kamarai munkacsoport által kidolgozott elképzelések összessége, erre épülhet egy megyén belüli összefogás, amely kiteljesedik és forráshoz jut a gazdaságfejlesztési zónák által koordinált pályázatokból. A cél az északnyugat-magyarországi régió felzárkóztatása a fejlett nyugat-európai tartományokhoz.

Az új európai uniós költségvetési ciklusban jelentős összegek érkeznek egyrészt a kohéziós alapokon, másrészt a vírushelyzet kezelésére adott mentőcsomagon keresztül. A legfontosabb feladat, hogy ezeket a pénzeket a lehető leghatékonyabb gazdaságfejlesztési programokra fordítsuk. Két fő irányt határoztunk meg. Az egyik a gazdaságfejlesztés társadalmasítása, ami azt jelenti, hogy az irányok meghatározásába a vállalkozók mellett bevonjuk a települések képviselőit, vezetőit. A másik egy olyan hálózat létrehozása, amely a kis- és középvállalkozások fejlődését, magasabb szintű működését, valamint a generációváltás folyamatának lebonyolítását támogatja. Mindezekben a kamara központi szerepet játszik: fontos lehetőséget kaptunk, hogy beleszóljunk, alakítsuk a gazdaság irányát, ezzel a lehetőséggel most mindenképpen élnünk kell! Az egész munka végső kedvezményezettjei pedig a megyei vállalkozók kell, hogy legyenek.

(x)

 

hirdetés
A Dal 2021 – Erős egyéniségek alkotják a zsűrit
Átadták nagycenki Remetekápolnát
Átadták a nagycenki Remetekápolnát, amelyet eredeti helyétől nem messze, a Széchenyi-kastélyhoz közelebb építettek újjá.
Megérkezett a Covid-gyorsteszt a magyar patikákba, 10 perc alatt megvan az eredmény
A napokban kerül a hazai gyógyszertárakba az első, otthon is használható gyorsteszt.
Vidéki sportegyesületek kapnak támogatást
A kormány több mint 2,1 milliárd forint rendkívüli támogatást biztosít 45 kiemelt vidéki sportegyesületnek.
Nem tudta kifizetni drogot, gázspray-vel fújta arcon a dílert egy férfi Csornán
A bántalmazott férfi először azt mondta, pénzt adott kölcsön és a támadó azzal menekült el.
Gyász
Fájó szívvel emlékezünk ERŐS JÁNOS halálának 10. évfordulóján! Múlnak az évek egymás után sorban, szívünkben a szeretet nem múlik el soha. Érezzük, hogy itt vagy velünk, ha felnézünk az égre, egy csillag mindig fényesebben ragyog nekünk a földre. Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, örökké tart szívünkben a Rád emlékezés. Szeretettel emlékeznek testvéreid, gyermekid és unokáid.
Fájó szívvel emlékezünk Szeretetett férj KISS-M IMRE édesapa, após, nagypapa halálának 25. évfordulójára Fájdalom költözött 25 éve szívünkbe, nem múlik el soha, itt marad örökre. Nem lehetünk mi már soha többé Veled. Másképp lenne minden, ha velünk lehetnél, drága kis unokáidnak mesélhetnél. Ők már nem foghatják meg dolgos kezed, nincs kinek mondani a nagypapa nevet. Könnyes szemmel nézünk fel az égre. Szeretünk Téged mindörökre. Szerető családod, unokáid: Ádám, Elizabet, Szofi, és a kis Kincső
Megtört szívvel emlékezünk NAGY ZOLTÁN halálának 10. évfordulóján. Szerető családod és dédunokád Bonifác.
Fájó szívvel emlékezünk VIDA JÓZSEF halálának 3. évfordulójára! Gyertyát gyújtunk érted, égjen a szeretetért, a veled tölött minden pillanatért. Tudjuk, hogy senkit nem hozhat vissza a gyertyafény, de a szív megőrzi azt, akiért a gyertya ég. Még fáj, s talán örökre így marad, de mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad! Szeretteid
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Ők itt maradnak bennünk csöndesen még.” (Juhász Gyula) Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk, dédapánk, apósunk és rokonunk, HORVÁTH KÁLMÁN volt BV-dolgozó életének 87. évében csendesen elhunyt. Temetése 2021. január 30-án, szombaton 14 órakor lesz a tényői katolikus temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él, egy gyertya az asztalon Érted ég. Egy fénykép, mely őrzi emléked, s egy út, mely elvitte az életed. A bánat, a fájdalom örökre megmarad. Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, KENEDY GÁBOR életének 69. évében elhunyt. Temetése 2021. február 1-jén 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS MELLŐZÉSÉT KÉRJÜK. A gyászoló család
„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. (Juhász Gyula) Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PERGER ISTVÁN LAJOS életének 75. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatásáról később adunk értesítést. Emlékét szeretettel megőrizzük. Gyászoló családja
„Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, mert Én már Istennél vagyok. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Feleségem, Drága Jó Édesanyám, Anyósom, Nagymamám, Testvérünk, Sógornőm és Rokonunk, SZABÓ ANTAL FERENCNÉ szül. Prikler Gizella (a volt Gardénia dolgozója) életének 71. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2021. február 1-jén, hétfőn 14 órakor lesz Győrben, az újvárosi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, sírjára a kegyelet virágait elhelyezik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Küzdöttél, de már nem lehet, most csend ölel át és szeretet.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, nagymamánk, testvérünk és rokonunk, SZALAI ISTVÁNNÉ szül. Csóka Margit életének 78. évében elhunyt. Temetése 2021. január 30-án, szombaton 14 órakor lesz a veszkényi temetőben. Előtte, 13.15 órakor engesztelő szentmise kezdődik a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Itt hagytál bennünket, mint a lenyugvó nap, emléked szívünkben örökké megmarad.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyám, nagymamánk, dédim és rokonunk, TAMASITS DEZSŐNÉ szül. Kovács Ilona életének 87. évében csendesen elhunyt. Temetési szertartása 2021. február 1-jén, hétfőn 12 órakor lesz a győrszentiváni régi temetőben. Engesztelő szentmisét 2021. január 29-én, pénteken 18 órakor a győrszentiváni templomban tartunk. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Szerető családod
„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, s nyugodalmadat nem zavarja senki. Életed elszállt, mint a virágillat, de emléked ragyog, mint a fényes csillag. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték szerették, hogy Szeretett Feleségem, Édesanyánk, Anyósunk, Nagymamánk, Menyem, Testvérem, Sógornőnk és Rokonunk, VADÁSZNÉ GONDÁR ANNA 59 éves korában, hosszú betegség után csendesen elhunyt. Temetése 2021. 01. 30-án, szombaton 13 órakor lesz Ásványrárón, a rárói temetőben. Előtte engesztelő szentmise lelki üdvéért 12.15 órakor a rárói templomban lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, sírjára a kegyelet virágait elhelyezik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló szerettei
„Szerettem volna még élni veletek, de az Úr magához hívta lelkemet. Tiszta szívemből azt kérem tőletek, szeressétek egymást, mint én titeket. Mindig ott leszek köztetek, féltve vigyázom minden léptetek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MÉSZÁROS LÁSZLÓNÉ szül. Egri Mária vági lakos életének 82. évében elhunyt. Temetése 2021. január 29-én 15 órakor lesz a vági temetőben. Lelki üdvéért engesztelő szentmise a temetés előtt, 14.15 órakor. Köszönetet mondunk minden vági lakosnak aggodalmukért, valamint mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen.” Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PALOTAY JÓZSEF „Robin” életének 60. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója szűk családi körben történik. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Itt hagytál bennünket, mint a lenyugvó nap, emléked szívünkben megmarad. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, anyósunk, testvérem, sógornőm és rokonunk, VINCZE RUDOLFNÉ szül. Szabó Jolán életének 76. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója családi körben 2021. január 30-án, szombaton 11 órakor lesz a győri Szentlélek-templom altemplomában, szentmisével egybekötve. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
„Nem fogjuk már elgyengült kezed, nem simítjuk őszülő fejed, nem tekint ránk aggódó szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Drága Édesanyánk, Isten Veled. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Szeretett Édesanyánk, Anyósunk, Nagymamánk, Dédink és Rokonunk, ÖZV. VENTER MIKLÓSNÉ Bokor Borbála 78 éves korában váratlanul elhunyt. Utolsó útjára 2021. január 29-én, pénteken 15 órakor kísérjük a győrszentiváni új temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik ezen útján elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család