Őrzik, óvják és szolgálják a múltat

Különleges szolgáltatásaikkal, programjaikkal szeretnék feloldani a levéltárakkal kapcsolatos ,,poros sztereotípiákat".

Nyitott intézményként őrzik, óvják és szolgálják a múltat a Győri Egyházmegyei Levéltárban.

Jelenlegi formájában 17 évvel ezelőtt alakult meg a Győri Egyházmegyei Levéltár, amely a Püspökvárban kialakított épületrészben működik. 

Az intézmény 800–850 folyóméterrel indult, mára, a beszállított plébániai és iskolai anyagok miatt 1300 iratfolyóméternél tartanak. 

Vajk Ádám, az intézmény igazgatója arról számolt be, hogy a kezdeti időszakban elvégzett iratrendezést követően évről évre egy-egy újdonsággal bővítették szolgáltatásukat. Például mikrofilmen megvásárolták az egyházmegye összes, 1895 előtti anyakönyvét, majd elkezdték begyűjteni, Győrbe szállítani az egyházközségi dokumentumokat.

Vajk Ádám levéltár-igazgató. Fotó: Bertleff András
Vajk Ádám levéltár-igazgató.
Fotó: Bertleff András

Ez azért nagyon fontos, mert a plébániaépületek nagy része nem alkalmas az iratok megfelelő tárolására. Illetve ezzel tehermentesítjük a plébánosokat, akiket gyakran keresnek fel különféle igényeikkel a kutatók – említette az igazgató, aki beszámolt arról is, hogy folyamatosan digitalizálják a náluk őrzött hatalmas dokumentummennyiséget és a kalocsai érseki levéltár után az országban másodikként kialakították az E-kutatás online felületét is, amely jelenleg 500 ezer felvételt tartalmaz. 
Közel másfél évtizeddel ezelőtt saját kiadványsorozatot indítottak, mostanáig 30 kötettel büszkélkedhetnek, köztük számos egyháztörténeti különlegességgel.

Az országban másodikként kialakították az E-kutatás online felületét is, amely jelenleg 500 ezer felvételt tartalmaz. 

Megalakulásuktól tevékenyen részt vesznek az évenként megrendezett győri és kisalföldi levéltári nap szervezésében és lebonyolításában. 
Február elején a Mika Sándor Egyesülettel együttműködve konferenciát rendeztek Keresztény társadalmi mártírium 1944–1956 címmel. A közelmúltban megállapodást kötöttek a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel egy új levéltárosi gyakornoki programról.

A levéltári anyagok digitalizálása során derült ki, hogy számos dokumentum restaurálásra szorul. Az egyre szűkülő pályázati források miatt Fogadja örökbe a múltját! címmel állományvédő programot hirdettek.

Nem reméltem különösebb reakciókat. Aztán megcáfolt a valóság, hiszen bő három év alatt harminc anyakönyv vagy kotta újulhatott meg egyházközségek, önkormányzatok, civil szervezetek, magánszemélyek jóvoltából. 
Két kottánkat például a Magyar Rádió és az MTVA közösen fogadta örökbe. A támogató adományok összege meghaladta a kétmillió forintot – számolt be az eredményekről Nemes Gábor levéltáros, a program vezetője. 

Ehhez kapcsolódik még egy különleges kezdeményezésünk: a Győri Filharmonikus Zenekarral együttműködve kiállítást rendeztünk a Richter Teremben a már restaurált és a megújulásra váró kottákból. 
Emellett, a zenekar és a Palestrina Kórus előadásában, az egyik különleges partitúrából megszólalt a neves barokk zeneszerző, Istvánffy Benedek egy műve is. 

Ezekkel a programjainkkal is szeretnénk feloldani a levéltárakkal kapcsolatos poros sztereotípiákat. Öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy Veres András megyés püspök úr nagy figyelemmel kíséri és fenntartóként támogatja munkánkat.

Gyász
,,Ha majd rátérünk mi is erre az útra, megyünk hozzád, s találkozunk újra. Hiába omlik rád a sír komor göröngye, emléked itt marad szeretteid szívében. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VASZARI JÓZSEF 25 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. október 17-én, csütörtökön 11 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
,,Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH LÁSZLÓNÉ szül. Nagy Mária hosszan tartó betegség után, 75. évében elhunyt. Temetése 2019. október 18-án, pénteken 14 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Búcsúztam volna Tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, fiam, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérem, sógorunk és rokonunk, HARASZT JÓZSEF 62 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 16-án, szerdán 15 órakor lesz a bőnyi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA IMRE Csorna, Szatmári utcai volt lakos 85 éves korában csendesen elhunyt. Engesztelő szentmise 2019. október 16-án 8 órakor kezdődik a premontrei templomban. Temetéséről később intézkedünk. Gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyám, testvérünk és rokonunk, MUZSAI KATALIN szabónő életének 80. évében, hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 17-én, csütörtökön 13 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójától. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Kérjük, hogy szeretett hozzátartozónktól csak egy-egy szál virággal búcsúzzanak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MARJAI JÓZSEF életének 67. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 17-én, csütörtökön 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk KARÁCSONY ANDRÁS halálának 1. évfordulóján. A sors kegyetlen és mostoha, szeretni megtanít, de feledni soha. Szerető szüleid, kislányod, bátyád és családja
Beledi Általános Iskola 1974-ben végzett diákjai 45 éves osztálytalálkozójuk alkalmából kegyelettel emlékeznek A osztály osztálytársaikra: SIMON LÁSZLÓ KLEÉ ISTVÁN TAKÁCS GYULA VARGA ANDRÁS B osztály osztályfőnökükre PÁLFY JÓZSEFRE osztálytársaikra DUDÁS LÁSZLÓ SZABÓ JÓZSEF Emlékük szívünkben tovább él.
Én megyek őhozzá, de ő nem jön ide vissza énhozzám. Fájó szívvel emlékezünk, HÁRY ZOLTÁNNÉ Irénkére halálának 1. évfordulóján. Szeretett édesanyámról és nagymamámról szentmise keretében 2019. október 13-án 18 órakor a győri Szent Imre templomban emlékezünk meg. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezem ÖZV. KÓKAI LÁSZLÓNÉ (Ibolya) halálának 1. évfordulójára Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem ugyanaz. Bocsáss meg, ha valamit hibáztam. Nem tudtalak megmenteni, pedig próbáltam. Kérem az Istent, hogy bánjon jól Veled, helyettem az angyalok simogassák fejed. Olyan drága voltál nekem, hogy ezt nem pótolja senki, lelkem sebeit nem gyógyítja semmi. Örökké szerető párod, Tibor
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ZSUZSANNA szül. Bisztri Zsuzsanna halálnak 10. évfordulójára! De szomorú mindig egyedül lenni, valakit mindig hiába keresni. Valakire várni, aki nem jön többé, valakit szeretni örökkön örökké. Elmentél, azóta a temetőt járom, ez lett az én világom. Elmegyek mindig hozzád, amíg élek, nem hagylak magadra vissza-visszatérek. Ha eljön az én órám, hozzád hazatérek. Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, örökké tart a rád emlékezés. Szerető Édesanyád és az Esztergomi család
Hálás szívvel emlékezem Édesanyámra SZILÁDI GYULÁNÉRA halálának 50. évfordulóján. Neki köszönhetem az életem, tőle tanultam mindent. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, míg élek őrzöm őket. Szerető lánya
Szívemben fájdalommal, Szememben könnyekkel emlékezem szerető férjemre NAGY REZSŐ halálának első évfordulóján. Eltünt egy élet csak az emlék maradt, de összeköt minket az igaz szeretet. Isten országa most már a te hazád, ott várj reám, ha majd az én időm is lejár. Bánatos feleséged: Joli
Szomorú szívvel emlékezünk RIGÓ TIBOR születésének 80. évfordulóján. Az idő múlik feledni nem lehet szívünk őrzi drága emlékedet Életed elszállt mint a virágillat De emléked ragyog mint a fényes csillag. Számunkra Te sosem leszel halott örökké élni fogsz, mint a csillagok. Szeretteid és a Papa csillaga Dávid.
Hálás szívvel mondunk köszönetet az osztálytársaknak, akik SZEKÉR JÁNOS sírjára az 50. osztálytalálkozó alkalmából a megemlékezés virágait elhelyezték. Felesége és gyermekei