Kálóczy volt a vármegye Széchenyije

Kálóczy Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából emlékkonferenciát rendeztek, amely része volt annak a programsorozatnak, amelyben felelevenítik a reformkori országgyűlési képviselő, megyei alispán életútját és munkásságát.
A Kálóczy Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából alakult emlékbizottság három hónapos programsorozat keretében eleveníti fel a reformkori politikus életútját, tetteit. Ennek része a tegnapi mezőörsi emlékkonferencián kívül egy kiállítás Győrben, emlékünnepség és koszorúzás Kálóczy Lajos mindszentpusztai sírjánál, az életéről szóló könyv és egy iskolák számára készülő oktatóplakát megjelentetése, valamint gyűjtést indítanak egy Kálóczy-mellszoborra, amelyet Mindszentpusztán állítanának fel.

A konferenciát Németh Zoltán, az emlékbizottság és a megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg, köszöntőt mondott Medgyasszay László egykori országgyűlési képviselő és Kara Ákos államtitkár, országgyűlési képviselő.

– Kálóczy Lajos kevésbé ismert személyiség a térségben, annak ellenére, hogy a reformkor egyik jeles alakja volt. A megyének, a győri térségnek ő volt a Széchenyije. A legnagyobb magyarhoz hasonlóan Kálóczy is a saját vagyonából építtetett iskolát, közműépítést, vízépítő társulatot szervezett – hangsúlyozta Németh Zoltán. – De a mai gazdasági kamara alapjait is ő teremtette meg, a Győri Nemzeti Színház elődje is a nevéhez kötődik. Munkásságának jelentőségét az általa támogatott és kezdeményezett kulturális, szociális és infrastrukturális fejlesztések jelzik.
 

Kálóczi Csaba a Kálóczy család történetéről tartott előadást. Fotó: Bertleff András
Kálóczi Csaba a Kálóczy család történetéről tartott előadást. Fotó: Bertleff András

– A Kálóczy családnak Mezőörsön és térségében is voltak birtokai, a későbbi leszármazottak, így Kálóczy Lajos is, Győrben és a Sokoróalján játszottak fontos közéleti szerepet. A családnév kialakulását oklevelek segítségével nyomon tudtam követni, ami minden bizonnyal valamilyen településről (Káloz) elszármazásra utaló „i” képzős tulajdonnév – említette Kálóczi Csaba családtörténeti kutató, a konferencia egyik előadója.

– A török veszély miatt szétszéledve folyamatosan északra húzódott a család, egészen a mai Győr-Moson-Sopron megyéig, ahol jelentős számú családtag él ma is, miként Zala, Vas és Veszprém megyében is. Jelenleg az országban ezer-ezerötszázan viselhetik ezt a nevet. A család jelentőségéről, befolyásosságáról például Győr történetében már a tizenhetedik századtól beszélhetünk, többek között bizonyítja ezt, hogy jelentős adófizetők voltak, de az egyházi életben is fontos szerepet játszottak. A család középnemesi része tevékenyen részt vett a győri, vármegyei közéletben.

Gyűjtést indítottak a szoborra

A Kálóczy Lajos Emlékbizottság mellszobrot szeretne állítani Mindszentpusztán a reformkori politikus tiszteletére. Ezért gyűjtést indítottak, amelyhez a Magyar Műhely Közhasznú Alapítvány 59500478- 16476415 számú számláján lehet támogatással csatlakozni.

Gyász
„Uram, engedd be őt Szent Szívedbe, fogadd be kegyelmedbe! Ami jót tett életében, érdeme legyen fönt az égben.'' Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Édesanyánk, Nagymamánk, Dédmamánk, Anyósunk és Rokonunk, JUHÁSZ KÁROLYNÉ szül. Radics Ilona életének 87. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 21-én, hétfőn 15 órakor lesz a gyirmóti temetőben. Előtte, 14.15 órakor engesztelő szentmisét tartunk a helyi katolikus templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
„Váratlanul ért halálod, búcsú nélkül mentél el. Aludd szépen örök álmod, soha nem felejtünk el. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk és rokonunk, BOGNÁR LÁSZLÓ Szent István király utcai lakos életének 68. évében váratlan hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 22-én 15 órakor lesz a kapuvári Szent Kereszt-temető kápolnájában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH JÓZSEF sobori születésű, szanyi lakos 76 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 22-én, kedden 15 órakor lesz a szanyi Dózsa György utcai temetőben, evangélikus szertartás szerint. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy DR. FARKAS KLÁRA gyermekgyógyász életének 90. évében csendesen elhunyt. Búcsúztatója és temetése 2019. október 24-én 15 órakor a győri Szent Imre-templom altemplomában lesz. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Emlékét örökké megőrizzük. Gyászoló fiai, menyei, unokái és húga
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PINTÉR ÁRPÁD volt nyúli lakos életének 67. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni temetése október 22-én, kedden 15 órakor lesz a nyúli temetőben. Lelki üdvéért a temetés előtt, 14.15 órakor tartunk engesztelő szentmisét. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, sírjára a kegyelet virágait elhelyezik. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapám és rokonunk, GÁSPÁR ÁRPÁD életének 87. évében csendesen elhunyt. Temetése október 22-én, kedden 13 órakor lesz a horvátkimlei temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BUTHI ISTVÁN LÁSZLÓ életének 54. évében, október 9-én váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 21-én, hétfőn 15 órakor kezdődik a beledi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Sohasem hal meg az, aki az emlékeinkben él.” Hálával és szeretettel gondolunk tanítóinkra, tanárainkra és őrizzük osztálytársaink emlékét, akik már nem lehetnek velünk: Baranyai Imre Élő Gábor Festő József Horváth Lívia Iváncsics László Köntös Gáspár Rédecsi István Székely Veronika Turi Zsuzsanna A csornai II. sz. Általános Iskola 1969-ben végzett 8.a osztálya.
A Nagylózsi Általános Iskola 1969-ben végzett tanulói az 50 éves találkozó alkalmából szeretettel emlékeznek elhunyt tanáraikra: PÁL TIBOR igazgató FERSLI IMRE osztályfőnök PÁL TIBORNÉ SIPOS LAJOS BAKONYI ISTVÁN és elhunyt osztálytársaikra: HORVÁTH PIROSKA REINHOFFER ANDRÁS Emléküket megőrizzük!
A volt Szamuely Tibor Közgazdasági Szakközépiskola 1984-ben végzett 4/a. osztályának diákjai 35 éves érettségi találkozójukon szeretettel emlékeznek BÉKÉSI IMRE tanárukra és LAUER KRISZTINA osztálytársukra. Emléküket nem feledjük
Fájó szívvel emlékezünk BABOS BÉLÁNÉ (Erzsike, Böbe) halálának 5. évfordulójára A múló évek nem felednek, nem halványul emléked, mert a szeretet, amit adtál, egy életre Rád emlékeztet. Szerető családod
Fájó szívvel emlékezünk BÖRZSEI JÓZSEF halálának 1. évfordulóján Csendes a temető, nem jön felelet. Arcomat mossák a keserű könnyek. Hideg sírköveden kezem pihentetem, itt vagyok nálad, rád emlékezem. Ha majd egyszer én is lehunyom a szemem, nem fáj már semmi, mert ott leszel velem. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Örökre szerető feleséged, lányod, fiaid, menyed és unokáid
Fájó szívvel emlékezünk CZUPY JÓZSEF halálának 10. évfordulóján. Suhanva száll az élet tova, ami elmúlt, nem jön vissza soha. Várni valakit, aki nem jön többé, az emlékét őrizzük szívünkben örökké. Szerető családod
Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek. A rábapatonai Általános Iskola 1969-ben végzett tanulói 50 éves osztálytalálkozójuk alkalmából fájó szívvel emlékeznek elhunyt igazgatójukra MOGYORÓSI FERENCRE, osztályfőnökükre DRESCHER NÁNDORNÉRA. Osztálytársaikra: BÁN TIBORRA, BOGNÁR FERENCRE, NAGY DEZSŐRE, MEZŐ ANTALRA, RÁCZ ANNÁRA. Emléküket megőrizzük.
Szeretettel gondolunk volt tanárainkra és Rátok az 55 éves érettségi találkozón: FÁBIÁN MARGIT, HORVÁTH MÁRTA, JANEK ARANKA, KOTÁLIK ERZSÉBET, NAGYPÁLI ÉVA, NÁDOR ÉVA NÉMETH ÉVA, Zrínyi Ilona Gimnázium, 4/A