A zajvédő fal javasolt, de nem kötelező

A révfalui lakóházakhoz legközelebb eső korábbi ,,E" nyomvonal helyett most a valamivel távolabbiakról indult környezeti hatásvizsgálati eljárás, ám az ott élők ennél is messzebb tolnák a belső keleti elkerülőt. A zajvédelmi határértéket csak a Ladik utcában lépné túl az autók hangja, ott kötelező a zajárnyékoló fal megépítése - a szakember azonban másutt is ezt javasolja.

 Kétezer-kilencszáz méternyi új út épül a belső keleti elkerülő két ütemében a tervek szerint 2022-ig: az elsőben az Ipar utca meghosszabbításától a bácsai körforgalomig kétszer két sávon, a folytatásban a 14-es vámosszabadi útig kétszer egy sávon. A Mosoni-Duna felett új híd köti össze majd a két partot, az Ipar utcánál jelzőlámpás körforgalmat alakítanak ki. Az elkerülő környezeti hatásvizsgálati eljárása során ismét közmeghallgatást tartottak. Tavaly ősszel már volt egy ilyen rendezvény, akkor azt a lakóházakhoz legközelebbi „E” nyomvonalról tartották. Az ott élők később egyeztettek a városvezetéssel, ennek hatására az önkormányzat visszavonta a kérelmét, s most a távolabbi „D” és „C” nyomvonalról adott be kérelmet.

Zajvédő – Árnyékoló falat a Ladik utcában kötelező lesz építeni, ám a közmeghallgatáson felszólaló lakómásutt is szeretnének. A tanulmány is ezt javasolja. Fotó: Illusztráció

A tanulmányt készítő Vidra Kft. szakembere arról beszélt: a zajterhelést 2032-es forgalmi adatokra számolták, óránkénti 60 kilométeres sebességre. Eszerint a belső elkerülő zajterhelési határértéket (nappal 65 decibel, éjjel 55 decibel) nem lép túl, kivéve a Ladik utcánál. Ennek ellenére a lakott részeken 4–4,5 méter magas zajárnyékoló fal megépítését javasolják, „hogy ne legyen nagy különbség a mostani és a jövőbeni állapot között” – indokolták. Javasolják vagy garantálják is a zajvédő falat? – ez volt az első hozzászóló, egy érintett révfalui lakó kérdése. A válasz szerint „a tervezési fázis ezután kezdődik, ha a környezetvédelmi engedélybe bekerül, akkor azt a tervező köteles figyelembe venni” – hangzott a válasz. Az is kiderült, ha a zajterhelés fal nélkül is határérték alatti, akkor nem kötelesek megépíteni. Márpedig a Ladik utca kivételével enélkül is mindenhol „beférnek” a határértékbe. 

Dr. Buday Zsolt, a megyei kormányhivatal főosztályvezető-helyettese azt javasolta, a lakók közt legyen konszenzus e kérdésben, mert a korábbi nyomvonal kapcsán akadt, aki épp a zajvédő építése miatt tiltakozott. 
közmeghallgatáson több – az első ütemben érintett – hozzászóló vetette fel: most ugyan a számukra legrosszabb, „E” nyomvonal helyett a „D” és a „C” verziót vizsgálják, ők azonban a még távolabbi, „B” vagy „A” mellett kardoskodnának. Ez azonban nem volt tárgya ennek a rendezvénynek, hisz a környezeti hatásvizsgálati eljárás a „D” és a „C” nyomvonalra indult.

ke Péter, a győri polgármesteri hivatal településfejlesztési főosztályvezetője is azt hangsúlyozta, hogy az előzetes egyeztetéseken is abban maradtak, hogy a város azt a lakóktól legtávolabb eső, kivitelezhető verziót fogja támogatni, amelyik engedélyt szerez. A főosztályvezető hozzátette, mivel a korábbi A és B verzió műszaki szempontból gyakorlatilag nem megvalósítható, ezért nyújtották be a C és a D jelű nyomvonalakat engedélyeztetésre. „Amennyiben mindkét verzió engedélyt szerez, úgy a korábbi ígéretnek megfelelően a város a lakóktól távolabb eső, C nyomvonalat fogja támogatni.”

A hozzászólók szerint korábban a tanulmány készítője úgy foglalt állást, hogy természetvédelmi szempontból a legrosszabb épp a „C” és a „D” verzió. A szakember válasza szerint a mérséklő intézkedések során kétéltű- és hüllőátjáró épül, új víztér létesül, ahol a jelölő és védett fajok fennmaradhatnak.

Gyász
„Elindult egy lélek, továbbszállt, távolra tőlünk, mely nagyon fáj. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, testvérünk és rokonunk, SZEKERES ISTVÁN a volt győri növényolajgyár dolgozója életének 76. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. 09. 24-én, kedden 14 órakor lesz a győr-révfalui temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihent a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagypapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérünk és rokonunk, SZALAY ÁRPÁD volt Tompa utcai lakos életének 66. évében türelemmel viselt, súlyos betegségben csendesen megpihent. Temetése 2019. szeptember 24-én 13 órakor lesz családi körben Budapesten, a Dráva utcai utolsó kikötőből, a Halászbástya nevű hajóról. Végső kegyeletüket leróhatják a Dunába dobott egy szál virággal. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordunk némán, csendesen. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy IVÁNYI LEVENTE életének 79. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 24-én, kedden 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Uram, te jónak láttad elszólítani, s szent az akarat, mely így tud dönteni. És én ha kérdezem - Miért ily hirtelen? - hallgat s nem felel senki sem. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága fiunk, édesapánk, rokonunk, SCHIEWERTH ZOLTÁN 55 éves korában tragikus körülmények között elhunyt. Szerettünktől 2019. szeptember 23-án, hétfőn 12 órakor veszünk végső búcsút a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, dédnagypapánk, rokonunk, HORVÁTH BÉLA ciráki lakos 84 évesen rövid ideig tartó, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2019. szeptember 20-án, pénteken 16.30 órakor lesz a ciráki temetőben. Előtte engesztelő szentmise 16 órakor a helyi templomban. Gyászoló család
A győri Zrínyi Ilona Általános Iskola 1964-ben végzett 8/b. osztály diákjai az 55 éves találkozójuk alkalmával szeretettel és kegyelettel emlékeznek elhunyt tanáraikra és diáktársaikra. BORKA EDIT, CSOBOD TIBOR, DÓCZI ELEMÉR, FELDMANN KÁROLY, FAZEKAS ANTAL, KEMENES BEA, LAUSCHER JÓZSEF, SÁNDOR JÁNOS. Emléküket megőrizzük
„Megpihen a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagyapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, apósom és rokonunk, SARMAN MÁTYÁS volt postafőellenőr életének 85. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. szeptember 19-én, csütörtökön 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihen a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezi e sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, családodnak most az őrangyala. Megállt a szív, megállt a kéz, nincs szó az ajkakon, szívünkben örökké élsz, mert szerettünk nagyon. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérünk, keresztapánk, sógorunk és rokonunk, SZABÓ GÉZA életének 71. évében elhunyt. Temetése szentmisével egybekötve 2019. szeptember 20-án 15 órakor kezdődik a kapuvári Szent Kereszt-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Szerető családja
„Mit lelkem eddig félve sejtett, Előttem áll a nagy titok, Hogy csak az halt meg, ami nem lett, S az él örökké, ami volt. (Vajda János) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VINCZE ANDRÁS JÁNOS életének 88. évében hosszan tartó betegségben, csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 21-én, szombaton 14 órakor lesz a gönyűi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
„Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. Egy jajszó nem sok, annyit nem mondtál, csak elmentél a halál hosszú útján. Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PALKOVICS LÁSZLÓ szeretett férj, apa, nagypapa életének 65. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 20-án, pénteken 16.30 órakor lesz a fertőbozi temetőben. A gyászmise 16 órakor kezdődik a fertőbozi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Pihenj, Te Drága Szív, mely megszűntél dobogni. Szerető Jóságod nem tudjuk feledni. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, anyósunk és rokonunk, SOMOGYI GYULÁNÉ szül. Szücs Erzsébet 77 éves korában méltósággal viselt, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2019. 09. 21-én, szombaton 14 órakor lesz az abdai temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Véget ért a szenvedése, szívében nyugalom, miénkben, kik itt maradtunk, el nem múló fájdalom.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapám, nagypapánk, apósom és rokonunk, HORVÁTH ZOLTÁN GYULA nyugalmazott hajóparancsnok életének 76. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 21-én, szombaton 10 órakor lesz a gönyűi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
A Hegykői Általános Iskola 1959-ben végzett diákjai a 60 éves osztálytalálkozón szeretettel és kegyelettel emlékeznek meg elhunyt tanáraikról, osztálytársaikról. Döbrősi Terézia Farkas Mária dr. Horváth József Horváth Bernadett Kóczán Imre Németh Péter Raszipovits Károly Weisz Mária Wégerbauer Róbert Emléküket szeretettel megőrízzük!
Szeretettel emlékezünk GRÓSZ JÓZSEF halálának 10. évfordulóján. Minden együtt töltött pillanatot hűen őrzök a lelkemben, mint megannyi kisfilmet. Gyakran visszapörgetem őket a fejemben, hogy emlékezzek arra, mennyire boldogok voltunk mi ketten. S ebbe az érzésbe egy szemernyi kétely sem vegyült. Szerető feleséged és családod
Fájó szívvel emlékezünk NAGY ZOLTÁN halálának 6. évfordulóján. Nem az a fájdalom amitől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Szerető feleséged és fiad Zoltán.