Győr és környéke

2017.05.08. 00:16

Itt vannak a 2017-es magyar érettségi megoldásai - fotó, videó

A kisalfold.hu közli a 2017-es magyar érettségi megoldásait, cikkünkben a feladatok videós elemzése is elérhető.

kisalfold.hu

16.20 - Videón a megoldások

 


 


 


 


13.12 - Fotókon a helyes megoldások


A 2017-es magyar írásbeli érettségi megoldásait Csengeri Mária, a győri Móra iskola igazgatójának segítségével mutatjuk be.


"Az idei magyar érettségit viszonylag nehézzé teszi, hogy a diákoknak a tavalyi évhez képest egy plusz feladatot kellett megoldania. A plusz feladat miatt fél órával többet dolgozhattak a végzősök, összesen négy órán át írhatták a magyar érettségit. Mind az új feladat (érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás), illetve mind a két fogalmazás témája gondolkodásra ösztönözte az érettségizőket, amit jónak tartok. Remélem, minél több diák szerez jó jegyet a magyar érettségin" - értékelt röviden kérdésünkre Csengeri Mária.


A Móra igazgatója hamarosan videón elemzi a 2017-es magyar érettségi feladatait, érdemes tehát délután visszatérni írásunkra. Addig is jó pihenést az érettségizőknek! 

Mutatjuk a 2017-es magyar érettségi megoldásait

12.15 - A legismertebb versek közül kaptak kettőt a mai érettségizők - írta az eduline.hu


Idén a középszintű magyarérettségi második, műelemzéses feladatokat tartalmazó részében József Attilát és Radnóti Miklóst kaptak a végzős diákok. A két lírai alkotás a legismertebb magyar versek közé tartozik.


A költeményeket pedig mindenki ismeri: Radnóti Miklós Nem tudhatom... című költeménye általános iskolai anyag, ahogy József Attila Elégia című műve is közismert.


11.00 -  Zajlanak a magyar nyelv és irodalom írásbelik országszerte a középiskolákban. A hétfői  vizsganapon csaknem 74 ezer diák tesz érettségit közép- és emelt  szinten - közölte az Oktatási Hivatal.


A hivatal tájékoztatása szerint magyar nyelv és irodalomból középszinten 1167 helyszínen 71954 vizsgázó, emelt szinten 47 helyszínen 1718 vizsgázó tesz érettségit.


Az I. feladatlap egy 60 percre tervezett szövegértési és egy 30  percre tervezett szövegalkotási feladatot tartalmaz. A vizsgázók a  feladatlapon belül a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint  oszthatják meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét  is meghatározhatják.


A szövegértési feladat szövege egy, esetleg két (egymással  összefüggő) ismeretterjesztő szöveg, publicisztikai mű vagy ezek  részlete.   


Az I. feladatlapban közölt szövegalkotási feladat lehet érvelés  vagy gyakorlati szövegműfaj alkotása, a kettő közül a vizsgázó  választ. E feladat megoldásának elvárható terjedelme 120-200 szó. A  dolgozatokat a 90 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti.  Ezután osztják ki a II. feladatlapot, amelyben egy műértelmező  szöveg alkotását várják. Itt az elvárható terjedelem 400-800 szó.


Az emelt szintű írásbeli szintén 240 perces. Az írásbeli  szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból, valamint  két különböző szövegalkotási feladatból tevődik össze. A diákok  egyetlen feladatlapot kapnak, a rendelkezésükre álló időt tetszésük  szerint oszthatják meg, és a feladatok megoldásának sorrendjét is  meghatározhatják.


A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy  alkotáshoz (irodalmi vagy nyelvi témájú értekező prózához,  esszéhez, vagy annak részletéhez, lírai műhöz, szépprózai  alkotáshoz, illetve részletéhez, egy drámához, vagy annak  részletéhez) kapcsolódik. A feladatsor szövegértésre, nyelvi  ismeretekre és irodalmi műveltségre irányuló kérdéseket egyaránt  tartalmaz.


A két szövegalkotási feladat két különböző témáról szóló, adott  szempontú és műfajú önálló szöveg alkotását írja elő. A műértelmező  szöveg elvárt terjedelme 400-800 szó, a reflektáló szöveg elvárt  terjedelme 150-450 szó.


Az írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor közép- és emelt szinten is helyesírási szótár használható, ebből vizsgatermenként legalább négy példány szükséges. A szótárról a vizsgát szervező intézmény gondoskodik.

A korábbi évek szabályozásával ellentétben a helyesírás és íráskép értékelésénél nem levonni kell pontokat, hanem a tartalom alapján elérhető 90 pont mellett a helyesírás és az íráskép alapján további 8+2 pont szerezhető mindkét szinten - közölte az Oktatási Hivatal.


10.15 - Egy Kosztolányi Dezső-novellát, egy József Attila- és egy Radnóti Miklós-költeményt kaptak a középszintű magyarérettség második részében a diákok - közölte az eduline.


A középszintű magyarérettségi második része két műértemező szövegalkotási feladatot tartalmaz, a diákoknak 150 perc alatt kell írniuk egy 400-800 szavas esszét. Az érettségizők döntik el, hogy egy megadott művet elemeznek a feladat szempontjainak megfelelően, vagy inkább két megadott művet hasonlítanak össze a feladat utasításai alapján.


Az eduline információi szerint a vizsgázók a következő két feladat közül választhatnak: vagy egy Kosztolányi Dezső-novellát kell elemezniük, vagy egy ismert József Attila- és egy szintén ismert Radnóti Miklós-költeményt kell elemezniük a megadott szempontok alapján.


8.30 -  Egy Petőfi-kötettel kapcsolatos interjút kell értelmezniük a magyarból középszinten érettségizőknek, majd egy humorról szóló érvelés és egy motivációs levél írása a feladat az írásbelin - tudta meg az eduline.hu.


A portál ismertette, hogy a középszinten érettségizők magyarérettségi első részében Petőfi imázsáról olvashatnak egy interjút, a témában néhány éve megjelent könyv szerzőivel. Ezután tíz kérdést kaptak a Petőfi-arculattal kapcsolatban.


Ezután az érvelés és a gyakorlati szövegalkotás közül választhatnak, egy 120-200 szavas szöveget kell alkotniuk.


Az érveléses feladatnál Tisjlár Roland A humor szerepe és szerveződése a társas kapcsolatokban című doktori értekezéséből kapnak egy rövid részletet, az abban szereplő állítást kell megerősíteniük vagy megcáfolniuk a vizsgázóknak.


A gyakorlati szövegalkotás részben a helyi közlekedési vállalat egyik nyitott pozícióára kell jelentkezni, ehhez kell motivációs levelet írni.


Elkezdődött

 

Magyar érettségi Győrben a Kazinczy gimnáziumban

Hétfőn a magyar nyelv és  irodalom írásbelikkel folytatódnak az érettségi vizsgák.


A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy középszintű és emelt  szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart.


Idén a középszintű írásbelin megváltozik a szövegalkotási  feladatlap szerkezete. A gyakorlati írásbeliség feladata átkerül  emelt szintről középszintre és Köznapi írásbeliség megnevezés alatt  az érveléssel párban áll. A vizsgázók a gyakorlati szövegalkotás és  az érvelés között választhatnak. A középszintű írásbeli érettségi  vizsgán a műértelmező és a műveket összehasonlító feladat közül  választhat a vizsgázó. Változás, hogy a fogalomlistát a  vizsgakövetelmények nem tartalmazzák, mivel arról a kerettanterv  rendelkezik.


Módosulások lesznek az értékelésben is, ezek a kerettanterv  által elvárt követelményeket arányosan tükrözik. A helyesírás  értékelése is megváltozik, a jó helyesírást jutalmazzák, ahelyett,  hogy hibapontokkal csökkentené az eredményt.


Az emelt szintű írásbeli első feladata emelt szintű  szövegértési és műveltségi feladatsor lesz, mivel a szakirányú  továbbtanulásnál elengedhetetlen kompetencia a szakirányú  szövegértés.   

A mostani érettségiken összesen 108 500 diák ad számot  tudásáról. A vizsgák kedden a matematika írásbelikkel folytatódnak.Hétfő reggel 8-kor a 2016/17-es tanév május-júniusi érettségi vizsgái a magyar nyelv és irodalom tantárgy írásbeli központi vizsgáival folytatódnak.


Fontosabb változások a Magyar nyelv és irodalom érettségiben 2017-től (az ofi.hu alapján):

 

1. A középszintű írásbelin megváltozik a szövegalkotási feladatlap szerkezete.


a) Köznapi írásbeliség: A gyakorlati írásbeliség feladata átkerül emelt szintről középszintre és Köznapi írásbeliség megnevezés alatt az érveléssel párban áll. A vizsgázók a gyakorlati szövegalkotás és az érvelés között választhatnak.


b) A középszintű írásbeli érettségi vizsgán a műértelmező és a műveket összehasonlító feladat közül választhat a vizsgázó.


2. A fogalomlistát a vizsgakövetelmények nem tartalmazzák, mivel arról a kerettanterv rendelkezik.


3. Az értékelésben bekövetkezett változások a kerettanterv által elvárt követelményeket arányosan tükrözik.


a) A középszintű műelemző feladat pontozása: tartalmi minőség – 25 pont; nyelvi minőség 25 (szövegszerkezet – 5 pont; stílus – 5 pont; nyelvhelyesség – 5 pont, helyesírás 8, íráskép 2).


b) A középszintű szóbeli vizsga értékelése: Tartalmi minőség, irodalom: 25 pont, Tartalmi minőség, magyar nyelv: 10 pont, A felelet nyelvi minősége: 15 pont.


4. A helyesírás értékelése is megváltozik. A jó helyesírást jutalmazza, ahelyett, hogy hibapontokkal csökkentené az eredményt.

(A helyesírás és az íráskép értékelésben betöltött súlya kis mértékben csökken, illetve változik az értékelési eljárás is. Ami azonban változatlan, hogy továbbra is mindkét feladatrész hibáit jelezni, javítani kell, és mindkettőt figyelembe kell venni a pontozásnál.)


5. Emelt szinten a reflektáló és a műelemző szövegek értékelése egymástól függetlenül történik.

A műértelmező feladat pontértéke: 30 pont, a reflektáló feladat pontértéke: 20 pont.


6. Az emelt szintű írásbeli első feladata emelt szintű szövegértési és műveltségi feladatsor lesz, mivel a szakirányú továbbtanulásnál elengedhetetlen kompetencia a szakirányú szövegértés.


7. A szóbeli tételek száma nem változott. Az anyanyelvben két korábbi témakör összevonásával új témakör jött létre Ember és nyelvhasználat néven. Az irodalmi témakörök megnevezésében az irodalmi művek állnak a középpontban. A regionális és interkulturális témakör része lett a határon túli magyar irodalom.


Kedden a vizsgák a matematika írásbelikkel folytatódnak.

2016-ban ezek voltak a magyar érettségin


Moravcsik Gyula Kossuth-díjas bizantológus A papiruszok világából című könyvének egy részletét kellett elemezniük a diákoknak a 2016-os magyar érettségi szövegértési feladatában. Az érvelés feladatrészben Csoóri Sándor Nomád naplójából és Tamási Áron Szerencsés Gyurka című novellájából kaptak egy-egy részletet a diákok. De az érettségizők választhatták Vörösmarty Mihály Liszt Ferenchez és Illyés Gyula Bartók című műveinek összehasonlítását.


Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!