Mit jelent Jézus Gera Zoltánnak és Pindroch Csabának? Videón mondják el

És hogy mit jelentett Józsefnek és Keresztelő Jánosnak? Az pedig kiderül a HISTORY új sorozatából. Az Ismertem Jézust mától négy hétfő este nyolc hozzá közel álló ember szemével mutatja be a nyugati történelem egyik legfontosabb történetét.

A nyugati civilizáció története és saját történelmünk sem érthető meg teljesen Jézus és a kereszténység alapvetéseinek ismerete nélkül. Mégis, ez a téma kevés fókuszt kap. A HISTORY Ismertem Jézust című produkciója ebben hoz újat, és úgy mutatja be Jézus történetét, ahogyan azt még sohasem mesélték el. Nyolc hozzá közel álló ember nézőpontjából, látványos és drámai jelenetekben életre keltve, neves szakértők provokatív, egymással is vitába szálló megszólalásaival érkezik az új sorozat húsvétra.

Jézus története a Trónok harca-nemzedéknek

Jézus történetével megannyi film, dokumentumfilm és tévésorozat után, bizonyos szempontból nehéz újat mondani róla. Most mégis erre tesz kísérletet a HISTORY. Az Ismertem Jézust című új minisorozat teljesen új formátumban mutatja be Jézust. „Dokudrámaként” neves szakértők olykor provokatív véleményeit ismerhetjük meg, olyan jelenetekkel színesítve a filmet, amelyek már a Trónok harcán felnőtt nemzedék tagjait szólítják meg látványvilágukkal.

Azzal pedig, hogy a nyolc epizód egy-egy hozzá közel álló ember történetén keresztül mutatja be Jézust alakját, olyan bibliai részletek is előkerülnek, amelyek korábban talán nem.

Ezt talán Ön sem tudta Szent Józsefről…

Az első két epizód József és Keresztelő János alakját állítja középpontba. Józsefről tudjuk, hogy Jézus nevelőapja volt, de az evangéliumok nem idéznek tőle, Jézus 12 éves kora után nem is említik. A sorozatból több részletre is fény derül. Például arra, hogy valószínűleg nem ácsként dolgozott, másrészt az sem biztos, hogy egy nagy római népszámlálás miatt utazott Názáretből Betlehembe Jézus születése előtt – a Lukács evangéliumában említett, Augustus császár elrendelt cenzus ugyanis csak 10 évvel később történt. Az evangéliumok közötti ellentmondásokról több alkalommal is élénk vita bontakozik ki a szakértők között.
 

Vérbeli dráma intrikával

Józsefhez emberként is közel kerülünk akkor, amikor egy viharos jelenetben először értesül arról, hogy felesége gyermeket vár: először kételkedik, és érthető haraggal reagál, mielőtt megbizonyosodik róla, hogy Mária Isten fiát hordja a szíve alatt. A Józsefben zajló érzelmi viharokat Ramin Karimloo Tony-díjas brit színész játéka teszi átélhetővé.
 

János drámai halála és az oda vezető manipulációk is érzékletes képsorokon kelnek életre. Felesége, Heródiás királyné manipulációi folytán Heródes Antipász zsidó fejedelem elfogatja az általa egyébként szent embernek tartott Jánost, de az életét nem akarja elvenni. A királyné úgy éri el célját, hogy lánya, Salomé érzéki táncával elbűvöli a királyt, így az megígéri, teljesíti egy kívánságát. Anyja utasítására Salomé János fejét kéri egy tálcán – és meg is kapja.

A bibliai és a történelmi Jézus

A filmben megszólal többek között Miroslav Volf horvát származású amerikai teológus, James Martin SJ jezsuita szerzetes és Michael Bruce Curry püspök, az amerikai episzkopális egyház feje, valamint számos történész és vallástudós. Meglátásaiknak köszönhetően a négy evangéliumon túl a Jézusról rendelkezésre álló történeti források, valamint a kor politikai, társadalmi és kulturális hátterére vonatkozó ismeretek alapján különleges kép rajzolódik ki a világtörténelem egyik legnagyobb hatású személyiségéről. Noha a sorozat elsősorban keresztény szemszögből közelíti meg Jézust, a nem vallásos vagy más felekezethez tartozó nézők számára is számos, kevésbé ismert részlettel, történettel gazdagítja tudásunkat.
 

A sorozat nyolc epizódja négy hétfőn át látható a nagyhéttől kezdődően.
Április 15-én József és Keresztelő János, húsvét hétfőn Szűz Mária és Kajafás, április 29-én Júdás és Poncius Pilátus, május 6-án pedig Mária Magdolna és Péter nézőpontjával ismerkedhetünk meg.
Az Ismertem Jézust április 15-étől hétfőnként 21:00-kor látható a HISTORY-n.

És, hogy mit jelent Jézus Gera Zoltánnak és Pindroch Csabának? Kiderül a videóból:
 

A képeken: Greg Barnett (Jézus), Madison Claire (Mária), Ramin Karinloo (József). A képek forrása: HISTORY.

Gyász
„Uram, engedd be őt Szent Szívedbe, fogadd be kegyelmedbe! Ami jót tett életében, érdeme legyen fönt az égben.'' Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Édesanyánk, Nagymamánk, Dédmamánk, Anyósunk és Rokonunk, JUHÁSZ KÁROLYNÉ szül. Radics Ilona életének 87. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 21-én, hétfőn 15 órakor lesz a gyirmóti temetőben. Előtte, 14.15 órakor engesztelő szentmisét tartunk a helyi katolikus templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
„Váratlanul ért halálod, búcsú nélkül mentél el. Aludd szépen örök álmod, soha nem felejtünk el. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk és rokonunk, BOGNÁR LÁSZLÓ Szent István király utcai lakos életének 68. évében váratlan hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 22-én 15 órakor lesz a kapuvári Szent Kereszt-temető kápolnájában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH JÓZSEF sobori születésű, szanyi lakos 76 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 22-én, kedden 15 órakor lesz a szanyi Dózsa György utcai temetőben, evangélikus szertartás szerint. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy DR. FARKAS KLÁRA gyermekgyógyász életének 90. évében csendesen elhunyt. Búcsúztatója és temetése 2019. október 24-én 15 órakor a győri Szent Imre-templom altemplomában lesz. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Emlékét örökké megőrizzük. Gyászoló fiai, menyei, unokái és húga
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PINTÉR ÁRPÁD volt nyúli lakos életének 67. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni temetése október 22-én, kedden 15 órakor lesz a nyúli temetőben. Lelki üdvéért a temetés előtt, 14.15 órakor tartunk engesztelő szentmisét. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, sírjára a kegyelet virágait elhelyezik. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapám és rokonunk, GÁSPÁR ÁRPÁD életének 87. évében csendesen elhunyt. Temetése október 22-én, kedden 13 órakor lesz a horvátkimlei temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BUTHI ISTVÁN LÁSZLÓ életének 54. évében, október 9-én váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 21-én, hétfőn 15 órakor kezdődik a beledi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Sohasem hal meg az, aki az emlékeinkben él.” Hálával és szeretettel gondolunk tanítóinkra, tanárainkra és őrizzük osztálytársaink emlékét, akik már nem lehetnek velünk: Baranyai Imre Élő Gábor Festő József Horváth Lívia Iváncsics László Köntös Gáspár Rédecsi István Székely Veronika Turi Zsuzsanna A csornai II. sz. Általános Iskola 1969-ben végzett 8.a osztálya.
A Nagylózsi Általános Iskola 1969-ben végzett tanulói az 50 éves találkozó alkalmából szeretettel emlékeznek elhunyt tanáraikra: PÁL TIBOR igazgató FERSLI IMRE osztályfőnök PÁL TIBORNÉ SIPOS LAJOS BAKONYI ISTVÁN és elhunyt osztálytársaikra: HORVÁTH PIROSKA REINHOFFER ANDRÁS Emléküket megőrizzük!
A volt Szamuely Tibor Közgazdasági Szakközépiskola 1984-ben végzett 4/a. osztályának diákjai 35 éves érettségi találkozójukon szeretettel emlékeznek BÉKÉSI IMRE tanárukra és LAUER KRISZTINA osztálytársukra. Emléküket nem feledjük
Fájó szívvel emlékezünk BABOS BÉLÁNÉ (Erzsike, Böbe) halálának 5. évfordulójára A múló évek nem felednek, nem halványul emléked, mert a szeretet, amit adtál, egy életre Rád emlékeztet. Szerető családod
Fájó szívvel emlékezünk BÖRZSEI JÓZSEF halálának 1. évfordulóján Csendes a temető, nem jön felelet. Arcomat mossák a keserű könnyek. Hideg sírköveden kezem pihentetem, itt vagyok nálad, rád emlékezem. Ha majd egyszer én is lehunyom a szemem, nem fáj már semmi, mert ott leszel velem. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Örökre szerető feleséged, lányod, fiaid, menyed és unokáid
Fájó szívvel emlékezünk CZUPY JÓZSEF halálának 10. évfordulóján. Suhanva száll az élet tova, ami elmúlt, nem jön vissza soha. Várni valakit, aki nem jön többé, az emlékét őrizzük szívünkben örökké. Szerető családod
Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek. A rábapatonai Általános Iskola 1969-ben végzett tanulói 50 éves osztálytalálkozójuk alkalmából fájó szívvel emlékeznek elhunyt igazgatójukra MOGYORÓSI FERENCRE, osztályfőnökükre DRESCHER NÁNDORNÉRA. Osztálytársaikra: BÁN TIBORRA, BOGNÁR FERENCRE, NAGY DEZSŐRE, MEZŐ ANTALRA, RÁCZ ANNÁRA. Emléküket megőrizzük.
Szeretettel gondolunk volt tanárainkra és Rátok az 55 éves érettségi találkozón: FÁBIÁN MARGIT, HORVÁTH MÁRTA, JANEK ARANKA, KOTÁLIK ERZSÉBET, NAGYPÁLI ÉVA, NÁDOR ÉVA NÉMETH ÉVA, Zrínyi Ilona Gimnázium, 4/A