Kisalföld logö

2017. 07. 26. szerda - Anna, Anikó 16°C | 24°C Még több cikk.

Soproni közgyűlés percről percre: Meleg-ezés, kivonulás

Sopron - Költségvetés a téma. A piknik-emlékhelyről szóló vitában Balogh Judit "meleg"-ezett, képviselőtársai pedig méltóságra intették. Ülés, percről percre.


21.09: Szakmaiság helyét átvette a bruttó politika, szinte minden oldalról. Zárszavában Havas András tér vissza a "szakmához", elmondja, a költségvetés készítésekor bíztak abban, hogy előbb-utóbb az állami (költségvetési) megoldások is megtalálják a helyüket. 15 igen, 7 nem, 1 tartózkodás mellett fogadták el a költségvetést.

Hruby József Sopron TV-re vonatkozó módosító javaslatát elvetik.

19.52: Tovább folyik a vita a költségvetésről. A szocialista oldal támadja, elhibázottnak tartja az előterjesztést.

19.15: "Sokan nincsenek megelégedve a költségvetéssel" - mondja Nagy Tamás. - "Nehéz helyzetben lesz a 2010-ben felálló új kormány, de ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a szocialisták létrehozták a Sopron Holdingot, a fidesz akkor támadta az intézmény létjogosultságát. Most ugyanúgy, sorra tűnnek el a pénzek a holdingban..."

Ifj. dr Arszin Miklós beszél: Nincs új a nap alatt, ugyanazon megmentési próbálkozások ismétlődnek évről évre, ciklusról ciklusra. Nehéz a helyzet addig, amíg az önkormányzatok helyzete folyamatosan romlik. A kormányzati politikának radikáisan változatnia kellene és optimálisabbá tenni a finanszírozást.

19.02: Negyvenmillió forint közérdekű tájékoztatásra hetvenmillió, Volánnak nyolcvan, fizető parkolásra negyvenet. Szakértői díjak is több tíz millió forintos összeggel szerepelnek. 9,8 milliárd forint a hiány, mely tíz-egynéhány évvel ezelőtt a teljes költségvetésünk volt - sorolja Kóczán Zoltán. - El sem tudom képzelni, hogy tud itt bárki is költségvetést csinálni 2010 után. Sajnálom, hogy a költségvetésben kevéssé érződnek Havas András elképzelései, helyette valami egészen más tükröződik.

18.44: Mennyi pénzt vesz ki a dolgozók zsebéből a 13. havi bér megszűnése? Illetve a Fidesz által felvett tőkebevonás mekkora kamatot keletkeztetett? - kérdezi Simon István alpolgármester Nagy István irodavezetőtől. Nagy István: nem merném megbecsülni a 13. havi bért, de a kamatokról van pontos adatom. Fejlesztési célú kötvények kamatvonzata: összességében megközelíti az 1,4 milliárd forintot. (A kamatok összesen 2003-tól kezdve.)

18.30: Hivatali és intézményi létszámokról, csökkenésről is szó esik. Státuszok fognak megszűnni - fogalmazott Havas András. - Megnyugodhatunk, hogy a költségvetés szabályszerű és megfelelő - utalt a polgármester a könyvvizsgálói értelmezésre.

- Igaz-e, hogy vannak olyan iskolák, ahol az ifjúságvédelmist, sőt az igazgató-helyettest küldik el, csökkentik az óraszámot? - kérdezi Hruby József.

-Mennyi veszteség éri az önkormányzat dolgozóit a 13. havi fizetés elvonásával? - kérdezi Zombori István.

Palotai György irodavezető beszél: "szóba jöhetnek az intézmény vezetésében alkalmazott vezetők munkaszerződés-változásai. De ez nem érinti az oktatást végzők és az intézmény első vezetőjének státuszát. A takarékosság jegyében az önkormányzat úgy határozott, hogy az intézmény órakeretének öt százalékát átmenetileg nem finanszírozza meg. Ezt a hiányt az intézmények még ki tudják egészíteni. Ez arra vonatkozik, ahol például a törvényben szabályozottnál magasabb számú helyettese van az igazgatónak."

18.01: Biczi László a városüzemeltetési kiadások kapcsán a költségvetés kozmetikázásáról beszél. - Mennyiért vezeti a város folyószámláját az Erste Bank? - kérdezi Hruby József.

17.32: Képviselői kérdéseknél tartanak. A hulladékprojektről Hruby József kérdez. "Mi lesz a cséri projekttel? Mi lesz, ha bezárják a Harkai úti teleppel?" - Intenzíven dolgozunk azon, hogy a bezárásra ne kerüljön sor, komoly tárgyalások folynak - válaszol Havas András.

17.06: Megkezdődött a költségvetés tárgyalása. Havas András alpolgármester magyarázza az előterjesztés részleteit.

16.37: Hruby József ügyrendi javaslatában felhívja a figyelmet arra, hogy a Sopron Televízió befejezte a forgatást, összecsomagolt és elhagyta a termet. (A tévé azért távozott, mert Balogh Judit képviselő sértő megjegyzést tett a jelen lévő stábra.) Hruby kérte, hogy a televízióval kötött támogatási szerzősésben rögzítsék, hogy a csatorna a közgyűléseket teljes terjedelemben forgassa le és közvetítse.

16.33: Sopron és Fertőrákos között a Páneurópai piknik emlékhelyhez kapcsolódó állami ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos együttműködési megállapodásról is szavaznak, elfogadják a javaslatot.

16.24: Hruby József kéri a polgármestertől, ne engedje, hogy bármely politikai oldal kisajátítsa a pikniket. Abdai Géza a történelemhamisítás élő példájaként említi azt az obeliszket, melyen Horn Gyula és Alois Mock átvágja a vasfüggönyt.

15.45: A Páneurópai Piknik-emlékhelyről szóló napirendnél tart az ülés. (Mint ismeretes, Sopron augusztusban ünnepli a piknik 20. évfordulóját.) Kuslits Tibor főépítész mutatja be a kivitelezésre beérkezett pályamunkákat. Fodor Tamás polgármester elmondja, hogy az emlékhellyel és a Melocco-szoborcsoporttal a területet méltóvá kívánják tenni a Páneurópai Piknik eszmeiségéhez. Kóczán Zoltán (SZDSZ) arra kíváncsi, hogy építési engedély kiadható-e a természetvédelmi területen. Brummer Krisztián irodavezető elmondja, hogy kiadható az engedély. - Mennyibe fog ez nekünk kerülni? - kérdezi Hruby József (MSZP), utalva arra, hogy Biczi László kérdésére a polgármester azt mondta, hogy a költségvetés tárgyalásakor mutatja be, hogy milyen forrásokból valósul meg az emlékpark.

Fodor Tamás: talán nem kell részletezni, mit jelentett a piknik Sopronnak és a világnak. Érdekes momentum, hogy német iskolákból idehozzák a gyerekeket, hogy a felnövekvő generáció megismerje a múltat. Ez helyben is fontos. - Miért nem közösen tervezünk a Páneurópai Piknik Alapítvánnyal? - kérdezi Kóczán Zoltán. A képviselő hozzászólásában elmondja (mint egykori szervező, most kuratóriumi tag) minden politikai ciklus igyekszik "otthagyni a nyomát" a területen. Egységes rendet kellene tenni a kövek, harangok, kopjafák között. Balogh Judit (Fidesz) rávilágít arra, hogy pedagógusként "melegen, de nem a szó SZDSZ-es értelmében melegen" ajánlja a piknik-park megvalósítását. Többen hurrognak, méltatlankodnak. Kóczán Zoltán (SZDSZ) kimegy a teremből. Nagy Tamás (MDF) megkéri politikustársait, hogy viselkedjenek a témához illő fegyelemmel és méltósággal, tartózkodjanak az efféle személyeskedéstől.

12.56: Ebédszünet, folytatás 15 órakor.

12.51: Ágfalva önkormányzatának 17.8 millió, Fertőrákos önkormányzatának 20.7 millió, Kópháza önkormányzatának  17.8 millió forint összegű kamatmentes kölcsönt nyújtásáról döntöttek. Erre azért volt szükség, mert az ISPA-program kivitelezései során megvalósult vagyontárgyak áfáját a települések "állták", ennek az összegét fizeti ki most a város. Miután az APEH azt visszatéríti, a települések visszafizetik Sopronnak.

12.17: A Soproni Városfejlesztési Kft. alapításáról és a Belváros Ingatlangazdálkodási Terv elfogadásáról vitáznak. Boros László (MSZP) aggályának ad hangot, hogy nem lenne-e célszerűbb az önálló kft. helyett a Sopron Holdingon belüli divízióként működtetni a városfejlesztési részleget. A polgármester elmondja, hogy a NFÜ a pályázati kiírásaihoz mellékelt ajálása tartalmazza a kft.-alapítás szükségességét. Szavazás: 16 igen, 5 tartózkodás. A vezető személyéről döntenek titkos szavazással, az előterjszető Kelemen Imrét, az SVÜ korábbi ügyvezetője, a Sopron Holding divízióvezetője javasolja. Elfogadták a javaslatot, az ügyvezető díjazás nélkül látja el tevékenységét.

12.00: Véget ért a zárt ülés, melyen döntés született arról, hogy az önkormányzat a GySEV Logisztikai Központ végleges terület kialakításához szükséges Ipar körúti ingatlanokat négyezer forint/négyzetméter áron értékesíti.

11.00: Lemondanak a Széchenyi István Gimnázium tetőterének felújítására 2006-ban elnyert címzett támogatásból 2.119.390 forintról.

10.50: Idősek otthonában történő ellátás érdekében kötendő ellátási szerződésről van szó, ezt is elfogadják.

10.19: A sportkoncepcióról szóló előterjesztés vitája kezdődik. Abdai Géza elmondja, időszerűvé vált a téma újragondolása. 25 egyhangú igen mellett elfogadták a javaslatot.

10.04: Szokatlanul pontosnak ígérkezik a testület, ez talán annak is köszönhető, hogy a sokat vitatott 2009-es költségvetést is ma tárgyalják. A polgármester Sopronért-emlékérmet ad át Pesztenlehrer Lajos nyugállományú tűzoltó ezredesnek. Pesztenlehrer Lajos megköszönte az elismerést, utóda, Szüts György tűzoltó alezredes pedig arról beszél, erős együttműködésre törekszik a városvezetéssel.

Fotó: Magasi Dávid
Fotó: Magasi Dávid


Előzetes:

A város sportkoncepcióját és sportrendeletét is megvitatják a holnapi közgyűlésen Sopronban. Az ülésen tájékoztató hangzik el a magasabb vezetők jogállásával és bérezésével kapcsolatos törvény módosításairól, valamint döntenek közterületek elnevezéséről. Szavaznak a Széchenyi István Gimnázium felújítása pályázati támogatásáról való lemondásról, a Paprét 26. szám alatti ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezéséről, a Soproni Városfejlesztési Kft. megalapításáról és a Belváros Ingatlangazdálkodási Terv elfogadásáról.

Szó lesz továbbá az ISPA-beruházással összefüggő vagyonátadás finanszírozásáról, a luxusadó-rendelet hatályon kívül helyezéséről, és a Páneurópai Piknik és a határáttörés helyszínén kialakítandó emlékhelyről.
Az ülés legfontosabb napirendje az önkormányzat 2009. évi költségvetése lesz. A képviselők szavaznak a közgyűlés által alapított elismerésről is.

Olvasóink írták

118 hozzászólás
 • 118. idurboy 2009. március 06. 16:45
  „tisztelt Nagy Tamás akora segfej vagy hogy a megyében mégegyet nem is talánék!”
 • 117. Telepathia 2009. március 02. 08:44
  „Tamás! Csak az igazat mond és ne csak a valódot a sajtótájékoztatodon!”
 • 116. TancsKaszabell 2009. március 02. 07:37
  „Kedves Nagy Tamás !
  A leírtak nagy részének figyelmen kívül hagyását javaslom,ne is törődj vele.Talán csak annyit ,a hosszú élet küzdelmeink és jó döntéseink sorozata!Örülök,hogy elégedett vagy szakmai előmeneteleddel,a munkáddal.
  Annál rosszabb érzést nem igen tudok elképzelni,mint hogy nap mint nap olyan munkát végezni amiben nincs
  örömöd.
  Engem csak a számtantudásod hiányossága lepett meg!Hát nem volt elég a szavazógépezet
  igenje,-eltekintve egy óvatos duhaj tartózkodásától-,a költségvetés elfogadására?

  Feltétlenül szükségét érezted az igennel szavazásra,minden ismert és nem ismert averziód
  ellenére?A sajtótájékoztató csak magyarázkodás lehet!!
  Miért is politizálsz Te ? Nekem kétségeim merültek fel veled szemben.Mindennek a pártod fogja viselni a következményeit!”
 • 115. nagy.tamas 2009. március 02. 00:54
  „Tisztelt Telepathia! Akkor a tények:1992 ben lettem s sportcentrum igazgatója.4 év alatt a csökkenő önkormányzati támogatás mellett duplájára növeltük a bevételt a rendezvények szervezéséből és bérbeadásból.Bérlő között volt többek között Jim Sandersz amerikai prédikátor,Torgyán József,de megfordult nálunk Göncz Árpád,Orbán Viktor, s még sok híresség.Mi szerveztük a ma már európa hírű Volt fesztivált.Valóban Klivinyi cége is bérelt területet,pontosan fizetve(akkor még nem volt büntetve).A híradásokból tudom,hogy most 17 évvel késöbb vádolja az ügyészség.De tovább megyek még Tasnádi Péter cége a Maccabi is rendezett Utcai harcosok fesztiválját.Róla sem lehetett tudni ,hogy 10 év múlva börtönbe kerül.
  Számomra új hír,hogy Rákóczi úr helyét kapom meg.Van munkahelyem,ha már nem is vagyok- az összevonások miatt- igazagató,de megtalálom a szakmai örömömet most is.Nem kívánok munkahelyet váltani.
  Nem tudom miben változott volna a véleményem,hiszen tavaly is megszavaztam a költsévetést,mert az a véleményem ,hogy költségvetésre szüksége van a városnak, annélkül nem működhet.Az ördög a részletekben van ,arra kell figyelni árgus szemekkel,ezt tettem eddig is és ezután is ezt fogom.Én nem valami ellen ,hanem valamiért politizálok.Részletes véleményemet kedden sajtótájékoztató keretében fogom ismertetni,a médiából megtudhatja,vagy ha felhív személyesen is elmomdom Önnek! 30/4175959
  Tisztelettel:Nagy Tamás”
 • 114. Intel 2009. március 01. 20:08
  „http://www.youtube.com/watch?v=AnQkwLbUMrI”
 • 113. TancsKaszabell 2009. március 01. 12:02
  „Nos,tehát mégis van jelentősége a "kivűlálló" és "általába" jelzőnek?Mert szerintem igen.
  Ez az a két jelző aminek okán illendőbbnek tartanám ha ilyen stílusban ,Ő Bokros Lajos,- volt pénzügyminiszter az un.bokros csomag alkotója,a közgazdaság tudományok doktora,egyetemi magántanár-, ,személy szerint nem "locsogna"!
  Nem érdemes erre több szót vesztegetni.
  Csalódást nem a szakmai megoldásai,hanem a nyilvánvaló szociális érzéketlensége okozott nekem!”
 • 112. Telepathia 2009. március 01. 09:23
  „Tamás! mi emlékezünk arra az időre is amikor a Sport Centrum vezetőjeként a büntetett előéletű Klivinyivel kavartál. Valamilyen enyaggal dolgoztatok közösen. Beigérték neked a Sport vezető Rákoczi székét és megváltoztattad véleményedet. Eladtad a lelkedet az ördögnek.Erre még még álmunkban sem gondoltunk. Csalódtunk benned. Reméljük leállítanak téged a soproniak, mint egy taxiórát.”
 • 111. Bokk 2009. március 01. 09:09
  „99: "...Nincs joga kívül állóként megnyilvánulni ,általában kritizálni pedig semmiképpen nincs!..."
  110: "...nincs joga ... ebben a stílusban megnyilvánulni..."
  Ez szerintem nem ugyanazt jelenti. Ezért írtam, hogy rosszul sikerült megfogalmazni a 99-ben az állítást.
  Pl.:
  ´Nincs joga kívül állóként ebben a stílusban megnyilvánulni ,általában kritizálni pedig semmiképpen nincs!´
  Ez nekem mást jelent. A legfelső az érvek csípőből történő visszautasítását jelenti, ez utóbbi a felületes, kormányt támadó kijelentéseket, ami elképzelhető, hogy már tényleg az MDF-es EP lista éléről szól.

  Mint írtam, Bokros Lajos szerintem fontos- társadalmi - szempontokat figyelmen kívül hagy, ezért nem értek vele egyet, de jelenleg még mindig ott tart az ország, hogy csak ötletek vannak a megoldásra, miközben telik az idő. A kisebbségi kormány nem a legjobb felállás egy ilyen katasztrofális helyzet megoldására. És ahogyan haladunk az államcsőd felé, egyre kevésbé lesznek érdekesek a társadalmi kérdések, és egyre inkább a Bokros-féle szemlélet lesz az egyetlen megoldás. Sajnos.”
 • 110. TancsKaszabell 2009. március 01. 08:48
  „Bokk(107)-nek !

  Kedves Bokk !
  Mi nem érthető az idézett véleményből?Különösen érdekel,hogy mi van rosszúl fogalmazva?

  ad.1 Ez egy vélemény!Nem tiltás!
  ad.2 Kívülállóként, továbbra is úgy látom nincs joga,-az előélete,munkássága okán-,
  ebben a stílusban megnyilvánulni.(Egy idevágó Magyar közmondást is idézhettem volna.)
  Egyébként úgy mindenki azt mond amit akar!
  ad.3 Úgy tűnik politizálni kezdett. Még erről nem döntött,de Ön szerint a politikában mindent szabad?
  Van rá példa bőven!
  ad.4 Szó sincs arról,hogy " nincs joga megnyilvánulni, kritizálni".Másról van itt szó.
  Csak nem gondolja indokoltnak a feltételezését?

  Szomorú vagyok! :)”
 • 109. joco 2009. március 01. 07:48
  „Nagy Tamás Úr! most akkor miről is irogatott itt korábban ?
  Melyik volt a "valodi"?”
 • 108. joco 2009. március 01. 07:45
  „Megkezdődött- inkább folytatodik- a helyi fidesznek az orbáni demokrácia értelmezése és helyben történő alkalmazása.. Az -általam muszálybol -moderált páros férfi tagja kitiltja/korlátozza a nyilvánosságot. A helyi fidesznyik az "irányított" informácio áramlással úgy gondolja, hogy a következő "helyi" választást megtudja nyerni és a kövéri elvárásnak megfelelően további ciklusokra szol majd "hatalmuk".
  Miért csodálkozunk a fideszes"szabad" információ áramlás helyi értelmezésén. Mikor az első orbáni éra volt, akkor pld. a kormányülések "rögzítést" is megszüntették, itt most még csak a nyilvánosságot zárták ki, de eljön majd az az idő is mikor az " -általam muszálybol -moderált " páros a nem az "egyatáboregyazászló" alá tartozó önkormányzati képviselőket is ki fogják zárni.”
 • 107. Bokk 2009. február 28. 21:09
  „Mindenesetre elég rosszul sikerült megfogalmazni.
  A ´nem értek egyet az érveivel´ nem egyenlő a ´nincs joga megnyilvánulni, kritizálni´-val.”
 • 106. nocomment41 2009. február 28. 20:45
  „De főleg az hogy kipurcant a "népidemokráciának" nevezett direkt önkényuralom.”
 • 105. TancsKaszabell 2009. február 28. 16:47
  „Bokk-nak !
  A kérdésed után megadod erre a választ is.
  Feri1-nek!
  Látom nem értetted meg a felvetésem lényegét.Az az amit Bokk lereagált.
  Joga mindenkinek van! Vissza is élnek vele gyakorta! Locsognak.Növelik a zűrzavart,rombolják a közhangulatot.
  Egyébként mindenki azt mond, manapság amit akar,teszik is ezt szorgalmasan.
  Ebben az országban mindenki polihisztornak hiszi magát,pedig a társadalmi tudat hihetetlenül alacsony színvonalon van..Ha értitek miről tettem említést?Remélem értitek.
  Az egész politikai osztály,- úgy egyben ahogy van-, alkalmatlan az ország vezetésére.20 egynéhány éve ezt bizonyítják!Kivéve azon kevesek akiknél a polgárosodási folyamat, hogyan hogy hogy nem ,végbement.
  Ezek, csendes okos szavait senki nem hallja meg manapság!Ez a mi bajunk!”
 • 104. Intel 2009. február 28. 14:10
  „Balogh Juditot megtalálhatják az iwiw rendszerbe...
  Nem egy nagy szám, viszont nagyon sok kirohanása van!

  Szerintem azon szülők helyében, akiknek diákjukat tanítja elgondolkodnák, hogy milyen kezekbe vannak!
  Hogyan beszélhet így egy tanár?
  Közbe ha a gyerek mondja, akkor pedig beveri a száját!

  Mutasson példát, a 40év feletti hölgy, akinek az esze.....

  Felháborító!!!”
 • 103. Feri1 2009. február 28. 12:56
  „Kedves Tancs (99)

  Miért nincs joga megszólalni? Mert nem azt mondja, amit hallani szeretnél?
  Szerintem ebben az országban már nagyon sok embernek kinyílt a szeme.
  A hozzám intézett válaszodra pedig azt mondom, hogy téved, aki azt gondolja, hogy ebből a sz@rból, amit a kormányod ránk hagy fél év alatt ki lehet mászni. Azt is csodálnám, ha négy év alatt sikerülne. Viszont két év múlva már látszana az alagút vége. Ha a Böszme 2006 őszén azt csinálja, amit egy igazi demokrata az ő helyében tesz, és eltakarodik, akkor megspóroltunk volna 3,5 év elQrását.
  Csak az a volna ott ne lett volna.....”
 • 102. Bokk 2009. február 28. 12:41
  „Kedves Tancs,
  miért ne mondhatná el Bokros Lajos a véleményét, még ha az kritikus is? Rá azért nem lehet azt mondani, hogy Orbán Viktor fogadott gyereke lenne. Bár szerintem fontos- társadalmi - szempontokat figyelmen kívül hagy, ezért nem értek vele egyet, de nem feltétlen az érveinek félresöprése a legjobb módszer. Nem ismerős a helyzet valahonnan, hogy valaki mond valamit, és nem a tartalom számít, hanem, hogy ki mondta?
  És ahogyan haladunk az államcsőd felé, egyre kevésbé lesznek érdekesek a társadalmi kérdések, és egyre inkább a Bokros-féle szemlélet lesz az egyetlen megoldás. Sajnos.”
 • 101. TancsKaszabell 2009. február 28. 11:16
  „Ha lesz szemétlerakónk!Csak a városban és a környékén lakók szavaznak.Az ide bejelentkező diákok pedig ott ahol eredetileg laknak !!!!!!!!!
  Mert most úgy tűnik az is veszélyben van.”
 • 100. Telepathia 2009. február 28. 11:02
  „Ez a Fodor által vezetett, Balogh önkormányzati képviselőnő meggondolatlan nyilatkozatával megáldott önkormányzati testület 2010- ben Sopron Város szemétdombjára fog kerülni. Nem ezt igérték választási igéretükben, hogy elzálogosítják a város. Sopron városa csödhelyzetbe kerülésében tevékenyen közreműködtek. Mindezek ellenére nem saját magukat, hanem a kormányt és annak Miniszterelnőkét szidják. .Már előre sajnálom azt azt a leendő önkormányzati testületet, bárrmilyen párt többségű is lesz, akit 2010-ben feltételezhetően a jeléenlegi legerősebb láncszem, Simon polgármester úr fog vezetni. Kormányzati pénz nélkül is, majd el kell látni az önkormányzattal kapcsolatos alapvető feladataikat.”
 • 99. TancsKaszabell 2009. február 28. 09:26
  „Igen,Bokros barátunk átment locsogóba.
  Nincs joga kívül állóként megnyilvánulni ,általában kritizálni pedig semmiképpen nincs!
  Úgy tűnik politizálni kezdett.”
118 hozzászólás

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Soproni legendák nyomában - Most akkor sugárzik Bánfalva?

Sopronban ismert városi legenda, hogy Bánfalván magasabb rádióaktív (radon)sugárzás mérhető. A… Tovább olvasom