Kisalföld logö

2018. 01. 17. szerda - Antal, Antónia 1°C | 5°C Még több cikk.

Soproni közgyűlés online - hulladékról és üzleti tervekről

Sopron - Véget ért a közgyűlés, melyen üzleti tervekről döntöttek, hulladékprojektről vitáztak. Nyugdíjazták Belényessy Albertet, a NapSzak Integrált Intézmény igazgatóját.


16.39: Véget ért a közgyűlés, egyebek között Nagy Tamás kéri, hogy a nemrégiben elhunyt Molnár Csabáról nevezzék el a városi kosárlabda-bajnokságot. Most rendkívüli ülés jön egy napirenddel, mégpedig a városi sportklubok támogatásáról.

16.22: A sürgősségi előterjesztések vannak hátra, most ezek következnek. Első a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű Zrt. 2008. évi beszámolója és a tisztségviselők 2009. évi tiszteletdíja. Elfogadták a javaslatot.

Következő pont a "Sopron vezető partnerként történő részvétele a Central Europe programhoz benyújtandó „Green Urban Transport Systems" (GUTS) – Zöld városi közlekedési rendszerek című nemzetközi partnerséggel megvalósuló pályázatban" című napirend. Elfogadták a javaslatot, mely szerint 29.700 eurónak megfelelő forintösszeget biztosítanak önrészként a projekthez.

15.36: A NapSzak Integrál Intézmény magasabb vezetőjének nyugdíjazása a téma. Abdai Géza alpolgármester beszél, az igazgatónak megköszöni a munkáját. Dr. Belényessy Albert is szót kér. Mint fogalmaz, nehéz döntést hozott meg. Köszöni a testület támogatását.

Az Intézmények Gazdasái Szolgálat a téma. A titkos szavazás kihirdetése szerint az IGSZ élére Szlávikné Ettlinger Tímea helyére (helyettesítésre) Veres Ágnest jelölik ki. 

15.44: A gyermekvédelmi szakellátás a téma. Nagy Tamás elmondja, hogy a gyerekekre eső havi ellátmánya 5500 forintról 4200 forintra csökkent. Az intézményösszevonás miatt a József Attila Gyermekvédelmi Központ pluszbevételeitől elesett. Havas András beszél: meg kell találni a Sopron számára ellátás és gazdasági szempontból egyaránt megfelelő. 19 igen, 6 tartózkodás mellett fogadták el az előterjesztést.

15.26: A területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló rendelet módosítása a téma. A rendeletmódosítást az indokolta, hogy a 2002-es viszonyokhoz képest jelentősen változott a 6 év alatti gyermekek területi megoszlása a városban. Az új
lakóparkok és bérlakások környékén jelentősen megnőtt a védőnői körzetekhez tartozók száma, máshol pedig alig elérte el a finanszírozhatóság alsó határát. 18 igen, 6 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadták.

14.39: Folytatódik a közgyűlés, téma a Városfejlesztési Kft. Fodor Tamás polgármester elmondja, ez a kft. hajtja majd végre a különböző pályázatok kivitelezésének szervezési és végrehajtási munkáit. Tényleges működése az év második felében kezdődik. Boros László (MSZP) kérdez: számos ponton lát átfedést az új szervezet feladatellátása és a holding, valamint a főmérnök megfelelő területei között. Erre mi szükség van?

A polgármester elmondja, hogy nincs átfedés, mivel nem szervezési-irányítási munkát végez, hanem végrehajtást. Elfogadták a javaslatot.

12.56: A Sopron Holding üzleti tervénél tartanak a napirendek sorában. Biczi László elmondja, hogy vannak "gyenge pontjai" az előterjesztésnek, de nem akarnak ugyanazon körökbe belemenni, mint az előzőeknél. Így szavazáskor 15 igen, 5 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadják a javaslatot. Fél 3-ig ebédszünet.

12.19: Rátérnek a Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti tervéről. 22 igennel elfogadták a javaslatot. Most az STKH Kft. üzleti terve van soron. Hruby József (MSZP) kérdésére Havas András alpolgármester válaszol. - Magyarországon az "új szigeteléssel" nem rendelkező hulladéklerakók engedélye hamarosan megszűnik. Több mint 100 ilyen lerakó van. Megvizsgálták, hogy a soproni lerakó miképpen feleltethető meg az előírásoknak. Szükséges, hogy egy új lerakó megnyitásáig meghosszabbíttathassuk a Harkai úti telep engedélyét. A szükséges teendők elvégzésének anyagi terhei a lakosságra nem háríthatók át.

Hruby József azt kérdezi: "mi hír van a hulladékprojekt-pályázatról?" Az alpolgármester elmondja, folyik a pályázattal kapcsolatos munka.

- Bizonytalanságot érzek a tervben, például az, hogy az STKH engedélye 3 és fél hónap múlva lejár. A minisztériummal az egyeztetések most is folynak, holott 2004 óta tudjuk, hogy az engedély le fog járni. Egyhelyben topogást érzek... - mondja Hruby József. - Miért nincs előrelépés, konkrétum?

Havas András alpolgármester válaszol: 2007 év végén jelent meg a pályázati kiírás. 10 helyett 30 százalékos önrészű pályázatot kellett kidolgozni. A legnagyobb munka az emiatt szükségessé váló átszervezés volt. Újraszerveződött a társulás, ekkor lehetett elindulni.

Fodor Tamás polgármester beszél, mondandóját Hruby Józsefnek címzi: "Önök azt ígérték a projektben részt vevő települések polgármestereinek, hogy majd Sopron kifizeti az ő önrészüket is. Ez, vagyis önök okozták a csúszást!"

12.05: Zárt ülésen szavaznak a Pro Kultúra lemondott felügyelő bizottsági tagjáról és új tag megválasztásáról. A jelölt dr. Németh István. Kihirdetik az eredményt: elfogadják a javaslatot.

11.30: A Pro Kultúra üzleti terve a következő napirend. Előzetesen zárt ülésről suttogtak, de úgy tűnik, mégis nyíltan folyik tovább a közgyűlés. A képviselők továbbra is Nyerges Ferencet bombázzák a kérdésekkel. Biczi László azt kifogásolja, hogy a 280 millió forintos állami támogatást nem találja az üzleti tervben.

11.03: A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének megkötése és a szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása a téma. Március 31-én életbe lépő törvényi szabályozás miatti változásokról vitáznak. A képviselők Nyerges Ferenc ügyvezető igazgatónak teszik fel kérdéseiket. Arra kíváncsiak, hogy miért a Pro Kultúrát, és miért nem a Petőfi Színházat akkreditáltatja az önkormányzat. Az ügyvezető igazgató elmondja, a színház nem önálló jogi személy, hanem a Pro Kultúra "divíziójaként" működik.

Szekeres Csaba (Civilek) szerint az szmsz elfogadása szerencsétlen helyzetet teremt, ha Nyerges Ferenc ügyvezető igazgató "papíron" színházigazgatóvá is válik. Lát arra reális esélyt, hogy az előterjesztést módosításra visszahozzák a közgyűlés elé - kérdezi Simon István alpolgármestertől. Ő azt válaszolja, az szmsz-en bármikor lehet változtatni. A nyilvántartásba vétel után erre vélhetően sor kerülhet, de célszerű ennek kivárni a végét.

Biczi László (MSZP) törvényességi kérdéseket feszeget. Mint említi, a közgyűlés korábban nem találkozott a színházigazgató kinevezésének kérdésével. 16 igen, 6 nem mellett elfogadták a javaslatot.

11.00: Következő téma szintén egy helyi építési szabályzatról szóló napirend. A Handler Nándor-iskola nyertes pályázatának megvalósításához szükésges elfogadni a javaslatot. Az intézmény közösségi célú helyiégek kialakítására nyert pályázatot. A megvalósítás érdekében módosítani kell a helyi építési szabályzatot. A képviselők elfogadták az előterjesztést.

10.49: A szocialisták nevében Kalmár István (MSZP) két szót, elmondja, frakciója messzemenőkig támogatja az előterjesztést. Mikor leül, Rádonyi László (Fidesz) súg valamit a képviselő fülébe. Most a főbíró asszony beszél. - Az iskolaépület és az amelletti terület összevonásával meg tudjuk valósítani az elképzeléseinket. Tisztában vagyunk azzal, hogy hosszú folyamat előtt állunk, de örülünk az első lépésnek. 2011. december 31-ig kell elhagyni a Színház utcai épületet, de a mostani pozitív közgyűlési döntés megadja ehhez a kezdő lépést.

Szavazáskor minden képviselő elfogadja a javaslatot.

10.24: A dél-keleti városrész szabályozási tervéről szóló rendelet módosításáról szóló napirenddel kezdődött meg a közgyűlés. Ennek megtárgyalása azért vált aktuálissá, mert a rendszerváltást követően a történeti egyházak visszakapták a múlt század ötvenes éveiben jogtalanul kisajátított ingatlanjukat, így a városi bíróság és ügyészség épületét is. Ezért szükségessé vált az igazságszolgáltatás helyi intézményei számára új otthon biztosítása.

A különböző helyszíneken való megvalósíthatóság elemzése nyomán a Soproni Városi Bíróság által megbízott szakemberek kimutatták, hogy a legkedvezőbb helyszín a bíróság és ügyészség számára a használaton kívül került Szent István Római Katolikus Általános Iskola, illetve a mögötte fekvő, ma még beépítetlen terület lenne. Ehhez azonban módosítani kell a terület szabályozási tervét.


Előzetes:

A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft., a Sopron és Térsége Környe
zetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. és a Sopron Holding Va
gyonkezelő Zrt. 2009. évi üzleti tervéről döntenek a holnapi sop
roni közgyűlésen. Szavaznak a Soproni Városfejlesztési Kft.-vel 
kapcsolatos döntésekről, az Újteleki u. 16. alatti ingatlan, Teleki 
Pál utca 33. alatti társasház és a Balfi út 146. szám alatti földte
rület elidegenítéséről.

Módosítják a dél-keleti városrész szabályozási tervéről szóló 
rendeletet és döntenek a „Közép-Európa 2007–13 – Határon át
nyúló együttműködési program" keretében történő „Európai Bo
rostyánút" projektben való együttműködésről. Szó esik a területi 
ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről szóló rendelet mó
dosításáról, illetve a közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról.
Az ülés napirendjei között szerepel a megyei önkormányzat ál
tal fenntartott közoktatási intézmények átszervezéséről, a Nap
Szak Integrált Intézmény vezetőjének nyugdíjazásáról és az In
tézmények Gazdasági Szolgálata vezetői beosztásának helyettesí
téssel történő ellátásáról. Az ülés után rendkívüli közgyűlést tar
tanak, melynek témája az önkormányzat sporttal kapcsolatos fel
adatai és a helyi sportélet támogatása.

Olvasóink írták

45 hozzászólás
 • 45. Telepathia 2009. március 30. 10:35
  „Polgármester úr! Nagyon nehéz levonnia a konzekvenciát valakinek, amikor saját személyéről van szó.
  De már késő ezen elmélkedni!”
 • 44. TancsKaszabell 2009. március 30. 08:01
  „Az ilyen megnyilvánulásokra általában a következőket szoktam válaszolni :

  Képzavar!
  Választ nem igényel.
  Most mégis válaszolok,mert érdemes rámutatni a válasza néhány zavaros pontjára.

  "Fasiszta kártya?","Szocialista dezinformálós nagykönyv?"
  Óriási szellemi teljesítmény !
  Az első az ismerős,a második teljesen új, ez lehet az Ön műfajának legfrissebb példája.
  Gratulálok!
  Vádolok,csúsztatok,megbélyegezek,osztogatok stb., és mind ezt különösen akkor...................... " ha valakinek más jut az eszébe."
  Mi jutott még eszébe ? Nem dicsérem ! Csak azért kérdezem,hogy ne maradjon ki semmi,a fellengzős szóáradatból.”
 • 43. patriot 2009. március 29. 20:44
  „"ősbolsevik típusú mentalitás"
  Lényegre törő a meglátása adlerzsigabá,már azt hittem csak én vontam le ezt a következtetést erről a fellengzős szóáradattal megáldott egyénről. Mondjuk ezt már hónapokkal ezelőtt megállapítottam.......
  Érdemes figyelni az írásait ahogy tereli a beszélgetéseket,vádol,csúsztat és azonnali megbélyegzéseket osztogat ha valakinek más vélemény jut az eszébe.
  No és hamar kijátssza a szélsőséges-fasiszta kártyát,ahogy az a szocialista dezinformálós nagykönyvben meg van írva..

  ..na mindegy a lényeg,hogy egy ország köp rájuk és hamarosan kopogtat a változás.”
 • 42. TancsKaszabell 2009. március 29. 18:44
  „Mi ebben a sértő ?”
 • 41. adlerzsigabá 2009. március 29. 18:17
  „Szuper!
  Erre voltam kíváncsi, hogy mennyi idő alatt bújik ki Önből ez a zsigeri, ősbolsevik típusú mentalitás. Tudniillik én Ön egy kommentben sem sértegettem... Kár.”
 • 40. TancsKaszabell 2009. március 29. 17:36
  „Ha majd úgy látom,hogy feldolgozta a restanciáját, folytathatjuk a beszélgetést!
  Akkor kerülünk, egy erkölcsi színvonalra,mely egy jóízű beszélgetés alapjául szolgálhat.”
 • 39. adlerzsigabá 2009. március 29. 17:09
  „Azért még felötlenek bennem további kérdések is: Hogy állunk a miniszterelnök által elkövetett "virtuális" köpködésekkel? (B.őszöd) Hogy állunk az Ön által 32.-ben írt söpredékezéssel, csürhézéssel? Azt meg egyébként honnan lehetett tudni, hogy a köpködő fideszes volt? Az igazolványából? A kinézetéből? Vagy csak egyszerűen a viselkedéséből következik? Más alternatíva nincs? Nem minden fekete-fehér, még akkor sem, ha sokan ezt úgy kezelik. Hibák, tévedések, gusztustalanságok pártfüggetlenek. De a bűnök mértéke, súlya, gyakorisága nagyon nem mindegy! Ön, Önök sohasem tévednek, sosem hibáznak? Sosem követnek el erkölcstelent, taszítót, visszatetszést keltőt? Engem csak ez érdekelne.”
 • 38. TancsKaszabell 2009. március 29. 16:27
  „No nem egészen így van!A tanárverésről már mintegy hatszor nyílvánítottam
  véleményt a feljegyzéseim szerint.Nem szívesen ismétlem ön magam!
  Ha ezeket az eseményeket kérdezi ,-melyeket minden bizonnyal hasonlóan ítéljük meg-,nem igen
  találok ésszerű magyarázatot, a válaszkénti felvetésében,pláne kérdésként,ugyanakkor
  lazán el sunnyogni a nyilvánvaló gyalázat mellett melyet a véleményem elött Ön is elolvasott ?Hát ezzel kapcsolatosan már értékelést adtam az előbb.
  Persze láthatóan nincs ok kettős mércét emlegetnie velem kapcsolatban,esetleg talán az elöbbi eset kapcsán,
  .........talán az Ön esetében.
  Az értelmes viták elől, soha, nem térek ki!Igen a tények makacs dolgok,ezért ezeket nem én gyártom önkényesen,hanem tudomásul veszem őket és felhasználom az érveim kifejtése során.
  Arról,hogy hallgatnák............sokaknak egészen más a véleménye.”
 • 37. adlerzsigabá 2009. március 29. 15:52
  „Amikor a bor áráról beszélünk, nem árt, ha eszünkbe jutnak a szőlőben dolgozók is...... Ők azok ugyanis, akik verejtéküket adják a termésért. (Bodóné kapcsán)
  A kettős mérce használata pedig nyilvánvaló: még csak nem is reagálta le a tanárköpködést. Nem lepett meg, éppen erre számítottam. Látja, fröcsögés nélkül írtam a mondandómat, s Ön így is egyoldalú.
  Amúgy nem csodálkozom, hogy visszavonulót fújt! Mert ugye a tények azok tények! Azokról pedig Ön is mélyen hallgat.”
 • 36. TancsKaszabell 2009. március 29. 15:43
  „Keveri a szezont a fazonnal.No meg Bodóné jutott eszembe.
  Ha patriot megnyilvánulásait nem találja, indokoltan, morálisan
  értékelni,nincs is miről beszélgetnünk,fájlalom!
  Jobban fog szórakozni ha más levelezőtársunkkal moralizál,mint velem.”
 • 35. patriot 2009. március 29. 12:00
  „..szerintem gyurcsány és szavazótábora a csürhe és a söpredék!
  Lehet,hogy ez igaz és lehet,hogy nem. Ez csak nézőpont kérdése........... nem de Kaszabell?”
 • 34. adlerzsigabá 2009. március 29. 11:55
  „TancsKaszabell!

  Erről mi a véleménye? Mennyire háborodott fel?

  "Megköpdösték és becsmérelték a pedagógust

  Az esettel kapcsolatban Sárköziné Kollárits Edit, a Haller-iskola igazgatója lapuknak elmondta: egy házaspár ment be reggel az iskolába, ahol az egyik tanítónőt megköpdösték és becsmérlő, trágár kifejezésekkel illették."

  (Kisalfold Online)”
 • 33. adlerzsigabá 2009. március 29. 11:50
  „Furcsa dolgok a tények! Bizonyosan nem volt sem szép, sem dicsérendő a tett, hogy leköpték a (még) miniszterelnököt, akit feltehetően éppen olyan módon fal fel saját pártja, ahogyan azt ő tette Medgyesy Péterrel.....
  Aztán pedig nem értem ezt a nagy felháborodást! Ötvenhat előbb ellenforradalom, majd népfelkelés, majd pedig forradalom lett. Persze csak úgy haladt előre a dolog, ahogyan fogyott a levegő az MSZMP, azaz a mai MSZP körül. Arról azért a jellem bajnokai, a tettek bírálói (Ön is!) mélyen hallgatnak, hogy hány emberéletet vettek el az ötvenes évek megtorlásai során, kiket nyomorítottak meg lelkileg, kiket aláztak porig az Andrássy úton (bocs: NÉPKÖZTÁRSASÁG úton), hány embert tartottak rettegésben és pszichikai nyomás alatt az elvtársak.
  Egyébként Gyurcsány Nyerenc képletesen bennünket -az országot, engem is - leköpött pl. az őszödi beszéddel. Nekem, nekünk a baloldali hatalom alatt sem Q..VA ez az ország! Mert mi szeretjük....”
 • 32. TancsKaszabell 2009. március 29. 11:33
  „Leköpték a miniszterelnököt.
  Akkor néhány percre abba hagytam a hír olvasását a felháborodásom miatt.
  Ez is következmény, mindezt, ennek a semmirekellő ellenzéki pártnak a propagandája hozta magával.Ez a gyümölcse! Ez egy "demokratikus"vélemény nyilvánítás volt fideszes módon !

  Írhat mindenki amit csak akar,ismételgetheti ,dédelgetheti ezt a gondolatát patriot levelezőtársunk is.
  Ettől ez a tett még gyalázatos marad!

  Szerintem nem lehetünk arra büszkék,hogy egy magáról megfeledkezett primitív ember (ráadásul tettére nagyon büszke lehet !) így viselkedik.
  Akik ezt az embert éltetik,éljenzik,tettével egyetértenek ugyanolyan csürhe,söpredék,mint a köpködő maga.
  Mit fognak tenni ha majd az új miniszterelnököt fogják köpködni?Én akkor is felháborodottan utasítom el az ilyen cselekedetet !”
 • 31. adlerzsigabá 2009. március 29. 11:25
  „Kedves TancsKaszabell!

  Ön ezt írja: "Az MSZP az ország érdekeit szem előtt tartva az új kormány intézkedéseit nem fogja szabotálni hanem támogatni fogja azokat,amennyiben az ország javát szolgálják."
  Megjegyzéseim:
  1.) Az MSZP (csak vegyük az elmúlt 6 évet) bebizonyította, hogy a SAJÁT érdekeit tartja szem előtt. Ehhez az ún. liberális párt boldogan asszisztált, s asszisztál ma is. Igaz, a koncon szoktak marakodni.
  2.) "Az új kormány intézkedései nem fogja szabotálni." Mire gondol? Veszteni fog az MSZP az előre hozott választásokon? Hát hogyhogy? Hiszen olyan jól csinálták! Dübörgött a gazdaság! (Kóka)
  3.) Támogatni fogják? "El lehet innen menni!" (Gyurcsány, az igazbeszédű) Mit fognaktámogatni? Azt, ami az ország javát szolgálja? Nevetnem kell! A Fidesz-kormány idején ők is ellene szavaztak mindennek, amit a kormány az ország érdekében javasolt. Most meg felhánytorgatják a fidesz ellenzki magatartását. Ez röhej.
  4.) Eszembe jutott egy vicc: A Gyurcsány-kormány a JAVUNKAT akarja, de mi nem adjuk!
  5.) Ne legyen igazságtalan az ítéleteiben! Ön (Önök) általában csak az az ellenzéki oldal "mocskolódásait"
  veszi észre! Kérésem: olvasson már vissza egy kicsit a korábbi kommentekben!
  Amúgy meg: Fodor Tamás Önök szerint maga a megtestesült gonosz, a rosszakaró és ráadásul még butának is tartják. Ezzel szemben Walter Dezső kifogástalan úriember, tele pozitív tulajdonsággal, hiba és gyarlóság nélkül. Hallotta már, hogy Sopronban sokan hogyan hívták (hívják) őt: KORREKT Dezső. Vajon miért?”
 • 30. patriot 2009. március 29. 10:31
  „" Nekem határozottan az a véleményem ,hogy sikertelenségünknek jó részét az ellenzék
  számlájára írhatjuk."

  ..úgy látom jogosan csattant az a köpés! Többet nem hiszem,hogy érdemelnétek.........”
 • 29. TancsKaszabell 2009. március 29. 10:18
  „Nem is állt szándékomban!
  Viszont ismét sikerült néhány új vonást hozzátennie az eddig megismert képéhez.

  Nekem határozottan az a véleményem ,hogy sikertelenségünknek jó részét az ellenzék
  számlájára írhatjuk.Mindennek minősítése a jövőben fog okszerűen értékelést kapni.
  Ezt csak azok nem látják tisztán, akik vagy nem akarják,vagy olyan mértékben elvakultak,
  hogy elemi közgazdasági ismereteiket is rendre megtagadják,és botorságokat mondanak.

  Mézes- mázosan nem lehet tényszerűen érvelni,humorosan is csak azzal a vitapartnerrel
  lehet, aki olyan nézeteket vall ami nem csak a szokásos propaganda szöveg,hanem humorba álcázott kritika.
  Bizony ebben ön és az önhöz hasonló elvbarátai ebben nem igen jeleskednek !!”
 • 28. patriot 2009. március 29. 09:01
  „Te sem okoztál csalódást. A szokásos mézes-mázos lózungjaidat adtad elő,amiből persze jó szokásodhoz híven kifelejtetted az ország eladósítását,erkölcsi és gazdasági tönkretételét.
  Úgyhogy abból a köpésből ami gyurcsányi arcán csattant annak nagy része titeket illet,mert ezt közösen követtétek el Ti posztkommunisták!”
 • 27. TancsKaszabell 2009. március 28. 21:13
  „Ön ismét nem okozott csalódást.Stílusa a régi, durva és tiszteletlen.
  Szerintem egy normális lelkületű ember az ilyen tetteket elítéli,nem pedig örvendezik azon!
  Nem hiszem,hogy bárkinek oka lenne a mai történések miatt örülni,az országban.
  Aki mindennek örül, nincs tisztában ,-nem az MSZP-, hanem az ország helyzetével.
  Erre Ön és elvbarátai is rövid idő alatt rá fognak döbbenni,mind annak ellenére,hogy az MSZP-nem
  fog olyan ellenzéki magatartást tanúsítani mint a fidesz az elmúlt hét évben.Az MSZP az ország érdekeit szem előtt tartva az új kormány intézkedéseit nem fogja szabotálni hanem támogatni fogja azokat,amennyiben az ország javát szolgálják.
  A soproni emberek pedig szemüket a fideszes vezetésű önkormányzat tetteire vessék mert amit eddig ott
  elkövettek az a város tönkremeneteléhez fog vezetni,a következményeit 25 évig fogjuk közösen viselni.”
 • 26. patriot 2009. március 28. 19:18
  „" Intelek és Kaszabellek" Miniszterelnökének dicstelen távozása ezekben a percekben zajlik,távozásakor az utcán leköpték.
  A szocialista kormányzás intő példaképp lebegjen a soproni emberek szeme előtt!”
45 hozzászólás

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Sopronban tanácskoznak a V4-ek

Sopron - Sopronban tartják a Visegrádi Együttműködés nemzeti koordinátorainak találkozóját. Firtl… Tovább olvasom