Kisalföld logö

2017. 08. 20. vasárnap - István 17°C | 23°C Még több cikk.

Rádonyi László: Az eredményeknek örülni kellene

Sopron - "Tudomásul kell a politikai szereplőknek venni, hogy az önkormányzat beruházásai nem illeszkednek a választási ciklusokhoz" – mondta sajtótájékoztatóján Rádonyi László (Fidesz).

Az önkormányzati beruházások eredményei közös örömre adnak okot, de a szocialisták nem tudnak ezeknek örülni – fogalmazott sajtótájékoztatóján Rádonyi László, a Fidesz frakcióvezetője, reagálva a szocialisták félidős értékelésére. – Sajnálom, hogy a szocialisták nem tartják fontosnak a megújult Várkerületet, a Pócsi utcát, a Lackner Kristóf utcát, az Ógabona teret. Nekik nem eredmény az adócsökkentés, a kismamák utazási kedvezménye, a távfűtéses lakásokban élők százmilliós támogatása, a Deák téri iskola előtti park, a panelprogram bővítése, vagy a fürdőfejlesztés. De említhetjük, hogy elkészül a Kőszegi úti aluljáró, megújul a Fő tér és a Tűztorony, enyhülnek a csapadékvíz-okozta károk.

Rádonyi László azt is elmondta, számukra eredményt jelent mind a jelentős beruházások megvalósulása és a napi bosszúságot okozó hibák megszüntetése. Kalmár István jól tudja, mekkora adóssággal adta át a korábbi vezetés a várost, nem kellene eladósításról beszélnie – zárta a frakcióvezető.

Olvasóink írták

 • 9. látó 2008. november 13. 12:45
  „Természetesen nincs világvége! Csak a világ változásai nem állíthatók meg a város határában..szerencsére!”
 • 8. joco 2008. november 12. 16:49
  „látó 2008.11.11. 20:07 :most tényleg itt a világvége?”
 • 7. valaki13 2008. november 11. 21:31
  „Megy a rizsa minden lehetséges helyen arról, ami ugyan nagyon fontos, de NEM A LÉNYEG- a lényegről A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSRŐL, AMI AZ ALAPJA MINDEN TOVÁBBI FEJLŐDÉSNEK MEG SEMMI!

  NO EZ SOPRON, MEG A HELYI ÚJSÁGÍRÁS!

  a 46/1994. (IX.30.) OGY
  határozathoz
  E s k ü s z ö v e g
  az országgyűlési képviselők eskütételéhez
  "Én ........................................, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének képviselője esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek; az Alkotmányt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; munkám során választóim akaratához és megbízatásomhoz híven, lelkiismeretesen járok el, és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a Magyar Köztársaság fejlődését előmozdítsam, népének boldogulását elősegítsem.
  (A képviselő meggyőződése szerint)
  Isten engem úgy segéljen!"
  Budapest, 19.... évi .................. hó ..... napján
  A települési képviselő
  Első helyen határozza meg a törvény a képviselői feladatok között a választók érdekeinek a képviseletét.
  A választók érdekeinek a képviselete a település egészéért vállalt felelősséggel kell, hogy megvalósuljon.
  A képviselő felelőssége a testületi döntések meghozatalánál és a képviselői tevékenysége során a fentiekből ered.
  A képviselő a választókerületének vagy a hozzáforduló választók bizonyos csoportjának érdekeit felvállalhatja, de azt mindig a település egészének érdekeit is figyelembe véve kell vennie.
  A választások során a képviselő-testület a település egésze érdekeinek képviseletére kap megbízást.
  A képviselői jogok gyakorlása a települési képviselők legfőbb kötelezettsége.
  A települési képviselő akkor tudja a választók érdekeit a település egészéért vállalt felelősséggel képviselni, ha él a részére biztosított jogosítványaival és azokat a közösség érdekében gyakorolja.
  19. § (1) A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében. A települési képviselők jogai és kötelességei azonosak. A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen a 32. § szerint esküt tesz.
  Első helyen határozza meg a törvény a képviselői feladatok között a választók érdekeinek a képviseletét. A választók érdekeinek a képviselete a település egészéért vállalt felelősséggel kell, hogy megvalósuljon. A képviselő felelőssége a testületi döntések meghozatalánál és a képviselői tevékenysége során a fentiekből ered. A képviselő a választókerületének vagy a hozzáforduló választók bizonyos csoportjának érdekeit felvállalhatja, de azt mindig a település egészének érdekeit is figyelembe véve kell vennie. A választások során a képviselő-testület a település egésze érdekeinek képviseletére kap megbízást. A képviselői jogok gyakorlása a települési képviselők legfőbb kötelezettsége. A települési képviselő akkor tudja a választók érdekeit a település egészéért vállalt felelősséggel képviselni, ha él a részére biztosított jogosítványaival és azokat a közösség érdekében gyakorolja.
  Az önkormányzat egész működése szempontjából meghatározó az, hogy megfelelő munkakapcsolat legyen a polgármester és a képviselő-testület között. Mind a polgármester, mind pedig a képviselő-testület tagjai együtt munkálkodnak esküjüknek megfelelően, a település javát szolgálóan a helyi közügyek megoldásában.
  A képviselő-testület működésével kapcsolatban a jegyző feladata - a polgármester feladat-meghatározásait figyelembe véve - az ülések adminisztratív előkészítésének megszervezése (testületi meghívók elkészíttetése, azok időbeni kiküldése, az ülésterem előkészítése), a napirendek tartalmi és formai előkészítése, az előterjesztések eljuttatása a címzettekhez. A képviselő-testület döntéseinek szakmai megalapozása a jegyző tevékenységi körének egyik legfontosabb területe. Biztosítani kell az előterjesztések igazgatási-szakmai színvonalát, a szükséges információk begyűjtését és feldolgozását. Különös gonddal kell előkészíteni a határozati javaslatokat, a rendelet-tervezeteket. A döntések törvényességéért a jegyzőt önálló felelősség terheli. A jegyzőnek alapvető feladatai vannak a képviselő-testület, a bizottságok üléseinek előkészítésével, az előterjesztések szakmai megalapozásával, az ülések lebonyolításával és a határozatok meghozatalával, a törvényesség megtartásával kapcsolatban.
  A VÁROSI és az ORSZÁGOS ,,ELIT" ( BAL és JOBB OLDALI ), ILLETVE AZOK AKIK MAGUKAT ANNAK TARTJÁK, MEGTETTE AZT AMIT ( számonkérés és felelőségre vonás nélkül ) MEGTEHETETT ( ahelyett, hogy a város és az ország, valamint a lakosság jobb helyzetéért, előbbre jutásáért tevékenykedtek volna, CSŐDKÖZELI ÁLLAPOTOT IDÉZTEK ELŐ!!!!!) - AZ EREDMÉNY MINDEN SZINTEN ÉRZÉKELHETŐ!!!!

  AZ EREDMÉNYE TEVÉKENYSÉGÜKNEK LÁTSZIK - ELVÉGRE A NEGATÍV EREDMÉNY IS EREDMÉNY.

  MI EZ A DÜBÖRGÉS??? - CSAK NEM A LEJTŐN MEGYÜNK LEFELÉ?????
  1956 és 1990 EGY (meg nem valósult ) ÁLOM VOLT EGY JOBB VILÁGRÓL!!!

  Krízis és Katarzis

  című

  tanulmányában

  Hamvas
  - Willam James amerikai pszichológus nyomán -
  -
  egyszer és kétszer született típusról beszél,

  vagyis olyan emberekről,

  akiknek a sorsa simán és irányváltoztatás nélkül folyik le,

  és olyanokról,

  akiknek életében

  ,,egy, az egész emberre kiható megrázkódtatás merőben új irányt szab".

  A modern ,,válságember"
  ha a
  katarzist átélte,
  ,,másodszor születik",
  de
  vele együtt
  másodszor születik a világ is, amelyben él.

  A katarzis, amely a krízisből kivezethet, Hamvas szerint ,,nem külön pszichológiai, történeti, társadalmi, morális megrázkódtatás, hanem ,,vallásos", vagyis mindez együtt.

  A krízis világfolyamat, ahol morál, állam, társadalom, ember, szellem, művészet, szokás krízise csak megnyilvánulása a kritikus világhelyzetnek."

  Ennek megfelelően a katarzist, amit az ember átél, ,,nem pszichológiailag, társadalmilag, politikailag, hanem metafizikailag éli át,
  s a megújulás nem az egyes ember, hanem az egész emberiség megújulását jelenti".

  Nem kisebb feladatról volna tehát szó, mint az emberiség alapvető helyzetének radikális megváltozásáról - ez volna a katarzis, a globális rendszerváltás.

  Ám az emberiség - ahogyan Hamvas fogalmazott hét évtizeddel ezelőtt - ,,ma még csak a krízis-folyamat legelején tart, és amennyiben katarzisról beszélni lehet, ez csak egyes személyekben és csak részlegesen folyt le".

  De
  míg a katarzis még csak egyedi és kezdeti,
  a válság
  már nem az:
  a krízis egyetemes,
  az egész emberi kultúrát érinti,
  és
  nem tegnap kezdődött.

  Krisztus előtt a hatodik századra

  (Hérakleitosz és Parmenidész görög filozófusok, az indiai vallásalapító, Buddha, a zsidó Ézsaiás és Jeremiás próféták, illetve a kínai bölcsek, Konfuciusz és Lao-ce működésének idejére)

  tehető fordulat következményeit nyögi ma is az emberiség.

  Ennek lényege

  az egész emberi kultúrán végigvonuló,
  gyökerekig hatoló
  ,,első hazugság"
  (proton pszeudosz),

  amely
  magas eszmékre, vallási és morális értékekre hivatkozik,
  de
  azokat nem veszi komolyan,

  és

  megvalósításukat meg sem kísérli.

  Most már talán itt az ideje, hogy megkísérelje.


  A válságkezelésnek két módja van.
  Az egyik a szocialista út, ami "a trükkök százain, a világgazdaság pénzbőségén és az őszödi hazugságokon alapul". Ennek az alapvető jellemzői: a hitelfelvétel, a szociális megszorítások és a gazdasági recesszió.
  A másik az európai út a gazdasági bővülés, a gazdasági növekedés - amely azt jelenti, hogy ki kell törnünk a negatív spirálból, meg kell indítanunk a gazdasági növekedést (...), hogy munkahelyeket tudjuk teremteni, adót tudjunk csökkenteni, hogy tartóssá tudjuk tenni az ország felemelkedését".
  A FIDESZ egyetlen magyar párttal sem fog össze az emberek ellen - nyilatkozta Orbán Viktor.
  Annak az összefogásnak, amit a szocialisták most létre akarnak hozni, az a célja, hogy lenyomják a békát, vagyis a megszorító csomagot az emberek torkán - hangsúlyozta a pártelnök.
  A válságkezelés európai útja az, mely az adócsökkentésre, a hitelek elkerülésére és a gazdasági növekedésre, a foglalkoztatottság bővítésére fókuszál.
  A szocialisták nem tudják és nem is akarják ezt az utat választani - fejezte be gondolatát a pártelnök.
  Magyarország az egyetlen ország jelenleg , amely a válságkezelés módját illetően szembemegy Európával.

  SAJNOS ez jellemző Sopronra is.”
 • 6. heimler5a 2008. november 11. 20:26
  „Tisztelt Rádonyi Úr, nem úgy emlékszem, hogy az elmúlt mintegy 2 év az Önök által indukált közös örömökről szólt volna, pedig voltak sikerek az Önök érkezése előtt is ebben a városban. / A sok sikertelen pereskedést csak ne tekintsük közös örömnek.../ Ne tessék tehát a szocikra mutogatni, nem etikus.”
 • 5. Csabazs 2008. november 11. 20:07
  „Fűtéstámogatás (ha úgy tetszik lakásfenntartási) támogatás jó pár éve már eddig is volt!
  A "napi bosszúságokról" meg kérdezze a polgárokat,jó hosszú lista lenne!
  Ami meg még nem készült el annak csak csendben örüljünk,majd ha kész lesz akkor lehet ünnepelni!”
 • 4. látó 2008. november 11. 20:07
  „Fogjátok meg keresztjeiteket, Dávid csillagaitokat, félholdjaitokat, vagy éppen amiben hisztek..és mondjatok hálát, mert lesz holnap, de a holnapután ma még nem dőlt el...erre kaptak még egy UTOLSÓ esélyt a döntéshozók! Remélem élnek vele...ebben a kisvárosban!”
 • 3. TancsKaszabell 2008. november 11. 16:40
  „Rádonyi László/Fidesz/
  Ez az Ön véleménye?Ezt kellett elmondania?
  Ha ezt a nyilatkozatot Ön jegyzi akkor választóinak nem ártana
  ha elgondolkodnának képviseletük minőségén.Az ő számukra az
  a kérdés,hogy vajon mennyi józanság,bölcsesség
  szorult választott képviselőikbe?A másik oldalon tudják,hiszen
  naponta szembesülnek az ilyen és hasonló nyilatkozatokkal.

  Ez a nyilatkozat úgy ahogy van inszinuáció !
  (Az áthúzódó beruházásokra történő utalást kivéve!)

  A szocialisták félidős értékelésében másról lehet olvasni.

  Belátom tévedtem,Ön nem egy "derék pártember",
  Ön véleményem szerint egy egyszerű indulatokkal teli
  ember, fideszes szimpatizáns, aki azt hiszi ,hogy nem változik
  a világ,mert Őrá mindig lehetett számítani!.”
 • 2. Intel 2008. november 11. 16:37
  „Rádonyi Úr miről beszél?

  Kalmár nem ezt mondta, látom szelektíven olvas...
  Arról megint ne beszéljen mekkora volt az adósság, mert ha nagy lett volna, akkor most Önök nem vennének fel, illetve nem tudnának!

  Inkább arról beszéljen, hogy a megosztott politikája végett, amit Ön, és emberei végeznek ebbe a városba!
  Végette rongálások, firkálások jelentek meg!
  A legdurvább, hogy kollégáját, munka társát, ellenfelét, vagy már nem is tudom minek nevezzem, nem mást, mint Nagy Tamás Urat megfenyegették!
  Eddig ez nem volt jellemző, de sajnos idáig jutottunk, mert Önök rossz színbe tüntetik fel az ellenzéki kollégáikat, és hazugságokkal vádolják!
  Nyilatkozzon erről!
  Mit tud felajánlani Nagy Tamás Úrnak, hogy nyugodt hétköznapjai megmaradjanak!”
 • 1. mindigatutit 2008. november 11. 15:24
  „Rádonyi úr
  szerintem maguk sem tudnak örülni(sajnos),ha a másik oldal ér el eredményeket.mindig ott van az a de.”

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

No komment a GYSEV-től - Kiszállnak vagy nem az üzletből?

Sopron-Budapest - A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút (GYSEV) nem kommentál értesüléseket, megvárja az… Tovább olvasom