Kisalföld logö

2017. 05. 30. kedd - Janka, Zsanett 17°C | 30°C Még több cikk.

Újra kérdezz-felelek a NAV győri munkatársaival

Olvasóink összes kérdésére válaszoltak az adóhatóság szakemberei a 2012-es Szja-bevallás kapcsán.


A NAV Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatóságának győri munkatársai, dr. Lázár József osztályvezető (Tájékoztatási Osztály) és Kotrics Istvánné tájékoztatási ügyintéző (Tájékoztatási Osztály) online interjú során rengeteg Olvasói felvetést segítettek megoldani február 20-án.

A "Kérdezz-felelek" annyira népszerű volt, hogy a kisalfold.hu Olvasóinak kérdései az online interjút követően is szép számmal érkeztek szerkesztőségünkbe, melyeket szintén részletesen kifejtettek a NAV munkatársai.


dr. Lázár József osztályvezető (Tájékoztatási Osztály) és Kotrics Istvánné tájékoztatási ügyintéző (Tájékoztatási Osztály) a Kisalföld szerkesztőségében - fotó: Bertleff András
dr. Lázár József osztályvezető (Tájékoztatási Osztály) és Kotrics Istvánné tájékoztatási ügyintéző (Tájékoztatási Osztály) a Kisalföld szerkesztőségében - fotó: Bertleff András


"Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek közé tartozik többek között az önálló tevékenységből származó jövedelem és az egyéb jövedelem is"

- Érdeklődni szeretnék, hogy a családi adókedvezménnyel lehet-e csökkenteni a 6. sorba írt önálló tevékenységből származó jövedelmet? (Például: 1 millió Ft munkaviszonyból származik, 500 ezer Ft önálló tevékenységből. 17. sor összevont adóalapba tartozó jövedelem összege: 1500 ezer Ft. )

Válasz: A családi kedvezmény adóalap kedvezményként vehető igénybe, amely az összevont jövedelmek adóalapjából érvényesíthető. A kedvezményt a jogosult - az eltartottak számától függően - a kedvezményezett eltartottak után érvényesítheti. Kedvezményezett eltartott többek között az, akire tekintettel a magánszemély a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult. A csökkentés csak az összevont adóalap összegéig lehetséges.
Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek közé tartozik többek között az önálló tevékenységből származó jövedelem és az egyéb jövedelem is, így azokból is érvényesíthető a kedvezmény.

Fontos, hogy a kedvezmény igénybevétele esetén a 1253-03. lapon fel kell tüntetnie az eltartott, kedvezményezett eltartott gyermekek adatait. A családi kedvezmény azon részét, amelyet esetlegesen nem tudott figyelembe venni, az Önnel közös háztartásban élő házastárssal, élettárssal – utóbbi esetben akkor, ha a gyermeket nevelő egyedülálló családi pótlékát az élettársak egyike sem veszi igénybe – az összeg vagy a kedvezményezett eltartottak megosztásával közösen is érvényesítheti.

A családi kedvezmény megosztása független attól, hogy az adóelőleg megállapításánál mely jogosultnál történt annak figyelembevétele. A megosztásról a 1253-03. lapon kell nyilatkozni.

"Az ingatlanértékesítésből nem keletkezik adóköteles jövedelme, ha az ingatlan szerzése 1997-ben vagy azt megelőzően történt"

- Lakást adtunk el 2012-ben és vettünk helyette családi házat 1 hónapon belül. A lakásunkat még 1992-ben vásároltuk. Kérdésem az, hogy a két eladás különbözeti összege után kell-e adót fizetnünk?

Válasz: Az ingatlanértékesítésből nem keletkezik adóköteles jövedelme, ha az ingatlan szerzése 1997-ben vagy azt megelőzően, lakás esetén 2007-ben vagy az azt megelőző években történt, illetve ha az átruházásból származó bevételének összege nem éri el az elszámolható költségeinek összegét, vagy megegyezik vele.

A megadott információ alapján Ön 1992-ben vásárolt lakását adta el, ezért az ebből származó jövedelme után nem kell adót fizetni. Amennyiben ezen kívül nincs más adóköteles jövedelme, akkor bevallást sem kell benyújtania.

Adóbevallás két munkanapról

- Egyetemista lányom tanulás mellett 2 napot dolgozott a tavalyi év során, bejelentve. Kell-e adóbevallást kitöltenie?

Válasz: A kérdésből nem derül ki, hogy gyermekét milyen jogviszony keretében foglalkoztatták. A diákok foglalkoztatásának több formája is van. Amennyiben az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján alkalmi munka keretében dolgozott és 2012-ben nem volt más adóköteles jövedelme, nem kell adóbevallást készíteni.

Ugyanakkor, ha a foglalkoztatás munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban történt, adóbevallást kell adnia, amelyet a kifizetőktől kapott igazolás alapján kell elkészíteni.

- Kérdésem ingatlannal kapcsolatos. Tavaly vásároltam első ingatlanomat, hitelre. Van-e valamiféle bejelentési, elszámolási kötelezettségem azon kívül, hogy az előleget, különböző díjakat (többek között adó) befizettem és a részleteket azóta is fizetem?

Válasz: A 1253. számú személyi jövedelemadó bevallásában nem kell szerepeltetni sem a vásárolt ingatlannal, sem a felvett hitellel kapcsolatos adatokat.

Mikor jár az adókedvezmény?

- 2005. február 15-től öregségi szolgálati nyugellátásban részesültem, 2011. december 31-ig. 2012. január 1-től szolgálati nyugellátást, illetve most már járulékot 16 százalékos adó terhelte. 2012 júniusáig, ugyanis júliustól önkéntes tartalékos katonai szolgálatot vállaltam, így most ettől az időtől ismét teljes összegű járulékot kapok adóteher nélkül. Van egy fogyatékos fiam, aki saját jogon családi pótlékban részesül, úgy tudom normális esetben, vagyis aki munkaviszonyban áll, s 16 százalékot adózik, adókedvezményben részesül a beteg gyermek után. Miért nem részesülök adókedvezményben, hisz én is adóztam 16 százalékot és beteg gyermeket nevelek. Érvényesíthetem-e azt a jogot, hogy beteg gyermek után megkapjam az adókedvezményt? Ha igen, hogyan kell intézni, ha nem, miért nem? A férjem szintén szolgálati járadékos és nem az ő gyermeke a beteg fiam, csak az enyém.

Válasz: Nem kell adóbevallást benyújtania, ha 2012. évben csak és kizárólag szolgálati járandóságból volt jövedelme. Amennyiben eltartott gyermeke(i) után családi kedvezmény igénybevételére jogosult, de ezt a kedvezményt sem Ön vagy az Önnel közös háztartásban elő házastársa, élettársa nem tudta, vagy csak részben tudta igénybe venni, a fel nem használt részt külön kérelem alapján a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól lehet kérni.

A kérelemhez csatolni kell az állami adóhatóság által, 2013. június 30. után kiállított igazolást, amely többek között tartalmazza a kérelmező és a vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa által igénybe vett családi kedvezmény összegét.

"A külföldi munkaviszonyból származó jövedelem adózását az határozza meg, hogy azzal az országgal, ahol a munkavégzés történik, van-e kettős adózást kizáró egyezmény"

- Férjem 2012-ben három országban dolgozott: 2012. februárig Magyarországon, majd 3,5 hónapot Németországban, és 3,5 hónapot Ausztriában. A német és osztrák munkavállalás esetén a munkáltató is külföldi cég volt, és férjem bejelentett lakcímen az adott országban élt, tehát nem ingázó volt. Természetesen mindhárom esetben a béréből vonták az adót és járulékokat. Férjem magyar nemzetiségű. Kérdésünk, hogy hol, melyik országban kell bevallást készítenie, és a magyar bevallásban kell-e szerepeltetni a külföldi jövedelmet?

Válasz: A magyarországi jövedelmét a kifizető igazolása alapján kell a 1253. számú adóbevallásban szerepeltetni. A megadott információ alapján azt vélelmezzük, hogy munkaviszonyból származott jövedelme, ezért azt a bevallás 01. sorában kell feltüntetnie.

A külföldi munkaviszonyból származó jövedelem adózását alapvetően az határozza meg, hogy azzal az országgal, ahol a munkavégzés történik, van-e kettős adózást kizáró egyezmény. A kettős adózást kizáró egyezmények a munkaviszonyból származó jövedelmekre általában az ún. mentesítési szabályt alkalmazzák (így rendelkeznek az Ausztriával és Németországgal kötött egyezményeink is).

Ez az Ön esetében azt jelenti, hogy az ausztriai és németországi munkavégzésből származó jövedelme után Magyarországon nem kell adót fizetnie, azonban a bevallás 44. sorában azt tájékoztató adatként fel kell tüntetni.

A nyugdíjas őstermelő esete a kisajátítással 

- Nyugdíjas őstermelő vagyok. Nem tartozom az áfa körbe. A kárpótláson szerzett 4 hektáros szántómat egy épülendő út fogja kettészelni. Az út nyomvonalát kisajátították, a visszamaradó 2db földrészletre értékcsökkenése miatt kártérítést állapítottak meg. A Kormányhivatal határozatának indoklásában az szerepel, hogy a Kstv. 40§ (2) bek. szerint a kártalanítás adó és illetékmentes, viszont áfa köteles. A kisajátítás és kártalanítás bírósági per miatt elhúzódott. Az eredetileg meghatározott összeget - tavaly a bíróság által megállapított többletet és a kamatot - 2013-ban kaptam meg. A kormányhivatal első a törvényszék által hatályon kívül helyezett határozata 2010-ben készült, az új 2012-ben. Kérdésem, hogy az Szja bevallásomban fel kell-e tüntetnem a kártalanítást és a kamatot, melyik soron, s melyik éviben, s tényleg adómentes-e? Mivel nem tartozom az áfa körbe, kell-e áfa bevallást is benyújtanom?

Válasz: Az Szja-törvény 1. számú melléklet 6. d.) pontja alapján a magánszemélynél adómentes bevétel a kártalanításként (ideértve a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célra megvásárolt ingatlan vételárát is), kártérítésként kapott bevétel. Amennyiben az adómentes kártalanítás (kártérítés) mellett 2013. évben nyugdíjat kap, és az őstermelésből származó bevétele nem haladja meg a 600 ezer forintot, 2013. évre vonatkozóan nem kell adóbevallást adnia.

Az általános forgalmi adóval kapcsolatban a feltett kérdéséből arra következtetünk, hogy a mezőgazdasági tevékenységet végzőkre vonatkozó különös szabályokat alkalmazza. Ha az ingatlant áfa alanyiságot eredményező tevékenységéhez használta, annak kisajátítása áfa hatálya alá tartozó termékértékesítésnek (ingatlanértékesítés) minősül. Az ingatlan értékesítésére nem alkalmazhatja a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó különös szabályokat.

Az ingatlanok értékesítése az áfa törvény alapján – egyes új ingatlanok kivételével – adómentes, de választás alapján adókötelessé tehető. Az Ön esetében nem beépített, vagy beépítés alatt álló ingatlanról van szó, így az a főszabály alapján nem lesz áfa köteles. Áfa fizetés akkor jöhet szóba, ha az ingatlanértékesítését adókötelessé tett.

Olvasóink írták

 • 3. öregmotoros01 2013. március 12. 17:51
  „tkrs9980!
  Az újra kérdezz- felelekben most a rendőrség kérdez.”
 • 2. tkrs9980 2013. március 12. 16:25
  „1, Öt NAV-dolgozót vádolnak vesztegetéssel
  2, Újra kérdezz-felelek a NAV győri munkatársaival

  Ezen két cikk címe viccesen összefügg. :D”
 • 1. Mankapunka 2013. március 12. 11:13
  „Látom, a kényes kérdésekre nem kaptunk választ. Akkor legalább annyit kérhetnénk tőlük, hogy annak a NAV-os ürgének, aki jár azzal a kis VW furgonnal, hogy ő is tartsa be a KRESZ-t, mert rá is vonatkozik a megállni tilos tábla, ha bemegy a papír vagy számítástechnikai boltba, és miatta nem férünk el az úton.

  Vagy ő már benne van az előzetesben?”
Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

A Komáromi Jókai Színház vendégjátéka Győrben

Április 19-én a Komáromi Jókai Színház vendégjátékát, Spiró György: Prah című komédiáját láthatják a… Tovább olvasom