Kisalföld logö

2017. 11. 24. péntek - Emma 3°C | 8°C Még több cikk.

Elismerések Győr-Moson-Sopron megye szolgálatáért

Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése a megye érdekében kiemelkedő munkát végző személyek tevékenységének elismeréseként díjakat adott át.
Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése 2/2002. KR számú rendeletében „Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért-díj" alapításáról és adományozásáról döntött. Ennek értelmében a díj 12 tagozatban (kulturális, közoktatási, egészségügyi, közszolgálati, ifjúsági, szociális, védelmi és rendészeti, környezetvédelmi, területfejlesztési, sport, sajtó és gazdasági) adható ki, a megye érdekében kiemelkedő munkát végző személyek tevékenységének elismeréseként.

A sport, a védelmi-rendészeti, a közoktatási, a környezetvédelmi (természetvédelmi), az egészségügyi és a közszolgálati tagozat díjainak odaítéléséről a testület a közelmúltban döntött. Az elismeréseket a megyei közgyűlés tisztségviselői – Kóczán Zoltán és Kara Ákos alelnökök – június 9-én délután adták át Győrött, a Megyeházán.

A rendezvény keretében a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ nyugdíjba vonuló munkatársát, Perediné Páli Máriát is köszöntötték, számára Kara Ákos alelnök Győr-Moson-Sopron Megye Emlékérmét adta át.VÉDELMI RENDÉSZETI TAGOZAT 2011-ben:

Dr. Bánhami Zsolt, a GYMS MRFK bűnügyi igazgatója, főkap.-helyettes

Bánhalmi Zsolt 1981 augusztusában a Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán nyomozóként kezdte meg a hivatásos rendőri szolgálatát. 10 évvel később a Bűnüldözési Osztály élére nevezték ki, mely tisztségében 16 éven keresztül irányította a megyében a kiemelt élet- és vagyonelleni bűncselekmények felderítését. Idő közben kitüntetéssel elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, majd jogi végzettséget is szerzett. 2007-től megyei bűnügyi igazgató, a megyei főkapitány helyettese. Kiemelt szerepe van abban, hogy megyénkben az elmúlt 7 évben nem történt olyan élet elleni bűncselekmény, melynek tettese ne került volna felderítésre. Jelentős érdeme van abban, hogy a megye bűnügyi szolgálata az ország legjobb rendőri szervei közé küzdötte fel magát.

Csepi László, a GYMS Megyei Polgári védelmi Szövetség titkára

Csepi László katonai szolgálatát követően, 1987-ben került állományba, mint kiképzési előadó. Később Szombathelyen szerzett diplomát. 2000-től a Mosonmagyaróvári Polgári Védelmi Kirendeltség vezetője, 2003-tól áll a győri kirendeltség élén. 2004-ben megalakult a Polgári Védelmi Szövetség, melynek alapító tagja, egyben a Megyei Szövetség titkára. A megye területét érintő katasztrófáknál és beavatkozásoknál mindig részt vett, maximálisan, tudása legjavát adva segített a feladatok megoldásában, koordinálásában. Számos polgári védelmi-rendvédelmi verseny és rendezvény ötletgazdája és főszervezője. Jelenleg egy megyei mentőcsoport felállítása foglalkoztatja.

Gasztonyi István, a Megyei Védelmi Iroda munkatársa

Gasztonyi István ezredes 1996-ban, mint a Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnoka került nyugállományba. Tényleges katonai szolgálatát befejezve az önkormányzati szférában dolgozott tovább. Munkájával a honvédelmi, a polgári életben jelentkező védelmi-igazgatási feladatokat szolgálta. Szakmai felkészültsége, emberi hozzáállása, honvédelmi, védelmi-igazgatási ismeretei jelentős mértékben segítik elő, hogy nemcsak a helyi védelmi bizottságoknál, de a települések önkormányzatainál is kiemelt feladatként kezelik a honvédelmi, katasztrófavédelmi tevékenységre történő felkészülést. Jelenleg a Megyei Védelmi Bizottság Titkárságának munkatársa. Május 28-án töltötte be 70. életévét. Az elismerést emberi, katonai, szakmai életútja elismeréseként veheti át.


A környezetvédelmi(természetvédelmi) tagozat díjazottjai:

Fersch Attila, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság igazgató-helyettese

Fersch Attila erdőmérnök tanár 20 éve a Fertő-Hanság Nemzeti Park munkatársa, 2008-tól igazgató-helyettese. A kezdetektől nagy elhivatottsággal nevelte és oktatta a hozzájuk érkező diákokat. Kidolgozta és megszervezte az igazgatóság természetvédelmi oktatási rendszerét, tartalommal töltötte és tölti fel a Kócsagvári Oktatóközpontot, valamint létrehozta a Csapody István Természetiskolát és Látogatóközpontot Fertőújlakon. Intenzíven dolgozik azon, hogy minél több európai uniós forrás érkezzen a térségbe és azok a legjobban hasznosuljanak. Számos magyar, illetve angol nyelvű publikációja jelent meg tudományos, ismeretterjesztő lapokban. Életét a természetvédelem mellett az értékmentés és értékteremtés jellemzi, ezzel is öregbítve a nemzeti parkon keresztül megyénk hírnevét.

Lobitz Ákos, a mosonmagyaróvári Dzsungelország Kft. ügyvezető igazgatója

Lobitz Ákos évek óta szerepet vállal Mosonmagyaróvár zöldfelületeinek szépítésében, felújításában, élhetőbbé tételében. Folyamatosan munkálkodik az épített környezeti állapot javításán. Szakmai javaslatokat tesz, ötleteket, terveket ad a fejlesztésekhez. Több iskola hálás neki az intézményudvar megszépítéséért, amely által a gyerekek jobban megtanulhatják értékelni és védeni környezetüket. Támogatásával több városi zöldfelület vált - esztétikailag, városképileg - vonzóbbá. Részt vesz a „Virágos Magyarországért" versenyen, segíti az önkormányzat munkáját. A Szigetközi Természetvédelmi Egyesület tagja, sokat tesz a Szigetköz természeti értékeinek megmentéséért.


Az egészségügyi tagozat díjazottjai 2011-ben: (ABC rendben):

Dr. Bénes Tamás, adjunktus, a PAMOK urológus szakorvosa

Dr. Bénes Tamás a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán szerzett diplomát. Először a Szolnok Megyei Kórház Urológiai Osztályán lett orvos-gyakornok. 1986 októberében került a Petz-kórház Urológiai Osztályára. Munkáját kezdettől fogva nagy szorgalommal, elkötelezett hivatástudattal végzi. Folyamatosan képezi magát, tudományos konferenciákon, kongresszusokon önálló előadásokkal szerepel. Hosszú évek óta részt vállal a diplomás ápolók oktatásában is. Szakmai munkássága mellett példamutató módon vállal karitatív tevékenységet is, így például a Győri Püspökség által szervezett Szeretet Napok című rendezvénysorozat támogatója.

(Munkahelyi elfoglaltságai miatt a díjat egy későbbi időpontban veszi át.)

Dr. Kerekes György, a kapuvári Lumniczer Sándor Kórház orvos-igazgatója

Dr. Kerekes György Kolozsváron szerzett általános orvosi diplomát, hivatását községi körzeti orvosként kezdte, majd Szentegyházára és Madarasra került. 1984-ben szülész-nőgyógyász szakvizsgát tett és a csíkszeredai kórházban lett másod főorvos. 1990 júliusában került Kapuvárra szülész-nőgyógyász orvosként. Munkáját mindenkor magas színvonalon, a betegek megelégedésére végezte és végzi. Szakmai tudása, megbízhatósága, precizitása munkatársai körében is ismert. 2008-tól az Orvosetikai Kollégium megyei képviselője. 2009-ben a Lumniczer Sándor Kórház orvos-igazgatójának nevezték ki. Komoly szerepe volt a 2007-ben aktív ágyait elvesztett kapuvári kórház kistérségi járóbeteg-központjának fejlesztésében és annak szakmai beindításában.

Dr. Szarvas János, Halászi község nyugdíjas háziorvosa

Dr. Szarvas János általános orvosi tanulmányait második diplomaként szerezte meg a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, ezt követően 10 évig egyetemi oktatóként dolgozott. 1972-től látta el Halászi község körzeti orvosi feladatait, 1980-ig Máriakálnokon is. Ebben az időben körzeti orvosnak lenni folyamatos szolgálatot jelentett, hiszen még a hétvégi ügyeleti rendszer sem működött. Akkor is, és azóta is készséggel indul minden hívásra. Hivatalosan 1996. július 1-ig volt a község háziorvosa. Ezt követően a helyettesítésben máig részt vesz, ahogy a Mosonmagyaróvár környéki orvosi ügyeleti szolgálat munkáját is segíti még napjainkban is. Munkájával, életével példát adott és ad kötelességtudásból, emberszeretetből, alázatból, türelemből.

Dr. Szelid Zsolt, a PAMOK nyugalmazott főorvosa

Dr. Szelid Zsolt Szegeden szerzett orvosdoktori diplomát, melynek birtokában a megyei kórház Csecsemő- és Gyermekosztályára került. 1972-ben csecsemő- és gyermekgyógyászatból, 84-ben gyermeknephrológiából tett szakvizsgát. A tudományos munkába nagyon hamar bekapcsolódott. Számos publikációja jelent meg, bel- és külföldi továbbképzéseken, konferenciákon vett részt. Vezetésével alakították ki az intézményben a gyermeknephrológiai gondozót. 1977-től az osztályvezető főorvos helyettese volt. Szakmai felkészültségével, gyakorlati tapasztalataival, jó vezetői tulajdonságaival vezetői feladatait is kiválóan ellátta. Számos orvos-szakmai szervezet tagja, elnökségi tagja. Később a Magyar Orvosi Kamra megyei, majd városi elnöki funkcióját töltötte be.

(Betegsége miatt a díjat felesége, dr. Szelid Zsoltné vette át.)


A sport tagozat díjazottjai 2011-ben:

Babos Béla, a Halászi Babos major tulajdonosa

Babos Béla fiatal kora óta állandó résztvevője Halászi sportéletének. Sportolói pályafutását tizenévesen az Halászi S.E. labdarúgójaként kezdte. Az aktív évek után a sportkör vezetésében vállalt szerepet. A 90-es években lovas majort épített, amit folyamatosan bővít, korszerűsít. A major ad otthont az évente megrendezett Szigetköz Lovastalálkozónak és számos más lovas rendezvénynek. Rendszeresen segíti a sérült gyerekek lovas-terápiás gyógyítását. Majorjában a sérült és egészséges emberek egyaránt segítő kezekre, jó szándékra találnak. Támogatója és állandó segítője a település sport- és hagyományőrző egyesületeinek.

Kollár András, a GYMS Megyei Torna Szövetség főtitkára

Kollár András földrajz-testnevelés szakos tanárként Győrött, a Móra Ferenc Általános Iskolában kezdett tanítani. 1987-től a Bercsényi Miklós Gimnáziumba került, ahol megalakította a torna szakosztályt és a Bercsényi Diáksport Egyesületet, melynek jelenleg is az elnöke. Az évek során a győri tornászok diadalmaskodnak az Országos Diákolimpián és a Magyar Bajnokságokon. Több válogatott tornászt adott a válogatott keretbe. 15 éve a Megyei Torna Szövetség főtitkára. Nagy érdeme van abban, hogy ismét megrendezik a Megyei gyermek, serdülő, kadett és ifjúsági bajnokságokat, ahonnét az országos versenyekre jutnak a tornászok. Megyei Sportszövetségek által szervezett edzőképzésben is aktívan részt vesz.

Szabó Istvánné, a Mozgáskorlátozottak Győri Egyetértés SE gazdasági ügyintézője

Szabó Istvánné 1983 óta a Mozgáskorlátozottak Győri Egyetértés SE. tagja. Aktív sportoló. Versenyzőként mindig az elsők között végzett, ezzel is példát mutatva és biztatást adva sorstársainak, hogy érdemes küzdeni, mert a sport fizikai és lelki erőt ad az élet megpróbáltatásaihoz. Aktívan részt vesz a versenyek szervezésében és azok lebonyolításában is. Lehetőséget biztosít arra, hogy az egyesület sporttevékenységét új tagok is megismerhessék, és abban részt vehessenek. Vállalásának megfelelően az egyesület pénzügyi, számviteli feladatainak naprakész ellátását példamutatóan végzi. A sportmozgalomban eltöltött közel két évtizedes eredményes munkája méltó elismeréseként veheti át most a megyei díjat.

Szurics Péter, testnevelő tanár, Győrasszonyfa

Szurics Péter frissdiplomás pedagógusként 1987-ben kezdett el testnevelőként dolgozni szülőföldjén. Már iskolai tanulmányai során is előkelő helyet töltött be életében a mozgás és a sport, későbbi életpályáján is ezek megszerettetését tűzte ki célul. A közel 25 éves életszakaszt az utánpótlás-nevelés, a tömegsport megszerettetése és az egészséges életmódra nevelés hatotta át. Kezdetben iskolájában, munkahelyén, később a környező települések fiataljainak testedzésében is vállalt szerepet. Diákjai szép eredménnyel szerepeltek megyei és országos versenyeken is. Különösen nagy figyelmet fordított a hátrányos helyzetű, nehéz családi körülmények között nevelkedő fiatalokra.


KÖZSZOLGÁLATI TAGOZAT 2011-ben: (ABC rendben)

Dr. Kancsal Károly, körjegyző – Bakonyszentlászló-Bakonygyirót, Fenyőfő

Dr. Kancsal Károly 1991. óta Bakonyszentlászló-Bakonygyirót-Fenyőfő községek körjegyzője. Több évtizedes szakmai tapasztalattal dolgozik a közigazgatásban körjegyzőként, jogászként. Körjegyzői tevékenyégén túl legfontosabb feladatának a település fejlesztését, civilszervezetek támogatását, a fiatalok egészséges életmódra nevelését tartja. A bakonyszentlászlói Sport Egyesület elnöke, a futball csapat edzője. 2004. óta civilként harcol a 11. számú vasútvonal megmaradásáért, 2009. óta a Bakony-vasút Szövetség alelnöke.

Előrelátó, megbízható munkáját bizonyítja a számos nyertes pályázattal megvalósult beruházás és közösségi rendezvény. A község kulturális életének egyik fő szervezője.

Dr. Lacó Bálint, a MÁK GYMS Megyei Igazgatóság volt igazgatója

Dr. Lacó Bálint a diploma megszerzése óta – leszámítva a kezdeti egy évet – folyamatosan a megye közszolgálatában tevékenykedett, illetve tevékenykedik. 1970-1991. között a Megyei Tanácson, ezt követően 2007-ig a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság élén. 1991-től rendszeresen oktat közigazgatási szakvizsga felkészítőkön, és vizsgaelnöki feladatokat is ellát. Kincstári biztosként közreműködött a megyei rendőr-főkapitányságnál, a Győr-Moson-Sopron és a Vas megyei kórházaknál. Szakmai publikációk sora köthető nevéhez. Szakmai tudása, elismertsége vitathatatlan. Az általa vezetett intézményeket mindig a hatékony működés, a jó kollektivitás, az országos elismertség jellemezte.
Neuherz Béláné, igazgatási ügyintéző, Halászi-Máriakálnok-Püski Körjegyzőség

Neuherz Béláné 1977 óta dolgozik Halászi községben igazgatási ügyintézőként. Az eltelt évtizedek alatt példaértékű helyismeretre és emberismeretre tett szert. Szinte valamennyi helyben lakót ismer, életkörülményeikkel tisztában van, problémáik megoldásában munkaköri kötelezettségein túl is segítséget nyújt. A falu lakóinak sorsát folyamatosan figyelemmel kíséri annak érdekében, hogy a rászorulóknak szükség esetén segítő kezet nyújthasson. Sok empátiával, ugyanakkor kellő határozottsággal látja el feladatait. Korrekt értékítéletével segíti az önkormányzat képviselő-testületének, illetve szociális bizottságának döntéshozatali munkáját.

Szegediné Kovács Ibolya, a megyei önkormányzati hivatal szociális szakreferense

Szegediné Kovács Ibolya a győri Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskolában érettségizett, majd a Győr-Sopron Megyei Tanácson kezdett el dolgozni. Kis kistérők után 1979 nyarán ismét visszatért a megyei tanácsra. Azóta e szervezeten belül, annak jogutódjánál a Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzati Hivatalánál dolgozik. 1987-ben elvégezte az Államigazgatási Főiskolát és azóta, a szervezeti változásoktól eltekintve szociális területen tevékenykedik. Munkáját megbízhatóan, fegyelmezetten, a szolgáltató közigazgatás elvárásai szerint magas színvonalon végzi. A feladatköréhez tartozó szociális intézményekkel és társszervekkel való kapcsolata példaértékű, a hozzá fordulók minden esetben megértést, segítő szándékot tapasztalhatnak.


KÖZOKTATÁSI TAGOZAT 2011-ben: (ABC rendben)


Lechner Aranka, a csornai Arany János Egységes Módszertani Központ igazgatója

(Jelenleg diákjaival egy külföldi csereprogramon vesz részt, így az elismerést egy későbbi időpontban veszi át)

Lechner Aranka a Bárczi Gusztáv főiskolán megszerzett diplomával kezdett el dolgozni mai munkahelyén, az akkori „kisegítő iskolában". Napközis nevelőként kezdte, volt osztálytanító, osztályfőnök, szaktanár és korai fejlesztő. Hivatása mellett nagy hangsúlyt fektet a folyamatos önképzésre.Az 1993/94. tanévtől az intézményben elsőként hozta létre a korai fejlesztőt, a különleges gondozást igénylő gyermekek terápiás ellátására, fejlesztésére. Több publikációja jelent meg a sérült gyermekekkel kapcsolatos témákban. 2002 óta az intézmény igazgatója. Vezetése alatt sokat bővült az intézmény profilja, megalakította az óvodát és a nevelési tanácsadót. Azon fáradozik, hogy a gyerekek a sérültségüknek megfelelő

Nánainé Kozári Erika, a győri Baross Gábor szakközépiskola tanára

Nánainé Kozári Erika biológiai-földrajz szakos középiskolai tanár, 1992-től dolgozik a győri Baross szakközépiskolában, ahol szaktantárgyai mellett Európai Uniós ismereteket is oktat, valamint ellátja a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat is. Az intézményben a kompetenciamérés felelőse. Megyei szaktanácsadó, érettségi vizsgaelnök. Közoktatási szakértő, aki a tankönyvírás mellett a lektorálásban is járatos. Az oktatás modernizációjában bemutató órák szervezésével is részt vesz. Számos oktatást megújító pályázat – TÁMOP, HEFOP - mentora, tanácsadója. Nem csak megyénkben, hanem a Nyugat-dunántúli Régió iskoláiban is segít a programcsomagok bevezetésében, a pályázatok koordinálásában.

Sragnerné Makk Olga, a Halászi Általános Iskola Püski Tagintézményének nyug. vezetője

Sragnerné Makk Olga 1974-ben képesítés nélküli nevelőként kezdett el dolgozni a Püskin. Fiatal kora ellenére diákjai rajongásig szerették, ez is arra ösztönözte, hogy pedagógus legyen. Győrben szerzett tanítói oklevelet, majd később Pécsett ének szakos tanári diplomát. Tudta, hogy pedagógusnak lenni annyit jelent, mint az alázat művészének lenni. Nála a középpontban a gyermek állt, aki feltétel nélküli szeretetet, elfogadást, megértést kér magának. Ennek ő maximálisan eleget tett. Szaktárgyai mellett osztályfőnök is volt, és sok-sok nyári tábor, kirándulás és emlékezetes ünnepélyek megszervezésében munkálkodott. Egészségügyi okokból került sor idő előtti nyugdíjazására, ám ma sem tétlen, hiszen a nyolc éve működő Püski Nőikar vezetője.

Thomanné Dukkon Márta, az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Óvodájának vezető óvónője

Thomanné Dukkon Márta óvónői munkáját 1978-ban Ménfőcsanakon kezdte, majd dolgozott Gyömörén és több győri óvodában is. 2002-ben, az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont indulásakor felkérték az intézmény óvodájának megszervezésére. Vezetésével alkották meg az óvoda szakmai-pedagógiai programját. Alapító tagként azon óvónők egyike, akik nagy szerepet játszottak az intézmény sikerében. Jelenleg már az óvoda vezetője. A folyamatos önképzés, a szívvel-lélekkel végzett munka, a gyermekek iránti türelem és az alázat is hozzájárult sikeréhez. Óvónői munkáját az oktatáspolitikai változások mellett és ellenére is mindig az igazi elkötelezettséggel és odaadással végezte.

Teilinger Imréné, a nagybajcsi Napsugár Óvoda és bölcsőde vezetője

Teilinger Imréné 2004 óta vezeti a Napsugár Óvodát. A nevelési program fő irányvonala a hagyományőrzésen alapul, mellette erőfeszítéseket tett a nyelv- és táncoktatás érdekében. A szülőkkel való jó kapcsolat eredménye a közös társadalmi munkák megszervezése. 2006-ban javaslatot tett az önkormányzatnak a helyi bölcsőde létrehozására és annak megvalósításában tevékenyen részt vett. 2007 januárjában megnyitotta kapuit a nagybajcsi Napsugár Bölcsőde, ami ebben az időben – a település lélekszámát tekintve - egyedülállónak számított. A bölcsőde napjainkban is maximális kihasználtsággal működik, nem csak helyi, hanem környékbeli kicsiket is fogad. Az intézményben uralkodó szeretetteljes és családias légkör kialakulásában nagy szerepe van az intézmény vezetőjének.

*************

A rendezvény keretében a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ nyugdíjba vonuló munkatársát, Perediné Páli Máriát is köszöntötték, számára Kara Ákos alelnök Győr-Moson-Sopron Megye Emlékérmét adta át.

Perediné Páli Mária a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán szerzett tanári oklevelet. Később levelező úton a logopédia szakot is elvégezte. Munkáját a mosonmagyaróvári Kisegítő Iskolában kezdte. 1983 szeptemberétől a győri Foglalkoztató Iskolában, mint függetlenített logopédus dolgozott. Tevékenységét részben az intézmény értelmileg akadályozott tanulóival, részben vidéki iskolák, óvodák gyermekeivel végzi.

10 éve a Megyei Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságának logopédusa. Munkáját a lelkiismeretesség, szakszerűség jellemzi. A pályakezdő kollégák munkáját szakértelmével, példaértékű emberi magatartásával segíti. A főiskolai hallgatók gyakorlati képzésében is aktívan részt vesz.

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Teljes lezárás a Híd utcában - kerülőúton a buszok

Közmű-rekonstrukciós munkák miatt a győri Híd utcát 2011. június 16-tól várhatóan egy hétre teljes… Tovább olvasom