Lelkében szelíd óriás volt... - 25 éve hunyt el dr. Németh Alajos, Sopron könnyes dátumainak ismerője

Huszonöt éve hunyt el dr. Németh Alajos, a pap, aki a háború alatt az áldozatokat temette, békében pedig az itt maradottakat segítette. Sopron legszörnyűbb, december 6-i bombatámadásáról tőle tudunk a legtöbbet. Három könyvet is hagyott az utókorra, kettőben unokahúga, Varga Mária volt a segítségére.
– Dr. Németh Alajos édesanyám testvére volt, amikor nyugdíjazása után visszakerült Sopronba, egy háztartásban éltünk, de már gyerekkoromtól kezdve nagyon sokat voltam vele. Óriási ember volt, lelkében gazdag, aki mindig a mások érdekeit tartotta fontosabbnak, s aki minden körülmények között megőrizte derűjét és egyensúlyát – emlékezik nagybátyjára Varga Mária. Dr. Németh Alajos élete és személyisége nemcsak családtagjaiban hagyott mély nyomokat; hívei és tanítványai is szívesen emlékeznek rá, több más írása mellett három fontos könyvet is hagyott az utókorra. 

Varga Máriának diktálta le egykor dr. Németh Alajos visszaemlékezéseit. Könyvei ma is fontos kordokumentumok.

– A Papok a rács mögött című könyvét az internálása alatt írta, aztán évtizedekig rejtegette a kéziratot, bízva abban, hogy egyszer a vele szenvedő rabtársak is kézbe vehetik majd. Teljesült a vágya. A másik két kötetet már nekem diktálta le, miután visszatérhetett Sopronba. A Sopron könnyes-véres dátumai a második világháború borzalmairól szól, mint szemtanú vezeti végig az olvasót a város utcáin, a bombatámadások utáni borzalmakon. Éppen e könyv kapcsán tudom, hogy ő volt az, aki a tömegsírok fölött imát mondott minden elhunytért. Mesélte, hogy a város megbízásából az úgynevezett hullaeltakarító brigád szedte össze a halottakat, s ők egy Lakits János nevű tűzoltóval minden tömegsírba került áldozatot megpróbáltak azonosítani. Mindent feljegyeztek, hogy később a hozzátartozók tudják, hol nyugszanak szeretteik. Az 1947-es exhumálások során ezek a jegyzetek segítettek az újratemetésben. A Szent Mihály-temetőben 261-en, az evangélikusban 242-en, a zsidó sírkertben 219-en leltek így végső nyugalomra – sorolja ma is fejből az adatokat Varga Mária. Ugyanígy ismeri a harmadik könyv, a Sóhajok palotája történetét is…

A Várkerület képe a bombatámadás után dr. Németh Alajos felvételén.
A Várkerület képe a bombatámadás után dr. Németh Alajos felvételén.

– A nagyapám volt Sopronkőhidán főfegyőr, Alajos bácsi gyakorlatilag a börtönben töltötte gyermekéveit. A fegyház történetét dolgozta fel; az intézmény megnyitásától 1945-ig írt ismertetőt, az első fegyőrök, édesapja és az akkor még élő Babella Vilmos igazgató emlékeit – írásos és személyes –, valamint levéltári és egyéb anyagokat kutatva. A könyv értékét növeli, hogy az intézményről szóló iratok mind elégtek – emlékezik Mária néni, aki mindig szeretettel és büszkén gondol nagybátyjára. 

– Hosszú ideig volt a Szent György-templom papja, a háború után internálták, aztán falvakban teljesíthetett szolgálatot. 1974-ben vonult nyugállományba, de nyugdíjasként is ellátta a soproni Orsolya-templom igazgatását egészen 1991-ig. Kivételes személyiség volt, idén huszonöt éve, hogy a földi világból elköltözött – zárta visszaemlékezését az unokahúg. 

A szörnyű bombatámadás
1944. december 6-án súlyos bombatámadás érte Sopront, erre a napra azóta is az áldozatok emléke előtti főhajtással emlékezik a város. Dr. Németh Alajos könyvében 310 nevet jegyzett fel, akik aznap vesztették életüket, de a sebesülések miatt ennél is több áldozatot szedett a háborús tragédia. A bombázás egyházi épületeket, műemlékeket, középületeket, gyárakat és több száz család otthonát semmisítette meg.
Gyász
„Beteg teste elpihent már, de lelke még velünk jár. Mert nem hal meg, kit eltemetnek, örökké él, kit igazán szeretnek. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó férjem, édesapánk, nagyapánk, vejem, apósunk, testvérem, sógorunk, nászunk, rokonunk és ismerősünk, KROMSZIÁN ISTVÁN életének 62. évében méltósággal viselt, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2019. szeptember 25-én, szerdán 17 órakor lesz az Écs-hegyi temetőben. Előtte engesztelő szentmisét 16.15 órakor mondatunk a helyi templomban. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Beteg teste elpihent már, de lelke még velünk jár. Mert nem hal meg, kit eltemetnek, csak az, kit elfelednek. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ FERENC órásmester életének 80. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 26-án 15 órakor lesz a csornai Szent Antal-temetőben. Gyászoló család
„Csak az hal meg, kit elfelednek, örökké él, akit igazán szeretnek. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagyapánk, dédapánk, apósunk és rokonunk, BALOGH GÉZA életének 98. évében csendesen elhunyt. Végső nyugalomra helyezése 2019. szeptember 27-én, pénteken 15 órakor lesz a fertőszéplaki temetőben. Előtte, 14.30 órakor engesztelő szentmisét mondatunk lelki üdvéért a helyi templomban. Szeretnénk megköszönni a fertőszentmiklósi idősek otthona dolgozóinak lelkiismeretes munkáját, és ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünket utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Egész életeden át szívesen dolgozva, szerényen éltél, most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZALAI LAJOS méhész életének 87. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 26-án, csütörtökön 13 órakor lesz a révfalui temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és emléke előtt egy szál virággal adóznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Egész életeden át szívesen dolgozva, szerényen éltél. Most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél. Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért két dolgos kezed: isten veled! Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KISS JÓZSEFNÉ szül. Győrik Erzsébet, a Kühne üzemgazdasági osztályának volt dolgozója, később önálló öntödevezető 2019. szeptember 16-án, 85 éves korában csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 25-én, szerdán 15 órakor lesz az óvári temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászolják: lányai, veje, unokái és dédunokái
„Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, örök álmát őrizze béke és nyugalom.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, testvérem és rokonunk, SZÁNTÓ OTTÓ 76 éves korában betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni, engesztelő szentmisével egybekötött búcsúztatása 2019. szeptember 25-én 15 órakor lesz a kapuvári Szent Kereszt-temető kápolnájában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Szeretett halottunktól egy szál virággal búcsúzzanak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Szerető szíveddel oly sokat adtál, Isten kegyelméből most megváltást kaptál. Tested pihen csak az anyaföld mélyében, emléked tovább él szeretteid szívében. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Drága Feleségem, Édesanyánk, Nagymamánk és Rokonunk, VEÉR GYÖRGYNÉ szül. Szombathelyi Gizella életének 86. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 27-én, pénteken 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Előtte engesztelő szentmise 13 órakor kezdődik a Szentlélek-templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Édesanyánk, Nagymamánk, Testvérem, Anyósunk és Rokonunk, NAGY IMRE TIBORNÉ szül. KATONA IRÉN volt bölcsődevezető, győrszentiváni lakos életének 78. évében hosszan tartó betegség után, csendesen elhunyt. Temetése 2019. szeptember 27-én, pénteken 16 órakor lesz a győrszentiváni régi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MALLINERICH GIZELLA életének 76. évében elhunyt. Temetése 2019. szeptember 25-én, szerdán 15 órakor lesz a bezenyei temetőben. Előtte engesztelő szentmise 14 órakor lesz a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KEMÉNY KÁLMÁNNÉ Bedi néni életének 85. évében elhunyt. Temetése 2019. szeptember 25-én, szerdán 15 órakor lesz a lázi temetőben. Előtte engesztelő szentmisét 14.15 órakor mondatunk a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, fiam, nagyapánk, testvérünk, apósunk és rokonunk, TÓTH TAMÁS PÉTER életének 60. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 25-én, szerdán 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi új köztemetőben, a sírjánál. Kérjük a megjelenteket, hogy egy szál virággal adózzanak emlékének. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
100 éve született a MÁVDAC tiszteletbeli örökös elnöke, BÉKÉS FERENC Emlékedet megőrizzük. Családod és DAC Baráti Kör
Fájó szívvel emlékezünk SZEMETHY IMRE halálának 2. évfordulójára. Fogtam a kezed és néztem az arcod, de hiába kértelek...feladtad a harcot. Szíved megállt, az enyém apró szilánkokra tört. Mérhetetlen fájdalmamba beleremegett a föld. Nem tehettem semmit...meredten néztem, ahogy drága lelked elveszik a fényben. Egyetlen vigaszom, hogy odafenn vársz rám, és együtt repülünk majd az angyalok szárnyán! Elnem múló fájdalommal: feleséged, lányid, vejeid és az unokák
Hálás szívvel mondunk köszönetet a Kazinczy Ferenc Gimnázium IV.E osztályának, hogy osztálytalálkozójuk alkalmából HORVÁTH PÉTERRŐL megemlékeztek. Gyászoló szerettei
Köszönetet mondunk azoknak az osztálytársaknak és osztályfőnöknek akik 30. érettségi találkozójukon megemlékeztek HAUCK PIROSKÁRÓL Szülei, fia és testvére