Kisalföld logö

2017. 11. 24. péntek - Emma 3°C | 8°C Még több cikk.

Széchenyi István Egyetem - A kancellár az egyetem menedzsere

Egy hónapja megkezdték már munkájukat a felsőoktatási kancellárok, a Széchenyi István Egyetemen az egykori rektori titkárság vezető, Filep Bálint felel a gazdálkodásért és működésért. A 34 éves vezetőt többek között arról is kérdeztük, hogy várható-e létszámleépítés a gazdaságosság érdekében, s hogy mit szeretne elérni három év alatt.

- Kancellár - a szót hallva az emberek többségének egyelőre Angela Merkel ugrik be. Megszokta már a titulust, a megszólítást, hogy “kancellár úr"?

- A kancellár eredetileg a középkorban az uralkodói, fejedelmi rendeletek, iratok, egyéb közokiratok szerkesztését és kiadását intéző főtisztviselő volt. Angliában és Németországban is magas méltóságot, vezető tisztséget jelentett, jelent. Természetesen egy egyetemi kancellár nem mérhető össze ezekkel a történelmi nagyságokkal, de a feladat és a felelősség tekintetében mintául szolgálhatnak. Az eddigi feladatköröm, a rektori titkárság vezető sok tekintetben megfelelt a kancellári elvárásoknak - igaz, a kancellári pozíció több lehetőséget, de sokkal nagyobb felelősséget is jelent. Ezt nehezebb megszokni, mint a kancellári megszólítást.

- A kancellár az intémény gazdálkodásáért és üzemeltetéséért felel. Mit jelent ez a gyakorlatban, mik a feladatai?

-A kancellári rendszer bevezetésének elsődleges indoka a felsőoktatási intézmények működésének a gazdaságosság, hatékonyság, ésszerűség irányába történő fejlesztése, a menedzserszemlélet erősítése volt. Egyre erősödik a hallgatókért, illetőleg az erőforrásokért folyó verseny, így az egyetemnek is az üzleti világban elterjedt mechanizmusokhoz kell közelíteni. A kancellár ebben segít az egyetemnek a fenntarthatóság érdekében.

- A kancellárnak a rektorral szorosan együtt kell működnie. Önnek előnye több kancellárkollégájával szemben, hogy hosszú évek óta ismerik egymást, eddig is együtt dolgoztak. Milyen együttműködésre számít?

- Valóban, ebből a szempontból talán könnyebb helyzetben vagyunk, mint a többi intézmény. Eddig is szorosan együttműködtem a rektor úrral, az ő felkészültsége, felsőoktatási és vállalati-gazdasági tapasztalatai közös munkánk szempontjából meghatározó jelentőségű. Semmi okát nem látom, hogy akár a legnehezebb kérdéseket is ne lehetne megbeszélni. Kollegiális együttműködést, a gyakorlatban megvalósuló, sikerre vezető párbeszédeket szeretnék. Eddig ez volt a jellemző, meggyőződésem, hogy így is marad. 

- A kancellár abból a szempontból nagyobb "hatalommal" bír a rektornál, hogy bizonyos döntéseket megvétózhat, ha úgy gondolja, hogy az nem fér bele az intézmény költségvetésébe. A Széchenyi az elmúlt években is addig nyújtózkodott, amíg a takaró ért, nagy "regulázásra" gondolom nincs szükség
.

-A Széchenyi Egyetem valóban jól sáfárkodott az elmúlt időszakban a rábízott talentumokkal, a vagyonnal. A különböző megbeszéléseken jó hallani a külső értékelőktől, köztük a Miniszterelnök úrtól, az elismerő szavakat.  Remélem, hogy a fenntartó bizalmát sikerül tovább erősítenünk. Mindemellett természetesen nekünk is keresni kell a lehetőségeket, és az ésszerű – akár szervezeti – változtatásokat is személyre való tekintet nélkül meg kell tenni a hatékonyabb működés érdekében.

-Ez elbocsájtásokat jelent?

- Nem, de lesznek szervezeti változások. Nem elbocsájtást szeretnénk, hanem ésszerű kereteket. Lehet, hogy két vezetőből az egyik vezető marad, a másik nem. Ha van például tíz gondnok, mert eddig minden épületnek, csarnoknak, külön felelőse volt, akkor a jövőben szeretnénk ezt a feladatot öttel megoldani.  De a többieket sem küldjük el, próbálunk lehetőség szeint megfelelő feladatot találni számukra.

- Milyen további tervei vannak a Széchenyi bevételeinek növelésére vonatkozóan? Mivel segítené az önfenntartást? Mert ez a cél, ugyebár…

- A fenntartónak az a jó egyetem, amelyiknek nincs adóssága és úgy tervezi meg a költségvetését, hogy év végén nincs túlköltése, de túlzott tartaléka sem - az egyetem nem egy részvénytársaság, amelynek profitot kell termelnie. A Széchenyin ez eddig is így volt, most is ennek fényében tervezzük a három éves költségvetést, összhangba hozva a stratégiánkkal. Az Európai Unióban is új tervezési időszak kezdődött, amely újabb forráslehetőségeket jelent. Elemeznünk kell az egyes feladataink önköltségét, ösztönöznünk kell és érdekeltté kell tennünk a kollégákat  a bevétel növelésében és egyúttal a közös „teherviselésben" is.

- Hogy érné ezt el?

- Még minden egyeztetés alatt áll, ezért nem beszélnék még róla. Az utazásszervezést például eddig minden tanszék maga, a saját keretéből oldotta meg, mostantól közösen, központilag, közbeszerzési eljárással kell kiválasztanunk, hogy kivel utazunk. Ez nem a saját elképzelésem, ez kötelező lesz minden intézményben, de hasonló elképzeléseim vannak más területre vonatkozóan is. A kollégák felé világosan meg kell fogalmazni az elvárásokat. Támogatjuk továbbra is a kutatásokat, de az nem normális, ha valaki tíz éve kutat, mellette órát nem tart, az intézmény ezért fizet neki, de még nem látott eredményt. Ez a Széchenyin nem jellemző, cask érzékeltetni akartam, hogy mit értek az alatt, hogy a tanszékeket valamilyen módon érdekeltté kell tenni abban, hogy eredményeket hozzanak.

- A kancellárok közül két ténnyel tűnik ki leginkább: életkorával és azzal, hogy belső munkatársként lett kancellár. Minek köszönhető Ön szerint, hogy Ön kapta a megbízatást?

- Az, hogy belső munkatársat választottak, véleményem szerint annak is szól, hogy az egyetem eddig jól teljesített: megfelelően és hatékonyan irányították minden területen, jó gazda módjára bántak a nemzeti vagyonnal, gyarapították azt és adósságmentesen gazdálkodtak, úgy, hogy közben szakmai területeken is sokat fejlődött az intézmény. Rektori titkárság vezetőként a különböző területek – gazdasági, adminisztratív, műszaki - vezetőinek munkáját gyakran én koordináltam, én fogtam össze, így korábbi munkám sokban hasonlít a kancellár feladatára. Életkorom adott, annak előnyével és hátrányával - többet kell tanulnom és teljesítenem, hogy továbbra is elismerjék munkámat, de fiatal az egyetemünk is.

- Eddig a rektori titkárság vezetője volt. Mit tud kamatoztatni kancellárként abból, amit az évek alatt ott tapasztalt?

- Mindent! A rektor közvetlen kollégájának mindennel volt kapcsolata és ismerete. Szekeres Rektor úr mellett megtanultam dolgozni a távolabbi cél érdekében, néha alárendelni bizonyos kisebb érdekeket, és sok szlogent, amit ha „megszorulok", csak elő kell vennem. De sokat tanultam az egyetem többi – adminisztratív, gazdasági, műszaki-fejlesztési, tudományos-kutatási – vezetőjétől is. Láthattam közelről a területükön folyó munkát, beleláttam a döntési folyamatokba, munkájukat gyakran én koordináltam, én fogtam össze. Sokban nem különbözik ettől a kancellári munka sem.

- A kancellár az egyetem fenntartójának, az államnak az alkalmazottja, feléjük tartozik elszámolással. Pályázata elbírálásakor nem tartottak attól, hogy belső munkatársként túl lojális, kevésbé kemény kezű gazdasági vezető lesz? Nem kapott erre vonatkozóan miniszteri "intelmet"?

- A fenntartónak van stratégiája és elvárása, ezeket kooperatívan egyeztetjük. Nem azt várják, hogy valaki nem túl “kemény" vagy “kemény" legyen, hanem hogy a célokat - így a hallgatók érdekeit, az oktatás minőségét, a vállalati igényeket és a fejlődéseket - szem előtt tartva ésszerű, hatékony gazdálkodást folytasson és az intézményi fejlődés biztosított legyen. Különböző módszerek lehetnek, az eredményesség fontos. Vannak nehezebb döntések is, ezekre kell fókuszálnunk az egyetem vezetésével együtt. Úgy látom, hogy a Felsőoktatási Államtitkárság és a kialakított szakmai stáb a nemzetközi és a hazai társadalmi és gazdasági elvárásokat közvetíti az intézmények felé. Ez a szemlélet, ez a hozzáállás számunkra nagy segítség. Sokat számít, hogy lehetőségünk van bürokráciamentesen, közvetlenül konzultálni az Államtitkárság munkatársaival és egyeztetni a felmerülő, akár vitás kérdésekben is. Élő, eleven a kapcsolat.

- „Élő, eleven a kapcsolat" – ez eddig korántsem volt jellemző, sőt, minden intézményben állandó nehézséget jelentett a bürokrácia. Az egyetem „használhatja" a kancellárt, mint összekötő kapcsot más, nem a hatáskörébe tartozó kérdések, problémák felvetésére is?

- Abszolút, és egy napon belül minden kérdésre kapunk is választ Nincs várakozás, mint korábban. 

- Ön csak a Széchenyi kancellári posztjára pályázott. Van kollégája, aki szinte az összes intézmény székéért indult. Ennyire elkötelezett a Széchenyi iránt?

- Igen, itt nőttem fel, itt „neveltek" fel. Nekem nem a kancellári "szék" volt a fontos, hanem az, hogy egyetemünk tovább tudjon fejlődni, büszkék lehessünk rá, akár a nemzetközi versenyben is. Megtisztelőnek tartom, hogy munkámmal segíthetem a Széchenyi Egyetem jövőbeni sikeres működését. Azt, hogy a campuson jó legyen diáknak, oktatónak, kutatónak, munkatársnak lenni, tanulni, tanítani, dolgozni, sportolni, derűsen szórakozni – egyszóval élni.

- Három évre szól a megbízása. Hová szeretne eljutni három év alatt?

- A rektori-kancellári új irányítási, szervezeti keretek végleges – mégis rugalmasságot lehetővé tevő – jó kialakítása és működtetése nagyon fontos. Szükség van a nem oktatói körökben bérrendezésre, a fiatalabb tanársegéd és adjunktus kollégáknak is perspektívát kell tudnunk kínálni. Ezen – egyeztetve a Felsőoktatási  Államtitkársággal  - a rektor úrral közösen dolgozunk. Mindemellett vannak infrastrukturális fejlesztési terveink, amelyek közül a nagyobbakat talán addigra sikerül befejeznünk vagy legalább részben elindítanunk. De munkámat nem tudnám eredményesen végezni a város, az Audi, a térség gazdasági vezetőinek támogatása nélkül. A partnerekkel, akikkel az egyetem kapcsolatban van, akik a mindennapokban segítik az egyetem oktatóit, kutatóit, hallgatóit, szeretnénk továbbra is fenntartani a stratégiai együttműködést, és ehhez reményeim szerint most tényleges EU-s forrásokat is tudunk rendelni.

- Milyen “nagyobb" infrastukturális terveik vannak?

- Van egy kisebb, régi sportcsarnoka az egyetemnek, azt le szeretnénk bontatni. Szeretnénk megépíteni a Felsőoktatási Ipari Együttműködés Centrumát, amely összefogná az egyetem gazdasági partnereit, megkönnyítve ezzel a közös munkát. Tervezzük további épületek felújítását, laborfejlesztéseket. Rendkívül fontosak számunkra a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiához kapcsolódó fejlesztések, amelyek hosszú távon az egyetemet is szolgálják.

A rektor az első számú vezető

Az állami felsőoktatási intézmények új irányítási rendszerében a rektor az intézmény első számú vezetője, de a kancellár felel az igazgatási, gazdálkodási, jogi, közbeszerzési, műszaki, informatikai működtetésért.

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Versenyelőny a gyors átárazásból

Egy üzletlánc esetében számos szegmensben lehet piaci versenyelőnyre szert tenni. Tovább olvasom