Kisalföld logö

2018. 02. 21. szerda - Eleonóra 0°C | 3°C Még több cikk.

A Nemzetközi Gazdasági és Üzleti Szakközépiskola képzései

Kedves Érdeklődő és Jelentkező!

2013. szeptember 1-jétől változatlanul lehetőség van intézményünkben államilag támogatott esti iskolarendszerű szakképzések indításra az új Országos Képzési Jegyzék alapján:


Iskolarendszerű képzéseink

Kereskedő
OKJ száma: 54 341 01 0000 00 00

Egy kereskedő képes megszervezni és lebonyolítani a beszerzési, és az értékesítési tevékenységet, ellátni a bolt szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, felmérni vállalkozásának társadalmi, gazdasági környezetét, alkalmazni a kisvállalkozásokra jellemző marketing eszközöket, irányítani, szervezni és ellenőrizni a bolt működését, megszervezni és lebonyolítani a készletezést, raktározást, nyilvántartani a készleteket, gazdálkodni a készletekkel.

Gazdasági Informatikus
OKJ száma: 54 481 02

A gazdaságinformatikus szakember képes a valós üzleti folyamatok megértésére, a folyamatokban rejlő problémák megoldásában szakmai irányítás mellett történő részvételre, az információtechnológia korszerű lehetőségeinek kihasználására, az üzleti informatikai feladatok megoldására, azok menedzselésének támogatására, az információtechnológiailag támogatott üzleti alkalmazások vállalati szintű, modellszemléletű alkalmazására.

Műszaki informatikus
OKJ száma:54 481 05 0000 00 00

A műszaki informatikus egyebek között számítógépes jelfeldolgozást végez, helyi hálózatot épít ki. Javaslatot tesz a műszaki megoldásokra. Üzembehelyezési méréseket, beállításokat végez. Adott konstrukcióról eldönti, hogy az optimális megoldást adja-e. Üzemelteti a számítógépes jelfeldolgozás szoftver és hardver eszközeit. Adott feladathoz meghatározza a kábel paramétereit. Hálózatokat valósít meg. Megfogalmazza a fejlesztéshez szükséges igényeket. Hálózatokat felügyel, távfelügyel, menedzsel. Ellátja az eszközök felügyeletét. Berendezéseket szerel, javít. Mérőműszereket használ. Javítás után ellenőrző méréseket, beállításokat végez. Felméri egy rendszer adatátviteli igényeit. Meghatározza a létesítendő adatátviteli rendszer technológiáját. Irányítja az információs beruházást. Ellenőrzi az adatátviteli rendszer helyes működését. Kezeli az adatátviteli rendszer felügyeleti funkcióit. Elemzéseket készít.

Logisztikai ügyintéző
OKJ száma: 54 345 01 0000 00 00

A logisztikai ügyintéző közreműködik a tevékenységhez/termeléshez szükséges beszerzési, raktározási, ki- és beszállítási feladatok megtervezésében, megszervezésében. Képes elebonyolítani és ellenőrizni a rendszer hatékonyságát, gazdasági egység tevékenységéhez szükséges anyagokkal és készletekkel kapcsolatos operatív feladatok ellátására, a szükséglet számítási és termelésütemezési feladatainak elvégzésére, az üzleti- és marketing tervek megfelelően az értékesítési folyamatrészek lebonyolítására, segíteni a logisztikai vezető munkáját döntések előkésztésével, információk gyűjtésével, átadásával.


Szállítmányozási ügyintéző
OKJ száma: 54 841 04 0000 00 00

Szállítmányozási ügyintéző feladatai során: kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel, kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezi az útvonalat. Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét, kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő szállítmánybiztosításiajánlattal. Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való ellátásáról, részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket. Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat.

Pénzügyi termékértékesítő
OKJ száma: 54 343 01

A pénzügyi termékértékesítő hallgatók a következőket tanulják: ellátásához: vállalkozási alapismeretek, pénzügyi alapismeretek, számviteli alapismeretek, ügyviteli alapismeretek, banki piaci termékek, a pénzügyi termékértékesítés jogszabályi háttere, bankjegyismeret, banki kommunikáció, biztosítási piaci termékek, biztosítási kommunikáció, befektetési piaci termékek, független biztosításközvetítői feladatok, speciális ügyintézői feladatok, biztosítástechnikai feladatok. A termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben lát el feladatokat, értékesít, azonban alkalmas a központi adminisztratív területeken bizonyos feladatok ellátására is. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz.

Vállalkozási és bérügyintéző
OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00

A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a bérszámfejtéssel- és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.

Turisztikai szervező, értékesítő
OKJ száma: 54 812 03 0000 00 00

A turisztikai szervező, értékesítő szakember korszerű szakmai és gazdálkodási ismeretekkel, továbbfejleszthető tudással rendelkezik. A vállalkozás teljes körű tevékenységét végzi, irányítja, szervezi és ellenőrzi vezetői szinten (utazási irodában, idegenforgalmi hivatalokban, fizető-vendéglátás területén, szabadidőközpontokban). Közreműködik a felsővezetői döntést igénylő üzleti, gazdálkodási, pénzügyi, marketingtervek kidolgozásában. Komplex feladatokat önállóan végrehajt, irányít és ellenőriz. Összeállítja a vállalkozás árualap-kínálatát; reklámozza, kialakítja a cég arculatát. Megszervezi a turisztikai termékek értékesítését, figyelemmel kíséri a gazdasági szempontok érvényesülését. Folyamatos kapcsolatot tart a turisztikai piac szereplőivel. Gondoskodik a folyamatos munkamenet biztosításáról.

Irodai asszisztens
OKJ száma: 54 213 02 0000 00 00

Nélkülözhetetlen titkárnői feladatokat lát el. Adatbeviteli feladatot végez. Ügyvitel-technikai eszközöket, berendezéseket használ. Iratokat, dokumentumokat kezel, selejtez, leltároz. Dokumentumszerkesztési feladatot végez. Elektronikus szövegfeldolgozást végez. Irat- és dokumentumszerkesztést végez. Számítógépen információt kezel. Gazdálkodással kapcsolatos részfeladatot végez. Kapcsolatot létesít és tart fenn. Írásbeli kapcsolattartási feladatokat lát el.

Iskolarendszerű képzés:
Iskolarendszerű felnőttoktatásban résztvevő felnőtt olyan OKJ-s (az Országos Képzési Jegyzékben szereplő) szakmai képzésben vesz részt, melyet közoktatási intézmény központi program alapján folytat.

 
Nemzetközi Gazdasági és Üzleti Szakközépiskola

Székhely és tagintézmények:
Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér. 6.
Tagiskola I: 9021 Győr, Jókai u. 21.
Tagiskola II: 9300 Csorna, Kórház u. 28.

OM azonosítója: 201280

Az iskolarendszerű szakképzésekben való részvétel feltétele:
• betöltötte a 18. életévét
• érettségi bizonyítvány és az SZVK által előírt feltételek
• a képzésben való részvételnek nincs felső korhatára
• a képzésre vonatkozó jelentkezési lap kitöltése

Nemzetközi Gazdasági és Üzleti Szakközépiskola
9200 Mosonmagyaróvár, Régi vámház tér 6.
titkarsag@ngusz.hu
Telefon/Fax: + 36-96 / 213-211


Iskolarendszeren kívüli képzéseink


Mérlegképes könyvelő
OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00

A mérlegképes könyvelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.
Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.
Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.
Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.
Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó képzés
OKJ száma: 54 343 05 0000 00 00

A képzés célja, hogy a hallgató készség és jártasság szintjén sajátítsa el a társadalombiztosítási és bérügyi szakfeladatokat, ismerje meg az emberi erőforrás-menedzsment funkcióit. A végzett hallgató képes legyen a humán kontrolling gyakorlati alkalmazására, foglalkoztatás és bérgazdálkodás elemzésére, a vonatkozó mutatók alkalmazására.

Iskolarendszeren kívüli képzés:
Felnőttképzésben állami normatív támogatás nem vehető igényba, azonban kamatmentes részletfizetési lehetőséget, ingyenes oktatási segédanyagokat biztosítunk hallgatóink számára a képzés ideje alatt. Bővebb informáciért kérjen ingyenes tájékoztatónkat!

Nyugat-Magyarországi Univeristas Oktatási Központ Bt.
9200 Mosonmagyaróvár, Régi vámház tér 6.
oktatas.universitas@gmail.com
Telefon/Fax: + 36-96 / 213-211
NYTSZ: 08-0165-04

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Az elektronikus útdíjszedési rendszerről

Július 1-jétől hazánkban is bevezetik a megtett úttal arányos elektronikus útdíjszedési rendszert. (X) Tovább olvasom