Kisalföld logö

2018. 08. 15. szerda - Mária 19°C | 28°C Még több cikk.

Idősek otthona lesz

Mintegy 450 millió forintos beruházással emelt szintű idősek otthonát alakítanak ki a mosoni városrészben.

Kattintson a képre >> Ilyen volt....
Mintegy 450 millió forintos beruházással emelt szintű idősek otthonát alakítanak ki a mosoni városrész egyik legidősebb épületéből, az egykori Korona Szállóból. A csaknem háromszáz éves épületen januárban kezdik a felújítási munkálatokat.

A valamikori Korona Szálló – Moson egykoron legpatinásabb és egyben legidősebb épülete – már hosszú ideje lakatlanul állja az idő járás viszontagságait. Az épületet hét éve értékesítette az önkormány zat, így került egy helyi kft. tulajdo nába. A tulajdonos fő célja eddig az állapotmegóvás volt, s keresték az ingatlan hasznosítási lehetőségeit. Az elmúlt időszakban kéregben be tonozás és a födém megerősítése mellett a teljes tetőszerkezetet is ki cserélték. A munkát nagyban nehe zítette, hogy a műemlékvédelmi felügyelet szigorú ellenőrzése mel lett az épületet eredeti állapotába kell visszaállítani.

Az állagmegóvó munkálatok után most a közeljövőben megin dulhat az egykoron patinás épület felújítása és hasznosítása. A mű emlék épület teljes rekonstrukció jával és az udvari terület beépítésé vel egy emelt szintű idősek ottho nát alakítanak ki az egykori Koro na Szállóból. Amint azt Rongits Pál, a tulaj donos cég ügyvezetője a Kisalföld nek elmondta: a tervek szerint első ütemben hetvenszemélyes otthont teremtenek. A régi épületben tíz, az új szárnyban pedig huszonöt lakrészt építenek ki.

Az egykori Korona Szálló a Fehér Ló Fogadóval és a magtárral az 1700-as évek második felétől Moson legjelentősebb dunai gabonaforga lommal összefüggő épületegyüttese volt. A későbbi szállót eredetileg Zsi danics István építtette családi kúriaként 1727-ben.
Az épület később a mezőváros Moson tulajdonába került és átalakították beszállóvendéglő vé. Egészen 1939-ig fogadta a Győr, Bécs, Sopron felől érkező és itt meg szállni kívánó utazókat. Az épület az elmúlt évtizedekben állami tu lajdonban volt és az erdészet használta, sőt, bérlakások is voltak benne. Ez idő alatt állaga folyamatosan romlott, az utolsó felújítási munká latokat csaknem fél évszázada végezték el rajta.
A kétszemélyes szobák mindegyikéhez fürdő szoba és teakonyha is jár. Ezenfelül a régi épületrészben kap helyet a nővérszállás, kegyeleti szoba, ima szoba és foglalkoztató. Az összessé gében mintegy 450 millió forin tos, két ütemben megvalósuló be ruházás forrásainak előteremtésé hez további befektetőket keresnek. Az idősek otthonának tervei már elkészültek, a szakhatósági engedélyek is megvannak, je lenleg pedig a tervtanács véle ményezésére és döntésére vár a beruházás.

A tervek szerint ja nuárban megkezdődik az épület belső rekonstrukciója, amihez nem szükséges a műemléki hi vatal engedélye, márciusban pe dig – már az engedélyek birto kában – a külső homlokzat fel újítása. Az építési engedélyek birtokában egy éven belül elké szül a teljes beruházás.

Kattintson a képre >> Ilyen lesz...
A tervezés megindítását meg előzően a tulajdonos egy előfel mérést végzett az igényekről, il letve tanulmányozott két ha sonló, már működő létesít ményt Sümegen és Tapolcán.

Az első felhívásokra rögtön mintegy harmincan jelentkez tek, akiknek a többsége a későb bi megkereséskor is fenntartotta szándékát. A jelentkezők több sége helyi, illetve környékbeli, de érdeklődtek Belgiumból, sőt, az Egyesült Államokból is. A tervezett idősek otthonába a la kóknak bekerüléskor mintegy 3 millió forintot kell fizetniük, valamint az ellátásért csaknem 50 ezret havonta. Amennyiben valaki időközben meggondolja magát, úgy visszakapja a befize tett pénzét, évi húsz százalékkal csökkentett összegben. 

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Zavaró harangjáték?

Sokan talán nem is gondolnák, hogy egy ártatlannak tűnő harangjáték is képes vitákat szülni és tiltakozó megmozdulásokat kiváltani. Mosonmagyaróváron ez sikerült, miután a városháza padlásán üzembe 
helyezték az óránként zenélő szerkezetet. A panaszkodók szerint az óránkénti zene zavarja a tanítást, pihenést. Tovább olvasom