Pályázati kisokos

2018.07.23. 15:21

NFA-2018-KKV Pályázati felhívás mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására

Jelen Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának javítása érdekében az – új munkahelyek létrehozását eredményező – munkahelyteremtő beruházások támogatása. A pályázat benyújtásának határideje A pályázatot 2018. július 23-tól 2018. szeptember 10-ig lehet benyújtani.

 Támogatható tevékenységek:

  • Új eszközök, gépek beszerzése,
  • immateriális javak költségei,
  • továbbá ingatlan vásárlása (Ingatlan esetében olyan ingatlan vásárlása fogadható el, amely újonnan kerül a vállalkozás mérlegébe, vagyis a vállalkozás használatában még nem állt)   
  • tárgyi eszközökhöz,
  • épületekhez kapcsolódó bérleti díjak,
  • lízing költségek,
  • új épület /épületrész felépítésével kapcsolatos építési
  •  

    Pályázok köre

     

    A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV vehet részt az alábbi jogszabályok szerint:

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság, valamint egyes jogi személyek vállalata,
  • a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep,
  • a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezet,
  • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) szerinti egyéni vállalkozó.
  •  

    Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településéből, amely esetében a pályázó:

     

    a)     a beruházást legkorábban a támogatási igény benyújtását követő napon kezdi meg,

    b)     beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában/vállalkozói igazolványban telephelyként bejegyezve szerepel,8 továbbá legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősül,

    c)      beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a tevékenységei között szerepel,

    d)     legkésőbb 2019. október 31-ig a beruházást megvalósítja és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását legkésőbb 2019. november 8-ig benyújtja (ez a feltétel új épület, épületrész építésére vonatkozóan is érvényes),

    e)     a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet,

    f)      építési beruházás esetén az építési hatóság igazolása arról, hogy az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette (a jogerős hatósági engedély a pályázat benyújtásakor nem szükséges, ez a hatósági szerződés megkötésének feltétele),

    g)     üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a tervezett foglalkoztatás megalapozottságát, a beruházás finanszírozási hátterét,

    h)     meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát,

    i)       a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabály és ebből adódó kötelezettség betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti, és valódi versenyt biztosító eljárást alkalmaz (a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁÚF 4. fejezetében található),

    j)       a beruházás befejezését követően – a beszerzési értéktől függetlenül – nyilvántartja, aktiválja a megvalósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket és immateriális javakat.

     

    Támogatás mértéke:

     

    Új munkahelyeként 1,5 millió Ft. Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni:

    a)      amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített az Flt. 58. § (5) bekezdés d) pontja szerinti álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyeként 700 ezer Ft, vagy

    b)      amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyeként 1,5 millió Ft,

    c)       amennyiben a beruházás befejezését követően hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevelő nő12 foglalkoztatását vállalja, új munkahelyeként 1,5 millió Ft,

    d)      amennyiben a beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjbr.), valamint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktbr.) alapján kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyeként további 400 ezer Ft, (ez a kiegészítő támogatás halmozható az a), b) és c) pontban foglalt kiegészítő támogatásokkal is, míg az a), b) és c) pontban foglalt kiegészítő támogatások vagylagosan igényelhetők).

     

    A regionális beruházási támogatás esetén a támogatás mértéke legfeljebb 120 millió Ft, a Kjbr., valamint a Ktbr. alapján a kedvezményezett járásokban, településeken megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 240 millió Ft támogatás igényelhető.

     

    A támogatás intenzitása – más állami támogatásokkal együtt – nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek az Átr. 25. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, régiónként eltérő %-os mértékét az alábbiak szerint:

     

    a)      az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,

    b)      a Közép-Dunántúl régióban 35%,

    c)       a Nyugat-Dunántúl régióban 25%,

    d)      a Közép-Magyarország régióban

  • Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken 35%, valamint
  • Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken 20%.
  •  

    A területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások a kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők.

     

    Fenntartási kötelezettség

     

    A munkáltató vállalja, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti az érintett térségben.

     

    Foglalkoztatási kötelezettség

     

    A munkáltató vállalja, hogy a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett teljes létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen és a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára együttesen legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal (éves átlagos statisztikai állományi létszámot megtartva).

     

    A pályázathoz csatolandó egyéb dokumentumok:

     

  • Gazdasági társaság vagy egyéni cég esetén:
  • a)     cégbíróság által kiadott 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy

    b)     Céginformációs Szolgálat által kiadott hiteles, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy

    c)      a hatályos cégkivonat a munkaadó által elkészített olyan másolata, amelyet a pályázó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és – ha azzal rendelkezik – pecséttel lát el

  • A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének eredeti – a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi VI. törvény 9. §-a szerinti – aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta.
  • Abban az esetben, ha a pályázó a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, akkor az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolás másolata arra vonatkozóan, hogy a pályázónak az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása nincs.
  • A beruházásban érintett telephelyre vonatkozó telepengedély, működési engedély – ezek hiányában az illetékes hatóság igazolása arról, hogy a kérelmet engedélyeztetésre átvette,* bérelt telephely esetén a bérleti szerződés másolata, továbbá az ÁÚF 3. pontjában felsorolt esetek érvényesülése esetén a felsorolt dokumentumok, igazolások.
  • Építési beruházás esetén építési engedély vagy annak hiányában az építési hatóság igazolása arról, hogy az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette*.
  • Akkor is lehet pályázni, ha az építési engedély már rendelkezésre áll, de a pályázó még nem kezdte el a beruházást.

  • A beruházás keretében beszerzésre kerülő tárgyi eszközök, immateriális javak esetén minden költségtétel alátámasztására független17 árajánlatot adó által kiállított 1 db érvényes árajánlat. (Ingatlanvásárlás esetén értékbecsléssel lehetséges a tervezett vételár alátámasztása, melyet a pályázathoz szükséges csatolni.)
  • A pályázatban megjelölt saját forrás összegének és formájának rendelkezésre állásáról számlavezető pénzintézet igazolása és/vagy hitel esetén az erről szóló szerződés (ld: ÁÚF 14. pont).
  • Amennyiben a saját forrás és az állami támogatás(ok) együttes összegén kívül a beruházáshoz bankhitelt kíván igénybe venni (amelyet az 2. sz. adatlap 3. pontjában lévő táblázatban fel kell tüntetni), a hitelt nyújtó pénzintézet hitelígérvénye.
  • A pályázat benyújtásakor a 2016. és a 2017. évi mérleg és eredmény kimutatás másolata, egyéni vállalkozó esetében a személyi jövedelemadó bevallás másolata a pályázat benyújtását megelőző két évre vonatkozóan.
  • Az ÁÚF 3. pontjában foglaltak alapján a megfelelő dokumentumok, továbbá a beruházással érintett telephely elektronikus tulajdoni lap másolata.
  •  

    Felmerülő kérdés, illetve igény esetén, kérjük keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén: [email protected] vagy +36 20 377 9200-as telefonszámon.

    Gönczi Zsolt, operatív igazgató

     

    Hírlevél feliratkozás
    Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

    Ezek is érdekelhetik

    Hírlevél feliratkozás
    Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!