Kisalföld logö

2017. 11. 19. vasárnap - Erzsébet 2°C | 7°C Még több cikk.

A pártok javítanának a közbeszerzésen

A magyar vállalkozások előnyben részesítése, illetve a környezetbarát termékek és szolgáltatások preferálása, ezek a visszaköszönő elemek a pártok programjaiban, amikor a közbeszerzéssel foglalkoznak.

A Fidesz programja külön cím alatt foglalkozik a zöld közbeszerzéssel, amely alatt azt érti, hogy a termékek, szolgáltatások és építési beruházások beszerzésekor figyelemmel kell lenni a környezetvédelmi szempontokra, a hazai vállalkozások előnyben részesítésére. A program adatai szerint az EU-ban a nemzeti cégek nyerik a közbeszerzések 70 százalékát, és ez lenne a kívánt arány Magyarországon is, a jelenlegi 40 százalék helyett. Az újraszabályozásnál a vállalkozói szféra igényeit is figyelembe kell venni. Ugyanakkor a tenderek zömét megnyerő nagy cégeknek nem érdekük egy áttekinthető, versenyt garantáló közbeszerzési rendszer létrehozása - olvasható a Fidesz programjában.

Az a két mondat, amely a Lehet Más a Politika programjában összefüggésbe hozható a közbeszerzéssel, szintén a zöld elemet emeli ki. "A zöld közbeszerzés alkalmazását szorgalmazzuk. A kormányzati szerveknek felelősséget kell vállalniuk és példamutató szerepet kell betölteniük beszerzéseik során a környezetbarát termékek előnyben részesítésével, már a pályázati kiírásokban is" - áll az LMP programjában.
A Jobbik szerint a közbeszerzések túlszabályozásával akarta az állam az elmúlt 14 évben visszaszorítani a közpénzekkel való visszaéléseket, ez nem sikerült. A párt ezért újraszabályozná a közbeszerzést, de ennek során sem párt-, sem pedig gazdasági érdekcsoportoknak nem engedne. Az új szabályoknak szerintük a magyar vállalkozásokat kell támogatniuk. Az új törvény mellett szakágazati normatívákat dolgoznának ki, az ezekben meghatározottaknál drágább ajánlatokat nem lehetne elfogadni. Felülvizsgálnák a hivatalos közbeszerzési tanácsadó intézményét is, mivel ilyen egy uniós országban sincs, és amúgy sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Az MDF az "Elvesztett évtized (2001-2010)" cím alatt ejt szót a közbeszerzésről, múlt időben, és a korrupció egyéb technikáiba ágyazva. Jelentős mértékben rombolta szerintük a gazdasági és politikai közéletet az egyre szélesebb körben elharapódzó korrupció. Miközben reformok híján a vállalkozók és a lakosság adófizetési hajlandósága alig javult, a politikai osztály befolyásos része - különösen a nagy pártok egyes képviselői - hallatlan erővel vetették rá magukat a maradék privatizációs bevételekre, a közbeszerzési eljárások szabályainak kijátszásából nyerhető haszonra.

A Civil Mozgalom programja a közpénzek teljes nyilvánossága körében foglalkozik a közbeszerzéssel. Programjuk szerint a közbeszerzési törvény megszegőit nem elég szankcióval súlytani, hanem határozott időre ki kell zárni őket a közbeszerzési ajánlattevők sorából. A közbeszerzés - akár a többi közpénzköltés vezérszavai a párt szerint: nyilvánosság, visszakövetelhetőség, számon kérhetőség és hatékony ellenőrzés.

A Magyar Szocialista Párt (MSZP) programjában a közbeszerzés nem jelenik meg önálló témaként. Egyetlen közvetlen hivatkozása az innovációval kapcsolatban jelenik meg. Az MSZP törvényben rögzítené, hogy minden állami közbeszerzési eljárás során automatikusan élvezzen előnyt az a vállalkozás, amelyik felkínált termékét igazolhatóan két éven belül fejlesztette ki.

Olvasóink írták

 • 10. jánosi 2010. április 05. 23:05
  „9. Kinai tanulmányutat, különös tekintettel a korrupt tisztviselők stadionbeli tarkónlövésére.
  Persze tudom ez itt lehetetlen, de kemény évekkel itt is lehetne korrekt, gyors döntésekre megfelelő
  persze jól megfizetett, megvesztegethetetlen döntéshozókat találni !”
 • 9. ssmd 2010. április 05. 20:45
  „6, 7, 8 >>
  Mi a javaslatuk a közbeszerzések rendszerének átalakítására? Mert arról egy szót nem bírtak még írni :o)

  Csiga_biga-nak külön: ha olvasna, észrevehette volna, hogy 3-5. hozzászólásomban egy CIVIL szervezet javaslatait mutattam be.”
 • 8. csiga_biga 2010. április 05. 13:01
  „Ne szemeteld tele a fórumot!
  Nagyon kevesen kíváncsiak az MDF programjára, azok meg úgyis ismerik egymást és meg tudják nézni!
  A többieket meg hagyd békén a vágólapozásoddal!
  [Meg lesz az 5%?]”
 • 7. Primax 2010. április 05. 12:45
  „Permanens választásokat kellene tartani országunkban...
  Akkor mindenki ilyen okos és bölcs lenne, mint mostanában.
  Gyakorlatilag az történik, hogy a tisztelt "elit" tesz egy nagyot az egész országra három és fél évig....aztán ilyenkor jobbnál-jobb ötleteik támadnak a "nép érdekében".
  Sunyi bagázs.
  Kivétel nélkül.”
 • 6. háté 2010. április 05. 12:40
  „Itt Győrben a fityesz már bizonyított!--képviselő jelöltjével karöltve.

  Polgármesteren kijelentette, a helyi kereskedőket helyezi előtérbe!------azóta mást sem csinál mint multit-bevásárló központot avat!

  Szavazz a rabló parlamenti pártokra!--szavazz a behülyítő igérgetéseikre.
  Szavazz a maszopra,--a fityesz-kádéenpére, az emdéefre-szadeszra, megkapod amit eddig is kaptál, hogy asszisztálhatz a bűnözőknek!

  De ha igazi képviseletet akarsz a Parlamentben, ----szavazz a Jobbikra!”
 • 5. ssmd 2010. április 05. 12:27
  „A Transparency International közbeszerzésekre vonatkozó minimum standardjai - III.
  http://www.transparency.hu/kozbeszerzes

  10. Biztosítani kell a belső és külső ellenőrző és könyvvizsgáló szervek függetlenségét és hatékony működését, valamint azt, hogy jelentéseik a lakosság számára hozzáférhetőek. Biztosítani kell, hogy a projekt végrehatása során tapasztalt indokolatlan változások további ellenőrzést eredményezzenek.

  11. Szét kell választani a kulcsfeladatokat és biztosítani kell, hogy egy projekt esetében az igényfelmérés, az előkészítési munkálatok, a kiválasztási folyamat, a szerződéskötés, a felügyelet és az ellenőrzés felelőssége különböző, egymástól független testületeket terhel.

  12. A szerződő hatóságok alkalmazzanak standard hivatali biztosítékokat, mint például, a döntéseket bizottságokban hozzák, vagy az érzékeny pozíciók esetében a személyek rotációval cserélődnek. A közbeszerzési folyamatban részt vevő személyek jól képzettek, és megfelelően fizetettek kell, hogy legyenek.

  13. Támogatni kell a civil szervezetek, mint független monitorozó szervek részvételét mind a tenderezési, mind a projekt végrehajtási szakaszban.”
 • 4. ssmd 2010. április 05. 12:26
  „A Transparency International közbeszerzésekre vonatkozó minimum standardjai - II.

  6. A szerződő hatóságok biztosítsák, hogy minden ajánlattevő, és a lakosság könnyen hozzáférjen az alábbi információkhoz:

  * a pályázat kiírása előtt végrehajtott tevékenységek
  * tenderlehetőségek
  * kiválasztási feltételek
  * értékelési folyamat
  * döntéshozatal, és annak indoklása
  * a szerződés feltételei, és ha van, módosításai
  * a szerződés végrehajtásának menete
  * a közreműködők és ügynökök szerepe
  * viták rendezésének ügymenete

  Titkosítás csak jogi védelem alatt álló információkra vonatkozhat. A fenti információk minden, közpénzből finanszírozott szerződés esetén elérhetők kell, hogy legyenek.

  7. A szerződő hatóságok biztosítsák, hogy a szerződés egyik szakasza alatt (előkészítés, tenderezés, kiválasztás) egyik ajánlattevő sem jut kizárólagos információhoz, főként nem a kiválasztási folyamattal kapcsolatban.

  8. Legyen elég idő az ajánlattevők számára az ajánlatok elkészítésére. Megfelelő mennyiségű időt kell biztosítani a döntés nyilvánosságra hozatala és a szerződés aláírása között arra, hogy a sértett versenytársaknak legyen lehetősége a döntés megtámadására.

  9. A szerződés értékét, vagy az elvégzendő munkát befolyásoló, a szerződésen történt módosításokat bizonyos értékhatár fölött (pl. a szerződött összeg 15%-a) magas szinten kell monitorozni, lehetőleg a szerződést odaítélő döntéshozó szerv által.”
 • 3. ssmd 2010. április 05. 12:24
  „A Transparency International közbeszerzésekre vonatkozó minimum standardjai - I.

  1. A szerződő hatóságok vezessenek be szigorú etikai kódexet, amely őket és alkalmazottaikat korrupcióellenes politika alkalmazására kötelezi. A korrupcióellenes politika vegye figyelembe a lehetséges összeférhetetlenségi eseteket, biztosítson lehetőséget a korrupciós esetek jelentésére, és megfelelő védelmet a bejelentők számára.

  2. Csak olyan cégek nyújthassanak be ajánlatot, amelyek rendelkeznek a vállalatot és annak alkalmazottait szigorú korrupcióellenes politikára kötelező magatartási kódex-szel.

  3. A szerződő hatóságok vezessenek feketelistát azokról a vállalatokról, amelyekre nézve elég bizonyíték van arról, hogy korrupt tevékenységekben vettek részt, vagy vegyenek át egy megfelelő nemzetközi intézmény által készített feketelistát. A feketelistán szereplő cégeket bizonyos időre a az pályázástól.

  4. Biztosítsák, hogy a szerződő hatóság és az általa szerződtetett vállalkozók, beszállítók, szolgáltatók között kötött szerződések mindegyikében szerepeljen, hogy a felek szigorú korrupcióellenes politikát alkalmaznak. Erre jó módszer lehet a szerződő hatóságot és a pályázókat a vesztegetés minden formájától való tartózkodásra kötelező integritási egyezmények létrehozása mind a tenderezési, mind a projekt végrehajtási szakaszban.

  5. A közpénzből finanszírozott beszerzésekre alacsony értékhatár fölött nyílt eljárású pályázatok útján kössenek szerződést. A szabályok alóli kivételeket korlátozni, és világosan indokolni kell.”
 • 2. ssmd 2010. április 05. 11:12
  „MDF további javaslata:
  "A FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ INTÉZMÉNYRENDSZER MEGERŐSÍTÉSE, HATÉKONY KOCKÁZATELEMZÉS ÉS AZ ÁTLÁTHATÓSÁG NÖVELÉSE

  Szükségesnek tartjuk, hogy a gazdaság szereplőinek ellenőrzése a jelenleginél hatékonyabb és eredményesebb legyen, de mindenkor biztosítani kell a ,,fair" eljárás lehetőségét. Meg kell erősíteni a GVH, Fogyasztóvédelem, Közbeszerzések Tanácsa, ÁNTSZ, PSZÁF, Biztosítás-felügyelet ezirányú működését, jogkörét és vizsgálati lehetőségeit is. Át kell tehát tekinteni e szervezeteket szabályozó joganyagot és az intézmények statútumait abból a szempontból, hogy a korrupciós kockázatok kiszűrésével, felismerésével és az ellenük való fellépéssel kapcsolatban hatékonyabb eszközeik legyenek."”
 • 1. ssmd 2010. április 05. 11:07
  „MDF javaslata:
  "KÖZPONTI KÖZBESZERZÉSI HIVATAL LÉTREHOZÁSA

  Régóta hangoztatott véleményünk, hogy hazánkban napjainkra ugyanaz a probléma adott, mint az európai országok mindegyikében: milyen módon lehet a költségvetésből származó pénzeszközökből történő beruházások lebonyolítása során elkerülni a korrupciót. E téren is a központosított, professzionális döntéshozatal intézményesítése lehet a megoldás, nem pedig a költségvetési fejezetgazdákra szétaprózott, annak feladataitól idegen ismereteket igénylő gazdálkodási tevékenység végzése. A mai helyzetben elsődleges feladat a költségvetési pénzek tisztességes és haszonelvű elköltésének biztosítása.

  Szükségesnek mutatkozik egy központi hivatal létrehozása, mely az Állami Számvevőszékhez hasonló jogállású, a mindenkori Kormányoktól független, az Országgyűlésnek alárendelt szakmai szervezetként bonyolítaná a közbeszerzési eljárásokat, az állami és önkormányzati beszerzéseket, valamint nagyberuházásokat, azaz a közpénzek elköltését.

  A hivatal az eljárásokban megfelelő szakértelem birtokában elsősorban gazdasági partnere, nem pedig ,,hatalmi" partnere lenne a piac résztvevőinek, az ajánlattevőknek. A jelenlegi rendszerben a politika uralja a közpénzek elköltését, holott ez alapvetően pénzügyi, gazdálkodási és szakmai kérdés. Mivel a lebonyolítás egy helyen, egy szervezetnél folyna, így lényegesen kisebb a visszaélés veszélye."”

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Brit lap a Jobbikról: az MSZP megsemmisüléséből húz hasznot

The Daily Telegraph azt írta a Jobbikról: "a párt fiatalos vezetőjét hívei olyan fogadtatásban… Tovább olvasom