Kisalföld logö

2018. 05. 23. szerda - Dezső 15°C | 25°C Még több cikk.

Játékszabályzat - Kresz teszt

1./ A játék időtartama

A Kisalföld Online Kresz teszt 2010. április 3. napjától 2010. május 17. napjáig tart háromszor két héten keresztül. A játékban csak az ezen időszak alatt a Kisalföld Online oldalán KRESZ tesztet kitöltött regisztrált látogatók vesznek részt.

2./ A játékban résztvevő személyek

A játékban részt vehet minden 16. életévét betöltött természetes személy, aki rendelkezik a www.kisalfold.hu site-on ingyenesen regisztrálható érvényes felhasználói névvel és belépési jelszóval és a regisztráció során kitöltendő adatlapot hiánytalanul kitöltötte.
A játékban résztvevők a megadott értesítési cím alapján kerülnek azonosításra. Az értesítési cím valódiságáért a játékos vállal felelősséget.
A játékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen játékszabályzat minden rendelkezését.
Jelen nyereményjátékban nem vehetnek részt a Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft, Duna Takarékszövetkezet, valamint az Bilux Kft. tulajdonosai, munkatársai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói.

3./ A játék menete, elbírálás

A játék időtartama alatt a játékban résztvevő személyek a www.kisalfold.hu oldalon a regisztrációt követően Kresz Tesztet töltenek ki. A Játékos szabadon választhat a tesztlapok közül, akár több tesztet is megoldhat, de egy adott sorszámú tesztlapot csupán egy alkalommal tölthet ki. Kéthetente a teszt kitöltésével a legtöbb pontot elért játékos nyer. (bővebben lásd: Pontozás) A két hét lejártakor letöltésre kerülnek az adott időszak (lásd: játék időszakainak felsorolása) eredményei, a lista alapján a legtöbb pontot elért játékos kapja a nyereményt. Egy játékos, hogy ismét részt vehessen a versenyben újabb tesztet kell kitöltenie.
A szervezők a teszt kitöltése során a helyes válaszokat és a kitöltéshez szükséges időt is beszámításra kerül az eredmény elbírálásakor.

3.1./ Pontozás:

A helyes válaszokat a verseny jellege miatt a csak a játék lezárását követően – 2010. május 17. követő két munkanap - adjuk meg.
Az elért pontszámban nemcsak a helyes válaszok, hanem a teljesítés ideje is számít azonos pontszám esetén a teljesítés ideje dönt.
Külön mérjük a teljes játékkal eltöltött időt is, ez arra szolgál, hogy az egyenlő pontszámot elért játékosok között különbséget tegyen a ranglistákon.

A Játékosnak a kérdéseket egyenként kell megválaszolnia a lehetséges válaszok közül kiválasztva a helyes választ. A játék pontozása az egyes kérdések alappontszámára épül. Ezt a pontszámot egy időszorzóval szorozzuk meg, amely a kérdés fölött eltöltött gondolkodási idő telésével lépésenként csökken.

Minél gyorsabban válaszol egy kérdésre, annál magasabb pontszám jár érte. Ha egy percnél többet töltött el a gondolkodással, akkor attól kezdve csak az alappontszámot kapja a helyes válaszra.
Így tehát előfordulhat, hogy kevesebb, de gyorsabban megválaszolt helyes válasszal több pontot ér el, mintha az összes kérdést megválaszolta volna hosszú gondolkodás után.

Az időszorzó megállapítása
00-07 mp között 12 x alappontszám
07-10 mp között 11 x alappontszám
10-13 mp között 10 x alappontszám
13-16 mp között 09 x alappontszám
16-19 mp között 08 x alappontszám
19-21 mp között 07 x alappontszám
21-23 mp között 06 x alappontszám
23-26 mp között 05 x alappontszám
26-30 mp között 04 x alappontszám
30-45 mp között 03 x alappontszám
45-60 mp között 02 x alappontszám
60 mp-nél több esetén után 1 x alappontszám

Játék időszakainak felsorolása:

1. szakasz: 2010. április 3. - április 17. (Első két hét)
2. szakasz: 2010. április 18. - május 2. (Második két hét)
3. szakasz: 2010. május 3. - május 17. (Harmadik két hét)

4. / A játék eredményeinek közzététele

A játék nyerteseinek nevét az Kisalföld és a Duna Takarék is saját weboldalán teszi közzé minden szakaszt (lásd 3. pont) követő 2 munkanapon belül. (www.kisalfold.hu , www.jogsitnekem.hu)A nyertesek megadott értesítési címükön keresztül értesülnek a játék eredményéről postai úton 5 munkanapon belül. A szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy a nyertesek nevét a játékkal kapcsolatos kommunikációban közöljék, különösen, de nem kizárólag a kisalfold.hu-n közzétett sajtóhírben, interjúban, a játékkal kapcsolatos egyéb médiahírekben stb.

5./ Nyeremények

A verseny fődíja három darab jogosítvány, egyenként 150.000,- Forint értékhatárig. A nyereményeket kizárólag a Bilux Autósiskolában lehet beváltani.

A nyeremények készpénzre nem válthatók.
A nyertes a nyereményt személyesen veheti át bármely Duna Takarék fiókban (www.dunatakarek.hu/kirendeltsegek.php) legkésőbb 2010. december 31-ig. A határidő elmulasztása jogvesztő.
Amennyiben a nyertes életkora 18 év alatt van, törvényes képviselő (szülő vagy gondviselő) jelenléte és aláírása is szükséges a nyeremény átvételéhez.

Amennyiben a nyertes már rendelkezik jogosítvánnyal, a nyeremény az eredménylistán őt követő játékosra száll át.

6./ Hozzájáruló nyilatkozat adatok felhasználáshoz

A nyereményt átvevő regisztrált játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen nyilatkozat alapján történő adatfelhasználással kapcsolatban a megfelelő tájékoztatást megkapta és ennek ismeretében önkéntesen és határozottan nyilatkozza, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a jelen nyilatkozatban közölt adatait a a Lapcom Kft. adatbázisába kerüljenek, és azokat és a Lapcom Kft. – egy estleges tiltási nyilatkozat kézhezvételéig – minden korábbi ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a 2008. évi XLVIII törvényben szabályozott saját gazdasági reklámtevékenysége céljából, illetve kutatási és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából felhasználhassa. Regisztrált játékos hozzájárul, hogy a Lapcom Kft. adatait harmadik fél számára kiadja tudományos-, közvélemény-, piackutatás és direkt marketing tevékenység folytatásának céljából.
Amennyiben nem kívánja, hogy a jövőben további reklámajánlattal megkeressék, a hozzájárulását visszavonó nyilatkozatot és az adatai nyilvántartásból való törlése iránti igényét a következő postacímen nyújthatja be írásban: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., 9021 Győr, Újlak utca 4/a.

7./ Felelősség

Nem tekinthető a játék lefolytatása szempontjából módosító körülménynek semmilyen olyan előre nem látható üzemviteli diszfunkció ( pl.: szerverleállás, áramszünet, üzemzavar stb.), melynek során olyan technikai vagy egyéb körülmény lép fel, amely a játék menetét időszakosan befolyásolja, esetlegesen felfüggesztheti.
A tesztlapok tartalmi helyességéért a Bilux Kft. vállalja a felelősséget.
A Szervező nem vállal felelősséget a játék elvárttól (helyes és zavartalan) eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.

Továbbá az oldal esetleges időszakos diszfunkcionális működéséből származó hibákért a játék szervezői nem vállalnak semmilyen felelősséget.

8./ Adatvédelem

Az Lapcom Kft. gondoskodik a játék során rendelkezésére bocsátott adatok biztonságáról, megfelelő technikai feltételek és eljárási szabályok alkalmazásával biztosítja a tudomására jutott adatok védelmét, hogy azok jogosulatlan felhasználására ne kerülhessen sor, illetve jogosulatlan személyek birtokába ne juthassanak.

9./ Egyéb rendelkezések

A jelen szerződésből eredő bármely jogvitát a Felek elsősorban peren kívül, egymás közötti egyeztetés útján kötelesek rendezni. Amennyiben a peren kívüli vitarendezés nem jár eredménnyel, a Felek kikötik a Győri Bíróság kizárólagos illetékességét.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint más hatályban levő jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Induljon a játék!
Ugrás a Kresz tesztekhez >>

Olvasóink írták

 • 15. wendytesztaburger 2010. május 13. 11:07
  „épp ideje volt.”
 • 14. peje 2010. május 13. 10:46
  „Én már a játék kezdete előtt írtam a szerkesztőnek, sőt telefonon fel is hívtam, hogy félreérthető a játék kiírás és mivel nem egyforma maximális pontszámúk a kérdéssorok, ezért igazságtalan a játék.
  De azt a választ kaptam, hogy ez így jó ahogy van.
  Gondolom azért nincsen még meg a 2. nyertes, mert vizsgálják a játék érvényességét.”
 • 13. wendytesztaburger 2010. május 12. 22:05
  „Azt tudja amúgy valaki, hogy a második fordulót ki nyerte? Mert a harmadik forduló a napokban lejár, és még a második nyertese sem ismert. A versenyhivatal is biztosan szívesen beletekintene abba, hogy hogyan folyik a játék értékelése.”
 • 12. sorok_közt 2010. április 22. 21:56
  „Bettu!
  Azt írták korábban is, hogy az idő is számít, így jó idővel több hibával is meg lehet előzni kevesebb hibás szelvényt. A módszert leírtam a 8-as hozzászólásomban .(Ezért nem is neveztem a versenybe.)

  Semmi cáfolat...
  .”
 • 11. Bettu 2010. április 22. 11:21
  „végignéztem a különböző kresz tesztek ranglistáját és csak egyben szerepel előttem a felhasználóneve...
  szóval akkor az alapján döntötték el ki nyer...? akkor mért 17.különböző tesztet raktak fel?”
 • 10. Bettu 2010. április 22. 10:50
  „megvan az első nyertes....az hogy lehet, hogy a 25.nyer a sorba....?...nekem kb 5szöröse lett a pontszámom.!
  am.meg hogy ő fejezte be elsőre....azt nem írták, h a gyorsaság is számít!!!!
  http://www.kisalfold.hu/kviz/temakorranglista/1000001/index.html

  Várom a választ!”
 • 9. Mankapunka 2010. április 07. 12:02
  „Aki csinálta ezt a játékot,annak gartaulálok,jól csináljátok,sikerül az embereket megetetni mindenféle baromsággal.

  Jó példa a maygar emberek hiszékenységére. Nem csodálom,hogy sokan bedőltek a feltöltőkártyás csalóknak.

  CSak szólok,nehogy a végén pofára essetek.

  De,külön gratuláció a ksialföld.hu-nak. Köszönöm,hogy megerősítették a bizalmam,hogy az emebrekkel bármi hülyeséget el lehet hitetni.”
 • 8. sorok_közt 2010. április 06. 22:52
  „s.vik!
  Mondanivalód első részével egyetértek, nem túl bonyolult ez. A tanfolyam árát lehet megnyerni.

  de... Tisztelt Szerkesztő!

  Nem kell hozzá nagy fifika, amit kipróbáltam, és működött. Én nem élek ezzel a technikával, de felhívom az Ön figyelmét a sportszerű és tiszta versenyszabályok kidolgozására.

  Tehát: saját felhasználónevemmel végigmentem az egyik teszten, közben "Printscreen"-nel lementettem mind az 55 kérdést. Utána más felhasználóval (másik IP címről) újra belementem ebbe a tesztsorba. Természetesen ugyanazokat a kérdéseket kaptam vissza!

  Tehát abszolút fel lehet készülni a KRESZ tananyagból, majd (kérdésenlént kb 2 másodpercet szánva rá) kb 2 perc alatt 100 %-osra lehet kitölteni a tesztet. kb 3x1 óra ráfordítással meg lehet nyerni a versenyt. Ez csak azon múlik, hogy ezt a módszert ki tudja minél kisebb idő alatt alkalmazni (gépíróverseny!)

  Én nem élek ilyen eszközzel, pedig épp van egy hozzátartozóm, aki tanfolyam előtt áll, de ne szabadna ilyen kiskaput ( nagykaput! ) hagyni a csalfa gondolatokkal rendelkező játékosok számára.”
 • 7. Mankapunka 2010. április 06. 18:08
  „Apám,téged meg honnan szalajottak??????

  Akkor csak játszatok,és várom a játék végén a 0620 545 96 03-as telefonszámra,hogy nyertetek-e!!!”
 • 6. s.viki 2010. április 06. 15:10
  „150 ezer forintig lehet megnyerni a tanfolyam ÁRÁT. Tehát ha neked A már megvan, és B kell, akkor értelemszerűen ANNAK a költségeit támogatják max 150ezerig, amire jelentkezel. Nem a jogsit kapod kézhez, még csak az árát sem, hanem ha beiratkozol ezzel a nyereménnyel a Biluxhoz, akkor nem kell fizetned. Tehát a tanulást, tanfolyamot senki nem ússza meg...Kedves 5.! Szerinted ezzel kit húznak le? Nem került pénzbe a regisztrálás ide, senki nem kérte a bankszámlaszámodat szerintem, de még csak csekket sem kapsz. És ha jól belegondolsz, a több 100ezer regoisztrált tag közül 2 hetente hány fő nyerhet? 17 tesztnél 17 legjobb megoldás lesz. Az 2 hetente kétszer annyi. És amíg a játék tart,add hozzá két hetente a 17 nyertest. Nem fogja senki az országot ellátni több millió jogisval...
  El kellene olvasni, mit írnak, és értelmezni kellene. Ha a közlekedésetek is ilyen, inkább nem vezetek...”
 • 5. Mankapunka 2010. április 06. 11:49
  „Látom nem értitek!!!!!!!!!!!!!!!

  Itt csak szédítenek titeket!!!!! Nem igaz nem veszitek észre.ez olyan mint a telefonos játék!!!!!

  Ezért húznak le mindekit,mert hisztek a mesékben.

  És jót röhögnek rajtatok odabent,hogy ennyi buta ember van.”
 • 4. Törpilla 2010. április 05. 21:34
  „nekem már van B-s jogsim és most szeretném nyáron az A-t. Akkor??”
 • 3. sorok_közt 2010. április 03. 20:52
  „"..akár több tesztet is megoldhat, de egy adott sorszámú tesztlapot csupán egy alkalommal tölthet ki."
  -Szerkesztő úr/hölgy! ez mit jelent? kitölti a játékos az összes szelvényt, és a legjobb számít? - vagy átlagolja?

  ".. Kéthetente a teszt kitöltésével a legtöbb pontot elért játékos nyer."

  -mit? talán továbbjutást a második fordulóba? - hányan jutnak tovább?”
 • 2. Freehill 2010. április 03. 12:42
  „Arról nem is beszélve, hogy gondolom, nem maga a jogosítvány a nyeremény - ahhoz azért tanfolyamra is kellene járni, és utána eredményesen vizsgázni :) - hanem ez utóbbi lehetőség. (Nyilván ezt mindenki érti, de egy hivatalos játékszabályzatban azért kicsit precízebben kellene fogalmazni. Különben regisztrálok a hároméves unokaöcsém nevében, és nyerek neki egy buszos jogosítványt! :))”
 • 1. Freehill 2010. április 03. 12:37
  „"Amennyiben a nyertes már rendelkezik jogosítvánnyal, a nyeremény az eredménylistán őt követő játékosra száll át."

  Na most, ez mit jelent? Ha valakinek van már jogosítványa kismotorra, akkor az a B kategóriásért nem játszhat? Vagy ha B-je is van, akkor C-ért? Kicsit pontosabban meg kellene fogalmazni a "jogosítvány" értelmezését!”
Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Helga és Péter nyerte a megye párja játékot

Kotroczó Péter és kedvese, Mészáros Helga 1189 szavazattal nyerte a megye párja játékot. Tovább olvasom