Kisalföld logö

2018. 01. 19. péntek - Sára, Márió 3°C | 7°C Még több cikk.

Borkai Zsolt ünnepi beszéde Győrben: `a magyar szabadság eszményét nem lehet elvitatni´

Győr polgármestere, Borkai Zsolt a következő beszédet mondta a Honvéd ligetban tartott 1848/49-es megemlékezésen. Fotók a lovas felvonulásról és az esti rockoperáról.

22 óra 44 perc - A költő visszatér - az esti győri rockopera felvételei


A költő visszatér - Rockopera Győrben - fotók: PartyZoo.
 
13 óra 43 perc

A március 15-i győri ünnepségsorozat a Honvéd ligetben tartott koszorúzással kezdődött. Borkai Zsolt győri polgármester ünnepi beszédében kijelentette: a magyar szabadság eszményét nem lehet elvitatni.

"A magyarság zászlóján a kitartás, az akarat, a szolidaritás és az együttműködés áll valamint a kereszténység és az összetartozás" - mondta. Hozzátette: 1848-as forradalmárokat a szabadságvágy éltette. Nem hezitáltak van-e remény a sikerre, bíztak az erejükben és az igazukban.

Koszorúzás a Honvéd ligetben - fotók: Mészáros Mátyás.

Ünnepi felvonulás a Szent István úton - képek: Mészáros Mátyás.

"Csupán remélni, hogy jobb idők következnek, nem elég. Erős Győr megteremtése a célunk: pozicíóink jók" - mondta. A polgármester azt kérte az ünnepelőktől: "mindenki dolgozzon jobban, mint tegnap, tegyen meg mindent legjobb tudása szerint, valamint gondoljon a közre is."

A Szent István úton és a Városháza téren ezt követően díszalegységek vonultak fel: a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred díszalegysége, a Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasza és a IX. gróf Nádasdy Ferenc Hagyományőrző Huszár Bandériuma.


Ünnepi felvonulás a Szent István úton Győrben - fotók: PartyZoo.

Az ünnepi díszközgyűlésen Borkai Zsolt a győriek lokálpartizmusát és szeretetét emelte ki, s a helyi példaképek fontosságát hangsúlyozta.

Idén három újabb díszpolgára lett a városnak: Gasztonyi László, a Vill-Korr Hungária Kft cégalapító ügyvezetője kiemelkedő villamosipari tevékenységéért, a város és a civil egyesületek nagyvonalú támogatásáért kapta meg az elismerést. Palotai Károly olimpiai bajnokként kimagasló eredményeiért, Győr hírnevének öregbítéséért, s sportvezetői tevékenységéért.

A Széchenyi István Egyetem a város dinamikus fejlődését biztosító munkájáért, a gazdasági és tudományos élet fejlesztéséért és közéleti szerepvállalásáért kapott díszpolgári címet.
Három Pro Urbe díjat osztottak ki a díszközgyűlésen.

Az Első Győri Lions Club a rászorulók, valamint  a város és a civil egyeüsletek segítéséért, a Lurkó Győri Kórház Gyermek Osztályért Alapítvány a gyermekek gyógyulásárt segítő játszószobákért és az infrstruktúrális fejlesztésekért, míg Matusz Károly több évtizedes magas színvonalú fotóriporteri munkájáért vehette át a rangos elismerést.

A sajót két képviselőjét Szigethy Attila ezüst emlékéremmel jutalmazták: ilyet Szigethy Teodóra a Győr+ és Szeitz Tibor a Kisalföld újságírója kapott.


Borkai Zsolt teljes ünnepi beszéde


"Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Győriek!

Március 15. évről-évre az ünneplés és az emlékezés napja. Azért jöttünk össze ma is, hogy nemzeti ünnepünk alkalmából nemcsak kívül, de legbelül, a lelkünk is ünneplőbe öltözzön. Ilyenkor még erőteljesebben érezzük, ahogyan szerte a nagyvilágban egymáshoz igazodik a magyar szívdobbanás. Ilyenkor itt az idő, hogy végiggondoljuk, mit tettünk együtt és külön-külön azért, hogy a ránk bízott örökséget, magyarságunkat megőrizzük, új tartalommal és értékekkel gazdagítsuk, hogy aztán továbbadhassuk az utánunk jövőknek.

Idézzük fel a nagy elődök példáját, hogy cselekedeteinket az övékéhez mérve, erőt és hitet merítsünk a folytatáshoz. Idézzük fel azt, ami Kossuth Lajost, gróf Széchenyi Istvánt, Bem Józsefet, Klapka Györgyöt és a lánglelkű Petőfi Sándort képessé tette a rendkívüli helyzetben a rendkívüli feladatok vállalására.

Ez a képesség és érzés nem más, tisztelt emlékező győriek, mint a szabadság akarása, a nemzet szabadsága, és a nemzetet alkotó polgárok szabadsága. Azt mondják, a szabadságnak nincs nemzetisége: mégis, legalább a világ 52 országában, ahol magyarok élnek, március 15. a magyar szabadság ünnepe. A magyar szabadságé, amelyért Petőfi Sándor legdrágább kincsével, az életével fizetett.

164 év telt el azóta. Túlélt a nemzet két vesztes világháborút, egy igazságtalan békediktátumot, és egy pártállami diktatúrát. Eltávozott a hazából több millió magyar, több millió pedig úgy lett hazátlan kisebbségi, hogy szülőföldjét soha el nem hagyta, csak a határ lépett át felette.

Túléltünk, itt vagyunk, ha megfogyva is, de elegen még, hogy Magyarországot – immáron sokadszor – újjáépítsük. A magyar szabadság eszménye bennünk van kitéphetetlenül. Itt él a szívünkben, a lelkünkben, nemzeti önazonosságunk szerves része lett.

Itt a Kisalföldön, vagy a Csallóközben, Délvidéktől a Székelyföldig, a magyar szabadság eszményét soha nem lehetett eltiporni. Bár mindig voltak, akik úgy gondolták, hogy jobban tudják, mi fontos a magyarságnak, az idegen érdekek és elnyomás előbb-utóbb elbukott, mert nemzetünk erős elszántsággal felül tudott emelkedni rajta.

Ezért tudott a magyar nép újra és újra talpra állni, folyton folyvást újra kezdeni. És ezért vagyunk 1100 éve Európa szívében, európai államként, európai demokratákként, európai példaként. Hiába is próbálják ezt újabban megkérdőjelezni.

`Szabadság! Itten hordozák véres zászlóidat...´ - mondja a Szózat, nemzeti imáink egyik legszebbike.

Ma, 2012. március idusán a mi szabadságunk zászlaja nem véres, mint volt egykor 48-ban, vagy világ- és Európa-szerte az elmúlt évszázadban. A mi szabadságunk zászlaján most az áll, hogy jog, törvény, kitartás, akarat, szolidaritás, együttműködés, egymás és mások tisztelete. Közös európai jövő. És ott áll az is, hogy magyarság, kereszténység, összetartozás.

Kedves győriek, tisztelt emlékezők!

Egyik legszentebb, legigazabb és legőszintébb ünnepünk március tizenötödike. Hogy miért? Mert ez az ünnep tükrözi legjobban magyarságunk lényegét: a szabadságszeretetet. Gondoljuk csak végig, mennyire igaz ez. Nem kerülhetett volna sor a honfoglalásra, nem születhetett volna meg és nem állhatott volna fenn annyi évszázadon át Európa egyik legrégibb állama. Nem lett volna Rákóczi-szabadságharc, 1848, 1956-os forradalom, ha nem éltetett volna bennünket a szabadságszeretet.

Mi magyarok néha hosszú ideig hallgatunk, tűrünk, de egyszer csak megelégeljük, s azt mondjuk: Elég! És akkor bármire képesek vagyunk, azért, ami legbensőbb lényünkből fakad. Se Rákóczi, sem a szabadságharc vezetői vagy közkatonái, sem az 56-osok nem hezitáltak amiatt, hogy van-e remény a sikerre, hogy mennyire van esélye, akkor, annak a megmozdulásnak. Egyszerűen bíztak önmagukban, saját és népük erejében, bíztak a maguk, a sokak igazában.

Mertek cselekedni, képesek voltak döntést hozni, végül pedig mertek a szívükre hallgatni. Kinek lett igaza? Nekik. Kikre emlékezünk évről-évre? Rájuk. A forradalmak nagyjai, vezérei, és velük együtt a névtelen tömegek a `tenni kell már valamit´ nyomása alatt cselekedtek.

Ellentétben velük nem egy, nem tíz vagy ezer magyar, hanem tíz- és százezrek vállalták a cselekvést nyomás nélkül, csupán a szívük vezette őket. És mentek előre, sokszor akár a halálba. Mert érezték, mi a jó, a helyes, mi az igaz, mert tudták, hogy mi hiányzik a népnek.

1848 azt üzeni, hogy a szabadság oszthatatlan. Ha viszont a szabadság csupán egyeseké, akkor kiváltság. Magyarország bizonyos értelemben most is a szabadságáért küzd. Azért, hogy ne süssenek rá a magukat kiváltságosnak gondolók bélyeget azért, mert olyan alaptörvényt fogad el, amelyben az áll: Isten, álld meg a magyart!

Hogy ne ítéljék el azért, mert kifejezésre juttatja nemzeti önazonosságát, és a nemzetek Európája iránti elkötelezettségét. Azért, hogy erősebb legyen azoknak a magyaroknak a hangja, akik az ország talpra állásáért küzdenek, mint azoké, akik határainkon túl, szisztematikusan próbálják lejáratni hazánkat.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ünnepelünk, hiszen 1848-ban nemcsak a magyar szabadságért harcoltak, hanem az európai szabadságért is. Mindenki szabadságáért. Bizonyítják ezt nemcsak az olasz, az osztrák, és a lengyel légió, az aradi tizenhárom testvéri sorsvállalása nyelv és etnikum felett, de bizonyítják ezt a Kárpát-medencei magyarok és nem magyarok, akik együtt álltak ki a forradalom mellett. Az aradi Szabadság-szobor ezért Szabadság-szobor, mindenki szabadságának a jelképe.

Miért ünnepeljük március 15-ét? Mert voltak magyarok, akik mertek gondolkozni hazában, nemzetben, megfogalmazták nemzeti hitvallásukat. Forradalmáraink és szabadságharcosaink merték vállalni sorsukat, ki merték mondani azt, amit ki kellett mondani. És a nép megértette minden szavukat. Akkor ez volt a világ rendje. Ma sincs ez másként. Tegyük azt, ami kötelességünk, és akarjunk már végre teljes nemzeti szuverenitást egész Európában.

Ma úgy tűnik az emlékezés már kevés. Csupán remélni egy jobb jövő eljöttét, ma már nem elég. Tettekre, szívós munkára van szükség jogainkért, megélhetésünkért, népünkért. Új országot építünk, ezen belül egy erős Győr megteremtése a célunk. Ahhoz, hogy szabadok legyünk, stabil gazdasági alapokat kell létrehoznunk, munkahelyeket, egzisztenciális biztonságot kell teremtenünk.

Győr pozíciói jók! Egyre többen érzik át annak a felemelő érzésnek a szabadságát, hogy meg tudnak élni a bérükből, és önállóan, segítség nélkül is el tudják tartani a családjukat. A mindennapok szabadsága csak akkor lehet garantált, ha az embernek nem kell attól rettegnie, hogy holnap tud-e enni adni a gyermekének, s ha nem fenyegeti a veszély, hogy elveszíti a tetőt a feje fölül.

Kedves Győriek!

Ahogy 1848-ban, úgy most is építeni kell a nemzetet. Lélekben, a közös egymásért gondolkozásban kell, hogy egyek legyünk. Fontos, hogy megértsük, együtt kell élnünk, gondolkoznunk és tennünk egy szebb jövőért! Ezért arra kérek mindenkit, dolgozzon jobban, mint tegnap, tegye azt, ami tudása szerint a legjobb és a leghasznosabb. És ne csak saját magunkra gondoljunk, hanem a közre is, azokra akik segítségre szorulnak! Álljunk meg egy szóra, beszéljünk egymással, nézzünk újra egymás szemébe, értsünk szót, fogjuk meg egymás kezét, segítsünk egymáson. Akarjunk közös magyar jövőt építeni!

Ha ezt együtt akarjuk, akkor van jövőnk, és lesz szabadságunk. És akkor `a magyar név megint szép lesz...´

Adja az Isten, hogy így legyen!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!"
 


Olvasóink írták

 • 18. levendula27 2012. március 17. 13:03
  „Hiteltelen!!!!!!!! Azt ünneplik, amit sárba tipornak!!! Ez az ünnep hangulatán is meglátszott, nem szívből jövő forradalmi hangok, langyos kötelességből fakadó altató dalok, beszédek!”
 • 17. okostojas007 2012. március 17. 11:26
  „a felemelő érzés szabadsága ....megélnek bérükből...
  tehát a munka szabaddá tesz.,
  aki munkát ad ( audi ) az akkor nem gyarmatosító ...
  tényleg jó lenne legalább egyírányban beszélni....”
 • 16. pancser 2012. március 17. 06:45
  „Az ünnepi megemlékezést sok minden árnyékolja be. legaggasztóbb a külső környezettel szembeni felállásunk, folyton szemben valakivel. A másik, a szélsőségek nagymértékű jelenléte és hangoskodása. mind a kettő jelentősen rontja a jobb élet reményét, sőt katasztrófával fenyeget. Nem tudom hány évnek kell még eltelnie, hogy a békés hétköznapok és a méltósággal eltöltött ünnepek kora eljöjjön. Néhány kellemetlen dolog szinte kódolva van, oldalakat lehetne megtölteni ennek az elemzésével. Az Unió ugyan bizonyos garancia, sok ostobasággal szemben véljük sokan, de azért sikerült sok időzített szerkezetet magunk alá rakni!”
 • 15. gonzo 2012. március 16. 20:48
  „nasi12,én egyik oldalért sem állnék ki ilyen hevülettel ebben a témában.
  Pártállástól függetlenül naggyűléssé silányítják a megemlékezést.
  Bírom mikor a felvezetőkben így kezdik:ez és ez a párt itt és itt tartotta ünnepi megemlékezését.Ja.Azt.Nem is a párt soron következő agitprop naggyűlését....”
 • 14. titokgyula 2012. március 16. 09:46
  „Nasi!!
  Miért hoztad fel az Arrabona Városvédőket? Ez a kötözködés lassan beteges lesz.”
 • 13. Pretorianus 2012. március 16. 09:35
  „10. pancser 2012.03.15. 23:21
  kertész ákos ír pancser álnéven...Ő is ugyanannyira lenézi a magyart,mint pancser pancser.De hát addig jár a korsó a kútra,míg el nem törik!/a fülét:) és egyéb részeit:)/
  És istenem,pancser,egy éve még császárkirály volt nálad az orbán,pedig már akkor is csinált kutya dolgokat.Idézzek?Csak úgy csöpögött minden szavad a negédes sziruptól mikor vityáról írtál!:)))Gusztustalan volt a hozzáállásod akkor is,most is.Hiába,nem változol.”
 • 12. oPTiKa 2012. március 16. 08:08
  „Nasi12, az igazi komenyista az a Viki vezéred. Nézd csak meg az életrajzát, a programját, a tevékenységét...
  Az hogy ráadásul köpönyegforgató is, nem vállalja a saját múltját, az meg egyszerüen szánalmas.”
 • 11. oPTiKa 2012. március 16. 08:05
  „"Álljunk meg egy szóra, beszéljünk egymással, nézzünk újra egymás szemébe, értsünk szót, fogjuk meg egymás kezét, segítsünk egymáson."

  Szép. El kellene kezdenie a dolgot, nem csak dumálni róla. Amit most csinál, az a vizet prédikál, bort iszik tipikus esete.”
 • 10. pancser 2012. március 15. 23:21
  „Olyan nemzet a magyar amely sikertelenségre van ítélve. Csak a világ jóindulatával létezhet a magyar nemzet, hiszen folyton provokálnak mindenkit. Most az Úniót, a környező országokat szünet nélkül. Az első világháborúban is ők támadtak Szerbiára és nem fordítva, uralni a környezetünkben lévő népeket, a reakción meg csodálkoznak siránkoznak. Ide tartozik ebbe a sorba Orbán folyamatos gyarmatozása, az Unió vezetésnek szidása. A következmény logikus egy számító embernek, de nem a magyarnak. Rajta is fog veszíteni, erre ítéli önmagát! Azok a nemzetek, amelyek megszabadultak a magyar hatalomtól jobban állnak, például Szlovákia, de lassan a románok is.”
 • 9. Mankapunka 2012. március 15. 22:59
  „Ők is a Honvéd-Ligetben voltak ma hazudni. Reggeltől estig,vidéktől pestig.”
 • 8. goldboy 2012. március 15. 22:03
  „Nasi!
  1. Nem mindenki MSzP -s, aki útálja a fityisst!
  2.szeretett vezéred sajátította ki fityiss ünneppé március 15-öt!
  3. Mióta először, majd másodszor bukott, azóta ez is politikai ünnep lett.
  4. Szépül a városunk, de aranyáron építik, de fekáliából. Rombolva múltat és jelent. Kibabrálva a Győri zemberekkel, megszüntetve, majd 1000 parkolóhelyet. Elsunnyogva uszodát...
  5. Ha annyira nehéz a helyzet, akkor miért kell mindent megadóztatni, az adókat emelni, egykulcsos adózni? Hiszen mindenki tudja, hogy ilyenkor csökkenteni kell az adókat! Igaz?
  6.Aki nem tapsol nektek, a fityisznek, aki átlátja a mutyit, a maszatolást, a mellébeszélést, az sem mind MSz P-s.
  Lehet, hogy az Arrabona sem az...
  7, Szégyen, hogy a fityiss most is politizál!
  8 Felveheted a béredet, írtál hozzászólást!”
 • 7. nasi12 2012. március 15. 21:20
  „Idefigyeljetek hős komenyisták!
  Ha nem tudnátok, március 15. a Magyar Nemzet ünnepe!
  Az egész nemzeté!
  Ilyenkor nincs baloldal meg jobb oldal, csak Magyar Nemzet.
  Ilyenkor nem illik egy olyan városvezető ellen beszólogatni, aki eddig a legtöbbet tette városunkért.
  Soha nem voltunk még ilyen nehéz helyzetben, mit amilyet az előző bukott kormányzat hagyott hátra nekünk, mégis ha kevés pénzből is, de városunk jobban épül, szépül, mint valaha, mert már nem a lopkovicsok kezében vannak városunk anyagi javai!
  Aki a fejlődés útjába áll, mint pl. az MSZMP-MSZP-hez köthető pártkatonákból álló Arrabona fejlődésgátló Városvédők, az egyben nemzetünk ellensége is.
  Gyalázat, hogy még ezen a szent ünnepen sem nyugszanak a pártkatonák!”
 • 6. zoli78 2012. március 15. 20:30
  „bohócok :)”
 • 5. depechex 2012. március 15. 18:02
  „Azért Borkai le vehette volna a napszemüvegét...”
 • 4. Hunicum 2012. március 15. 14:47
  „A történelmi múltunkat, a vele járó értékekkel meg romboljuk le és építsünk mélygarázst!
  Ma sétáltunk a párommal az ünnepség után és remek helyet találtunk neki a székesegyház mellett az Árpád- kori templom helyén! ;)”
 • 3. vonLichthofen 2012. március 15. 14:32
  „"felemelő érzésnek a szabadságát "
  Zsolti, ezt tanították neked a Mórában? Nem inkább a "szabadság felemelő érzését" akartad mondani?”
 • 2. Primax 2012. március 15. 12:54
  „a)
  "Győr pozíciói jók! Egyre többen érzik át annak a felemelő érzésnek a szabadságát, hogy meg tudnak élni a bérükből, és önállóan, segítség nélkül is el tudják tartani a családjukat."
  MI köze ennek ´48-hoz ? ? ?
  Nagyon szánalmas, amikor - gondolom felsőbb utasításra - pártpropaganda-jellegűvé válik egy nemzeti ünnep.
  Szánalmas és szomorú...
  b)
  "Ahogy 1848-ban, úgy most is építeni kell a nemzetet." Ez pedig egészen egyszerűen nem igaz.
  c)

  "Álljunk meg egy szóra, beszéljünk egymással, nézzünk újra egymás szemébe, értsünk szót, fogjuk meg egymás kezét, segítsünk egymáson." Ez pedig a hab a tortán...silány.”
 • 1. dacista 2012. március 15. 12:45
  „Kár, hogy politikusaink döntő hányadára nem jellemző ez a mértéktartó, bölcs szemlélet és gondolkodás, amit ez a beszéd tükröz. Amíg nem lesz összefogás, ez az ország csak tovább süllyed. De ehhez mindkét félnek visszafogottabnak, sőt bölcsebbnek kellene lenni, az ország szekerét egyirányba kellene húznia!”

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Március 15: ünnep a megyében, Pilvax Győrben - sok-sok fotó

Várjuk olvasóink fotóit a március 15-i megyei ünnepségekről. Itt van minden fontos infó: programok,… Tovább olvasom