Bortól Abdáig: A halottak útja az életet hirdeti 850 kilométeren át – videó, fotók

Tóth Péter Lóránt kunszentmiklósi versvándor nyár végén tragikus utat járt be huszonnégy nap alatt. Radnóti Miklós születésének 110. és halálának 75. évfordulóján haladt az „Erőltetett menet” összes stációján. A 850 kilométeres út Borból, az egykori gyalázatos munkatábortól indult és szűkebb pátriánkban, Pannonhalmán, Győrben és Abdán ért véget.

Oly korban éltem én e földön,
mikor az ember úgy elaljasult,
hogy önként, kéjjel ölt,
nemcsak parancsra.
Töredék

Radnóti Miklós haláltusája nemzetünk tragédiája. A költőt ’44 májusában hívták be harmadszor; korábban kétszer vett részt a Magyar Királyi Honvédség kötelékében munkaszolgálaton. Radnótinak 6200 szerencsétlen társával együtt a mai Szerbia területén lévő Borban kellett dolgoznia borzasztó körülmények között, rézbányában. A munkaszolgálatosok csontsoványra fogytak, de így is napi tíz órában kellett robotolniuk.

Ahogy közeledett a front Bor felé, a munkaszolgálatosokat egyre több erőd- és sáncépítési munkálatba vonták be. 1944. szeptember 17-én két részre osztották a tábor foglyait, s két hullámban tervezték hazaindítani a munkaszolgálatosokat a közelgő Vörös Hadsereg elől. Az egyik emberséges tiszt, aki ismerte Radnótit, intézte a költőnek, hogy az első transzportba kerüljön.

A szándéka az volt, hogy így előbb kaphat egészségügyi ellátást az ekkorra 45 kilóra fogyott költő. A jóindulatú segítség vezetett közvetve pár héttel később Radnóti halálához. A munkaszolgálatosok első csoportja útnak indult, Radnóti is helyet kapott az egyik vagonban. A második ütemre nem került sor. Tito partizánjai felszabadították az ott maradt háromezer táborlakót.

Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok,
Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra.
Búvó otthoni táj! Ó, megvan-e még az otthonom?
Hetedik ecloga

Radnóti Miklós és 3200 munkaszolgálatos sorstársa útját járta be Tóth Péter Lóránt Radnóti- és Latinovits-díjas versmondó. A történelem és testnevelés szakos középiskolai tanár „A lélek útja” című gyalogos zarándoklat során Szerbia, Horvátország és Magyarország száz települését érintette.

Miután a versvándor végzett a napi távval, a magyarok lakta települések közül 22 helyszínen emlékezett a tragikus sorsú költőre, illetve az értelmetlen pusztítás ártatlan, névtelen áldozataira. A Bori notesz verseiből és Kőszegi Ábel Töredék című könyvéből összeállított másfél órás, szívszorító monodrámát Pannonhalmán kétszer is előadta, késő délután a helyi művelődési házban, majd rövid szünetet követően a bencés gimnázium kollégiumában.

„Hogy milyen gondolatok kavarogtak bennem az út során? Kettős érzések kerítettek hatalmukba. Nem volt depresszióm, de mélyen érintett, hogy 3200 embernek ez az út jelentette a földi poklot. Bortól Abdáig a menet mozgó vesztőhely volt. 850 km-nyi kínszenvedés után 1500-an értek a Győr közeli településre. A halottak útján változtatni nem tudunk. Az életet azonban kötelességünk hirdetni. Radnóti is élni akart, haza szeretett volna jutni szerelméhez, Fannihoz. Hitt abban, hogy a jövő tartogat számára feladatot a második világégést követő újjáépítésben” – mondta Tóth Péter Lóránt.

Gyökér vagyok magam is most,
férgek között élek én,
ott készül e költemény.
Gyökér

A sors fura igazsága, hogy Radnóti Miklós költészete Borban és a Magyarországig tartó hazaút során olyan magas dimenziókba emelkedett, amelyekre az egyébként gazdag hazai líratörténet során kevés példát említhetünk. A szerbiai indulás előtt Radnóti odaadta egyik ott maradó társának a bori verseit, aki révén többek közt megismerhette a világ a „Levél a hitveshez” vagy a „Hetedik ecloga” című költeményeket. Így történhetett, hogy Radnóti említett versei a költő életében, októberben megjelentek Temesváron.

„A versek ereje is sugallta, hogy élnie kell Miklósnak, él és visszajön” – írta a jóbarát egyetemi tanár, Ortutay Gyula a Bori notesz előszavában. Ép ésszel fel nem fogható, hogy a végletekig gyengült Radnóti honnan merített erőt, hogy a gyilkos távok után elővegye besározott kis füzetét és csodálatos sorokkal „üzenjen” a világnak.

„Amikor egyedül baktattam az úton, vagy imákat mormoltam az áldozatokért, vagy Radnóti-verseket szavaltam. Sokat gondolkodtam azon, hogy mi volt a célja a Jóistennek a Bori notesszal. A kis füzettel örök értékű versek tértek vissza a túlvilágról a költő exhumálása után 1946-ban. Földöntúli a hang, megfejthetetlen a titok, de amit közvetít, egyetemes kincs” – közölte a versvándor.

Bolond, ki földre rogyván fölkél és újra lépked,
s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet,
de mégis útnak indul, mint akit szárny emel.
Erőltetett menet

„Radnóti emberi tartása és nagysága, finom eleganciája számomra leginkább a »Töredék« című versében érhető tetten. A világháború poklát nem vetíti ki magyarra, németre. Ő, akit előbb kitaszított, majd halálra ítélt a saját nemzete, a végsőkig szerette a hazáját. Nincs olyan verse, amelyben sértően ábrázolta volna Magyarországot. Radnóti Miklós az élet szentségét hirdette az összes emberi örömmel, bánattal együtt, miközben a személyes tragédiájával tanít bennünket. Arra, hogy többször nem fordulhat elő az az értelmetlen vérfürdő, ami a második világháború során történt.

A gyötrelmek útját sikerült békével, élettel, szeretettel megtölteni. 2500 emberrel, köztük rengeteg kisdiákkal volt szerencsém találkozni Bortól Abdáig. Lehet, hogy naiv gondolat, de úgy hiszem, hogy közülük kerülhet ki hazánk vezetője 15–20 év múlva. Bízom benne, hogy nem felejtik el Radnóti szenvedésekkel teli útját, s ha eljön az idejük, nagybetűs emberként viselkednek majd” – búcsúzott Tóth Péter Lóránt.

Jánosi Márton és Tóth Péter Lóránt a pannonhalmi Radnóti-szobornál is szavalta a vértanú költő verseit.

Végállomás – Pannonhalmától Abdáig

Korabeli szemtanúk szerint Szentkirályszabadja és Pannonhalma között Radnóti nem bírt továbbmenni, s leült az út szélén. Az őrök megkegyelmeztek neki, s a menet végén haladó lovas kocsira rakták. Pannonhalmán egy vagy két éjszakát töltött a költő az egykori téglagyár területén. Écsen a nyilas őrök ismét lovas kocsikat rekviráltak, hogy a munkaszolgálatosokat könnyebben mozgassák. A költő kocsin ülve érkezett Győrbe feltehetőleg 1944. november 4-én. A zűrzavaros visszaemlékezések szerint a különítmény egyik vezetője a Zrínyi utcai kórházba kért bebocsátást, hogy elhelyezzék a súlyos betegeket, ám a munkaszolgálatosokat nem fogadták be.

Ezt követően indult a menet Hegyeshalom irányába. A határ közelében erődítmények, harcállások felállításán kellett dolgozniuk azoknak, akik bírták még erővel. A csoport a régi 1-es főúton, a mai Bécsi úton haladt. Ahol Melocco Miklós Radnóti-szobra áll, szimbolikus hely: több elbeszélés szerint itt döntöttek a keretlegények úgy, hogy kivégzik azokat a foglyokat, akik nem képesek folytatni az „Erőltetett menetet”. A keretlegények huszonkét embert – köztük Radnóti Miklóst – különítették el. A kivégzéseket nem itt, hanem légvonalban másfél kilométerre a Rábca-töltés mellett, Abda határában követték el.

Dokumentumfilm készül a versvándor útjáról

Tóth Péter Lóránt zarándoklatáról tizenöt részes sorozatot és két részből álló dokumentumfilmet készített a szabadkai Pannon Televízió. A sorozat első részeit várhatóan jövőre mutatják be.

Melocco Miklós győri Radnóti-szobra szimbolikus hely: több elbeszélés szerint itt döntöttek a keretlegények úgy, hogy kivégzik azokat a foglyokat, akik nem képesek folytatni az „Erőltetett menetet”. Felvételünkön a költő győri szobra és Tóth Péter Lóránt. Fotó: H. Baranyai Edina

 

Hozzászólások

Gyász
„Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédim, testvérünk és rokonunk, NÉMETH ISTVÁNNÉ szül. Szalay Mária életének 76. évében rövid szenvedés után, váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. november 27-én 15.30 órakor lesz a röjtöki temetőben. Előtte, 14.45 órakor engesztelő szentmisét mondatunk a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„E hosszú, földi, rögös út után adj neki nyugodalmat, óh, Atyám.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LUKÁCS JÓZSEF életének 57. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása november 25-én, hétfőn 14 órakor lesz a mosoni temetőben. Az engesztelő szentmisére 13.30 órakor kerül sor a temető kápolnájában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, örök álmát őrizze béke és nyugalom. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, anyósom, nagymamánk és rokonunk, HALÁSZ ISTVÁNNÉ szül. Marics Gizella életének 79. évében csendesen elhunyt. Drága szerettünket a 2019. november 26-án 14.15 órakor tartandó szentmise után, 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a fertőszentmiklósi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyánk, nagymamánk, dédink, anyósunk, VÁMOS FERENCNÉ szül. Balázs Éva életének 95. évében csendesen elhunyt. Temetése szűk családi körben megtörtént. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MÉSZÁROS ANTAL volt könyvtáros életének 83. évében csendesen elhunyt. Hamvait szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra a győr-nádorvárosi köztemetőben. Gyászoló gyermekei és családjaik
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett nagynénénk és rokonunk, KOMÁROMI LÁSZLÓNÉ szül. Varga Rozália életének 93. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása november 26-án, kedden 13 órakor lesz a mosoni temetőben. Az engesztelő szentmisére 12.30 órakor kerül sor a temető kápolnájában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
A mosonmagyaróvári Majoroki Általános Iskola 1964-ben végzett 8. osztály diákjai az 55 éves találkozójuk alkalmából kegyelettel és szeretettel emlékeznek az elhunyt MÉSZÁROS ISTVÁN igazgatóra, dr. TÓTH ZOLTÁNNÉ osztályfőnökre, Hérics Irén Horváth István Horváth Imre Horváth Károly Kobl Rozália Laczkó István Makkos József Mihalik József Molnár Teréz Mátyás János Pápai Sándor Schneider Imre Schweiffer László Szabó Imre Szakáll Gyöngyi Tóth László osztálytársakra. Emléküket megőrizzük.
Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, s míg élünk őrizzük őket. A Mihályi Általános Iskola 1979-ben végzett 8. osztályos diákjai 40 éves osztálytalálkozójuk alkalmából tisztelettel emlékeznek elhunyt tanáraikra és osztályfőnökeikre: Németh Lenke Tanárnőre és Vecsey Ferenc Tanár úrra. Baráti szeretettel emlékezünk elhunyt osztálytársainkra: Bognár Mártára, Máté Gyulára, Molnár Lászlóra, Rácz Katalinra, Szabados Beátára. Emléküket megőrizzük.
Dr Szepesi Tamás Állatorvos Szeretett Testvérem emlékére, halálának első évfordulóján 2019. december 2. napján a katolikus vallás szertartása szerint emlékező Szentmisét mond lelki üdvösségéért Gyürü Ferenc Főtisztelendő Úr a lövői Nagy Boldogasszony római katolikus templomban 18 órakor. Köszönöm mindazoknak, akik megtisztelik e Szentmisét. Dr Szepesi Dóra
Fájó szívvel emlékezünk SALFER JÁNOSNÉ Varga Erika halálának 11. évfordulójára. Te, aki annyi szeretetet adtál Te, aki mindig mellettünk álltál Te, aki sosem kértél, csak adtál, örökre elmentél. Szereteted szívünkben örökké él. Szerető férjed: Hánzi, gyerekeid: Ági, Peti és családjuk, unokáid: Álmos, Zalán, Bálint és Dávid Anyósod: Gréti néni
Fájó szívvel emlékezünk VARGA IMRÉNÉ szül: Kóbor Anna halálának 5. évfordulóján! Élete elmúlt, mint száz másik pillanat, s tudjuk, hogy emléke örökre megmarad. Szerető családod
Hálás szívvel mondunk köszönetet az osztálytársaknak, tanároknak, akik a dunakiliti temetőben, DOVIGYEL ANNAMÁRIA sírjára a 40 éves osztálytalálkozó alkalmából a megemlékezés koszorúját elhelyezték. Bánatos édesanyja és családja
Fájó szívvel emlékezünk MIREIDER ISTVÁN Rétalap halálának 20. évfordulóján. Egy váratlan percben életed véget ért. Búcsúzni sem tudtál nem volt hozzá időd. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Szeretteid
Fájó szívvel emlékezünk MOLNÁR LÁSZLÓ halálának 7. évfordulóján. Tudjuk, értjük, de még mindig fáj, Szívünk nem enged el, de Te már messze jársz. Égi otthonodba csillagokkal üzenünk, szívünkben mindig velünk maradsz, soha nem feledünk! Örökké szerető családod
Fájó szívvel emlékezünk FARKAS JÁNOS (Piusz) halálának 11. évfordulóján. Ülj le egy percre, s gyújts egy gyertyát. Gondolj most arra, ki fentről vigyáz rád. A halállal a létnek nem szakad vége. Emlékezz rá, s veled marad örökre. Szerető Feleséged, Fiad, Menyed és unokád