Törvényjavaslat a lakáshitelek olcsóbbá tételéről

Sokan üdvözítőnek tartanák azt a formálódó törvényjavaslatot, mely közjegyzői közreműködés nélkül is biztosítaná a hitelszerződés közokirat jellegét. Ez azonban alkotmányossági aggályokat vet fel. Az igazságügyi tárca nem zárkózik el más jogi lehetőségek megfontolásától.

Folyik a szakmai vita arról, hogyan lehetne olcsóbbá tenni a lakáshiteleket. Ennek egyik kézenfekvő módja lenne az egyik ötletgazda, Horváth Csaba szerint, ha a közjegyzőket kiiktatnák a hitelezési folyamatból. A szocialista képviselő, aki egyúttal az Országgyűlés építési és lakásügyi albizottságának elnöke, a Világgazdaságnak elmondta: a törvényjavaslat szövegén még dolgoznak. Olyan megoldást javasol, mely szerint egy szigorú formai és jogi követelményeknek megfelelő, közokiratnak minősülő blankettát kellene a feleknek kitölteniük. Már egynéhány millió forintos hitelnél is 70-80 ezer forintnyi a közjegyzői díj, indokolt.

A bankszövetség szerint is aránytalanul magas e szolgáltatásért járó fizetség, hiszen a hitelszerződések megfogalmazásába a közjegyző alapvetően nem szól bele. Maga a procedúra pedig késleltetheti a hitelszerződés aláírását. A problémára mindeddig nem született megoldás, a bankszakemberek nem dolgoztak ki egységes javaslatot. Vannak, akik a Horváth Csaba által kezdeményezett törvénymódosítást tartanák megfelelőnek. Abban egyöntetűek a vélemények, hogy a magas közjegyzői díjakon – esetleg a fizetendő összeg maximálásával – változtatni kell. Szorgalmazzák a hatékonyabb együttműködést a közjegyzőkkel, amit elősegítene az úgynevezett felolvasási procedúra – a szerződés szó szerinti, esetleg órákat igénylő ismertetésének – lerövidítése. Ám ez, lévén a közjegyzői eljárás része, ugyancsak törvénymódosítást igényelne.

Parti Tamás közjegyző, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara szóvivője szerint alkotmányba ütközne, ha a hitelszerződés egyik részvevője, a kölcsönt nyújtó bank saját javára, közvetlenül végrehajtható okiratot adhatna ki. Utalt arra: az ügyértékhez igazodó közjegyzői munkadíjak mértéke 1991 óta változatlan. Ám kétségtelen, a nagy öszszegű hitelszerződések közokiratba foglalása komoly kiadást róhat az adósokra. De a közokiratba foglalást – a jelzáloghitel-intézetek zálogszerződései, valamint az ingó- és vagyont terhelő zálogszerződések kivételével – nem követeli meg jogszabály.

A bankok a maguk biztosítására, s hitelezőik érdekeinek védelmében ragaszkodnak a közjegyzőhöz. A közokirat birtokában ugyanis rögtön végrehajtást kezdeményezhetnek a fizetést elmulasztó adóssal szemben. A közjegyzői díjszabási rendelet egyébként módot ad a tarifa akár 50 százalékos mérséklésére is, ha az ügyfelek okirattervezetet nyújtanak be – mondta Parti.

Külföldön nem ritka gyakorlat, és Magyarországon ugyancsak előfordul, hogy a bank átvállalja a közjegyzői költségeket. A bankok gyakorta vesznek igénybe értékbecslőket, kockázatelemzőket is, azaz nem feltétlenül a közjegyzőn múlik az ügy esetleges elhúzódása, tette hozzá. A felolvasásnak, a hozzá fűzött magyarázatnak pedig garanciális szerepe van a laikus számára, hogy megértse a szerződést. Jelezte: a mai 270, mintegy 400 jogászt foglalkoztató közjegyzői iroda 2005-ig 20 százalékkal bővül, a szakemberek száma is nő, ami jobban elősegíti a bankok által megkívánt együttműködést.

Az igazságügyi tárcának még nincs hivatalos álláspontja a probléma megoldásáról s a képviselői javaslatról. Nem zárkózik el olyan jogi lehetőségek megfontolásától, amelyek elősegíthetik a rugalmasabb, olcsóbb, gyorsabb hitelnyújtást.

Gyász
„Elindult egy lélek, továbbszállt, távolra tőlünk, mely nagyon fáj. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, testvérünk és rokonunk, SZEKERES ISTVÁN a volt győri növényolajgyár dolgozója életének 76. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. 09. 24-én, kedden 14 órakor lesz a győr-révfalui temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihent a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagypapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérünk és rokonunk, SZALAY ÁRPÁD volt Tompa utcai lakos életének 66. évében türelemmel viselt, súlyos betegségben csendesen megpihent. Temetése 2019. szeptember 24-én 13 órakor lesz családi körben Budapesten, a Dráva utcai utolsó kikötőből, a Halászbástya nevű hajóról. Végső kegyeletüket leróhatják a Dunába dobott egy szál virággal. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordunk némán, csendesen. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy IVÁNYI LEVENTE életének 79. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 24-én, kedden 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Uram, te jónak láttad elszólítani, s szent az akarat, mely így tud dönteni. És én ha kérdezem - Miért ily hirtelen? - hallgat s nem felel senki sem. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága fiunk, édesapánk, rokonunk, SCHIEWERTH ZOLTÁN 55 éves korában tragikus körülmények között elhunyt. Szerettünktől 2019. szeptember 23-án, hétfőn 12 órakor veszünk végső búcsút a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, dédnagypapánk, rokonunk, HORVÁTH BÉLA ciráki lakos 84 évesen rövid ideig tartó, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2019. szeptember 20-án, pénteken 16.30 órakor lesz a ciráki temetőben. Előtte engesztelő szentmise 16 órakor a helyi templomban. Gyászoló család
A győri Zrínyi Ilona Általános Iskola 1964-ben végzett 8/b. osztály diákjai az 55 éves találkozójuk alkalmával szeretettel és kegyelettel emlékeznek elhunyt tanáraikra és diáktársaikra. BORKA EDIT, CSOBOD TIBOR, DÓCZI ELEMÉR, FELDMANN KÁROLY, FAZEKAS ANTAL, KEMENES BEA, LAUSCHER JÓZSEF, SÁNDOR JÁNOS. Emléküket megőrizzük
„Megpihen a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagyapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, apósom és rokonunk, SARMAN MÁTYÁS volt postafőellenőr életének 85. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. szeptember 19-én, csütörtökön 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihen a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezi e sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, családodnak most az őrangyala. Megállt a szív, megállt a kéz, nincs szó az ajkakon, szívünkben örökké élsz, mert szerettünk nagyon. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérünk, keresztapánk, sógorunk és rokonunk, SZABÓ GÉZA életének 71. évében elhunyt. Temetése szentmisével egybekötve 2019. szeptember 20-án 15 órakor kezdődik a kapuvári Szent Kereszt-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Szerető családja
„Mit lelkem eddig félve sejtett, Előttem áll a nagy titok, Hogy csak az halt meg, ami nem lett, S az él örökké, ami volt. (Vajda János) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VINCZE ANDRÁS JÁNOS életének 88. évében hosszan tartó betegségben, csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 21-én, szombaton 14 órakor lesz a gönyűi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
„Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. Egy jajszó nem sok, annyit nem mondtál, csak elmentél a halál hosszú útján. Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PALKOVICS LÁSZLÓ szeretett férj, apa, nagypapa életének 65. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 20-án, pénteken 16.30 órakor lesz a fertőbozi temetőben. A gyászmise 16 órakor kezdődik a fertőbozi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Pihenj, Te Drága Szív, mely megszűntél dobogni. Szerető Jóságod nem tudjuk feledni. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, anyósunk és rokonunk, SOMOGYI GYULÁNÉ szül. Szücs Erzsébet 77 éves korában méltósággal viselt, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2019. 09. 21-én, szombaton 14 órakor lesz az abdai temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Véget ért a szenvedése, szívében nyugalom, miénkben, kik itt maradtunk, el nem múló fájdalom.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapám, nagypapánk, apósom és rokonunk, HORVÁTH ZOLTÁN GYULA nyugalmazott hajóparancsnok életének 76. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 21-én, szombaton 10 órakor lesz a gönyűi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
A Hegykői Általános Iskola 1959-ben végzett diákjai a 60 éves osztálytalálkozón szeretettel és kegyelettel emlékeznek meg elhunyt tanáraikról, osztálytársaikról. Döbrősi Terézia Farkas Mária dr. Horváth József Horváth Bernadett Kóczán Imre Németh Péter Raszipovits Károly Weisz Mária Wégerbauer Róbert Emléküket szeretettel megőrízzük!
Szeretettel emlékezünk GRÓSZ JÓZSEF halálának 10. évfordulóján. Minden együtt töltött pillanatot hűen őrzök a lelkemben, mint megannyi kisfilmet. Gyakran visszapörgetem őket a fejemben, hogy emlékezzek arra, mennyire boldogok voltunk mi ketten. S ebbe az érzésbe egy szemernyi kétely sem vegyült. Szerető feleséged és családod
Fájó szívvel emlékezünk NAGY ZOLTÁN halálának 6. évfordulóján. Nem az a fájdalom amitől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Szerető feleséged és fiad Zoltán.