Szépülhetnek a csarnokok

Jövő nyáron Sopron rendezi meg az U18-as női kosárlabda Európa-bajnokságot.

Felújítják a sportcentrumot és a Krasznai-csarnokot. A magyar szövetség főtitkára, Bodrogváry Iván tagja a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) döntéshozó testületé nek, így ő lobbizhatott a soproni rendezésért. „Úgy ítéltük meg, hogy a város minden tekintetben alkalmas lehet jövő augusztusban a korosztályos kontinensviadal megrendezésére.”

Az MKOSZ főtitkára érdek lődésünkre elárulta, hogy a magyar pályázat olyan – a női ko sárlabdában igazi nagyhatalom nak számító – országok kandi dálása elől vitte el a pálmát, mint Lengyelország, Csehország, Oroszország vagy Franciaország. A soproni környezettanul mány során kiderült, azért lesz még mit tenni a korosztályos kontinensviadalig hátralévő bő nyolc hónapban. „Kezdődhet az igazi, érdemi munka.

Soproni részről a szervező az MKB-Euro leasing stábja lesz Török Zoltán vezetésével. A napi nyolc mérkő zést a tervek szerint két helyszínen, a sportcentrumban és a Krasz nai-csarnokban rendezik, előbbi ben várhatóan hat, utóbbiban pe dig két találkozóval.

A szövetség annak idején még a GYISM-nél pályázott némi pénzre a létesítmé nyek csinosítására. Ezt elnyerte, most kezdődhet a munka.” A helyi szervezők vezetője, Török Zoltán óriási lelkesedéssel beszélt a rá és stábjára váró, vél hetően óriási feladatról.

„Azt hi szem, nagyon nagy siker, hogy Sopron megkapta az ifi EB ren dezési jogát. Nagy dolog és emel lett óriási felelősség is. A rajtig van még nyolc hónapunk, s min dent el fogunk követni, hogy augusztus első felében Sopronban minden a kosárlabdáról szóljon. Annyit talán előre elmondhatok, a Fő téren tervezünk egy látvá nyos megnyitóünnepséget.

Van ebben az egészben némi érzelmi kötődés is, hiszen a korosztályos magyar válogatott egyik kulcsjá tékosa a mi saját nevelésű kosara sunk, Honti Katalin. Most csak annyit tudok mondani, remélem, sikerült egy jó hangulatú Euró pa-bajnokságot olyan színvona lon megszervezni, amely tovább öregbítheti Sopron hírnevét az európai kosárlabdában.”

Sopron képviseletében Hegyi Ferenc vett részt az előké születekben. Mint mondta, a főtitkárral való megbeszélésen elsősorban arról volt szó, hogy az önkormányzat miként tud na segíteni a rendezési költsé gek csökkentésében. A város vezetése örül a rendezésnek és igyekszik a lehetőségeihez ké pest minden segítséget meg adni. Honti Katalin: A soproniak előtt játszhat az EB-n. Fotó: Bárdics József