Kisalföld logö

2019. 01. 22. kedd - Vince, Artúr -7°C | 2°C Még több cikk.

Párbeszéd városvezetők nélkül

Sopron - Kerekasztal-beszélgetésre hívta a Kisalföld a soproni önkormányzatban frakcióval rendelkező pártok képviselőit. Az eszmecserén a jelen lévők egyetértettek abban, együttműködés nélkül nem lehet hatékonyan képviselni a város érdekeit. A beszélgetésnek egyetlen szépséghibája volt: a városvezető pártot nem képviselte senki.
Félidejéhez érkezett az önkormányzati ciklus, s ez a közéletben tevékenykedők részére is lehetőséget ad a mérlegkészítésre. A Kisalföld kerekasztal-beszélgetést kezdeményezett, amelyen az értékelésen túl előremutató, problémamegoldó válaszokat is várt a meghívottaktól: a Fidesz, az MSZP, az SZDSZ, az MDF elnökeitől és a Civil Összefogás képviselőjétől. Abdai Géza, a Fidesz helyi elnöke elfoglaltságra hivatkozva távol maradt.

– Kérjük, értékeljék az elmúlt két évet a város szempontjából!
Kránitz László, az MSZP soproni elnöke: – Az együttműködés, a konszenzuskeresés, az összhang és a párbeszéd hiánya jellemezte az elmúlt két évet. Minden korábbi szabályt felrúgva boszorkányüldözés folyt a városban. A számarányokat figyelmen kívül hagyva osztották el például a bizottsági helyeket, de a város legnagyobb intézményének, a holdingnak a felügyelőbizottságában sem kapott helyet az MSZP képviselője. A választás után mi azonnal felkínáltuk a párbeszédet, s holott nem egyszerű átvenni egy várost, az új vezetés nem élt ezzel a lehetőséggel. Természetesen jó, hogy az általunk megkezdett beruházások többségét befejezte a jelenlegi városvezetés.

Nem örülünk viszont annak, hogy kapkodást, arroganciát tapasztalunk. Elhibázott döntés volt a termálkútfúrás és az egészségházprojekt is.

Nem jó, hogy növelték az önkormányzatnál a dolgozói létszámot, az Integrált Gazdasági Szervezettel pedig újabb vízfejet hoztak létre az apparátusban.

Molnár József, az SZDSZ helyi elnöke: – Jelenleg nem vagyok tagja a képviselő-testületnek, de ez a látszólagos hátrányos helyzet az előnyömre válhat, hiszen elfogulatlan, objektív értékelésre ad lehetőséget. Pozitívum, hogy előrelépés történt az egészségügyben. No, nem az egészségházra gondolok, hanem a sürgősségi betegellátó osztály vagy a vérellátó állomás kialakítására, fejlesztésére. Erősítették a szociális védőhálót is. Támogatják a szabadidősportot, kis lépésekben támogatták a kisvállalkozásokat is. Nagyberuházások ugyan nem valósultak meg, de még lehetnek. Negatívum viszont, hogy a lakossággal a kapcsolattartás nem volt teljes. Azt gondolom, hogy a városvezetésnek nem szabadna visszaélnie az erőfölényével és párbeszédet kellene folytatnia a város érdekében.

Németh Árpád, a Civil Összefogás képviselője, a Sopronért Védegylet elnökhelyettese: – A választások előtt azt mondtam, a város érdekeit a nagykoalíció képviselné a legjobban. Most is ezt tartom. Csalódott vagyok, mert azt tapasztalom, hogy minden következmény nélkül lehet mellébeszélni. De: pozitívumnak értékeljük a termálkútfúrást, mert bár nem hozott eredményt, ezzel végleg lezárták ezt a fontos kérdést. Megfelelő módon kezelték a Kőszegi úti aluljáró megépítésének tervét, befejezték a szennyvíztisztítót, a Deák teret, a Pócsi utcát, útfelújításokba kezdtek és megkezdték a kamerás térfigyelő rendszert kiépítését, lépéseket tettek a barlangszínház felújítására. A legnagyobb negatívum számomra az, hogy a peres ügyeknél nem vették figyelembe a város érdekeit. Meggyőződésem ugyanis, hogy Sopron nem számíthat nagyobb pénzügyi támogatásra a szocialista kormány részéről ilyen támadássorozat után. Az átfogó közlekedési koncepció hiánya óriási probléma. A Balfi utca felújítása kritikán alulira sikerült. A belváros turisztikai vonzerejének növelése érdekében nem tettek semmit. Aláhúzom én is, hogy az együttműködéssel baj van.

Nagy Tamás, az MDF helyi elnöke: – Pozitívum szerintem a Várkerület felújítása, az előző városvezetés által megkezdett beruházások befejezése. Nehéz helyzetben van gazdaságilag az önkormányzat, ennek ellenére jó szociális intézkedéseket hoztak. Többet vártam viszont gazdasági téren: a kis- és középvállalkozásokat jobban helyzetbe hozhatták volna. Általánosságban nagyobb segítségre lenne szükségük a soproni vállalkozásoknak. Bevonhatnák a döntéshozatalba is a gazdasági és iparkamarát.

Ami nagyon negatív, az a demokratikus deficit: a párbeszéd hiánya, a képviselői jogok korlátozása. Ellenséges hangulat van a két nagy párt között. Márpedig ez a város együttműködésre van ítélve.

– A jelenlegi gazdasági helyzet nem ad lehetőséget másra. Halvány remény, de mégiscsak remény, hogy az elmúlt hónapok bizonyították: a Fideszen belül is vannak demokratikusan gondolkodó képviselők.


– Miben látják a város fejlődése szempontjából a fő kitörési lehetőséget?

Németh Árpád: – A 2013-ig működő uniós programok, pályázatok maximális kihasználásában. A turisztika fejlesztése, ezen belül az egészségturizmus kialakítása, a helyi adottságok jobb kihasználása lehet kitörési pont továbbra is. De itt is meg kell említeni az együttműködést, mert együtt a zsákutcákat is könnyebb lenne kikerülni.

Nagy Tamás: – Turizmus, innováció és a pályázatok. Jobban lehetne támaszkodni az egyetemre. Ki kellene használni Bécs és Pozsony közelségét. El lehetne végre felejteni a határokat, és nyitnunk kellene feléjük is. És együttműködés, együttműködés, együttműködés...

Kránitz László: – Én is az együttműködésben látom a megoldást egyrészt.
Másrészt olyan stratégiák kidolgozásában, amik valóságos kérdésekre adnak valóságos válaszokat. Fontosak a pályázatok, de nem gondolom, hogy minden támogatásra pályázni kell. Csak azokkal kellene foglalkozni, de azokkal komolyan, amelyek illeszkednek egy átgondolt koncepcióhoz.

Molnár József: – Egyetértek az előttem szólókkal, minden lényegeset elmondtak. A pályázatok valóban nagyon fontosak és kiemelném még a régiós együttműködés erősítését. Minden kitörés egy modern, élhető város megteremtését kell hogy szolgálja, ahol a lakosság testileg, lelkileg kiegyensúlyozott.


– Egyikük sem említette az ipart...

Nagy Tamás: – Inkább a kis- és középvállalkozásokat kellene erősíteni. Komoly ipari beruházásokra én nem látok lehetőséget.

Kránitz László: – Nincsenek meg az ipar kialakításához a feltételek. Minimális a munkanélküliség, kik dolgoznának a gyárban? A mikro- és kisvállalkozásokat kell inkább támogatni.

Molnár József: – A szolgáltatásokra kellene inkább építeni és a helyi vállalkozókra támaszkodni. Maradjon tiszta a levegő!

Németh Árpád: – Tíz-húsz munkanélkülire nem lehet ipart építeni. Az adócsökkentés csak látszatkedvezmény, a közüzemi díjakat a város évről évre az infláció fölött emelte. Inkább a szolgáltatásokra kell támaszkodni.

Kránitz László, Molnár József, Németh Árpád és Nagy Tamás fontosnak tartják az uniós lehetőségek kiaknázását. Fotó: Magasi
Kránitz László, Molnár József, Németh Árpád és Nagy Tamás fontosnak tartják az uniós lehetőségek kiaknázását. Fotó: Magasi

– Milyen intézkedéseket foganatosítanának a jelenlegi válsághelyzetben?

Kránitz László: – Mint már javasoltuk, összehívnánk a városi csúcsot. Széles körű együttműködésben tekintenénk át az intézményrendszert, az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait, kötelezettségeket és a lehetőségeket. A válság nem fog megállni Sopron határában. Ezt nem lehet megúszni. Viszont fel kellene készülni! Mi partnerek lennénk akár a kemény döntések meghozatalában is.

Molnár József: – Feltétlenül a munka, a feladat, a létszám és a költség mint tényezők összefüggéseinek a felülvizsgálata lenne most a feladat minden városi intézményben, elsősorban is a városházán.

Németh Árpád: – Csakis reális költségszerkezettel és ha szükséges, nadrágszíjhúzással, de racionális intézkedésekkel kell most áttekinteni az intézményrendszert és a kiadásokat. Sajnos népszerűtlen döntéseket is meg kell tudni hozni a többség és a jövő érdekében.

Nagy Tamás: – Nem városi csúcson kellene a helyzetet megvitatni, hanem a közgyűlésben, de mielőbb. Persze a hozzáértő szakembereket meg kell hallgatni. Az intézményektől elvonni már nem lehet, de későbbre lehetne tolni olyan beruházásokat, amik csak évek múlva hoznának pénzt. Például a kétszázmillió forintért vásárolt parkolóórák.


– Hogyan oldanák meg a mélygarázs problémáját?

Németh Árpád: – Minden csak akarat kérdése. Ha a városvezetés pereskedni akar, azt akár tíz évig is elhúzhatja a magyar jog játékszabályai szerint. Ez azonban nem a város érdekeit szolgálja.

Javaslom, hogy a kivitelező tegye meg a szükséges korrekciókat, a városvezetés pedig tanúsítson pozitív hozzáállást, tehát adják ki a tulajdonosi hozzájárulást. Csaknem kétszáz parkolóhely eltűnt a nagyberuházásokkal, tehát sürgős megoldást kíván ez az ügy.

Nagy Tamás: – Minél gyorsabban biztosítani kellene, hogy az emberek használhassák a mélygarázst. Ugyanolyan hozzáállás lenne szükséges, mint amikor Fodor Tamás megnyitotta az Ógabona teret a forgalom előtt.
Lehet azon vitatkozni, hogy drága volt-e a garázs, de ettől függetlenül át kell adni! Most már kész van, legalább használhassák a soproni polgárok. Itt a karácsony, több rendezvényt tartanak a városban és a kereskedelem érdekei is ezt diktálják. Úgy látom, ha közös lenne az akarat, néhány héten belül meg lehetne nyitni a garázst. A legutóbbi közgyűlési döntés már előrelépést mutat.

Kránitz László: – A mélygarázsperrel kapcsolatban jogerős bírósági ítélet született, mely több tízmillió forintjába került a városnak. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, a garázst meg kell nyitni a műszaki feltételek megléte esetén. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a város nem él vissza hatalmával. A városvezetés vegye tudomásul, hogy jogerősen elvesztették azt a pert, melyet a mélygarázs ügyében indítottak. Struccpolitika helyett azonnal tetessék használhatóvá a mélygarázst!

Molnár József: – A belvárosban, de lassan az egész városban ellehetetlenül a parkolás, miközben készen van egy több száz autó befogadására alkalmas létesítmény. Nem szabadna, hogy a garázs politikai szembenállás és véleménykülönbségek áldozatává váljon, mert ennek a soproniak látják kárát. Ki kell javítani a műszaki hibákat, a biztonságra kell törekedni, és mielőbb át kell adni, mert csak ez enyhítheti a város parkolási gondjait. A városvezetés állítólag polgári szemléletet képvisel. Ennek ellentmond hozzáállásuk a mélygarázsügyhöz, hiszen ilyen módon nem a polgárok érdekeit szolgálják.


– Milyen megoldásokat javasolnak a parkolási helyzet javítása érdekében?

Nagy Tamás: – Parkolási rendeletre szükség van, de alternatívákban kellene gondolkodni. A P+R-rendszer (parkolj és utazz!) például előnyös, szükség lenne ingyenes buszjáratra, mely a parkolókból és a város pereméről beviszi a turistát a belvárosba. A GYSEV-vel együttműködve meg kellene oldani a vonattal utazók parkolási gondjait. Ha a város továbbfejlődik, el kell gondolkodni a parkolási helyzet bővítésén, például a tűzoltóság, a régi mentőállomás területén felépítendő parkolóház formájában.

Kránitz László: – Tudatos és konszenzuskereső magatartásra van szükség. Át kell gondolni a város turizmus- és gazdaságfejlesztési stratégiáját és azt összhangba hozni a város parkolási helyzetével. A probléma megoldására időt és energiát kell szánni. Átgondoltan, kidolgozott koncepció mentén valósítsa meg a város a parkolási rendeletet.

Molnár József: – Észre kell venni, hogy ez a város már kinőtte a parkolási lehetőségeit és a tendencia nem áll meg. Egyre kevesebb a szabad hely, ahol meg lehet állni. Nem szeretném, ha zöldterületeket vennének el, inkább parkolóházak megépítésére gondolok. A történelmi belvárosból pedig kitiltanám a járműveket. Sopron megérdemelne egy gépkocsiforgalom nélküli, autómentes belvárost.

Németh Árpád: – Jómagam is az átgondolt közlekedési koncepció híve vagyok, aminek része a parkolási rendszer megoldása is. Helyi adottságok függvényében, parkolóház vagy mélygarázs formájában szükség van előrelépésre. Ezenkívül megoldást kíván a turistabuszok kulturált fogadása, mely égető probléma, elég végignézni a Papréten. Ha a turizmusra akarunk építeni, mosdókkal, padokkal felszerelt fogadóhely lenne szükséges. Én is kitiltanám a belvárosból az autókat és a motorokat is, mint ahogy erre számos más város mutat jó példát.


– Mire helyeznék a hangsúlyt a következő két évben?

Kránitz László: – Nem jó jel számomra, hogy a városvezető legnagyobb párt képviseletében erre a kerekasztal-beszélgetésre nem jött el senki. Én folyamatosan a konszenzusról, együttműködésről beszéltem. A város érdekében félre kellene tenni a pártpolitikai érdeket. Majd 2010-ben elő lehet őket venni, de addig kizárólag a város érdekében kell dolgozni. Távolmaradásuk sportszerűtlen és nem méltó Sopronhoz. A maradék időben felül kell vizsgálni az eddig megtett lépéseket, elkerülendő az elkövetett hibák megismétlését. A városvezetés helyében keresném az együttműködést mindazokkal, akik segíteni tudnak, a párbeszédet kormánypártiakkal és a Regionális Fejlesztési Tanáccsal is.

Molnár József: – Értékelném az elmúlt két évet, hogy a folytatás erre épülhessen. Következtetések levonásával mindazt meg kellene tenni, ami a város érdekeit szolgálja. Jelszó az együttműködés lehetne. Mi négyen más-más szavakkal, de mind ebben látjuk a problémák megoldásának kulcsát.

Ezt az együttműködési szándékunkat kellene kihasználnia a városvezetésnek a lakosság szolgálata érdekében.

Vegyék észre, mi ebben partnerek vagyunk.

Németh Árpád: – A városvezetés elzárkózással nem tudja ugyanolyan mértékben kihasználni lehetőségeit, mintha az MSZP-s oldalról is igényelnék a támogatásokat. Felülvizsgálnám a város közlekedési koncepcióját, mert ez lehet az alapja a fejlesztés további rendjének és a turizmusnak. Kiemelt hangsúlyt helyeznék az egészségturizmusra, ebben a szférában pályázati pénzek lehívására is jó lehetőségek vannak. Az, hogy nem jött el a Fideszből senki, önmagáért beszél. Mint 2006-ban mondtam, a városvezetésnek nem lövészárkokat kellene ásnia, hiszen csak közösen lehet előrelépni. Nézeteim szerint választásokkor a polgároknak a mindenkori kormányzat szerint kellene voksolniuk. Érdekérvényesítés és fejlődés szempontjából lényegesen könnyebb a városok helyzete, ha ugyanolyan „színű" a városvezetés, mint amilyen a kormány.

Nagy Tamás: – A hangsúly az együttműködésen van, a pályázatok elnyerése érdekében fontos a párbeszéd. Szakembereket vonnék be a gazdasági döntésekbe. Lényegesnek tartom a helyi kis- és középvállalkozások helyzetbe hozását a városi beruházások esetében. Egyetértek a turizmus és egészségturizmus fontosságában. Jobban ügyelnék a képviselői jogokra és a demokrácia intézményrendszerére a közgyűlésben. Továbbá a közlekedés fejlesztése keretében javítanám a város útjait, hiszen ezek rendbetétele közérzetet javít az itt lakók és a turisták szemében is. Egyébként nem tudom elképzelni, hogy tudatos a Fidesz távolmaradása. Ha mégis, akkor most jött el az a pont, amikortól nem odázható tovább a párbeszéd, le kell ülnünk nyíltan beszélni egymással.

Olvasóink írták

236 hozzászólás
 • 236. valaki13 2008. november 23. 11:48
  „Sok munkahely szűnik meg

  Bajnai Gordon szerint számítani kell arra, hogy Magyarországon a következő hetekben ezres nagyságrendben fognak megszűnni munkahelyek,
  ugyanakkor a kormány a kis- és közepes vállalkozásoknak célzott támogatást ad a munkahelyek megtartására, újak létesítésére

  a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter erről szombaton Budapesten, az MSZP választmányának ülése után tartott sajtótájékoztatón beszélt.

  A héten bejelentettek szerint a közeljövőben 1760 munkahely fog csoportos létszámleépítéssel megszűnni, az előző héten bejelentett 1400 után - közölte a politikus kérdésre válaszolva.
  A miniszter szerint ez a folyamat gyorsulni fog, és rövid távon nem várható változás, azaz arra kell számítani, hogy a következő hónapokban romlani fog a helyzet.
  Felhívta arra a figyelmet, hogy egyelőre Nyugat-Magyarországon nagyobbak a leépítések.

  DE SOPRONBAN!!!

  MINDEN NÁGYON JÓ!

  MINDEN NÁGYON SZÉP!!!

  MINDENNEL MEGVÁGYOK ELEGEDVE!!!

  NEM IGAZ????”
 • 235. valaki13 2008. november 23. 11:47
  „Sok munkahely szűnik meg

  Bajnai Gordon szerint számítani kell arra, hogy Magyarországon a következő hetekben ezres nagyságrendben fognak megszűnni munkahelyek,
  ugyanakkor a kormány a kis- és közepes vállalkozásoknak célzott támogatást ad a munkahelyek megtartására, újak létesítésére

  a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter erről szombaton Budapesten, az MSZP választmányának ülése után tartott sajtótájékoztatón beszélt.

  A héten bejelentettek szerint a közeljövőben 1760 munkahely fog csoportos létszámleépítéssel megszűnni, az előző héten bejelentett 1400 után - közölte a politikus kérdésre válaszolva.
  A miniszter szerint ez a folyamat gyorsulni fog, és rövid távon nem várható változás, azaz arra kell számítani, hogy a következő hónapokban romlani fog a helyzet.
  Felhívta arra a figyelmet, hogy egyelőre Nyugat-Magyarországon nagyobbak a leépítések.

  DE SOPRONBAN

  MINDEN NÁGYON JÓ!

  MINDEN NÁGYON SZÉP!

  MINDENNEL MEGVÁGYOK ELEGEDVE!!!

  NEM IGAZ????”
 • 234. valaki13 2008. november 18. 08:33
  „fapofa77!!!

  MUNKÁT, KENYERET, BÉKÉT!!! - MINDEN ORSZÁGOS és HELYI POLITIKAI és GAZDASÁGI VEZETŐHÖZ FORDUL EZ A IGÉNY!!!”
 • 233. valaki13 2008. november 18. 08:32
  „NO MEG PESZE NEM TUDNA MIT MONDANI, MERT NINCS VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAM!!!”
 • 232. valaki13 2008. november 18. 08:30
  „JOCO!

  Miattam hívhatjuk akár programnak is, nem ez a lényeg, hanem a tartalma!

  ARRÓL MI A VÉLEMÉNYED?

  A VÁROSVEZETŐ FRAKCIÓ VEZETŐJE PEDIG AZÉRT NEM REAGÁL, MERT ENNYIRE TARTJA FONTOSNAK A PÁRBESZÉDET A VÁLASZTÓPOLGÁRAIVAL!!!!”
 • 231. joco 2008. november 18. 06:13
  „valaki13 2008.11.17. 10:53 én azt az ujságnak láttszo nyomtatvány halmazt-mit korábban MagyarNemzet-nek neveztek- a fidesz szocsövének tartom, pártpropaganda akárminek. és talán az ott leirt eset nem tünik programnak, de az eset hasonlit aegy programra:cél a másként "irogatok" kirekesztése.Lásd az én esetemet is."Hivatalossan" nekik (M-S párosnak) nem az "fájt" amit irtam roluk, hanem hogy a "vendéglátóüzemegységük" nevét használtam személyük "megnevezésére". Miért fájt nekik? megérteném öket ha "kocsmájuk" neve pld. "takony " v.turha" nevet viselne és én ugy jellemeztem volna öket, például hogy a "takonypáros".
  jobboskáim továbbra is kérdés :a helyi önkorm. fidesz frakcio vezetöje most miért nem reagál itt a forumon.Vagy öt is "lemoderáltatta" a M-S páros?”
 • 230. fapofa77 2008. november 17. 19:30
  „valaki13, a munkát, kenyeret lehet a "neoliberálbolsiktól" kérni, a békét viszont az örök békétlenkedő fidesztől kell.”
 • 229. valaki13 2008. november 17. 10:53
  „joco!!
  EZ NEM PROGRAM IDÉZET!!!

  EZ EGY ÚJSÁGCIKK KIVONAT!!!!

  EGYÉBKÉNT EGYETÉRTEK!”
 • 228. joco 2008. november 17. 10:41
  „Valaki13- szerencsére engem még-legalábbis nem tudodk rola- nem jelentett fel a M-S páros.Lehet, hogy a magyarnemzet cimet bitorló fidesz pártpropaganda nyomtatvány következö számában én is fogok majd szerepelni? én a fidesz által esetleg rám küldött rendöröknek el-fogom mondani, hogy én voltam az ki a helyi fidesz helytartok neve elé "vendéglátoüzemük" nevét irtam mint jelzö.Szerencsére napjainkban- legalábbis -a "kisalföldel" békében élünk, probálom kerülni az ök "mocskos szavas" listájukra flvet jelzöt.
  a témához:
  Csak egy kérdés: a helyi önkorm. fidesz frakcio vezetöje most miért nem reagál itt a forumon.Vagy öt is "lemoderáltatta" a M-S páros?”
 • 227. joco 2008. november 17. 10:17
  „Valaki13: ha valamelyik szervezet programját idézed akkor légyszi fejezd is be. tudod a z általad "odézett "szervezet" az alábbiak miatt jött létre és ezek ellen "küzd":
  "Egyik oldalról a neoliberális megszorítások, a TOTÁLIS PIACOSÍTÁS A NAGYOBB PROFITÉRT, a másik oldalról az egyre erősödő és fertőző vírus jelentkezik: SZERVEZETT SZÉLSŐJOBBOLDALI-NEOFASISZTA POLITIKAI ERŐ TÁMADJA A TÁRSADALOM EGÉSZÉT:”
 • 226. valaki13 2008. november 17. 08:51
  „Munkát, békét, kenyeret!

  A neoliberális politikával szemben civil ellenállásra van szükség

  Száz civilszervezet részvételével rendezték meg szombaton a civil nemzeti csúcsot.
  A Magyar Szociális Fórum - Szociális Kerekasztal szervezésében rendezett konferencián elhangzott: a kormány által tervezett megszorító intézkedések elfogadhatatlanok, társadalmi ellenállásra és összefogásra van szükség a neoliberális gazdaságpolitikával szemben.

  A magyar ember egyöntetűen elveti azt a neoliberális doktrínát, mely a pénzügyi válsághoz vezetett.
  "A kormány megszorító csomagja miatt a nyugdíjasok és a szegénységben élők fizetnék meg a válság árát, ahelyett, hogy a felelősöket büntetnénk"
  Magyarországon ma csak a gazdagoknak van demokrácia.
  Munkahelyteremtésre és a korrupció felszámolására van szükség.
  A civilek összefogása és aktív társadalmi ellenállás kell ahhoz, hogy hazánk szuverenitását megvédhessük a neoliberális globális érdekekkel szemben.
  "A tőke és munka egyensúlyában a mérlegnek a dolgozók javára kell billennie"

  A társadalmi ellenállás következtében megújuló rendszer jelszavai a növekedés, a foglalkoztatás javítása és az emberhez méltó élet kell hogy legyenek.

  Hatalmas a feszültség a társadalomban, a jogos elégedetlenséget pedig a szélsőségesek is meglovagolják, ezért a társadalmi béke létrejöttéhez a politikában alapvető fordulatnak kell bekövetkeznie, és többé nem zárhatják ki a civileket az ország sorsát érintő döntések meghozatalából.”
 • 225. valaki13 2008. november 17. 08:37
  „Igen!”
 • 224. fapofa77 2008. november 16. 17:33
  „valaki13, akkor mindent megbeszéltünk rólam...”
 • 223. joco 2008. november 16. 14:31
  „."...a városvezető pártot nem képviselte senki." Mit is várhatunk el tölük, az egyik fidesznyik nagygurut-Németh Zsoltot- is meghivták a szombati révkomáromi "találkozoró", de sem ö sem más fidesznyik nem ment el.Miért?: Pedig ö még a "mérsékeltebb" fidesszághoz tartozik.Vagy már a fidesznél megszokták, hogy az elmult években senki nem fogadja öket a "szintjüknek" megfelelöen.Lásd Orbán legutobbi USA körütja. Majd Szegénynek egy horvátországi turisztikai konferenciára kellett elmennioe, hogy "valaki"-nyugdijas külpoitikus" fogadja öt.”
 • 222. valaki13 2008. november 16. 10:34
  „fapofa77!!

  OLVASS EL EGY KÖNYVET A NON VERBÁLIS KOMMUNIKÁCORÓL!!!

  LEHET, HOGY VÁLTOZIK A VÉLEMÉNYED!

  BÁR HOZZÁSZÓLÁSOD ALAPJÁN NEM HISZEM!”
 • 221. valaki13 2008. november 16. 10:33
  „Az emberekben rendkívül alacsonyra csökkent a szolidaritás, és az egymás iránt érzett felelősség

  A magyar lélek és válság

  KOPP MÁRIA
  INTERJÚ

  HVG on-line
  2008. november 15.

  A magyar társadalmat a mostani válságsokk olyan állapotban érte, amikor az emberekben rendkívül alacsonyra csökkent a szolidaritás, és az egymás iránt érzett felelősség.
  Az emberek többsége bizalmatlan a politika iránt.
  A leamortizálódott társadalmi tőke újjáépítéséhez fel kellene éleszteni a civil szervezeteket, a civil társadalmat.

  hvg.hu: Új kötetében, a HVG által is ismertetett Magyar lelkiállapot, 2008 című kiadványban empirikus kutatásokat összegez és elméleti jellegű megállapításokat tesz. Mindezek alapján talán vannak sejtései arról, hogyan reagálunk majd a súlyosbodó gazdasági válságra, mellyel az előttünk álló legalább egy-másfél évben kell szembenéznünk?
  Kopp Mária: Könyvünkben igyekeztünk a magyar lelkiállapot pozitívumaira koncentrálni, kerestük a ,,kitörési pontokat". Felméréseinkből azonban egyértelműen kitűnik, hogy a mai magyar társadalomban rendkívül nagy a feszültség az erkölcsi értékek és a megélt, külső valóság között.
  Ez így volt már 2006-ban is, sőt, azt is állíthatjuk, hogy 2002 óra fokozatosan romlott a helyzet ezen a téren.
  Legutóbb például megkérdeztük az embereket azokról a külső és belső értékekről, amelyeknek az elérésére törekszenek.
  A külső értékek között felsoroltuk a gazdasági jólétet, a jó megjelenést, a sikert.
  A belső értékek között szerepel a lelki harmónia, az egészség, a jó társas kapcsolatok.
  Rákérdeztünk továbbá az individualizmus és kollektivizmus viszonyára, a maszkulin és feminin társadalmi jellemzőkre, a bizonytalanság kerülésére, a hatalmi különbségekre és a hosszú távú tervezés készségére.
  A válaszok alapján le lehetett vonni azt a következtetést, hogy a mai magyar társadalomban az emberek kifejezetten a belső értékeket tartják fontosnak, például sokkal fontosabbnak ítélik meg a jó társas kapcsolatokat, mint a jó anyagi helyzetet.
  Figyelemre méltó, hogy a magyar társadalom egész Európában a leginkább családbarát, gyerekszerető.
  hvg.hu: Ez azonban nem tükröződik a demográfiai mutatókban, a népszaporulat csökken, a társadalom elöregszik. Mi akkor ennek az oka?
  K. M.: Tény, hogy jóval magasabb a tervezett gyermekek száma annál, mint amennyi végül megszületik.
  Bár Magyarországon mondják a legtöbben azt, hogy ,,nem lehet igazán boldog az ember, ha nincsen gyereke", csak a legalacsonyabb iskolázottságú rétegekben születnek meg a kívánt gyerekek, a felsőbb rétegekhez tartózó nők sokkal kevesebbet szülnek, mint amennyire készülnek.
  A magyar társadalom másik sajátossága a ,,bipolaritás", azaz hajlamosak vagyunk a nagy hangulati ingadozásokra.
  hvg.hu: A magyarság ,,szalmaláng természete" a nemzetkarakterológiából ismerős.
  K. M.: Lehet, mi a megállapításainkat kutatásokra alapozzuk.
  Ezek szerint bár Magyarországon igen magas a depressziósok aránya, akik kilátástalannak érzik a sorsukat, mindig megvan bennük az a potenciál, hogy ez a hangulatuk lelkesedésbe fordul át.
  Ugyanakkor érdekes, hogy a magyar társadalom ugyanolyan mértékben individualista, mint az angolszász társadalmak.
  A szomszéd népek, a csehek, a lengyelek, a szlovákok, a németek a mienkénél kollektivistább társadalomban élnek, így őket könnyebben lehet egységes magatartásra rávenni.
  Jó példa erre, hogy például Prágában, vagy Varsóban az emberek jobboldalon állnak a metró lépcsőkön, és szabad utat engednek a náluk gyorsabban haladóknak. Egy individualista társadalomban, legalábbis nálunk, az emberek még az aluljárókban is nehezebben szervezhetőek, össze-vissza közlekednek.
  hvg.hu: Hogyan hat a kisebb közösségekre, mindenekelőtt a családra az anyagi helyzet megrendülése, például az, ha valamelyik szülő elveszíti a munkáját?
  K. M.: Ennek kapcsán érdemes felidézni, hogy 2002 és 2006 között az. ,,anómiás állapot" [társadalmi szabálynélküliség] erősödésének voltunk tanúi a magyar társadalomban. Ez azt jelenti, hogy az emberek túlnyomó többsége úgy érzi, eltűntek a közös értékek és célok, a jövőt nem lehet tervezni, és feltűnővé vált a társadalmi tőke hiánya.
  Ez utóbbi jelenséget ezek a kijelentések fogalmazzák meg a legtalálóbban:
  ,,Legbiztosabb senkiben sem bízni"
  vagy
  ,,Senki sem törődik azzal, hogy mi történik a másikkal".
  2002 és 2006 között elképesztő mértékben romlottak a magyar társadalom lelkiállapotának mutató: gyengült a bizalom, erősödött az értékvesztés, általánossá vált a jövőkép hiánya.
  Azoknak az aránya, akik úgy vélekednek: Magyarországon senki sem törődik a másikkal, a 2002-es 48 százalékról 80 százalékra emelkedett.
  Vagyis a magyar társadalmat a mostani válságsokk olyan állapotban érte, amikor az emberekben rendkívül alacsonyra csökkent a szolidaritás, és az egymás iránt érzett felelősség.
  Ez a tény igencsak súlyos egészségrontó tényező, és a gazdaságot is veszélyezteti.
  Gondoljuk csak meg: az építőiparban ma már senki sem bízik a partnerében a körbetartozások miatt.
  Ez a ,,kollektív bizalomhiány" épp az ellenkezője annak, ami például a svéd társadalomban érezhet, ahol legföljebb az emberek harminc százaléka van anómiás lelkiállapotban, és hetven százaléka normális.
  Nálunk épp a fordítottja az arány.
  hvg.hu: Az anómia fogalmát Durkheim vezette be a szociológiába a múlt század elején. De éppen ő írja azt, hogy ha egészen súlyossá válik a válság, növekszik a társadalom kohéziója, az anómiás jelenségek visszaszorulnak. Ebben reménykedhetünk?
  K. M.: Pillanatnyilag azért nem látom ennek lehetőségét, mert hiányoznak a közös célok, melyek elérésére mozgósítani lehetne a magyar társadalmat, úgy, mint mondjuk 1945 után, az újjáépítés idején.
  A kívülről jövő krízissel szemben össze tudnak fogni a társadalmak.
  1956-ban a, forradalom idején néhány nap alatt végbement ,,a társadalmi tőke csodája", melynek felbomlasztásáért a politika később mindent elkövetett.
  De most, 2008 őszén, úgy tűnik, hiányoznak a közös célok a társadalom számára, melyek elengedhetetlenek lennének ahhoz, hogy megtaláljuk kivezető utat a válságból.
  Mivel az emberek többsége bizalmatlan a politika iránt, a ,,leamortizálódott" társadalmi tőle újjáépítéséhez újjá kellene éleszteni a civil szervezeteket, a civil társadalmat.
  Vizsgálataink is azt mutatják, hogy azok, akik részt vesznek valamilyen civil szervezet munkájában, minden szempontból jobb lelkiállapotban vannak, mint azok, akik nem.
  Sajnos, ezeknek az embereknek az aránya csökkent 2002 óta, holott a rendszerváltás után Magyarországon alakult meg a legtöbb civil szervezet a szomszédos országokhoz képest.
  Lelkiállapot-kutatás
  Vezetésével még a nyolcvanas évek elején kezdték el vizsgálni a magyar lakosság lelkiállapotát, egészségi állapotát, szociális helyzetét és demográfiai jellemzőit, 1983-ban sor került az első nagy, országos reprezentatív felmérésre, amelynek során hatezer embert kérdeztek meg. 1988-ban 21 ezer emberrel készítettek munkatársai egy órás, otthoni interjút. Utána 1995-ben és 2002-ben 12 600 embert kérdeztek ki, a magyar népesség területi és demográfiai megoszlását tükröző, reprezentatív minta alapján.”
 • 220. fapofa77 2008. november 16. 10:25
  „valaki13, a testbeszédet nem analizáltad helyesen. Lesütött szemről szó sincs, és mivel nem karate közben fotóztak, az enyhén behajlított tenyér a megszokott kéztartás. Elég furcsán nézhetsz ki kifeszített tenyerekkel az utcán sétálva vagy az ebédlőasztalnál...”
 • 219. valaki13 2008. november 16. 09:49
  „Bokk!

  HÁT PERSZE!!!

  MI MÁS LENNE?”
 • 218. TancsKaszabell 2008. november 15. 17:26
  „Hát erre nem is gondoltam.Irigylem őket.Amikor visszatérnek feltöltődve,tele friss élménnyel, újult erővel esnek egymásnak mint régen.
  Mégis, akkor leszek nyugodt!”
 • 217. Bokk 2008. november 15. 13:10
  „Nem kell mindenben összeesküvés elméletet látni. Egyszerű informatikai probléma. Egy cikk, egy hozzászólás adatbázis. És a cikk mögött a korábbi cikkekre mutató link. Ez nem jött össze, valamilyen újszerű megoldást akartak felépíteni, ami már többször nem jött be. Sajnos az ilyen jellegű problémákat nem olyan egyszerű javítani, főleg ha figyelni kell, hogy a korábbi anyagok se essenek szét.

  A fórumozók kihasználják a szép időt, és elmennek kirándulni, most úgyis uborkaszezon van 18-án estig, akkor indul újra az élet. Szerintem egymás, és az MSZP-Fidesz, Gyurcsány vagy Orbán szidása közben - ahogy végigolvastam az elmúlt hét termését, ebből több volt, mint világos érvelésből - néha meg kell pihenni. ;)”
236 hozzászólás

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Még tilos a szabad mozgás

Sopron - Szájer József EP-képviselő a legközelebbi strasbourgi ülésen újra felszólal a burgenlandi… Tovább olvasom