Kisalföld logö

2019. 05. 21. kedd - Konstantin Még több cikk.

Mélyen belenyúltak a zsebünkbe: új adónem Sopronban

Bevezették a magánszemélyek kommunális adóját, ami az ellenzék szerint egy elhibázott döntés. Emelkedik a parkolójegy, buszjegy ára, többet fizetünk a közszolgáltatásokért.


17.04.
- A rendkívüli közgyűlés véget ért, Fodor Tamás polgármester mindenkinek Boldog Karácsonyt, Kellemes Ünnepeket kívánt.

16.29. - Fodor Tamás polgármester a következő előterjesztés előtt úgy fogalmazott, az országnak komoly gazdasági nehézségei vannak, az állam részéről a város nem számíthat nagyobb támogatásra, miközben a kiadási oldalon többlet terhek vannak. A vállalt feladatokat azonban el kell végezni, a pénzügyi egyensúly fenntartása mellett az eddig elért eredményeket tartani kell. A város működtetése mellett a fejlesztések befejezése még előttünk áll, az EU-s pályázatok 2013-ig érhetőek el. A kohéziós alapokból az ország 2013 után már nem fog tudni forrásokat lehívni.

Az idegenforgalmi adó emelkedése a fejlesztések finanszírozását biztosíthatja. 

A kommunális adó, mint új adónem bevezetése a magánszemélyeket érinti. A lakosság is bevonódik a terhek viselésébe, a magánszemélyek azonban a gazdasági épület után nem adóznak, az építmányadó megszűnik.

A magánszemélyek kommunális adója az építményadó, illetőleg a telekadó kötelezettséghez kapcsolódik. Az építmény, a telek tulajdonosa, vagyoni értékű jog jogosultja mellett adóalany az a magánszemély is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában
álló lakás bérleti jogával rendelkezik (pl.: a szolgálati lakás, a nem szociális alapú önkormányzati bérlakás is adóköteles).

Az önkormányzat joga, s egyben felelőssége, hogy saját településének sajátosságaira, valamint az adóalanyok teherviselő képességére figyelemmel szabályozza az adó mértékét. A vállalkozások és a magánszemélyek egyenlő teherviselése érdekében szükséges a
magánszemélyek kommunális adójának bevezetése. 

Az alkalmazható adómaximum 2012-ben 25.628,5 Ft/adótárgy.

A vállalkozási kört érinti a harmadik pillér.

Kalmár István (MSZP) szerint a kommunális adó bevezetése elhibázott, rossz döntés. A jómodúak jobban járnak, a kis keresetűek nem. A 183 négyzetméter feletti lakóingatlan tulajdonos jobban jár majd, az általa példának felhozott esetben kb. 50 000 forinttal kevesebbet fizet.  A 18 négyzetméteres garzon ezentúl évente kb 5000 forintot fizet majd, eddig a tulajdonosa nem fizetett. Hatalmas aránytalanságok vannak a tervezetben.

Fodor Tamás polgármester ˝falsnak˝ nevezte Kalmár István ˝vagdalózását.˝ Hatásvadászatnak nevezte a képviselő által felsorolt arányokat.

Kalmár István (MSZP): Számoljuk át, amit mondtam, tisztázzuk most itt, vezessük le a számolást.

5 igen, 10 nem, 2 tartózkodás mellett a képviselő-testület úgy döntött, nem számolnak együtt.

Osváth András (Fidesz) hozzászólásában elmondta a 144 négyzetméter  feletti ingatlan tulajdonos a lakása után 12 ezer forintot fizetett most, jövőre 20 ezret fizet. Ezeket a számításokat kihagyta Kalmár István. A 183 négyzetméter feletti tulajdonosok adója is emelkedik.

Biczi László (MSZP): Mi nem ebbe az irányba és nem így gondolkodtunk volna, semmifajta előzetes kommunikáció nem volt az előterjesztésről. Az MSZP álláspontja szerint ez egy rossz döntés.

13 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett az idegenforgalmi adót elfogadták, ugyanebben az arányban a kommunális adó is bevezetésre került.

16.25. - 17 igen mellett megszavazta közgyűlés, hogy a buszjegy- és bérlet árak 4,5 százalékkal emelkednek januártól.

16.17.  - Napirenden az előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2012. évi feladatainak ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződésről.

- Az önkormányzatot mennyire terheli a szerződés? - kérdezi Biczi László (MSZP)

Fodor Tamás polgármester elmondta, a közszolgáltatás természetesen januártól is lesz, a tavalyi feltételeknek megfelelően, azzal a kitétellel, hogy a támogatás mértékét később határozzák meg.

- A volán bevétele a jegyáremelésből, abból, hogy ˝hány kilométert buszoznak˝, s a támogatás mértékéből tevődik össze. Az első két paramétert tudjuk, de mi van akkor, ha az állami támogatás nem növekszik? - kérdezte Biczi László (MSZP).

Fodor Tamás polgármester: -  A tavalyi szolgáltatást rendelejük meg, de ezt felül kell majd vizsgálni a kilométerszám tekintetében. A jegyáremelést el kell fogadni, mert az a szolgáltató részéről akceptálni kell. A támogatás mértéke januárban dőlhet el.

14 igen, 3 tartózkodás mellett elfogadták a rendeletet.

16.15. - 13 igen, 4 tartózkodás mellett elfogadták a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítását.

16.06. - Az igénylők kis számára, valamint a jelenlegi gazdasági helyzetre tekintettel a lakáscélú helyi támogatás nyújtásának átmeneti felfüggesztésével az önkormányzati kiadások csökkenése érhető el, ezért a rendeletet hatályon kívül helyezték.

Varga Gyula (MSZP) és Osváth András (Fidesz) között alakult ki párbeszéd az előterjesztéssel kapcsolatban. Az MSZP-s képviselő nem ért egyet az átmeneti támogatás felfüggesztésével.

13 igen, 3 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadták a rendelettervezetet.

16.01. - Zárt ülésen tárgyalta a közgyűlés a  2012. január, februárjában indítandó közbeszerzési eljárásokról szóló előterjesztést. A határozati javaslatokat támogatták a képviselők.

Ezt követően elfogadták az önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló rendelet módosítását is.

15.44. -
Kezdődik a rendkívüli közgyűlés, a testület határozatképes.

A közgyűlés támogatja a fertőrákosi kőfejtő és barlangszínház fejlesztési tervének a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak a Nyugat-dunántúli Operatív Program  ˝A régió nemzetközi jelentőségű kulturális és világörökségi helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása˝ célú pályázatára támogatási szerződés megkötését és egyben felhatalmazza a polgármestert az ehhez szükséges dokumentumok aláírására. A közgyűlés ugyanakkor kötelezettséget vállal az önrész biztosítására, 226.700.000 Ft önrészt 3.930.927 Ft-tal megemeli.

12. 55. - A rendkívüli közgyűlés várhatóan fél négy után folytatódik, legkésőbb négy órakor veszi kezdetét.

12.52.  - A soproni Petőfi Színház jövőbeni működésével kapcsolatban tett fel kérdést levélben Biczi László (MSZP): Mi történik a soproni színházzal a jövőben, tényleg nincs saját társulat? Biczi László írásban kap választ kérdéseire.

12.50. - A 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról van szó.

Biczi László (MSZP): A korábban elfogadott költségvetési koncepcióhoz képest, például az intézmények tekintetében van-e változás?

Fodor Tamás polgármester elmondta, lényegi változás nincs.
A rendelettervezetet 16 igen mellett elfogadták.

12.48. - A közterületek tisztításáról és a közutak karbantartásáról, fenntartásáról, felújításáról szóló közszolgáltatási szerződést elfogadták a képviselők.

12.10. - Napirenden a belváros forgalmi rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása.

Kérdés fogalmazódott meg a behajtást korlátozó rendszerrel kapcsolatban Kalmár István (MSZP) részéről.

Amennyiben a vendég a nem megfelelő tájékoztatás miatt kárt okoz a behajtást korlázotó oszlopban, a szállodát, szálláshelyt hívják perbe  - hallhattuk válaszában Dobos József jegyzőt.

Biczi László (MSZP) aggodalmait fogalmazta meg ezzel kapcsolatban, mit jelent a ˝nem megfelelő tájékoztatás˝ -kérdezte. A diszpécser is be tudja engedni az autóst, kár esetén őt is felelősség terheli?

Zombori István (Fidesz) - Tény, hogy az új technika az embereknek problémát okozott. A lakosok, vendégek kapjanak választ arra, hogy az önkormányzat milyen lépéseket tesz a problémák megoldása érdekében. A jövőben is gyűjtsük a hasonló felszólalásokat.

Biczi László (MSZP) hozzászólásában elmondta, maga a rendszer célja méltányolható, de sem technikai oldalról, sem szabályozási szempontból nem sikerült jó döntést hozni. Több fennakadás volt ezeken az oszlopokon, a technika nem jó. Túl komoly szankciókat vet ki a szabályozás az időkorlát megszegésével kapcsolatban. Ez a rendszer nem segíti, hogy a belváros élhetőbb legyen, kifejezetten kárt okozott. Voltak cégek, akik elálltak a rendezvények megtartásától a belvárosban.

Dobos József jegyző: A kormányhivatal is elismeri, hogy az elérni kívánt cél korlátozhatja a jogokat, a büntetés azonban valóban drasztikus. Ezzel azonosultunk, a korábbi négy helyett a rendelet tízszeri megsértését szankcionáljuk.

Kalmár István (MSZP): Hivatali autók is fennakadtak a rendszeren. Az átlagban  havi három baleset azt bizonyítja, hogy nem ideális ez a rendszer. Nem a célokkal van probléma, hanem a technikával. Nincs az az illúzióm, hogy ezeket az oszlopokat le fogják bontani, ugyanakkor meg kell taláni a helyes megoldást.

Mágel Ágost (Fidesz): Korábban rend nem volt, kaotikus állapotok uralkodtak a belvárosban. Nekünk ehhez hozzá kellett nyúlni. Ez a fizikai akadály egy korszerű berendezés, használatát meg kell tanulni.

Fodor Tamás zárszavában elmondta, a hivatali nyilvántartás szerint 12 balesetről van szó, nem 27-ről. Vasúti átjáróban is történik baleset, azért mert az emberek nem tartják be a szabályokat. Az oszlopos rendszer sem technikailag rossz, nem igaz, hogy nem megfelelő. A beléptető rendszer 135 ezer beléptetést végzett eddig, ebből következett be a 12 káreset, s ezek az esetek nem véletlenül történnek.

A polgármester elmondta, a lakossági igényekre való tekintettel is változtatnak a belváros forgalmi rendeletén, például növekedik a benntartózkodási idő. A rendeletet 13 igen, 3 nem mellett elfogadták a képviselők.

11.50. - Fodor Tamás polgármester elmondta, a mélygarázs éves szinten hatvan millió deficitet ˝termel˝, ezen változtatni kell. A bérletek ára nem emelkedik, szeretnék, ha a lakosság jobban kihasználná a parkolási bérletek által kínált kedvezményeket. Lakossági igényként merült fel a kombinált bérlet bevezetése.

- A jegyes vásárlás esetén az emelkedés rendkívül drasztikus - fogalmazott Kalmár István (MSZP). Átlagosan 100 forinttal emelkednek a jegyárak. -  A Széchenyi téren legyen drágább a jegy, hiszen ott lehet a mélygarázst választani, de például a Sas téren nem indokolt az ilyen mértékű emelés, az nem tartozik a mélygarázs vonzáskörzetébe - tette hozzá a képviselő.

A Pozsonyi úti temető előtti parkolási díj bevezetésével Biczi László (MSZP) nem ért egyet. 

Mágel Ágost (Fidesz) úgy fogalmazott, ezzel a döntéssel inkább segítenék az ottani parkolást, hiszen, akinek nincs ott dolga, az nem foglalná el a helyet.

13 igen, 3 nem szavazat mellett a rendeletet végül elfogadták a képviselők, fizetős lesz a temető előtti parkoló, s emelkedik a jegyár.

11.45. - A szemétszállítás esetében a 10 %-os emelést elfogadta a képviselő-testület 13 igen, 3 nem mellett. (Az MSZP képviselői szavaztak nemmel.

11.39. - Napirenden az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló rendelet módosítása.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az első változatot a díjakkal kapcsolatban: átlagosan 2,5%-kal emelt alapdíj mellett, 2,7%-os a fogyasztás arányos díjemelése. Ennek alapján az átlagos fogyasztásra vetített lakossági díjemelés mértéke 2,5 % (25%-os ÁFÁ-val) vagy 4,2% (27%-ra emelkedő ÁFÁval).

A vállalkozások által fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás:

Az ivóvíz szolgáltatás után fizetendő víziközműfejlesztési hozzájárulás esetében 4,1 %-os emelés történik.

A szennyvízszolgáltatás esetében mintegy 4,2 %-os emelés lesz.

Részletes díjak itt >>

11.35. - A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díja öt százalékkal drágul.

11.34. - Kérdések, hozzászólások nélkül halad a közgyűlés,  a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításánál tartunk.

Sopronban jelenleg 3 temető üzemel köztemetőként, a Balfi, a Bánfalvi és a Balfi úton lévő Evangélikus Temető új része.

A Balfi és Bánfalvi temető önkormányzati tulajdon, melyet az Írisz Temetkezési Kft. üzemeltet a közbeszerzési eljárás nyerteseként. A Balfi úti temető új része az Evangélikus Egyházközség tulajdonában van.

Az Írisz Kft. 5%-os díjmódosítási javaslattal, míg az Evangélikus Egyházközség átlag 5 %-os díjmódosítási kérelemmel fordult az
önkormányzatunk felé
, hivatkozva az infláció és a közműszolgáltatási díjak emelkedésére. Ezt elfogadta a képviselő-testület.

Temetési helyek nettó díjai részletesen az előterjesztésben >>

11.33 - 16 igen mellett a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló önkormányzati rendelet módosították.

11.31 - A közterület-használat díját 2006-ban állapították meg utoljára és 2009-ben csak ˝nettósítottuk˝ azért, hogy ne kelljen az áfa változások esetén a díjakon változtatni. Mostanra a gazdasági változások miatt indokolttá vált a rendelet díjtételeinek felülvizsgálata, a piaci változásokkal összhangba hozása.

Az emelés javasolt mértéke– tekintettel arra, hogy évek óta nem történt emelés – 15%. Ez éves szinten mintegy 2,5M Ft bevétel növekedést jelenthet.

A közterület használat minimális összegét így  400,-Ft-ra módosították, mert a kisösszegű, rövid időtartamú ügyekre is azonos intézési idő és ráfordítás szükséges, mint a jelentősebb ügyekre.

11.28. - 16 igen mellett  elfogadta a közgyűlés a tájékoztatót a jegyző 2011. évi teljesítményértékeléséről, a Polgármesteri Hivatal 2012. évi teljesítménycéljainak kitűzéseről.

Szintén egyhangúlag döntöttek a közgyűlés 2012. I. félévi munkatervéről.

11.27. - A közgyűlés elfogadta a határozati javaslatot a Sopron, Várkerület 65. I. 11. szám alatt található lakás elidegenítéséről.
 
11.24. - Az önkormányzat mindenkori költségvetése likviditásának függvényében jutalmazza az – EB, VB, Olimpia, Magyar Bajnokság, Magyar Kupa – versenyeken eredményesen szereplő sportolókat és edzőket. A támogatásról a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság dönt. 13 igen, 3 tartózkodás mellett döntött így a közgyűlés.

11.22. -  Közhasznú feladatainak ellátása érdekében az önkormányzat 20 millió forint támogatást nyújt negyedéves bontásban a "FORENO" Nonprofit Kft. részére. A szerződést ismét határozott időre, 2 évre kötötték meg.

11.17. - A szociális intézmények átszervezése miatt szükséges szerződések módosításáról is döntöttek a képviselők. A határozati javaslatokat ebben az esetben is elfogadták, 14 igen, 2 tartózkodás mellett.

11.16. - Az IGSZ megszűnése miatt szükséges szerződések megkötéséről és alapító okirat módosításokról döntött a közgyűlés. 13 igen, 3 tartózkodás majd 14 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadták a határozati javaslatokat.

11.10 - A zárt ülés után napirenden az előterjesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról. A határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadták a képviselők.

10.33. - A Központi Gyermekkonyha magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról Zárt ülésen döntenek. Wischy Gábort választotta a közgyűlés.

10.32. - A közgyűlés lemondott az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében elnyert Pannon-Fertő régió határon átnyúló vízellátás fejlesztése című pályázatával kapott támogatás fel nem használt részének, összesen 161.630,82 EUR-nak az igénybevételéről.

10.30. A két sürgősségi előterjesztést napirendi pontra vették a képviselők.

A közgyűlés korábban döntött a FÉSZEK Ingatlanhasznosító Kft. Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt-be, mint általános jogutód gazdasági társaságba történő beolvadásáról. A Sopron Holding Zrt. a jogszabályoknak megfelelően elkészítette az átalakulás napjával (2011. szeptember 30.), az átalakuló és az átalakulással létrejövő gazdasági társaságok végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát. Ezt fogadta el most a közgyűlés. Az összegek az előterjesztésben olvashatóak >>

10.28 - A közgyűlés néma csenddel adózott Havas András emléke előtt.

10.16 - A közgyűlés elkezdődik, a napirendi pontok előtt  Abdai Géza alpolgármester három óvodavezetőtől köszön el. Nyugdíjba vonul: Csordás Istvánné, Jereváni Kék Óvoda, Csuka Istvánné, Kőszegi Úti Óvoda,  Rádler Józsefné, Jegenye Sori Óvoda. 

Előzmények:

Sopron közgyűlése csütörtökön 10 órától tartja rendes ülését a városházán, 21 tervezett napirendi ponttal és két sürgősségi előterjesztéssel.

A közgyűlésen meghatározzák, hogy mennyibe kerülnek jövőre a ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjai, módosítják a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendeletet is.

Mint írtuk, nőhet az autóval való tartózkódási idő a belvárosban, erről is dönthet a közgyűlés. S amennyiben a képviselők elfogadják a határozati javaslatot, akkor emelkedik a parkolás ára a városban, s bevezethetik a kombinált bérletet.

A rendes ülést várhatóan egy rendkívüli is követi, itt tárgyalnak majd a képviselők arról, hogy a Kisalföld Volán Zrt.-vel folytatott egyeztetések során milyen megállapodások születtek, s a jegyáremelés mértékéről is dönthetnek.

Portálunk 10 órától online közvetít a közgyűlésről.

Olvasóink írták

55 hozzászólás
 • 55. korosp 2011. december 27. 11:45
  „Ovinkor, van egy kis probléma a gondolatmenettel...

  A magas adóterhekkel nem lenne probléma, ha a fizetések megengednék! A jelenlegi állapot szerint tovább nyílik a szakadék az elszegényedők és gazdagok között. Egy középiskolai tanár hazavihet kb. 100e-t egy kezdő orvos 85-90e-t (AMI TRAGÉDIA!), egyetemi tanár 110e-t stb. A KÖZÉPOSZTÁLY évről évre csúszik lefele a bértáblán, ami felháborító és MEGENGEDHETETLEN! A bérek nagyon messze vannak a normálistól! Multicégnél,középfokú végzettséggel dolgozók simán verik keresetben a diplomás értelmiségit!”
 • 54. hehe08 2011. december 26. 21:04
  „Ovinkor!
  Én is az ésszerű és "igazságos" adózás híve vagyok, DE
  Az adózott pénzemből vásároltam a lakásomat, fizetem még a hitelét amivel újabb adót generálok, hiszen a befizetett kamataim után a bank adózik.....
  Ezek után fizessek még ingatlanadót???? (később meg kapuadót, füstadót...stb....)
  Vagy egy egyszerű példával élve a nagyszüleim akik felépülték a házukat a város szélén és most divatos környéken van (ezért értéke magas) fizessen 3-4-5%-okat ??? te sem gondoltad komolyan.....
  Egy normális településen nem jutnak el idáig!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Ráadásul ugyanez a városvezetés volt eddig is hatalmon a városban.... úgyhogy nem nagyon hiszem, hogy mást kellene keresni hibásnak.... előzőket pl....
  pl kíváncsi lennék a kötvénykibocsátásokból származó milliárdok mire is mentek el......
  azóta lett igencsak kezelhetetlen a hitelállomány....
  Esztergomban is - ha jól emlékszem - ugyanez a színű párt uralkodott.... ergo.... nem a városokkal van a baj!”
 • 53. látó 2011. december 26. 17:05
  „A Fidesz hanyatlása 2012-ben elkerülhetetlen, a bukásuk azonban elhozza a várva várt rendszerváltást!”
 • 52. Kuvasz 2011. december 26. 07:41
  „A temető előtti parkolási díj DISZNÓSÁG. Akik megszavazták nagyon szégyelljék magukat. Megint a kisember zsebébe nyúltak (sajnos másfél éve megszoktuk már), és nem ellenőrzéssel azokat büntetik, akik visszaéltek. Fizessen az ártatlna, a visszaélők "bűneiért". Gratulálok az emberbarát korméányhoz és vidéki csatlósaihoz.”
 • 51. Ovinkor 2011. december 25. 21:39
  „Természetesen ilyen helyzetben 300 milliós kötelezettség-vállalást adni egy színház felújításáért, óriási felelőtlenség. Állagmegóvásra kell költeni, felújításra majd később. Ez egy túl nagy tétel. Eleve a nem-alapfeladatokon kellene spórolni, s ebben számításaim szerint a város szintjén min. 2 milliárd forint "azonnal" (egy éves átfutással) megspórolható lenne. Nem azért akarom én ezt, mert gonosz vagyok, hanem mert az adósságállomány kezelhetetlenné vált. Ha nem akarunk második Esztergommá válni, azonnal és radikálisan be kell avatkozni. (színház - Pro Kultúra, városüzemeltetés, élsporttámogatás, beruházások, kötelezettségvállalások, támogatások, beszerzések) Természetesen nem az elenyésző mértékű segélyek, támogatások megvonásával kell kezdeni, hanem a több száz milliós tételekkel.

  Minél később tesszük meg, annál nagyobb lesz a kár. Majd ha a város egyenesbe jön, lassan és megalapozottan újra lehet költeni másra is. Mindez azonban csak magas adókból és nem visszafizethetetlen hitelekből történhet a jövőben. Függetlenül attól, hogy ki fideszes, ki emeszpés, ki akármi, az alacsony adók - színvonalas közszolgáltatások illúziójával jobb leszámolni.”
 • 50. Ovinkor 2011. december 25. 21:24
  „Én baloldaliként a magas adók híve vagyok.

  Helyesnek tartom az ingatlanadóztatást, viszont a mértéke és a progresszivitása így is elégtelen.

  Úgy hiszem, hogy átlagos lakásméretig a számított - és nem "valós" (becsült) - adó a forgalmi érték 0,5 százaléka, afelett több kulccsal 1-2-3% lehet. A három százalékos szintet úgy kell kialakítani, hogy a lakóingatlanok 1%-ánál több ne essen bele. A bevezetést természetesen csak fokozatosan lehet megvalósítani, hosszas egyeztetés után. (Tehát: első év: 0,1%, második év: 0,15% stb.) Természetesen az állandó, bejelentett lakók után pl. kedvezmény az én modellem szerint elszámolható lenne.

  A Fidesz hozzám képest visszafogott, de kevésbé sújtja a gazdagokat. A befolyó bevétel elégtelen lesz, jövőre további milliárdokat kellene előteremteni. Már most racionalizálni kellene a város kiadásait, minden nem kötelező önkormányzati feladat ellátását fel kell függeszteni, a kötelezőket (a munkahelyek megtartása mellett) a minimumra kell csökkenteni. A különöző szerződéseket nyilvánosságra kell hozni, minden beruházást be kell fagyasztani, minden bevételt a maximálisra kell járatni. Ahogy a fő számokat nézem, ezt év közben mindenképpen meg kell lépni, efelé tartunk. Jobb lett volna a tervezés során 2006 után szakemberekre hallgatni, s még idejében megállítani az eladósodást. Most viszont el kell oltani a tüzet. Nincs más út. Jobb lenne bátrabban nekikezdeni, mert minden késlekedés súlyos hatásokkal járhat.”
 • 49. vitriol2 2011. december 25. 14:34
  „Csetneky 2011.12.25. 12:46
  oké igazad van, itt már tényleg nincs demokrácia.Jo lehet, hogy Neked nem a vezéred-ezért tettem zárojelbe a másik ismert nevét /jelzöjét- Különben is én csak válaszoltam a gyorsnaszádos szavait idézve.Másik: nem is olyan biztos, hogy elv-társam "DK", de egy dologban egyet"gondolunk": elég volt:ja és a gyorsnaszádos "kinyilatkozásában" a kergetőzés magasbb szintre vonatkozik. Tudod olyan miniszterelnöki szintre.”
 • 48. Csetneky 2011. december 25. 12:46
  „vitriol2

  Nekem Orbán nem a vezérem, legeljebb az ország miniszterelnöke. Az elvtársad nem Orbánt idézte, hanem azt írta, hogy demokratikus országban. Én erre válaszoltam.

  Egyébként tudod mit? Kergessétek! Csak szóljatok, hogy mikor mentek, mert szeretnék egy jót röhögni rajtatok!:)”
 • 47. CivitasFidelissima 2011. december 25. 09:51
  „17.04. - A rendkívüli közgyűlés véget ért, Fodor Tamás polgármester mindenkinek Boldog Karácsonyt, Kellemes Ünnepeket kívánt.

  Ennel szebb ajandekot nem is adhattak volna...”
 • 46. soproni 2011. december 25. 09:00
  „Nem értem,hogy miért kell más tulajdona után adózniuk az önkormányzati lakásokban élőknek.Az adó beszedése után vajon még mindig a bérlőkre terhelik azokat a munkálatokat,amiket az önkormányzat lenne köteles elvégezni?”
 • 45. vitriol2 2011. december 25. 06:52
  „Csetneky 2011.12.24. 11:50 "

  "DK" csak a vezéred(gyorsnaszádos) alábbi "javaslatát" adta elő:
  "Vagy azt teszik, amit az emberek akarnak, vagy elkergethető lesz. Onnantól fogva nem hivatkozhat sem demokráciára, sem alkotmányra, nem marad más választása, mint futni,de gyorsan"
  Orbán Viktor 2007.III.17 - Kossuth tér”
 • 44. hehe08 2011. december 24. 22:19
  „még mindig csak azt nem értem, hogy miért nem kiadást csökkent az önkormányzat.....
  pl. fizessenek a parkolóikért a képviselők..... az mindjárt kiváltana 20 lakás kommunális adóját.....
  aztán ha nincs pénz akkor nem kell beruházni.... mert egy csúnya város még mindig jobb, mint egy néptelen.....”
 • 43. rozinéni 2011. december 24. 15:51
  „hopp csak félig olvastam el, mit is mondott osváth úr 144 nm feletti ngatlan tulajdonosa 12 ezer ft fizetet eddig, akkor én a 148nm miért 14400-at fizettem hogy is volt ez? na mindegy kiváncsi leszek hogy ezután hogy alakul, végüli s azt helyeslem hogy mindenki fizwessen ne csak egy bizonyos réteg, jo tudom ezzel ellenséget szerzek magamnak, de én is közalaklmazott vagyok mégis kitudtam eddig is fizetni, csak abban reménykedem hogy ezek a pénzek ezután joooooooooooooooo helyre kerülnek”
 • 42. rozinéni 2011. december 24. 15:43
  „adó maximum 25 628ft, én eddig 14 400 épitményadót fizetem, kiváncsi leszek mi lesz ezután”
 • 41. Csetneky 2011. december 24. 11:50
  „40. DK

  Szerintem fogalomzavarban élsz barátom. Egy demokratikus országban a különböző "vezetéseket" választják, nem pedig elzavarják. Ha nem tetszik, akkor a következő választáson ismét nem rá szavaznak és bíznak benne, hogy még sokan így tesznek.”
 • 40. DK 2011. december 24. 06:05
  „Demokratikus országban az ilyen vezetéseket, mint város, mint országos szinten elzavarják...”
 • 39. S.opron 2011. december 23. 22:52
  „Birkák igen! És azok is maradunk. Ma már úgy van a magyar, hogy a szomszédnak 1 szál fűvel több nő a kertjében, vagy zöldebb, akkor kivájjuk a szemét. SAJNOS! Összefogással lehetne javítani, és elkergetni a mostani város/országvezetést. De ilyen nem a XXI.századi magyarra jellemző.”
 • 38. falcobiarmicus 2011. december 23. 19:36
  „ENNYI ERŐVEL AZ AU-BAN DOLGOZÓ ÉS A VÁROST "HASZNÁLÓ"-NAK IS TALÁLJUNK KI EGY ADÓNEMET!
  SZEMÉT+VÍZ+BUSZ IS BRUTÁLIS LESZ + 27 % ÁFA !! MEGSZÜNTETNI A PARKOLÁST A SZÉCHENYI TÉREN ÉS KÖRNYÉKÉN!!!
  ILLETÉKET FIZETTEM AZ ADÓZOTT PÉNZEN VÁSÁROLT LAKÁSOM UTÁN, MEGMÉG HAVI MAX 2500 FT
  "LAKBÉRT" KOMM.ADÓ CÍMÉN ????? A TULAJDONOM UTÁN ?FELHÁBORÍTÓ !
  TÜNTETÉS? HOL? MIKOR? UGYAN MÁR...BIRKA NÉP VAGYUNK...”
 • 37. hehe08 2011. december 23. 18:08
  „És tessék mondani, mikor lesz demonstráció ?????
  CSATLAKOZNÉK!!!!!”
 • 36. egon1 2011. december 23. 16:55
  „Csak arra leszek kiváncsi,hogy az a sok nincstelen,aki akkor eszik főtt ételt amikor valamelyik karitatív szervezet jóvoltábol kap,vagy ruhaosztáskor sorba áll,mert nincs munkája-nem tudja fizetni a rezsijét,
  az miből fogja fizetni a fidesz retorika szerinti komunális adót,ami egyenértékü az ingatlan adóval !
  A polgármester havonta vehet magának a ruhapénzéből 1 új ruhát,mert megszavaztatja magának,nagyon sok ember a turkálóig sem jut el, mert arra sem telik ! 6 éve nem csinálnak mást csak visszafelé mutogatnak.a város vagyonát ugyanúgy felélik minta szidott elődeik,sőt még a megsem születetteket is eladósítják!
  De hát mire is számíthatunk,a diktatória nem ismer megye,vagy városhatárokat .
  A többség aki ezt választotta,büszke lehet a döntésére,csak az az érzésem ők nem a szegényebbek közül kerültek ki !!!”
55 hozzászólás
Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Ajándékcsomagok a Lackner-iskolának

A szerdai iskolai karácsonyi ünnepségen osztották ki a játékokat, édességet, könyveket. Tovább olvasom