Kisalföld logö

2018. 12. 10. hétfő - Judit 3°C | 7°C Még több cikk.

Közgyűlés: csökkentették a távhő díját

Sopron - Csökkent a távhő díja, szobrot állítanak, ingatlant sajátítanak ki.


Csütörtök - 15.26: A távhődíj csökkentéséről szóló napirend következik. A Sopron Holding 9,4 százalékos csökkentést vállalt. Arról megy az adok-kapok, hogy a szocialisták kezdeményezésére valósult-e meg a díjcsökkentés, vagy nem.

Szavaznak a javaslatról, 20 egyhangú igennel fogadják el. Véget ért az ülés.

15.21: Zárt ülésen döntöttek a Soproni Városfejlesztési Kft. ügyvezetői pályázatának elbírálásáról. Titkos szavazással eldőlt: öt évre Kelemen Imrét bízzák meg a tisztséggel.

A Raabersport Kft. hitelfelvételéhez kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról szavaznak. Egyhangúlag elfogadják a javaslatot, ugyanúgy, mint az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. hiteléhez kapcsolódó kezességvállaláshoz kapcsolódót.

13.45: A 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló napirenddel folytatódik a közgyűlés az ebédszünet után. - A városvezetési kiadások duplájára nőttek, a Holding pénzköltéseit nehéz ellenőrizni - mondja Biczi Lszló. - A Raabersport Kft. támogatása is több alkalommal emelkedett. Az általános tartalék 1,3 milliárdról indult szemben a tavalyi 300 millióval. Ebből mostanra 730 millió maradt, ami azt jelenti, kétszer annyit költöttün eddig, mint a tavalyi teljes összeg.

Simon István elmondta, úgy látja, a város költségvetése nem felelőtlen. - Azt azonban tudni kell, hogy az államháztartás az önkormányzati szektortól 140 milliárdot vont el - mondja az alpolgármester.

Szavazás következik: 13 igen, 4 nem és 1 tartózkodás.


12.04: A Sopron - Fertő-táj turisztikai térség turizmus desztináció menedzsment-rendszerű turizmusirányítási pályázatáról szóló napirend következik. Eszerint a város a Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. a feladatai ellátásához 5 éven keresztül, az éves működési költség 65 százalékával, legfeljebb 20 millió Ft-tal járul hozzá. Elfogadták a javaslatot.

Ebédszünet következik.


11.00: A Belváros és a kapcsolódó történeti városrészek szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló napirend következik. A Paprét és a Híd utca közé tervezett út - mely tehermentesítené a belvárost - indokolja a kisajátítást. - A könyvtár udvarán keresztül haladna az út? - teszi fel a kérdést Biczi László (MSZP). A főépítész válaszol: a Várkerület távlati sorsáról már régóta van egy elképzelés. A város mindenkori teherviselő képességén múlik, hogy megvalósítja-e és ha igen, mikor. - Történt-e tárgyalás, megállapodás a tulajdonossal, beszélhetünk-e konszenzusról? - kérdezi Kóczán Zoltán.

Biczi László szerint érdekellentétek állnak fenn, mivel ott egy soproni vállalkozó működteti telephelyét, ezt a városnak kötelessége figyelembe venni. Van-e terv a könyvtár udvarának értékesítésére? - kérdezi Biczi.

A jegyző beszél, elmondja, történt tárgyalás a terület tulajdonosával, azonban nem sikerült vele megegyezni. - A tulajdonost nem érheti kár, vita legfeljebb az arányosságon lehet - teszi hozzá a főépítész.

- Ez nem városépítészeti kérdés! Egy városvezetésnek felelősséget kell vállalni az itt élőkért, szem előtt kell tartani az itt lakók érdekeit - mondja ismét Biczi László. - Nem kaptam választ! Mégegyszer kérdezem: van-e befektetési szándék?

Fodor Tamás: vannak városi és vannak egyéni érdekek, melyeket össze kell egyeztetni.

Biczi László: van terve az önkormányzatnak a könyvtár udvarával?

Fodor Tamás: természetesen vannak tervek az ingatlannal. A Paprét és környéke, valamint az Ikva-part hasznosítása, a terület rendezése egyelőre nem megoldott. A felmerülő igényeket megpróbáljuk összeegyeztetni a lehetőségeinkkel.

Varga Szabolcs (Fidesz) beszél. Elmondja, nincs egyenes arányban a vállalkozó vélelmezett "ellehetetlenülése" és a városfejlesztési elképzelés veszélybe kerülése.

Simon István alpolgármester arról beszél, hogy az integrált városfejlesztési stratégia csak a Várkerületen belül eső részeket rendezi. A vitatott terület kisajátítására azért lenne szükség, mert a Várkerületről a Torna utcán és a Papréten keresztül a Híd utca felé lehetne tehermentesíteni a belvárost a forgalom alól.

15 igen, 1 nem, 6 tartózkodás mellett fogadták el a javaslatot.

10.37: A Táncsics Mihály utca, Flandorffer Ignác utca, Vitnyédi utca, Selmeci utca által határolt ingatlanokra vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló vita következik. A napirend indokaira Boros László (MSZP) kíváncsi. Kóczán Zoltán (SZDSZ) egyetért az előterjesztéssel, de azt kérdezi: nem lett volna szükség nagyobb területre kiterjeszteni a változtatási tilalmat - a terület rendezetlen állapotai miatt. Kuslits Tibor főépítész megindokolja a változtatási tilalom elrendelését: amíg a város észak-nyugati városrészének szabályozási terve nem készül el, addig azt sértő, vagy ellehetetlenítő építési akciókra ne kerülhessen sor. 

- Három helyrejzi számról van szó, kérnék tájákoztatást az ingatlanok tulajdonviszonyairól - szólal fel ismét Boros László. Dobos József jegyző elmondja: az említett ingatlanok az állam tulajdonában állnak.

A belvároshoz szorosan kötődő városrészről van szó, ne hozzunk elhamarkodott, a terület sorsát megpecsételő döntést - mondja Kóczán Zoltán. Boros László arra hívja fel a figyelmet, nincs konkrét elképzelés, amit meg kellene akadályozni. - Nem az a valós indok, amiről az előterjesztés szól, hátsó indokok munkálnak - jelenti ki a képviselő. Szerinte az állammal "izmoskodik" a közgyűlés. Véleménye, hogy valójában arról szól, hogy "ki az úr ezen a szemétdombon?" Abdai Géza visszautasítja a szemétdomb-kifejezést amit a képviselő a városra alkalmazott.

Ifj. Arszin Miklós (Fidesz) szerint a jog azt diktálja, valóban takarékosan bánjanak a változtatási tilalommal, de meggyőzőek azon építés-hatósági elvek, amelyek indokolják az elrendelést. A maga részéről jogilag aggálytalannak tartja az előterjesztést. Fodor Tamás polgármester elmondja: figyelembe vették azt is, hogyan lehetne megvédeni azokat az építészet-történeti és ipartörténeti jelentőségű értékeket, amelyek az adott területen találhatók. - Erősen központi területről beszélünk, nem mindegy tehát, hogy mit engedélyezünk - teszi hozzá a polgármester és visszautasítja, hogy a joggal való visszaélésről lenne szó. Havas András (Fidesz) beszél, elmondja, a terület esetleges kiterjesztésével kapcsolatban később születhet döntés. 17 igen, 1 nem és 6 tartózkodás mellett fogadják el a javaslatot.


10.32: Gyermekvédelmi feladatok megvalósításának programját tartalmazó intézkedési tervről szavaznak. Az előterjesztés javasolja a gyermekprogramok és szabadidős ifjúsági programok folyamatos bővítését, a gyermekvédelmi észlelő - és jelzőrendszer helyi szereplői közötti kommunikáció javítását, az igazolatlan mulasztások esetén gyorsabb intézkedés és visszajelzés megszervezését. Elfogadták a javaslatot.

Döntöttek arról is, hogy pályázatot írnak ki a Szociális Szolgáltató Intézmény és a NapSzak Integrált Intézmény magasabb vezetői posztjára. Mindkét szociális intézményben 2010. január 1. napjától szükséges új vezető kinevezése.

10.18: Földi Lőrinc mellszobrának felállításáról szóló napirendhez érkeztek. A műalkotást a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium melletti szoborparkban kívánják elhelyezni. Rádonyi László (Fidesz) javasolja, hogy a név mellett rövid méltatás is kerüljön a szobor talapzatára. Dr. Grubits János, a Széchenyi Alma Mater Sopron Alapítvány kuratóriumi tagja kér szót. Földi Lőrinc életútját felidézve méltatja a pedagógust. 24 egyhangú igennel a közgyűlés megadta a hozzájárulást a szobor felállíttatásához.

Most a 2009/2010. tanévi feladatváltozások felülvizsgálatáról és a 2010/2011. tanév előkészítéséről szóló napirend következik. Elfogadják a - többek között - a Jegenye Sori Óvoda létszámkeretre, a Fáy-iskola szakmai képzésire, valamint az önkormányzati iskolák nyelvi előkészítő osztály indítására vonatkozó javaslatokat.

10.08: Kezdetét vette a képviselő-testületi ülés. Abdai Géza alpolgármester beszél a Virágos Sopronért-díjról és arról, hogy egy felmérés szerint a közúti közlekedés szempontjából Sopron lett Magyarország legbiztonságosabb városa.

5 sürgősségi és 14 "sima" napirendnek vág neki a testület. A Kapuvári Vízitársulat Intéző Bizottságába egy fő intézőbizottsági tag kijelöléséről döntenek elsőként. Simon István alpolgármester Zombori Istvánt javasolja a bizottságba. Elfogadják a javaslatot.

A soproni 01034/1 helyrajzi számú út és gyep, valamint a 10128/4 helyrajzi számú út ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének benyújtásáról is egyhangúan döntöttek. Elfogadták ezt a határozati javaslatot is.

Előzetes:

Távhődíjat csökkentenek, hitelhez nyújtanak kezességet, változtatási tilalomról döntenek a csütörtöki közgyűlésen Sopronban.


Elsőként a Raabersport Kft. és az F. K. L. Sportszolgáltató Kft. hitelfelvételéhez kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról szavaznak a mai képviselő-testületi ülésen Sopronban. Ezt követően a távhődíjak csökkentéséről, majd a Soproni Pedagógus Énekkarért Alapítvány támogatásáról és az Önkormányzati Közoktatási Minőségirányítási Program felülvizsgálatáról döntenek.

A Szociális Szolgáltató Intézmény és a NapSzak Integrált Intézmény vezetői posztjára kiírt pályázat eredményéről is döntés születik, és napirenden szerepel a Táncsics Mihály utca, Flandorffer Ignác utca, Vitnyédi utca, Selmeci utca által határolt ingatlanokra vonatkozó változtatási tilalom.

Előterjesztés készült az önkormányzat 2009-es költségvetési rendeletének módosításáról és a Soproni Városfejlesztési Kft. ügyvezetői pályázatának elbírálásáról is.

Olvasóink írták

 • 8. Intel 2009. október 30. 19:02
  „Bizci Úr!

  Miért hagyják Mágel nyilatkozat ámofutásást????
  Ez az ember tudja miket beszél???
  Jó lenne ha a saját iskolájában tenne rendet!
  Ott se tud, pedig gyerekek veszik körül...”
 • 7. Biczi_László 2009. október 30. 13:32
  „Összefoglaló megtekinthető a www.sopron.balszemmel.hu oldalon.”
 • 6. tornacipő 2009. október 30. 12:09
  „bentham - mindeki aki olvasta csürötökön a cikket tudta hogy meiylk napon vvolt a közgyűlés, az hogy te értetlen vagy <moderálva>, arról meg a nem az újságíró tehet”
 • 5. bentham23 2009. október 30. 11:58
  „2-re
  Ha ma van a közgyűlés akkor az újságíró valószínűleg időutazó, mivel a 15.26-os szavazás végeredményét már előre közli 11.54-kor. (kérjünk tőle lottószámokat is a jövő hétre)”
 • 4. Je.Ta. 2009. október 30. 09:45
  „T.Biczi Laci!

  Az összefoglalot a balszemmel oldalon is le lehet esetleg közölni!
  Köszönettel!”
 • 3. Intel 2009. október 29. 19:05
  „:)
  Biczi úr!

  Kérünk egy rövid össze foglalót a mai közgyülésről!

  Köszönjük!”
 • 2. tornacipő 2009. október 29. 14:24
  „online a közvetítés, így tudható hogy ma van, nyílván az előzetes címszó alatt látható szöveg került fel 28-án,”
 • 1. Je.Ta. 2009. október 29. 12:23
  „Bocsanat,de a közgyüles ma van,vagy tegnap volt?
  A datum szerint 2009.10.28. van feltüntetve!
  Ma 10.29.-e van.”

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

El kellett bontani a buszmegállót

A zsirai önkormányzat, eleget téve a közigazgatási hivatal jogerős határozatának, a napokban… Tovább olvasom