Kisalföld logö

2019. 02. 22. péntek - Gerzson 1°C | 10°C Még több cikk.

Átadták Sopron kitüntetéseit - fotók

Átadták Sopron kitüntetéseit - fotók
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Sopron 2017-es díszpolgára alapítványra tett felajánlást.
A Hűség napja alkalmából a Liszt-központban szombaton rendezett ünnepségen adták át a város legjelentősebb díjait, elismeréseit. Az ünnepély kezdetén Fodor Tamás polgármester emlékezett a nevezetes soproni 1921. decemberi népszavazásra, amelynek eredményeképpen a város és nyolc környékbeli község magyar maradt. Így nyerte el Sopron a "Leghűségesebb város" (Civitas fidelissima) címet. A történelmi visszatekintés után a polgármester napjaink időszerű kérdéséről, a betelepítéssel kapcsolatosan is szólt. "Nemzeti függetlenségünkért, szabadságunkért megint küzdeni kell. A józan ész előbb-utóbb győzni fog. Csak erős nemzetállamokkal és keresztény gyökerekkel képzelhető el Európa jövője" - hangoztatta.

Ezt követően Fodor Tamás, Firtl Mátyás országgyűlési képviselő és Simon István alpolgármester adta át az elismeréseket és gratulált a város kitüntetett személyiségeinek. A méltatottak közül ketten - az Ifj. Flandorffer Ignác-díjas Bognár Csaba és Sopron idei díszpolgára, dr. Parragh László - a díjjal járó összeget jótékony célra ajánlották fel.
 
Átadták Sopron 2017-es kitüntetéseit


Elsőként a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjakat osztották ki. Erről szóló oklevelet vehetett át Pintér László Tamás, a Soproni Egyetem, Simonyi Károly Műszaki Faanyagtudományi és Művészeti Kar, 3. szemeszteres, gazdaságinformatikus, mesterszakos hallgatója. Teleki Blanka Ágnes, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Savaria Egyetemi Központ, 9. szemeszteres, Angol-Rajztanár szakos hallgatója. Horváth Máté, a Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar, 9. szemeszteres, Tájrendező és Kertépítő Mérnöki szakos hallgatója.(Horváth Máté külföldi egyetemi úton vesz részt, az oklevelet édesapja vette át.) Bór Dorina, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, 3. szemeszteres Ipari Termék- és Formatervező szakos hallgatója. Bujtás Gergő Márk, a Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, 7. szemeszteres Általános orvos szakos hallgatója.

A Sopronért Emlékérem azoknak a soproni magánszemélyeknek, illetve közösségeknek adományozható, akik jelentős mértékben hozzájárultak Sopron város jó hírnevének terjesztéséhez, rangjának, vonzerejének emeléséhez, a város érdekeinek előmozdításához. Az érem Sz. Egyed Emma szobrászművész alkotása.Az egykori Sopron bemutatásáért, a Retro-Sopron sorozat elindításáért és vezetéséért, a hely- és fotótörténeti munkájának elismeréseként, a fotózás technikatörténetének kutatásáért Sopronért Emlékérmet kapott Bolodár Zoltán, a Soproni Múzeum munkatársa.

A soproni gyermekgyógyászatért végzett odaadó munkájáért, az időszakosan fellépő ellátási gondok önfeláldozó megoldásáért, a kis betegek gyógyulásának érdekében kifejtett magas színvonalú és lelkiismeretes tevékenységéért, Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése Sopronért Emlékérmet adományozott dr. Mikola Teréz Zsuzsanna csecsemő- és gyermekgyógyász főorvos részére.

A hazai műemléki rekonstrukció, a kőfaragás és szobrászat terén elért kimagasló tevékenysége, a Sopronban működő Országos Műemléki Felügyelőség Kőszobrász műhelyének nemzetközi hírű vezetése és a műemlékvédelemben végzett több évtizedes magas színvonalú munkájának elismeréseként, Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése Posztumusz Sopronért Emlékérmet adományozott néhai Faragó János, kőfaragó-kőszobrász mester, okleveles kőrestaurátor, építőipari technikus részére. Az elismerést fia, Faragó Zsolt vette át.

A klasszikus balettművészet kimagasló oktatásáért, a Sopron Balett létrehozásának támogatásáért, művészeti ágaktól függetlenül, a pályakezdő művészek önzetlen pártfogásáért, a város művészeti életében való aktív közreműködésének elismeréseként Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése Sopronért Emlékérmet adományozott Gara Lídia, balettmesternő, a Cinege Alapfokú Művészeti Iskola tanára részére.

Az új nemzedékek odaadó neveléséért, a Fenyő téri, mai nevén a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola oktatási és nevelési programjának kialakításáért, és a pedagógus hallgatók kimagasló pártfogói munkájáért Sopronért Emlékéremben részesült Gálosné Andrási Adrienne, tanító, a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola korábbi igazgató-helyettese.

A kalapos mesterség hagyományainak ápolásáért, a soproni polgárok évtizedek óta tartó kimagasló és kitartó kiszolgálásáért, a kalaposság, mint családi örökség önzetlen fenntartásáért Sopronért Emlékérmet kapott Horváth Péter egyéni vállalkozó, kalapkészítő kiváló mester.

A soproni oktatási-, kulturális- és egészségügyi intézmények, valamint egyházi- és műemléképületek kimagasló szinten történő renoválásában, díszítésében, szigetelésében és festésében végzett példamutató, pontos és közel 50 éve tartó kiváló munkájának elismeréseként Sopronért emlékéremben részesült Nagy Sándor egyéni vállalkozó, szobafestő-mázoló-tapétázó mester.

A sopronbánfalvi hitélet odaadó fejlesztéséért, a rábízott hívek közösségi életének lelkes előmozdításáért, a hősi temetőben végzett önzetlen szolgálatáért, valamint az ökumené előmozdítása érdekében végzett áldozatos munkájának elismeréseként, Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése Sopronért Emlékérmet adományozott főtisztelendő Németh Attila címzetes kanonok, sopronbánfalvi plébános részére.

A fizika és filozófia tanítás új módszertanának meghonosításáért, a fiatalság természettudományos képzésében elért kimagasló pedagógiai tevékenységéért, a helyi és országos tanulmányi versenyek főszervezői feladatainak ellátásáért, Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése Sopronért Emlékérmet adományozott Pápai Gyula, nyugalmazott pedagógus részére.

A soproni utánpótlás sportban, a korosztályos labdarúgás területén végzett több évtizedes kiváló és eredményes edzői munkájának elismeréseként Sopronért Emlékérmet kapott Poór Béla testnevelő tanár, az SC Sopron Utánpótlás labdarúgó edzője.

A soproni borvidék és a Kékfrankos szőlő-fajta népszerűsítéséért és a város szőlész-borász hagyományainak őrzéséért, az új technológiák kutatásáért és azok hazai alkalmazásának elősegítéséért Sopronért Emlékéremben részesült Taschner István, borász, hegybíró, a Soproni Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke.

A városért végzett kimagasló és önzetlen, zenei és kulturális munkásságának elismeréseként, megköszönve az évek óta önerőből finanszírozott színvonalas és ingyenes karácsonyi koncertek szervezését, Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése Sopronért Emlékérmet adományoz Varga Gábor zongoraművész, jazz-zenész részére.

Idén Sopron Ifjú Tehetsége-díjban Kocsis Ábel részesült. Kocsis Ábel 1998-ban született Sopronban. A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskolába, majd a Széchenyi István Gimnáziumba járt. Hamar megmutatkozott kivételes tehetsége a matematika és az informatika iránt. Számtalan tanulmányi és egyéb versenyen szerepelt. A teljesség igénye nélkül néhány fontosabb díja: 1. helyezett lett az Infósok Viadala Országos Középiskolai Gazdaságinformatikai Versenyen, szintén a dobogó legmagasabb fokán állhatott a Természet Világa tudományos folyóirat, Természet-Tudományos Diákpályázaton, önálló kutatások, elméleti összegzésének kategóriájában. Első lett a Tudományos Diákkörök 17.Kárpát-medencei Konferenciáján, és megnyerte a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató versenyt. Hazánkat képviselte több nemzetközi bolygókutató és programozó versenyen. Jelenleg az ELTE informatikai karának, első éves programozótervező informatikus szakos hallgatója. Felvételt nyert az Egyetem legrégebbi szakkollégiumába, az Eötvös József Collegiumba és tagja az Informatikai Kar Neumann János Tehetséggondozó körének.

A Sopron Szolgálatáért-díj  olyan személy részére adományozható, aki Sopron városközigazgatási területén teljesít szolgálatot és kimagasló tevékenységet folytatott a bűnmegelőzés, a bűnüldözés, az igazságszolgáltatás, a közbiztonság, a tűzoltás,kárelhárítás, tűzmegelőzés területén, vagy Sopron város különböző fenntartású szerveinél, hozzájárult az intézmény, illetve hivatal feladatellátása színvonalának emeléséhez, aközügyek intézéséhez.

2017-ben Sopron Szolgálatáért-díjban: dr. Tatár Ágnes bíró, a Soproni Járásbíróság korábbi elnöke részesült.

Dr. Tatár Ágnes Miskolcon született jogászcsaládban. Jogi végzettséget Szegeden szerzett, és rögtön az igazságszolgáltatásban kezdett el dolgozni. Miskolcon megyei bírói beosztásig jutott. 1996-ban került Sopronba. Polgári peres bíróként vállalkozási, öröklési, kötelmi, tulajdon-, illetve családjogi eseteket tárgyalt. 2002 és 2004 között elnökhelyettes, 2004 és 2016 között elnök a Soproni Városi, később Járásbíróságon. Jelenleg is aktív bíró. Tevékenyen közreműködött a Klebersberg téri új bírósági épület megvalósulása körüli munkákban. 2014-ben az egyik kezdeményezője, illetve azóta is vezetője a Soproni Jogász Egyesületnek.

Az Ifj. Flandorffer Ignác-díjat a város gazdasági életében, gazdasági fejlődésében kiemelkedő szerepet játszó, kimagasló gazdasági eredményeket elérő magánszemély kaphatja.

Az ifj. Flandorffer Ignác-díj 2017-es kitüntetettje: Bognár Csaba, akinek egyik igazán maradandó alkotása a Sopron Bánfalvi út 4/d alatt kialakított kereskedelmi és szolgáltatói negyed. Az egykori Déli pályaudvarral szemközti, hosszú évek óta elhanyagolt terület igényes megszépítése, hasznosítása a tulajdonos lokálpatriotizmusát is dicséri, ahol a régi Sopron vármegye jellegzetes építményeinek makettjei is megtekinthetők. A korábban városképi szempontól is gondozatlan terület rehabilitációjával Bognár Csaba egy városképi szempontól is példaértékű üzleti negyedet alakított ki. A fentieken túl számtalan példaértékű, önzetlen közösségi vállalást is fel tud mutatni, jó példa arra, hogy egy hazai vállalkozó hogyan tud szorgalommal és elkötelezettséggel a saját gazdasági érdekein túl a városáért is tenni. Bognár Csaba a díjjal járó összeget nemes és önzetlen módon a fogyatékos gyermekeket támogató Tómalom Híd Alapítványnak ajánlotta fel.   

A Wälder József-díj a város műszaki életében, az építészet, az infrastruktúra fejlesztésének, kiépítésének területén végzett kiemelkedő tevékenységet végző magánszemély részére adományozható.

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évben „Wälder József-díjat" Józsa Dávidnak adományozta.

Józsa Dávid okleveles építészmérnök. Dolgozott műemléki felügyelőként, majd 2004-ben megalapította saját vállalkozását. Rengeteg magán- és középület tervezése és kivitelezéseköthető a nevéhez. A teljesség igénye nélkül, a Szent Orsolya Gimnázium felújítása és bővítése, a GYSEV állomás felvételi épületegyüttesének energetikai korszerűsítése és átalakítása, a Fertőrákosi Kőfejtő koncepció- és kiviteli terve, a Petőfi tér színház és térrekonstrukciója, az egykori Greilinger-malom rekonstrukciója, a soproni Zeneiskola épületének rekonstrukciója és bővítése. Kiérdemelte a Városszépítő Egyesület Winkler Oszkár-díját és kitüntették a Megye Építészetéért-díjjal is. 

A Sopron Sportjáért-díj a kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó, az elért eredményekre felkészítő, a sportpedagógia, a tömegsport területén, továbbá a sportszervezésben, sporttörténeti kutatásban kimagasló teljesítményt nyújtó magánszemély részére adható. A Sopron Sportjáért-díjat idén Páder Vilmos kapta.

Páder Vilmos lassan 50 éve szolgálja a labdarúgást. A játékvezetői vizsgát 1970-ben tette le. A Nemzeti Bajnokságban játékvezetőként és partjelzőként is hosszú évekig sikeresen működött. 1981-ben az év játékvezetője lett. Több évig volt a soproni játékvezetői csoport vezetője, majd 1995-ben Megyei Játékvezető Bizottság elnöke lett. Szakmai reformokat vezetett be az elméleti és gyakorlati képzésben. 4 évig az NB III. Bakony csoport Játékvezetői Bizottságát elnökként vezette. Több cikluson keresztül képviselte megyénket a labdarúgás legmagasabb fórumán, az MLSZ küldöttközgyűlésen. Mindezek mellett soproni labdarúgás első NB I-es csapatának sajtófőnöke volt 2 éven keresztül, majd a Matáv sajtóreferense lett. Öt éve az SC Sopron sajtóreferense. Sportújságírói hivatását 1985-től gyakorolja, leggyakrabban a Soproni Téma és a Kisalföld című lapokban publikál. 2013-ban a Győr-Moson-Sopron megye Sportjáért kitüntetésben részesült. 

A Sopron Kiváló Pedagógusa-díj a város fiatalságának oktatása, nevelése terén kimagasló teljesítményt nyújtó magánszemélyek részére adományozható és évente két személy kaphatja meg.

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017-ben a „Sopron Kiváló Pedagógusa-díjat" Kovácsné Bella Irén részére adományozta.

Kovácsné Bella Irén magyar-történelem szakos tanári diplomát szerzett 1985-ben. A diploma átvétele után általános iskolában helyezkedett el. Tanári munkáját a Handler Nándor Szakképzőben folytatta, ahol több mint húsz évig dolgozott. Jelenleg a Széchenyi Gimnázium tanáraként neveli, oktatja a rábízott fiatalokat. A kezdetektől sok gondot fordít a mesterségbeli tudás fejlesztésére, ügyelve az alaposságra, igényességre. Céljait sok munkával és szorgalommal éri el. Tanári tevékenységét az újító, ötletekben gazdag szakmaiság jellemzi. Óráit rendkívüli alapossággal tervezi, tanulóit megdolgoztatja, a sikerért sokat ad és sokat vár el tőlük. Fontos feladatának tartja a nehéz helyzetű diákok felkarolását. Osztályfőnökként is aktív. Tanórán kívüli tevékenysége az iskola arculatát is meghatározza, városi vetélkedőket és iskolai programokat szervez. Kovácsné Bella Irénnek gratulálunk az elismeréshez!

Szintén Sopron Kiváló Pedagógusa-díjat kapott: dr. Kovács András.

Dr. Kovács András a Győri Hittudományi Főiskolán, a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián, a Janus Pannonius Tudományegyetemen és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte felsőfokú tanulmányait. 1988-tól a Győri Egyházmegye szolgálatába állt, azóta is főállású alkalmazottja. 2006-tól a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatója. Több, mint egy évtizedes irányítása alatt szinte teljesen megújult az iskola épülete, és a beruházások mellett kiemelkedő szakmai sikereket könyvelhetett el az intézmény. Országosan is jegyzik Sopron egyetlen katolikus, és egyetlen tizenkét évfolyamos iskoláját, legutóbb ugyanis felkerült arra az országos toplistára, melyet az egyik hetilap minden évben összeállít. Elkötelezettsége, szakmai tudása és önzetlen hivatástudata hozzájárult az elért szép sikerekhez. A pedagógia munkája mellett, sikeres tudományos, civil, és szépirodalmi életpályával is rendelkezik. Többek közt tagja a Magyar Kánonjogi Társaságnak, a Magyar ÚjságírókKözösségének és a Szent György Lovagrend soproni priori tisztségét is betölti. 1990 óta jelennek meg szépirodalmi alkotásai és publicisztikái különböző napilapokban, folyóiratokban és antológiákban.

A Sopron Kultúrájáért-díjat a kultúra és a művészet terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó magánszemély kaphatja. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. évben „Sopron Kulturájáért-díjat" Kótai Mónika részére adományozta. Kótai Mónika 2011-ben pusztán kedvtelésből hozta létre a Sopron Anno facebook oldalt, amely rövid idő alatt olyan népszerűségre tett szert, hogy a látogatók és a szerkesztő által közzétett archív, az egykori soproni életet bemutató anyagok, már nem voltak kezelhetők a közösségi felületen. 6 év után Wallon-Hárs Viktor webmesterrel közösen a sopronanno.hu oldalt hozták létre, amelyen már rendszerezhető és szinte végtelen mennyiségű helytörténeti dokumentum, fénykép, videó kaphat helyet. Az oldal nagyon látogatott és a soproniak nagy szeretettelközölnek olyan egykori eseményeket, fényképeket, amelyek várostörténeti lelőhellyé varázsolták a weblapot. Az oldal a városon túl is hírnevet szerzett magának. A Magyar Marketing Szövetség 2013-ban, az „Egyéni és Portfólió oldalak" kategóriájában az „Év honlapja" címet adományozta a sopronanno.hu-nak. Kótai Mónika egy spontán ötletből létrehozott, ám az idők alatt szinte az ország leglátogatottabb múzeumává vált kezdeményezésével kiérdemelte a Sopron Kultúrájáért-díjat! 

A város szociális ellátása területén végzett kiemelkedő tevékenységet végző magánszemély részére adható a Humanitás-díj. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. évben „Humanitás-díjjal" dr. Koltai Miklósnét jutalmazta. Dr. Koltai Miklósné Ági, immáron több mint tíz éve vezeti a 41 éves múltra visszatekintő Lővér Nyugdíjas Klubot, amely önálló civil szervezetként a város és a Jereván-lakótelep életének aktív részese. Irányítása alatt a klub tagjai tervezhetően és aktívan vesznek részt a közösségi életben. Évtizedes jegyzői tapasztalata, melynek során egy város, valamint több hivatal működését kellett átlátnia és irányítania elegendő muníciót jelent ahhoz, hogy ösztönözze a tagtársakat a tevékeny élet és a felelősségérzet vállalására. Ismeretterjesztő előadásokat, kirándulásokat szervez. Részt vesz az országos, a nyugdíjasok életét befolyásoló döntések véleményezésében. A Nyugdíjas Klub tagjainak alkotótáborokat és kiállításokat, fellépéseket szervez. Példamutató tevékenysége alapján érdemelte ki Sopron város Humanitás-díját.

A Dr. Király Jenő-díjjal a város egészségügyi ellátása területén végzett kiemelkedő orvosi, szakmai, tudományos tevékenységet végző magánszemély munkáját ismerik el. Az idei évi díjazott: dr. Sztancs György, aki 1986 óta a Soproni Kórház orvosa. Valamennyi tanulmányát „cum laude" minősítéssel végezte. Előbb a sebészeti osztályon, majd a 2000-es évek elejétől az önálló Traumatológiai osztályon dolgozik. 1996-tól a városi kosárlabda csapatoknál sportorvosi, 2007-től a többszörös bajnok női együttesnél csapatorvosi feladatokat lát el. 2012-től osztályvezető főorvosként vezeti a Traumatológiát. Vezetése alatt egy fiatal, ütőképes orvosi és szakdolgozói team alakult az osztályon. 2015-ben az osztály Semmelweis-napi kitüntetésben részesült. Főorvosként nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kollégái szakmailag fejlődjenek, és az osztály a tudományos életben is jelen legyen. A soproni traumatológián az elmúlt időszakban jelentősen csökkent a várólistán szereplőkszáma, köszönhetően azoknak az új technikáknak, melyet dr. Sztancs György vezetésével az osztályon alkalmaznak. A főorvos úr tervei között szerepel egy Kézsebészeti és Szeptikus osztály kialakítása is.

A Civitas Fidelissima-díjból évente kettő adományozható. Egyiket egy magánszemély, a másikat egy közösség kaphatja. Közös bennük, hogy Sopron városáért, nemzetközi hírnevének növeléséért, fejlődéséért, az élet bármely területén kiemelkedő tevékenységet végeznek. A díjjal járó gyönyörű érem Soltra E Tamás szobrász, éremművész alkotása.

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. évben „Civitas Fidelissima-díjat" adományozott Babos Tímea részére. A soproni születésű és azóta is a városban élő Babos Tímea idén októberben a cseh Andrea Hlavacskovával párban, Szingapúrban a WTA Finals teniszversenyen párosban világbajnok lett, így ő a magyar teniszsport első női világbajnoka. Tímea édesapja irányításával kezdett el teniszezni Sopronban. 3-szoros junior Grand Slam tornagyőztes, ifjúsági olimpiai bronzérmes, 2-szeres olimpikon. 2011-ben kezdte el profi pályafutását, azóta egyéniben kettő, párosban 16 WTA-tornát nyert. Az egyéni világranglistán a legjobb eredménye a 25., párosban a 7. hely. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár szavai szerint: Tímea személyében egy új példakép született, ő a magyar teniszsport királynője. A díjat édesapja vette át. 

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. évben „Civitas Fidelissima-díjat" adományozott a Sopron Basket női kosárlabda-csapat részére. A klub jogelődjének, az 1921-ben megalakult Soproni VSE-nek a keretein belül a II. világháború után indult hódító útjára a kosárlabda. Az élvonalba 1989-ben jutottak fel a hölgyek. 1993-ban történelmi sikert ér el az immáron SVSE-GYSEV néven futó csapat. A diadalittas tömeg előtt megszületik Sopron város első csapatbajnoki aranyérme. A bajnokok újonnan alapított Sopronért címet és kosárlabda aranymedált vehettek át a város vezetőitől. 1998-ban a nemzetközi porondon is a csúcsra ér a klub! 15 év után nyert magyar csapatként európai Ronchetti-kupát a GYSEV-RINGA. 2007-ben az első Magyar Kupa elsőséget is kiharcolja magának a klub! 2009-ben újra Sopron nevétől hangzik a nemzetközi kosárlabda világ! Az Euroliga legfiatalabb csapata óriási bravúrt végrehajtva bejut a legjobb négy közé. 2013-ban hazai vonalon íródnak tovább a klub történetének aranyoldalai. A soproni csapatsportok tekintetében történelmet írva, veretlenül lesz bajnok a klub! A 11 bajnoki cím, a 7 Magyar Kupa győzelem és a több mint százezer dobott pont is hozzájárult ahhoz, hogy a Sopron Basket csapata immáron elmondhatja, hogy a Civitas Fidelissima-díjat is birtokolja. A díjat Abdai Géza, társadalmi elnök vette át.

A Pro Urbe- Sopron-díj azon magánszemélynek adományozható, aki Sopron városáért, a város fejlődéséért, hagyományainak ápolásáért, kultúrájának megőrzéséért maradandót alkotott, életútja, életpályája méltó tiszteletet váltott ki, illetve jelentős tevékenységet folytatott. A kitüntetéshez járó érem Sz. Egyed Emma szobrászművész munkája. Sopron Megyei jogú város Közgyűlése „Pro Urbe- Sopron-díjat" adományozott Dr. Czike Albertnek. 

Czike Albert Tótkomlóson született. Nagyapja a híres soproni Reál Gimnázium tanára, majd igazgatója volt, édesapja bányamérnök. Ő a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát. Felesége és fia szintén jogász, leánya vállalkozó. A rendszerváltásig Sopronban dolgozott ismert és jól megbecsült ügyvédként. A '80-as évek végén csatlakozott a szárnyait bontogató ellenzéki mozgalomhoz. A Magyar Demokrata Fórum színeiben 1990-ben önkormányzati képviselőnek választották, majd az első szabadon megválasztott képviselőtestület alpolgármestere lett. Szakértelmének és hatalmas munkabírásának köszönhetően szinte zavartalanul vezette át a város irányítását a tanácsi rendszerből az önkormányzati rendszerbe. Jogi képzettségének és ügyvédi tevékenységének köszönhetően elkészültek a legfontosabb szabályok. A város közgyűlését nagy hozzáértéssel vezette, munkáját az akkori ellenzék is elismerte. Kormánypárti alpolgármesterként sikerült jó kapcsolatokat kiépítenie a város és a kormány között, amelynek eredményeként Antall József miniszterelnök személyes támogatásával megkapta a város a kormánygaranciát a kórházfejlesztés finanszírozásához. Egyik kezdeményezője volt a lepusztult, használaton kívüli színházépület korhű felújításának és ezzel egyidejűleg a befogadó színház helyett állandó társulattal működő színház létrehozásának. 1994-től ismét ügyvédként szolgálta városát. 

A Sopron Város Díszpolgára cím azon személyeknek adományozható, akik Sopron város fejlődéséért, a közélet, a gazdaság, a tudomány, a művészet, az oktatás, az egészségügy vagy a sport területén maradandót alkottak, illetve kimagasló eredményt értek el, gazdag életművükkel a város, az ország, a világ egyetemes érdekeit tiszteletre méltóan szolgálták. Sopron közgyűlése 2017-ben Dr. Parragh Lászlót, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét választotta a város díszpolgárává. Dr. Parragh László 1962-ben született a Sopronhoz közeli Undon.Középiskolai tanulmányait Sopronban, a Széchenyi István Gimnáziumban végezte. Erre, és Sopron vármegyeiségére a mai napig büszke. Vallja: máig hat rá a hűség városának szellemisége. Jogi diplomáját a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte. Angolul, németül és oroszul beszél. Fiatalon, 27 évesen a rendszerváltás évében hozta létre első sikeres önálló vállalkozását. A Gyáriparosok Országos Szövetsége igen fiatalon, 33 évesen alelnökké választotta. Tagja volt 1998 és 2002 között az első Orbán-kormány 12 fős közvetlen gazdasági tanácsadó testületének, a kormánnyal azóta is töretlen jó kapcsolatot sikerült fenntartania. Ennek a jó együttműködésnek köszönhetően mára az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kormány egyik legfontosabb stratégiai partnere. Az elnökké választása óta eltelt 17 évben folyamatosan erősíti a kamarai- és stabilizálta a feladatrendszert, országosan elismert vállalkozóként és gazdasági tanácsadóként nem véletlen, hogy 2016-ban ötödször is megválasztották a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökévé. 2017. márciusától a magyar kormány mellett működő tanácsadó testület, a Nemzeti Versenyképességi Tanácstagja. Elismertsége „nem ismer határokat", tagja a World Chambers Federation (WCF) irányító testületének, illetve 2005-2008 között az International Chamber of Commerce (ICC) ügyvezető elnökségének. 2005-ben Magyar Gazdaságért Díjat kapott, 2009-ben két felsőoktatási intézmény is, a Budapesti Gazdasági Főiskola, illetve a Nyugat-Magyarországi Egyetem címzetes főiskolai docenssé választotta. Két könyvet jegyez társszerzőként, a 2008-ban megjelent „Túl az idők jelein" és 2015-ben a „Magyarország a változó világban" címűt. Nagy szerepe van a mostani kormány újszerű gazdaságpolitikájának kialakításában. A jelenlegi magyar gazdaság egyik kiemelkedő alakja, formálója. Munkája mellett mindig szakít időt arra, hogy Győr-Moson-Sopron Megyét képviselje, szem előtt tartsa és érvényesítse a város érdekeit. Sopronnal töretlen a kapcsolata. Mindig figyelemmel kíséri a soproni eseményeket, részt vesz az új vállalkozások avató ünnepségein. A városi Iparkamarával közösen jelentős részt vállal a társadalmi eseményekben.  Dr. Parragh László az ünnepségen bejelentette: a díszpolgári címmel járó összegből, amelyet a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara is kiegészít, alapítványt hoz létre a jövő soproni ifjú mestereiért. Bízik abban, hogy az alapítvány szellemiségét a vállalkozások is támogatásban részesítik. A jelenlévők körében nagy tetszést aratva, hozzátette: "A mi első milliónk, az tiszta!" Az ünnepségen Savanyu Gergely színművész konferált és a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttese működött közre.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Betonpillérnek ütközött Harka közelében, a tűzoltók vágták ki az autóból

A baleset szombat délután történt Harka és Kópháza között. Tovább olvasom