Visszahívják a holding igazgatóságát

Visszahívják a Sopron Holding Zrt. igazgatóságát, az operatív irányítás a vezérigazgató kezébe kerül. A városvezetés szerint egyszerqsödik a döntéshozatal. Az ellenzék azt kifogásolja, hogy ezután kontroll nélkül születhetnek meg a város egészét érintő határozatok.

A Sopron Holding Zrt. öttagú igazgatóságát visszahívná a városvezetés, sőt, megváltoztatva a gazdasági társaság alapító okiratát, meg is szüntetné a testületet. Ezáltal az irányítói jogkör az eddigi grémium helyett egy személyt, a vezérigazgatót illetné.

Az önkormányzat legnagyobb, a város vagyongazdálkodási és városüzemeltetési feladatát ellátó cégének szervezeti átalakítását az önkormányzat holnapi közgyqlése tárgyalja. A tervezett változtatással az ellenzék nem ért egyet. Szerintük a város egész vagyonáért felelős holding tevékenységét nem lehet többpárti konszenzus nélkül, kézi vezérléssel végezni.

– A városi vagyonkezelő holding létrehozásáért együtt tevékenykedtem a fideszes Havas Andrással és a Szövetség Sopronért képviselőjével, dr. Szekeres Csabával – fejtette ki Hegyi Ferenc (MSZP), a Sopron Holding igazgatótanácsának tagja. – Akkor Havas András részéről megfogalmazódott az igény: a holding mqködése olyan horderejq kérdés, hogy indokolt az irányításban nagyjából egyenlő arányt biztosítani a város jelenlegi vezetésének és az ellenzéknek. Ehhez képest nagyon furcsállom, hogy most, majdnem fél évvel a választások után még csak az egyensúlyt sem sikerült megteremteni, hiszen a jelenlegi felállás szerint az öttagú testületben egyedül képviselem az ellenzéket. Amennyiben a közgyqlés jóváhagyja a tervezetet, s tényleg megszqnik az igazgatótanács, félő, hogy a holding döntéshozatali szintjén mindenféle ellenzéki kontroll nélkül születhetnek meg a város egészét érintő határozatok, szabályozások.

Csak feltételezésekre hagyatkozhatunk, miért zárják el előlünk a betekintés lehetőségét. Ha a városvezetés azt mondja, hogy az olcsóbb mqködtetést készítették elő ezzel a döntéssel, azt válaszolom: lehetett volna olyan szabályozást is alkotni, hogy az igazgatótanács tagjai nem részesülnek díjazásban. Társaim nevében állíthatom, készek lennénk honorárium nélkül is ellátni igazgatótanácsi feladatainkat. De a városvezetés részéről szóba sem került ilyen lehetőség…

– A közgyqlés mint a Sopron Holding Zrt. kizárólagos tulajdonosa azért kívánja megváltoztatni a Sopron Holding Zrt. alapító okiratát, hogy egyszerqsítse, ezzel együtt hatékonyabbá tegye a döntéshozatali munkát. Jóllehet az igazgatóság – mint ügyvezető testület, illetve döntéshozatali szint – megszüntetésével évente közel hatmillió forinttal csökkennek a mqködési költségek, ám a tervezett átalakulásnak ez csak részben volt a motivációja – mondta Simon István soproni alpolgármester. – Az ügyvezetés egy személyre, dr. Komornoki László vezérigazgatóra hárul a jövőben. Az igazgatóság visszahívásával a holding mqködésének kontrollja gyakorlatilag nem sérül, hiszen a felügyelőbizottság továbbra is ellátja feladatát.

Ez utóbbi, hattagú testületben a Fidesz, az SZDSZ, a Szövetség Sopronért Egyesület, továbbá a munkavállalói oldal is képviselteti magát. Ezen túlmenően könyvvizsgáló ellenőrzi a cég mqködését. Mindez azt bizonyítja, hogy a tervezett átalakításokat követően a közérdek semmilyen tekintetben nem szenved hátrányt. A kizárólagos tulajdonos, a soproni közgyqlés éves üzleti tervben határozza meg a holdinggal kapcsolatos elvárásokat, amelyek megvalósulásáért a jövőben nem az ötfős igazgatóság, hanem a vezérigazgató felel.

Harmadik személyi változás a ciklusban

A Sopron Holding Zrt. élén ebben az önkormányzati ciklusban már három személyi változás történt. Beck György elnök-vezérigazgatói posztjának szétválasztását követően az igazgatóság elnöke Fullér István lett, aki négy hét után egészségügyi okokra hivatkozva mondott le posztjáról. Őt dr. Czike Albert követte az elnöki székben, akit három hónapja neveztek ki.

Gyász
„Elindult egy lélek, továbbszállt, távolra tőlünk, mely nagyon fáj. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, testvérünk és rokonunk, SZEKERES ISTVÁN a volt győri növényolajgyár dolgozója életének 76. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. 09. 24-én, kedden 14 órakor lesz a győr-révfalui temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihent a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagypapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérünk és rokonunk, SZALAY ÁRPÁD volt Tompa utcai lakos életének 66. évében türelemmel viselt, súlyos betegségben csendesen megpihent. Temetése 2019. szeptember 24-én 13 órakor lesz családi körben Budapesten, a Dráva utcai utolsó kikötőből, a Halászbástya nevű hajóról. Végső kegyeletüket leróhatják a Dunába dobott egy szál virággal. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordunk némán, csendesen. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy IVÁNYI LEVENTE életének 79. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 24-én, kedden 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Uram, te jónak láttad elszólítani, s szent az akarat, mely így tud dönteni. És én ha kérdezem - Miért ily hirtelen? - hallgat s nem felel senki sem. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága fiunk, édesapánk, rokonunk, SCHIEWERTH ZOLTÁN 55 éves korában tragikus körülmények között elhunyt. Szerettünktől 2019. szeptember 23-án, hétfőn 12 órakor veszünk végső búcsút a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, dédnagypapánk, rokonunk, HORVÁTH BÉLA ciráki lakos 84 évesen rövid ideig tartó, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2019. szeptember 20-án, pénteken 16.30 órakor lesz a ciráki temetőben. Előtte engesztelő szentmise 16 órakor a helyi templomban. Gyászoló család
A győri Zrínyi Ilona Általános Iskola 1964-ben végzett 8/b. osztály diákjai az 55 éves találkozójuk alkalmával szeretettel és kegyelettel emlékeznek elhunyt tanáraikra és diáktársaikra. BORKA EDIT, CSOBOD TIBOR, DÓCZI ELEMÉR, FELDMANN KÁROLY, FAZEKAS ANTAL, KEMENES BEA, LAUSCHER JÓZSEF, SÁNDOR JÁNOS. Emléküket megőrizzük
„Megpihen a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagyapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, apósom és rokonunk, SARMAN MÁTYÁS volt postafőellenőr életének 85. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. szeptember 19-én, csütörtökön 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihen a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezi e sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, családodnak most az őrangyala. Megállt a szív, megállt a kéz, nincs szó az ajkakon, szívünkben örökké élsz, mert szerettünk nagyon. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérünk, keresztapánk, sógorunk és rokonunk, SZABÓ GÉZA életének 71. évében elhunyt. Temetése szentmisével egybekötve 2019. szeptember 20-án 15 órakor kezdődik a kapuvári Szent Kereszt-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Szerető családja
„Mit lelkem eddig félve sejtett, Előttem áll a nagy titok, Hogy csak az halt meg, ami nem lett, S az él örökké, ami volt. (Vajda János) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VINCZE ANDRÁS JÁNOS életének 88. évében hosszan tartó betegségben, csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 21-én, szombaton 14 órakor lesz a gönyűi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
„Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. Egy jajszó nem sok, annyit nem mondtál, csak elmentél a halál hosszú útján. Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PALKOVICS LÁSZLÓ szeretett férj, apa, nagypapa életének 65. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 20-án, pénteken 16.30 órakor lesz a fertőbozi temetőben. A gyászmise 16 órakor kezdődik a fertőbozi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Pihenj, Te Drága Szív, mely megszűntél dobogni. Szerető Jóságod nem tudjuk feledni. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, anyósunk és rokonunk, SOMOGYI GYULÁNÉ szül. Szücs Erzsébet 77 éves korában méltósággal viselt, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2019. 09. 21-én, szombaton 14 órakor lesz az abdai temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Véget ért a szenvedése, szívében nyugalom, miénkben, kik itt maradtunk, el nem múló fájdalom.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapám, nagypapánk, apósom és rokonunk, HORVÁTH ZOLTÁN GYULA nyugalmazott hajóparancsnok életének 76. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 21-én, szombaton 10 órakor lesz a gönyűi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
A Hegykői Általános Iskola 1959-ben végzett diákjai a 60 éves osztálytalálkozón szeretettel és kegyelettel emlékeznek meg elhunyt tanáraikról, osztálytársaikról. Döbrősi Terézia Farkas Mária dr. Horváth József Horváth Bernadett Kóczán Imre Németh Péter Raszipovits Károly Weisz Mária Wégerbauer Róbert Emléküket szeretettel megőrízzük!
Szeretettel emlékezünk GRÓSZ JÓZSEF halálának 10. évfordulóján. Minden együtt töltött pillanatot hűen őrzök a lelkemben, mint megannyi kisfilmet. Gyakran visszapörgetem őket a fejemben, hogy emlékezzek arra, mennyire boldogok voltunk mi ketten. S ebbe az érzésbe egy szemernyi kétely sem vegyült. Szerető feleséged és családod
Fájó szívvel emlékezünk NAGY ZOLTÁN halálának 6. évfordulóján. Nem az a fájdalom amitől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Szerető feleséged és fiad Zoltán.