Túlélte a borzalmakat

Özv. Németh Lajosné Raffensperger Anna soproni lakása a múlt emlékeinek őrzőhelye.

Fényképalbumok és irattartók sokasága rejti a család és a rokonok, ismerősök sajtóban megjelent sikereit, továbbá a város és környéke nevezetes vagy éppen tragikus történelmi eseményeinek összefoglalóját. A 88. évében járó, élénk, derűs asszony ma is irigylésre méltóan kitűnő memóriával és elbeszélőkészséggel rendelkezik.

– Akkor, 1944. december 6-án gyönyörű, napos idő volt – kezdte visszaemlékezését Ancsi néni. – A gyermekeket délelőtt mozielőadás várta, s mindenki örömmel gondolt a közeledő estre, a Mikulásra. Semmi nem utalt arra, hogy a városnak hamarosan sötét órákban lesz része.
„ Azt tudtuk, hogy a Szálasi-kormány Sopronba menekült, illetve Brennbergbányára, de arról sejtelmünk sem volt, hogy a szövetségesek bombatámadást készítenek elő ellenünk.”
– Korábban számos alkalommal megtörtént, hogy katonai gépek húztak el Sopron fölött – folytatta Ancsi néni.

– Épp ezért az emberek lassan hozzászoktak a légiriadó jelzéséhez, s immár nem tulajdonítottak neki nagyobb jelentőséget. Ám akkor, Mikulás napján más volt a helyzet, s egyszerre szertefoszlott az eddigi tapasztalatokból eredő bizakodás és remény, hogy Sopront soha nem fogják bombázni. Mi akkor éppen disznóölést tartottunk a háznál, kertészetünk a Vas-Villa-középiskola helyén terült el. Segédkezni hazaengedték katonaöcsémet, Mihályt is, aki a soproni tüzéreknél volt újonc. Ez a momentum óriási szerencsének bizonyult, mert testvérem csapata a bombázáskor a Lövérekben megásott árkokban húzta meg magát. Sajnos, az árkok is kaptak a szőnyegbombázásból, így Mihály tizennégy szobatársa is életét vesztette. Ha ő nincs akkor szabadságon, egészen bizonyosan odaveszett volna…

– Emlékszem, még bőven volt idő, hogy a harangok elüssék a delet, amikor félelmetes motorzúgással megjelentek az amerikai repülőgépek. Sűrűn hullottak a bombák, a zaj, a füst és a felfordulás félelemmel töltött el mindnyájunkat. Haladéktalanul a kertbe ásott bunkerbe menekültünk.

Fekete füst a vasút felől

– Szinte számolni sem lehetett a bombák sorozatos robbanásait, olyan intenzív volt a város pusztítása. Azt hittük, kő kövön nem marad. Amikor bő félóra múlva minden elcsendesedett, s feljöttünk a bunkerből, félelmetes látvány tárult elénk: a vasút felőli részről sűrű, fekete füst szállt fel. Nagyon megijedtünk, hiszen fivérem, József – aki forgalmistaként dolgozott – épp szolgálatban volt.

„ Rohantunk az állomásra, amelynek a környékét addigra már lezárták. Mindenki sírva kereste a hozzátartozóját. Rengeteg halott feküdt a sínek között is.”

– Az állomás alatti pincében lévők azonban hála Istennek, megmaradtak. Ott húzta meg magát József bátyám Bácskay állomásfőnök családjával együtt.

Nem mindenki élte túl

– A légnyomás ugyan kinyomta a kéményajtót, s a koromtól teljesen felismerhetetlenné váltak, de ez volt a legnagyobb bajuk. A lényeg, hogy életben maradtak! József bátyám egy óra múltán, ha halálsápadtan is, de épségben hazaért. Volt nagy öröm. Édesanyánk az Istennek mondott köszönetet, hogy mindkét fia túlélte a bombázást. Mások nem voltak ilyen szerencsések. E napon kapott telitalálatot Bérczi Rezső vasutas Csengery utcai háza. Munkából hazatérve, családi háza helyén egy mély krátert talált csak. Benne veszett felesége, tíz és tizenkét éves gyermeke, s egész otthona. Nagyon sajnáltuk őt a tragédia miatt, hiszen jóravaló ember volt, s most egy pillanat alatt elvesztette családját, mindenét.

Az élet ment tovább…

– Másnap reggel a Szent Domonkos-templomba mentem misére. Az utcán állatok tetemei hevertek, láttunk bombával telibe talált épületeket; félig lebombázott házak romjai között egy-egy szék, szekrény árválkodott, leírhatatlan volt a barbár támadás pusztítása. Mikor beléptem a templomba, megdöbbentem: az isteni hajlék zsúfolásig megtelt otthonukat elveszített emberekkel, akik elcsigázva néztek maguk elé. Takaró volt az egész vagyonuk.

„ A bombázás halottait a temető csarnokába fektették, hogy ki-ki megtalálja elveszett hozzátartozóját. Akit senki nem keresett, vagy nem lehetett azonosítani, az tömegsírba került.”
Az élet ment tovább, de ettől a pillanattól kezdve már senki nem érezhette magát többé biztonságban…

Gyász
„Elindult egy lélek, továbbszállt, távolra tőlünk, mely nagyon fáj. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, testvérünk és rokonunk, SZEKERES ISTVÁN a volt győri növényolajgyár dolgozója életének 76. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. 09. 24-én, kedden 14 órakor lesz a győr-révfalui temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihent a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagypapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérünk és rokonunk, SZALAY ÁRPÁD volt Tompa utcai lakos életének 66. évében türelemmel viselt, súlyos betegségben csendesen megpihent. Temetése 2019. szeptember 24-én 13 órakor lesz családi körben Budapesten, a Dráva utcai utolsó kikötőből, a Halászbástya nevű hajóról. Végső kegyeletüket leróhatják a Dunába dobott egy szál virággal. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordunk némán, csendesen. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy IVÁNYI LEVENTE életének 79. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 24-én, kedden 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Uram, te jónak láttad elszólítani, s szent az akarat, mely így tud dönteni. És én ha kérdezem - Miért ily hirtelen? - hallgat s nem felel senki sem. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága fiunk, édesapánk, rokonunk, SCHIEWERTH ZOLTÁN 55 éves korában tragikus körülmények között elhunyt. Szerettünktől 2019. szeptember 23-án, hétfőn 12 órakor veszünk végső búcsút a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, dédnagypapánk, rokonunk, HORVÁTH BÉLA ciráki lakos 84 évesen rövid ideig tartó, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2019. szeptember 20-án, pénteken 16.30 órakor lesz a ciráki temetőben. Előtte engesztelő szentmise 16 órakor a helyi templomban. Gyászoló család
A győri Zrínyi Ilona Általános Iskola 1964-ben végzett 8/b. osztály diákjai az 55 éves találkozójuk alkalmával szeretettel és kegyelettel emlékeznek elhunyt tanáraikra és diáktársaikra. BORKA EDIT, CSOBOD TIBOR, DÓCZI ELEMÉR, FELDMANN KÁROLY, FAZEKAS ANTAL, KEMENES BEA, LAUSCHER JÓZSEF, SÁNDOR JÁNOS. Emléküket megőrizzük
„Megpihen a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagyapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, apósom és rokonunk, SARMAN MÁTYÁS volt postafőellenőr életének 85. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. szeptember 19-én, csütörtökön 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihen a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezi e sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, családodnak most az őrangyala. Megállt a szív, megállt a kéz, nincs szó az ajkakon, szívünkben örökké élsz, mert szerettünk nagyon. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérünk, keresztapánk, sógorunk és rokonunk, SZABÓ GÉZA életének 71. évében elhunyt. Temetése szentmisével egybekötve 2019. szeptember 20-án 15 órakor kezdődik a kapuvári Szent Kereszt-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Szerető családja
„Mit lelkem eddig félve sejtett, Előttem áll a nagy titok, Hogy csak az halt meg, ami nem lett, S az él örökké, ami volt. (Vajda János) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VINCZE ANDRÁS JÁNOS életének 88. évében hosszan tartó betegségben, csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 21-én, szombaton 14 órakor lesz a gönyűi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
„Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. Egy jajszó nem sok, annyit nem mondtál, csak elmentél a halál hosszú útján. Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PALKOVICS LÁSZLÓ szeretett férj, apa, nagypapa életének 65. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 20-án, pénteken 16.30 órakor lesz a fertőbozi temetőben. A gyászmise 16 órakor kezdődik a fertőbozi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Pihenj, Te Drága Szív, mely megszűntél dobogni. Szerető Jóságod nem tudjuk feledni. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, anyósunk és rokonunk, SOMOGYI GYULÁNÉ szül. Szücs Erzsébet 77 éves korában méltósággal viselt, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2019. 09. 21-én, szombaton 14 órakor lesz az abdai temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Véget ért a szenvedése, szívében nyugalom, miénkben, kik itt maradtunk, el nem múló fájdalom.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapám, nagypapánk, apósom és rokonunk, HORVÁTH ZOLTÁN GYULA nyugalmazott hajóparancsnok életének 76. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 21-én, szombaton 10 órakor lesz a gönyűi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
A Hegykői Általános Iskola 1959-ben végzett diákjai a 60 éves osztálytalálkozón szeretettel és kegyelettel emlékeznek meg elhunyt tanáraikról, osztálytársaikról. Döbrősi Terézia Farkas Mária dr. Horváth József Horváth Bernadett Kóczán Imre Németh Péter Raszipovits Károly Weisz Mária Wégerbauer Róbert Emléküket szeretettel megőrízzük!
Szeretettel emlékezünk GRÓSZ JÓZSEF halálának 10. évfordulóján. Minden együtt töltött pillanatot hűen őrzök a lelkemben, mint megannyi kisfilmet. Gyakran visszapörgetem őket a fejemben, hogy emlékezzek arra, mennyire boldogok voltunk mi ketten. S ebbe az érzésbe egy szemernyi kétely sem vegyült. Szerető feleséged és családod
Fájó szívvel emlékezünk NAGY ZOLTÁN halálának 6. évfordulóján. Nem az a fájdalom amitől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Szerető feleséged és fiad Zoltán.