Tényfeltárással telt az első száz nap

Sopron polgármesterét, dr. Fodor Tamást arra kértük, értékelje az elmúlt száz napot, a választások óta.

Az októberi önkormányzati választások óta eltelt az első száz nap. Sopron polgármesterét, dr. Fodor Tamást arra kértük, értékelje a magunk mögött hagyott időszakot.

– Pár héttel a választások után azt nyilatkozta, nem bánta meg, hogy felcserélte az egyetemi katedrát a polgármesteri székkel, sőt, biztosabb a dolgában, mint korábban volt. Milyennek látja most a helyzetet?

– Ha röviden kell mondanom, akkor színesnek és változatosnak. Az első időszak, vagyis az elmúlt száz nap fő feladata a város tényleges helyzetének felmérése volt, hogy tisztába kerüljünk azokkal a problémákkal, amik többé, kevésbé körvonalazódtak a választásokat megelőzően. Ez azért is fontos, mert a magunk részéről a személyes felelősséget komolyan gondoljuk. A vizsgálódás során kiderült, fő vonalakban helyesen ítéltük meg a dolgokat, de azért értek meglepetések is.

– Említene néhányat?

– Az első és legfontosabb a város gazdasági helyzete, ez mindennek a kiinduló pontja. A 12 milliárdos hitelállomány, amiről sokáig beszéltünk, sajnos igaz. Most nem is az a lényeg, hogy ez hogyan lett ennyi, hanem az, milyen az összetétele. A legsúlyosabb rész a megnövekedett működési hiány. Ez azért problémás, mert évről évre megjelenik a költségvetésben, és mindig elő kell teremteni a fedezetét.

– Ezzel azt is mondja, hogy az intézményrendszer ennyivel túlméretezett, vagy másképpen fogalmazva: ennyivel meghaladja a város lehetőségeit?

– Így igaz. Látható, hogy nincsenek meg azok a források, amivel ezt a rendszert biztonságosan el lehet látni. Nyilvánvalóan ez a hiány egy hosszabb folyamat eredménye, de látszik, hogy az utóbbi időben egyre gyorsabban nyílt az olló. A kormány egyre több feladatokat ruház át az önkormányzatokra, miközben a hozzá tartozó költségeket nem rendezi megfelelően.

– Mi a helyzet a beruházásokkal? Eddig úgy lehetet értelmezni a nyilatkozataikat, hogy a sok megkezdett építkezés miatt halmozott fel tetemes adósságot Sopron?

– Ott is óriási a hitelállomány, de egy fokkal jobban kezelhető és valamilyen módon meg van az ellentételezése.

– Többször is beszéltek arról, hogy átvilágítják az önkormányzat szerződéseit és az önkormányzati cégeket magában foglaló holding tevékenységét. Milyen hibákat, visszaéléseket találtak?

– Sajnos vannak olyan szerződések, amelyek a város számára nem kedvezőek. Mások számára annál inkább. Ezek az önkormányzat szemszögéből rendkívül előnytelen üzleti megállapodások.

– Említene néhányat?

– Csak az általánosság szintjén szeretnék most beszélni, mert ennek a szakszerű megfogalmazása a jogászok feladata lesz. Nem szeretnék elébe menni a dolgoknak, meg vannak erre a megfelelő szakemberek.

– Ha már a szakembereknél tartunk! Azt lehet hallani, hogy országszerte a Fidesz jogászai vizsgálódnak az önkormányzatoknál. Sopronban kik nézik át a szerződéseket?

– Ez olyan, mint amikor az ember orvoshoz megy. Akkor is azt választja, akiben megbízik.

– Budapesti ügyvédekről van szó?

– Is, is. A polgármesteri hivatal jogászait is használjuk erre a feladatra és külsősöket is.

– Térjünk vissza kicsit a szerződésekhez! Legalább általánosságban említsen néhány „típushibát”!

– Vegyük a mélygarázs ügyét! Nem titok, amit mondok, hiszen a közgyűlés is foglalkozott vele. Ott is elmondtuk, hogy 24 évre egy rendkívül előnytelen bérleti szerződést kötöttek, ami nem a város érdekeit szolgálja. A részleteket még vizsgálják a jogászok. Köztudomású, hogy az apartmanház költségei is megközelítik lassan az egymilliárdot, a tényleges piaci értéke pedig ennél jóval alacsonyabb. Ha a városnak arra lenne szüksége, hogy eladja az ingatlant, csak több százmilliós veszteséggel tudná megtenni. 

– Ez a két ügy a jéghegy csúcsa?

– Lehet így is mondani, hiszen ennél lényegesen több problémás ügy van. Ezeket csak azért emeltem ki, mert az a célunk, hogy megoldjuk a feladatokat. Pénzügyileg ez a kettő a legnagyobb falat. Ez nem jelenti azt, hogy morális és gazdasági szempontból más probléma nincs. Számtalan áron aluli értékesítéssel találkoztunk, ott van a tűzoltó laktanya ügye, de most, amikor ilyen nagy adósságszolgálat mellett kell finanszírozni a várost, a legfontosabbakra koncentrálunk.

– Beszéljünk a személycserékről! A holding elnök-vezérigazgatóját, Beck Györgyöt már leváltották. Lesz-e folytatás?

– A törvényi előírásnak megfelelően a választásokat követően az önkormányzati cégek igazgatótanácsait és felügyelő bizottságait visszahívtuk és újraválasztottuk. Tehát változások máshol is voltak. A holding esetében azonban nem egyszerű bizalmi kérdésről van szó, ott történt olyan tevékenység, amelynél felmerült a szakmai felelősség kérdése.

– Hogyan váltak el egymástól? Közös megegyezéssel, vagy fegyelmivel?

– Mivel a másik fél nincs itt, és nem kaptam tőle felhatalmazást, nem szeretnék a munkaviszony megszűnésének körülményeiről beszélni.

– Az új felállásban dr. Komornoki László látja el a vezérigazgatói és dr. Czike Albert az elnöki teendőket. Miért éppen ők?

– Dr. Komornoki László nagy tapasztalattal és vezetői gyakorlattal rendelkező mérnök. Az igazgatóság elnöke, dr. Czike Albert pedig kitűnő jogász. Úgy gondolom, ez a párosítás szakmailag tökéletesen megfelelő. Számunkra megnyugtató, hogy két tapasztalt szakember került egy ilyen nagy cég élére, mint a holding.

– További változások is várhatók?

– Az már a holding belügye lesz. A megválasztott vezetők felelőssége, hogy a személyi állományt kialakítsák és a kitűzött célokat, megvalósítsák. Azt azért tudni kell, hogy több probléma is volt a holdingnál. Nem működött például rendesen a könyvelés, a háromnegyedéves zárszámadását sem tudták megcsinálni.

– Új rendszert vezettek be, azt mondták az átállás miatt volt probléma.

– Egy ekkora cégnél ilyen hiba nem engedhető meg. Addig meg kell tartani a régi rendszert, amíg az új nem működik rendesen. A szervezeti és működési szabályzatuk sem volt készen. Kérdezem, hogy lehetett így munkaköri leírásokat adni, ki, miért volt felelős?

– Lépjünk túl a holdingon. Az intézmények élén várható változás? A közeljövőben több igazgató mandátuma is lejár.

– A lejárt megbízatások miatt megüresedő helyeket természetesen meg fogjuk pályáztatni.

– Bejelentették, hogy a polgármesteri hivatal szerkezetét is szeretnék megváltoztatni.

– A három hónap tapasztalatai alapján arra jutottunk, hogy az egész struktúrát át kell alakítani. Nem lehet toldozni, foldozni a rendszert, a XXI. század követelményeinek megfelelően kell kialakítani a hivatal minden szervezeti egységét. Ez a munka most folyik. Hozzáteszem, a hivatal bevonásával. Nyilván meg van az elképzelésünk, hogy milyen struktúrával szeretnénk működtetni a polgármesteri hivatalt annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen.

– Az irodarendszer megmarad?

– A funkciók természetesen megmaradnak, de hogy milyen osztályszerkezetben csoportosítjuk, abban lényeges változás lesz. Új funkciók és feladatok jelennek meg, mások pedig mennyiségében csökkennek, vagy esetleg meg is szűnnek.

– Mondana példát?

– Az építéshatósági ügyek törvényileg a kistérségtől a városokhoz kerültek. Emiatt a soproni hivatalban is megszaporodtak a feladatok. Szociális téren ugyanez a helyzet. Itt meg kell jegyezni, hogy a több ellátott természetesen plusz bevételt is jelent, amivel javulhat a gazdaságosság és a működés színvonala. 

– A városüzemeltetési irodán az üzemeltetést és a beruházások felügyeletét külön választották. Ez már az átalakítás része?

– Szervesen illeszkedik ahhoz. Mindkét terület nagyon fontos, hiszen rajtuk múlik a város működésének milyensége és a fejlesztések színvonala.

– Lesz-e létszámleépítés, vagy bővítés a hivatalban?

– Semmiképpen nem szeretnénk növelni a létszámot, sőt ésszerűsítéssel megtakarításra, egy olcsóbb szerkezetre törekszünk. A célunk kettős: szerkezetében igazodni az új igényekhez és racionalizálással megteremteni a gazdaságos működtetés feltételeit.

– Tavaly azt nyilatkozta, év végére végeznek a tényfeltárással, az eredményt nyilvánosságra hozzák és januártól már a saját programjuk megvalósítására koncentrálnak.

– Ebben meglepetés ért, valóban azt hittem, decemberig be tudjuk fejezni a helyzetfelmérést, az alapok tisztázását. Hozzáteszem, most már mások dolgoznak a témán. Az igazi építkezés pedig január végén elkezdődhet.

– Hogyan vált be az a munkamegosztás, amiben az alpolgármesterekkel megállapodtak?

– Döntően jól. Volt némi változás az eredeti elképzeléshez képest, de a fontosabb dolgok maradtak. Dr. Simon István alpolgármester az általános helyettesem, ő felel a gazdasági ügyekért és a kórházért. Az intézmények felügyeletét, az oktatás szakmai részének kivételével, Abdai Géza látja el. Ez utóbbit áttettük énhozzám, úgy gondoltam, a szakmai tisztesség ezt kívánja. Havas Andráshoz tartozik a pénzügy és a beruházások.

– Az ilyen pozícióban, mint az öné, megszaporodnak az ember barátai, no és persze az ellenségei is. Sokan megállítják az utcán?

– Valóban megállítanak. Kérdeznek, vagy mondanak valamit, de ezek pozitív dolgok. Úgy érzem, a hivatalban is ugyanilyen pozitív a hozzáállás. Természetesen én is mindenkinek megadom a kellő tiszteletet, ugyanakkor megkövetelem, hogy a munkát mindenki a legjobb tudása szerint végezze el. Mérnökként megoldáscentrikus vagyok, ebből kifolyólag kicsit talán türelmetlen is. A kollégáimnak megmondtam, nekem problémákat ne soroljanak, mert azokat én is tudok mondani tucatjával. Arról beszéljünk, hogyan lehet megoldani a dolgot.

– Fideszes polgármesterként kapott-e olyan pártutasítást, amivel nem értett egyet?

– Egy polgármestert nem lehet utasítani. Szuverén egyén, akinek tájékoztatást lehet adni, hogy mi a párt álláspontja bizonyos ügyekben egy adott cél érdekében, de a döntés és a felelősség az övé.

– Azért mégis érzékelhető egy-egy témában a fideszes vezetésű települések közötti hasonló fellépés. Ez nyilván nem a véletlen műve.

– Nézze, én mindenki polgármestere vagyok, de ha a másik oldalról nézzük, akkor tudomásul kell venni, hogy a Fidesz jelöltje voltam. Ez egyfajta közös értékrendet, látásmódot jelent. Ugyanakkor, hogy ne térjek ki a kérdés lényege elől elmondom, a munkám során eddig mindent össze tudtam egyeztetni az elveimmel.  

– Mi lesz azokkal a tervekkel, amelyeket az előző városvezetés készített elő? Beszéltek erről az elődjével?

– Vágyak voltak, de ha nincs róluk dokumentum, nem tudok velük mit kezdeni. Azokról a tervekről beszélhetek csak, aminek van kézzelfogható előzménye. Ide tartozik például a vasúti közlekedés helyzete, amit magam is lényegesnek tartok. Amennyiben sikerül a bejövő és a kimenő vasúti vonalakat egy vágányra átkötni, az már önmagában is kézzelfogható eredmény. Égetően fontos, a Frankenburg úti aluljárón túl még egy átjáró megnyitása a Lövérek felé, mert a sorompók igen sok bosszúságot okoznak. Nagyjából ennyit várok a közeljövőben a vasúti fejlesztésektől.

– Az önök programjában is szerepelt a közútfejlesztés. Azzal mi a helyzet?

– Fontos, hogy legyen a városnak közlekedési koncepciója. A mi terveink között is ott van az észak-nyugati összekötőút megépítése, amit kiegészítek egy árvízvédelmi tervvel, amivel az Ikva problémája megoldódik. Továbbá egy rekreációs központ is kialakítható a víztározó körül. 

– Térjünk vissza a jelenbe! Úgy hallani, tervbe vették a Liszt-központ és a GyIK integrációját.

– Valóban ilyesmiben gondolkodunk, de erről még korai beszélni.

– Minek örül a legjobban az elmúlt időszak eredményei közül?

– Annak, hogy közös erővel sikerült megmenteni az Erzsébet-kórházat. Ez az összefogás szép példája. További eredményeink közé tartozik a kisgyermekes szülök utazási kedvezményének bevezetése, a fűtési költség szociális kompenzációja, a folyó beruházások határidejének rendezése és a Deák tér projekt sikeres korrekciója. Befejezéséhez közeledik az önkormányzat négyéves gazdasági programjának kidolgozása is.

Bódvai Ildikó

Gyász
,,Ha majd rátérünk mi is erre az útra, megyünk hozzád, s találkozunk újra. Hiába omlik rád a sír komor göröngye, emléked itt marad szeretteid szívében. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VASZARI JÓZSEF 25 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. október 17-én, csütörtökön 11 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
,,Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH LÁSZLÓNÉ szül. Nagy Mária hosszan tartó betegség után, 75. évében elhunyt. Temetése 2019. október 18-án, pénteken 14 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Búcsúztam volna Tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, fiam, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérem, sógorunk és rokonunk, HARASZT JÓZSEF 62 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 16-án, szerdán 15 órakor lesz a bőnyi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA IMRE Csorna, Szatmári utcai volt lakos 85 éves korában csendesen elhunyt. Engesztelő szentmise 2019. október 16-án 8 órakor kezdődik a premontrei templomban. Temetéséről később intézkedünk. Gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyám, testvérünk és rokonunk, MUZSAI KATALIN szabónő életének 80. évében, hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 17-én, csütörtökön 13 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójától. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Kérjük, hogy szeretett hozzátartozónktól csak egy-egy szál virággal búcsúzzanak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MARJAI JÓZSEF életének 67. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 17-én, csütörtökön 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk KARÁCSONY ANDRÁS halálának 1. évfordulóján. A sors kegyetlen és mostoha, szeretni megtanít, de feledni soha. Szerető szüleid, kislányod, bátyád és családja
Beledi Általános Iskola 1974-ben végzett diákjai 45 éves osztálytalálkozójuk alkalmából kegyelettel emlékeznek A osztály osztálytársaikra: SIMON LÁSZLÓ KLEÉ ISTVÁN TAKÁCS GYULA VARGA ANDRÁS B osztály osztályfőnökükre PÁLFY JÓZSEFRE osztálytársaikra DUDÁS LÁSZLÓ SZABÓ JÓZSEF Emlékük szívünkben tovább él.
Én megyek őhozzá, de ő nem jön ide vissza énhozzám. Fájó szívvel emlékezünk, HÁRY ZOLTÁNNÉ Irénkére halálának 1. évfordulóján. Szeretett édesanyámról és nagymamámról szentmise keretében 2019. október 13-án 18 órakor a győri Szent Imre templomban emlékezünk meg. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezem ÖZV. KÓKAI LÁSZLÓNÉ (Ibolya) halálának 1. évfordulójára Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem ugyanaz. Bocsáss meg, ha valamit hibáztam. Nem tudtalak megmenteni, pedig próbáltam. Kérem az Istent, hogy bánjon jól Veled, helyettem az angyalok simogassák fejed. Olyan drága voltál nekem, hogy ezt nem pótolja senki, lelkem sebeit nem gyógyítja semmi. Örökké szerető párod, Tibor
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ZSUZSANNA szül. Bisztri Zsuzsanna halálnak 10. évfordulójára! De szomorú mindig egyedül lenni, valakit mindig hiába keresni. Valakire várni, aki nem jön többé, valakit szeretni örökkön örökké. Elmentél, azóta a temetőt járom, ez lett az én világom. Elmegyek mindig hozzád, amíg élek, nem hagylak magadra vissza-visszatérek. Ha eljön az én órám, hozzád hazatérek. Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, örökké tart a rád emlékezés. Szerető Édesanyád és az Esztergomi család
Hálás szívvel emlékezem Édesanyámra SZILÁDI GYULÁNÉRA halálának 50. évfordulóján. Neki köszönhetem az életem, tőle tanultam mindent. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, míg élek őrzöm őket. Szerető lánya
Szívemben fájdalommal, Szememben könnyekkel emlékezem szerető férjemre NAGY REZSŐ halálának első évfordulóján. Eltünt egy élet csak az emlék maradt, de összeköt minket az igaz szeretet. Isten országa most már a te hazád, ott várj reám, ha majd az én időm is lejár. Bánatos feleséged: Joli
Szomorú szívvel emlékezünk RIGÓ TIBOR születésének 80. évfordulóján. Az idő múlik feledni nem lehet szívünk őrzi drága emlékedet Életed elszállt mint a virágillat De emléked ragyog mint a fényes csillag. Számunkra Te sosem leszel halott örökké élni fogsz, mint a csillagok. Szeretteid és a Papa csillaga Dávid.
Hálás szívvel mondunk köszönetet az osztálytársaknak, akik SZEKÉR JÁNOS sírjára az 50. osztálytalálkozó alkalmából a megemlékezés virágait elhelyezték. Felesége és gyermekei