Mégis jut rá pénz idén?

Az alapellátásban dolgozó fogorvosoknak szükségük lenne panorámaröntgenre, azonban nem telik rá.

A betegeknek ezért fizetniük kell az egyébként ingyenes ellátásért. Változás az idei költségvetés tárgyalásától remélhető.

Sopronban a panorámaröntgen kérdésében hamarosan előrelépés történhet. Dr. Molnár Ágnes az egészségügyi bizottság elnökeként – érezve a lakossági igényt – úgy döntött, bizottságával megvitatja az ügyet, majd módosító indítványt nyújt be a 2005-ös költségvetés tárgyalásához. Mint kifejtette: úgy véli, egy 21 milliárd forintos városi költségvetésnél elvárható, hogy a közgyűlés tárgyaljon egy ilyen tízmillió forintos egészségügyi beruházásról.

Utaznak vagy fizetnek

Sopron fogászati alapellátása nem rendelkezik az amúgy szakmailag nélkülözhetetlen panorámaröntgennel. Erről a tényről Pénzbe kerül a térítésmentes ellátás címmel (Kisalföld, január 22.) számoltunk be. Mint írtuk: a fogorvosok – amennyiben az alsó és felső állkapocs összes fogáról képet adó panorámaröntgen-felvételre lenne szükség – kénytelenek választás elé állítani pácienseiket. Vagy Győrbe látogatnak, ahol a megyei kórház szájsebészeti részlegén ingyenesen túleshetnek a beavatkozáson, vagy helyben több ezer forintot fizetnek valamely magánpraxison elkészített felvételért.

A soproniaknak tehát két választásuk van: utaznak vagy fizetnek. A Korona üzletházban csak háromezer forintot, mivel az ott található rendelő munkatársaival szóbeli megállapodást kötöttek a rendelőintézet fogorvosai. A Korona Fogászat ezzel vállalta, hogy az egyébként több mint ötezer forintos önköltségi árú felvételt jutányosan készíti el az oda irányított pácienseknek. Azonban van olyan magánrendelő, ahol akár a 12 ezer forintot is elérheti egy panorámaröntgen-felvétel ára. Kérdés, hogy a kispénzű – s épp ezért az alapellátást igénybe vevő – emberek mindezt hogyan tudják megfizetni.

Napi 3–4 beteget küld

Dr. Pongrácz Kristóf fogorvos elmondása szerint napjában három–négy beutalót állít ki panorámaröntgenre. És ez csak egyetlen praxis Sopron 16 körzete közül. E számok alapján kiszámítható, hogy egy hónap alatt több mint 900, alapellátáson megforduló beteget érint a fenti probléma.
– Amikor 1999-ben, a fogászat funkcionális privatizációjakor az alapellátási igazgatóság szerződést kötött fogászati röntgenpraxisra az egészségbiztosítási pénztárral, tárgyi minimumfeltételként szerepelt a fogászati röntgen – eleveníti fel dr. Pongrácz Kristóf. – A tíz fogorvosnak helyet adó, volt SZTK épületében van egy intraorális röntgenünk, amivel legfeljebb három fogról tudunk felvételt készíteni. De ez vajmi kevés. Panorámaröntgen híján fizetős magánrendelésekre küldözgetjük a pácienseket, holott joguk lenne ahhoz, hogy ingyen és bérmentve juthassanak hozzá ehhez az ellátáshoz – állítja a fogorvos.

Financiális kérdés

Dr. Horváth Zoltán alapellátási igazgató mindezzel kapcsolatban elmondta: igaz, hogy minőségi különbség van a panorámaröntgen és a sima fogászati röntgen felvételei között, de az alapellátást ezzel a gyengébb, intraorális készülékkel is el lehet látni. – Természetesen ideálisabb lenne egy többet mutató és tudó berendezés. Ahogy minden olyan eszközre szükség lenne, mely magasabb szintű diagnosztikát, kezelést és ellátást tenne lehetővé. Ez azonban financiális kérdés – szögezi le az igazgató.

Elméleti elgondolás

Ezt erősítette meg Palotai György, az intézményfelügyeleti iroda vezetője is: – Mivel egy panorámaröntgen beszerzése, üzemeltetése majd tízmillió forintos költséget jelent, a városnak pillanatnyilag csupán az elméleti elgondolásai között szerepelhet. A szándék azonban megvan, hiszen a városvezetés is tudja, hogy hasznos és fontos fogászati berendezésről van szó.

Gyász
„Elindult egy lélek, továbbszállt, távolra tőlünk, mely nagyon fáj. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, testvérünk és rokonunk, SZEKERES ISTVÁN a volt győri növényolajgyár dolgozója életének 76. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. 09. 24-én, kedden 14 órakor lesz a győr-révfalui temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihent a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagypapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérünk és rokonunk, SZALAY ÁRPÁD volt Tompa utcai lakos életének 66. évében türelemmel viselt, súlyos betegségben csendesen megpihent. Temetése 2019. szeptember 24-én 13 órakor lesz családi körben Budapesten, a Dráva utcai utolsó kikötőből, a Halászbástya nevű hajóról. Végső kegyeletüket leróhatják a Dunába dobott egy szál virággal. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordunk némán, csendesen. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy IVÁNYI LEVENTE életének 79. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 24-én, kedden 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Uram, te jónak láttad elszólítani, s szent az akarat, mely így tud dönteni. És én ha kérdezem - Miért ily hirtelen? - hallgat s nem felel senki sem. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága fiunk, édesapánk, rokonunk, SCHIEWERTH ZOLTÁN 55 éves korában tragikus körülmények között elhunyt. Szerettünktől 2019. szeptember 23-án, hétfőn 12 órakor veszünk végső búcsút a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, dédnagypapánk, rokonunk, HORVÁTH BÉLA ciráki lakos 84 évesen rövid ideig tartó, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2019. szeptember 20-án, pénteken 16.30 órakor lesz a ciráki temetőben. Előtte engesztelő szentmise 16 órakor a helyi templomban. Gyászoló család
A győri Zrínyi Ilona Általános Iskola 1964-ben végzett 8/b. osztály diákjai az 55 éves találkozójuk alkalmával szeretettel és kegyelettel emlékeznek elhunyt tanáraikra és diáktársaikra. BORKA EDIT, CSOBOD TIBOR, DÓCZI ELEMÉR, FELDMANN KÁROLY, FAZEKAS ANTAL, KEMENES BEA, LAUSCHER JÓZSEF, SÁNDOR JÁNOS. Emléküket megőrizzük
„Megpihen a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagyapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, apósom és rokonunk, SARMAN MÁTYÁS volt postafőellenőr életének 85. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. szeptember 19-én, csütörtökön 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihen a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezi e sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, családodnak most az őrangyala. Megállt a szív, megállt a kéz, nincs szó az ajkakon, szívünkben örökké élsz, mert szerettünk nagyon. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérünk, keresztapánk, sógorunk és rokonunk, SZABÓ GÉZA életének 71. évében elhunyt. Temetése szentmisével egybekötve 2019. szeptember 20-án 15 órakor kezdődik a kapuvári Szent Kereszt-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Szerető családja
„Mit lelkem eddig félve sejtett, Előttem áll a nagy titok, Hogy csak az halt meg, ami nem lett, S az él örökké, ami volt. (Vajda János) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VINCZE ANDRÁS JÁNOS életének 88. évében hosszan tartó betegségben, csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 21-én, szombaton 14 órakor lesz a gönyűi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
„Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. Egy jajszó nem sok, annyit nem mondtál, csak elmentél a halál hosszú útján. Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PALKOVICS LÁSZLÓ szeretett férj, apa, nagypapa életének 65. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 20-án, pénteken 16.30 órakor lesz a fertőbozi temetőben. A gyászmise 16 órakor kezdődik a fertőbozi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Pihenj, Te Drága Szív, mely megszűntél dobogni. Szerető Jóságod nem tudjuk feledni. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, anyósunk és rokonunk, SOMOGYI GYULÁNÉ szül. Szücs Erzsébet 77 éves korában méltósággal viselt, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2019. 09. 21-én, szombaton 14 órakor lesz az abdai temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Véget ért a szenvedése, szívében nyugalom, miénkben, kik itt maradtunk, el nem múló fájdalom.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapám, nagypapánk, apósom és rokonunk, HORVÁTH ZOLTÁN GYULA nyugalmazott hajóparancsnok életének 76. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 21-én, szombaton 10 órakor lesz a gönyűi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
A Hegykői Általános Iskola 1959-ben végzett diákjai a 60 éves osztálytalálkozón szeretettel és kegyelettel emlékeznek meg elhunyt tanáraikról, osztálytársaikról. Döbrősi Terézia Farkas Mária dr. Horváth József Horváth Bernadett Kóczán Imre Németh Péter Raszipovits Károly Weisz Mária Wégerbauer Róbert Emléküket szeretettel megőrízzük!
Szeretettel emlékezünk GRÓSZ JÓZSEF halálának 10. évfordulóján. Minden együtt töltött pillanatot hűen őrzök a lelkemben, mint megannyi kisfilmet. Gyakran visszapörgetem őket a fejemben, hogy emlékezzek arra, mennyire boldogok voltunk mi ketten. S ebbe az érzésbe egy szemernyi kétely sem vegyült. Szerető feleséged és családod
Fájó szívvel emlékezünk NAGY ZOLTÁN halálának 6. évfordulóján. Nem az a fájdalom amitől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Szerető feleséged és fiad Zoltán.