Körforgalmat szeretne Nagycenk

A nagycenki önkormányzat körforgalmat szeretne a 84. és a 85. számú főút kereszteződéséhez.

Sopron környékén már csak a 84. és a 85. számú főút kereszteződésében található közterületen szovjet emlékmű. A nagycenki önkormányzat körforgalmat szeretne építtetni a kereszteződésben.

Magyarországon közel 3000 településen találhatók katonasírok és katonai temetkezési helyek. Közülük az egyik a nagycenki, amely két főút forgalmas kereszteződésében hívja fel magára a figyelmet. (Kisalföld, 2005. november 4., Hadisírokat kutatnak fel.) A vasbeton szerkezet azonban elöregedett, balesetveszélyessé vált. Elvben a nagycenki önkormányzat feladata lenne helyreállítása, de erre nincs pénze. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisírgondozó irodájában azonban megtudtuk, az orosz nagykövetség állja a költségeket.

Az már egy másik kérdés, hogy az emlékmű és a sírok ma már rossz helyen vannak, mert a két főút kereszteződésében nagy a forgalom és sok a baleset is. Nagycenk önkormányzata ezért szeretné elérni, hogy körforgalmi csomópontot alakítsanak ki. Abban az esetben, ha ez megvalósul, akkor a sírokat és az emlékművet máshová kell helyezni.

– Tisztában vagyunk azzal, hogy csak alapos indok alapján lehet még a legkisebb változtatást is végrehajtani, arról nem beszélve, hogy mennyibe kerülne, ráadásul kell találni egy befogadó temetőt is – mondotta Udvardi Imréné, Nagycenk polgármestere. – Nem arról van szó, hogy az önkormányzat mindenáron szeretné máshová tenni az emlékművet és a sírokat. Mi elsősorban a balesetek nagy száma miatt szeretnénk körforgalmat építtetni, ugyanakkor úgy látjuk, hogy a síroknak megfelelőbb és méltóbb helyet is lehetne találni, például Bánfalván, a hősi temetőben.

Nemzetközi egyezmény vigyázza a sírokat

Az 1949-ben megkötött Genfi Egyezmények hazánknak is előírják, hogy a más nemzetiségű katonák sírjait rendszeresen ápolják, ezt különmegállapodások is szabályozzák. Németországgal, Oroszországgal, Ukrajnával, Moldáviával és Olaszországgal kötött ilyen egyezményt Magyarország. A sírok fenntartásának és ápolásának költségeit az önkormányzatok biztosítják, a kegyeleti munkát pedig vagy saját maguk végzik, vagy gazdálkodó szervezetet bíznak meg. Abban az esetben, ha a katonák méltóbb helyen kerülnek eltemetésre, a partnerországok általában nem emelnek kifogást.

– A katonasíroknak nem a forgalmas főutak mellett van a helyük – összegezte véleményét Nagy László. – A nagycenkiek többsége egyetértene, ha az elesettek földi maradványait máshol temetnék el. Sopronban is sikerült ezt a problémát úgy megoldani, hogy nem sérültek mások érzései.

Nagycenken tehát a körforgalom megépítése csökkentené a balesetveszélyt és egyben pontot tehetne a katonasírok ügyére is.
– Lesz-e, és ha igen, mikor körforgalom e kereszteződésben? – kérdeztük Wimmer Józsefet, a megyei közútkezelő kht. főmérnökét.
– Nagy valószínűséggel sohasem – hangzott a tömör válasz. – A kereszteződés elbírja a jelenlegi forgalmat, mire megváltozna a helyzet, addigra pedig elkészül az M9-es gyorsforgalmi út. Másrészt technikailag is nehézzé válna az oda települt cégek korrekt kiszolgálása.

Gyász
,,Ha majd rátérünk mi is erre az útra, megyünk hozzád, s találkozunk újra. Hiába omlik rád a sír komor göröngye, emléked itt marad szeretteid szívében. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VASZARI JÓZSEF 25 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. október 17-én, csütörtökön 11 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
,,Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH LÁSZLÓNÉ szül. Nagy Mária hosszan tartó betegség után, 75. évében elhunyt. Temetése 2019. október 18-án, pénteken 14 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Búcsúztam volna Tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, fiam, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérem, sógorunk és rokonunk, HARASZT JÓZSEF 62 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 16-án, szerdán 15 órakor lesz a bőnyi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA IMRE Csorna, Szatmári utcai volt lakos 85 éves korában csendesen elhunyt. Engesztelő szentmise 2019. október 16-án 8 órakor kezdődik a premontrei templomban. Temetéséről később intézkedünk. Gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyám, testvérünk és rokonunk, MUZSAI KATALIN szabónő életének 80. évében, hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 17-én, csütörtökön 13 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójától. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Kérjük, hogy szeretett hozzátartozónktól csak egy-egy szál virággal búcsúzzanak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MARJAI JÓZSEF életének 67. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 17-én, csütörtökön 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk KARÁCSONY ANDRÁS halálának 1. évfordulóján. A sors kegyetlen és mostoha, szeretni megtanít, de feledni soha. Szerető szüleid, kislányod, bátyád és családja
Beledi Általános Iskola 1974-ben végzett diákjai 45 éves osztálytalálkozójuk alkalmából kegyelettel emlékeznek A osztály osztálytársaikra: SIMON LÁSZLÓ KLEÉ ISTVÁN TAKÁCS GYULA VARGA ANDRÁS B osztály osztályfőnökükre PÁLFY JÓZSEFRE osztálytársaikra DUDÁS LÁSZLÓ SZABÓ JÓZSEF Emlékük szívünkben tovább él.
Én megyek őhozzá, de ő nem jön ide vissza énhozzám. Fájó szívvel emlékezünk, HÁRY ZOLTÁNNÉ Irénkére halálának 1. évfordulóján. Szeretett édesanyámról és nagymamámról szentmise keretében 2019. október 13-án 18 órakor a győri Szent Imre templomban emlékezünk meg. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezem ÖZV. KÓKAI LÁSZLÓNÉ (Ibolya) halálának 1. évfordulójára Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem ugyanaz. Bocsáss meg, ha valamit hibáztam. Nem tudtalak megmenteni, pedig próbáltam. Kérem az Istent, hogy bánjon jól Veled, helyettem az angyalok simogassák fejed. Olyan drága voltál nekem, hogy ezt nem pótolja senki, lelkem sebeit nem gyógyítja semmi. Örökké szerető párod, Tibor
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ZSUZSANNA szül. Bisztri Zsuzsanna halálnak 10. évfordulójára! De szomorú mindig egyedül lenni, valakit mindig hiába keresni. Valakire várni, aki nem jön többé, valakit szeretni örökkön örökké. Elmentél, azóta a temetőt járom, ez lett az én világom. Elmegyek mindig hozzád, amíg élek, nem hagylak magadra vissza-visszatérek. Ha eljön az én órám, hozzád hazatérek. Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, örökké tart a rád emlékezés. Szerető Édesanyád és az Esztergomi család
Hálás szívvel emlékezem Édesanyámra SZILÁDI GYULÁNÉRA halálának 50. évfordulóján. Neki köszönhetem az életem, tőle tanultam mindent. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, míg élek őrzöm őket. Szerető lánya
Szívemben fájdalommal, Szememben könnyekkel emlékezem szerető férjemre NAGY REZSŐ halálának első évfordulóján. Eltünt egy élet csak az emlék maradt, de összeköt minket az igaz szeretet. Isten országa most már a te hazád, ott várj reám, ha majd az én időm is lejár. Bánatos feleséged: Joli
Szomorú szívvel emlékezünk RIGÓ TIBOR születésének 80. évfordulóján. Az idő múlik feledni nem lehet szívünk őrzi drága emlékedet Életed elszállt mint a virágillat De emléked ragyog mint a fényes csillag. Számunkra Te sosem leszel halott örökké élni fogsz, mint a csillagok. Szeretteid és a Papa csillaga Dávid.
Hálás szívvel mondunk köszönetet az osztálytársaknak, akik SZEKÉR JÁNOS sírjára az 50. osztálytalálkozó alkalmából a megemlékezés virágait elhelyezték. Felesége és gyermekei