Elkészült Sopron sugárzástérképe

Elkészült Sopron sugárzástérképe. Több helyen is magasabb az érték a magyarországi átlagnál.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem sugárzáslaboratóriuma ingyenes méréseket végez a lakóházakban.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskolájában egy kutatás részeként vizsgálják a környezetünkben lévő természetes és mesterséges radioaktív izotópokat mind az épített, mind pedig a természetes környezetben. Ennek keretében készült el Sopron teljes sugárzástérképe.

Magas sugárzási értékek

– A városban számos ponton mértünk a megszokottnál magasabb értéket, például a Fő téren és az Orsolya téren – mondotta Spaits Tamás kutató, a doktori iskola hallgatója. – A burkolat kockakövei ugyanis nem a megszokott bazaltból készültek, hanem gránitból, s ezekben a K-40 radioaktív izotóp koncentrációja viszonylag magas. Ezeken a pontokon háromszorosát mértük a Sopronban átlagos dózisnak. Nem kell azonban megijedni. Számításaink szerint ha egy ember az év minden napján 20 órát üldögélne ezeken a köveken, akkor lehetne elvben valamilyen egészségkárosodása. Tehát szó sincs veszélyről, de tudományos szempontból mindenképpen érdekes.

Magas értéket mértünk a hőerőmű környékén, a pernye kihullásának és a szén elégetése után visszamaradt salak kiszóródásának következményeként. A dózistöbblet a kéménytől 90 méterre érte el a maximumot. Magas volt az érték a téglagyár környékén – itt is a kiszóródott salak jelentette a problémát – éppúgy, mint a Kőszegi úton, ahol az egyik parkolót borították salakkal, amelyet azóta már kicseréltek zúzalékra. Ismert, hogy a Nándor-magaslat kőzetében nagy mennyiségű járulékos uránvegyületek találhatók, amelyek bomlásterméke a radon. Ez gáznemű radioaktív izotóp, amely a repedéseken keresztül jut a felszínre és bejutva a lakásokba, megnöveli az emberek sugárterhelését. A környékén (az Ady Endre úton) 18 lakás radonkoncentrációját vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy több mint kétharmadukban magasabb a radonkoncentráció az unióban, illetve az USA-ban elfogadott határértékeknél, ami az unióban 400 Bq/köbméter, az USA-ban pedig 600 Bq/köbméter.

A kohósalak veszélyforrás

Spaits Tamás elmondta, elvben külön veszélyforrást jelenthetnek azok a házak, amelyek építésénél a hatvanas, hetvenes években, például a tetőszigetelésnél, kohósalakot használtak. Beépítve ugyanis sokkal nagyobb a dózisjáruléka, mert otthonunkban többet vagyunk, így tovább tesszük ki magunkat többletsugárzásnak. Sopronban is vannak ilyen házak, de hogy mennyi, az szinte kideríthetetlen. Magyarországon ugyanis korábban több helyen – Tatabányán, Ajkán, Oroszlányban – bányásztak olyan szenet, amely világviszonylatban is jelentős rádiumot tartalmazott. A sugárzó anyagok azonban az elégetés során nem illantak el, bedúsultak, nagyobb lett a koncentrációjuk. Valószínűleg a soproni erőműbe is került ilyen szén, a salakot pedig sok építkezésnél felhasználták. A veszprémi egyetem kutatói Tatabányán, Ajkán és Várpalotán végeztek méréseket és kiugróan magas értékeket találtak.

Ingyenes lesz a mérés

– Sopronban is szeretnénk elvégezni az ilyen lakóházak vizsgálatát, de arról sehol nincs nyilvántartás, hogy hol, melyik építkezésen használtak kohósalakot – folytatta Spaits Tamás. – A kutatás keretében természetesen ingyenes lesz a mérés, ami egyébként 50-70 ezer forintba kerülne. Abban az esetben, ha magas értékeket mérünk, akkor műszaki megoldásokat is javaslunk a sugárterhelés csökkentésére, például a salak kiváltásával, leszigetelésével, vagy ha pincealjzatban használták, szellőzőutak kialakításával.

Magánszemélyek is kérhetik a mérést

Azok, akik tudják, hogy házuk, lakásuk építésénél kohósalakot használtak, kérhetik az ingyenes mérést. Jelentkezni a Nyugat-Magyarországi Egyetem sugárzás-laboratóriumában lehet, Spaits Tamásnál. Telefon: 0670-3824583.

Gyász
„Egész életeden át szívesen dolgozva, szerényen éltél, most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél. Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Drága Édesapám, Nagyapánk, Isten Veled! Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapám, nagyapánk, SZABÓ BÉLA életének 93. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 23-án (szerdán) 14 órakor lesz a fertőd-süttöri temetőben. Előtte, 13.30 órakor engesztelő szentmisét mondatunk. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Elgyötört testem örökre megpihent, Uram, fogadd be hozzád lelkemet! Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSISZÁR LÁSZLÓNÉ szül. Szalai Mária Magdolna életének 79. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 25-én, pénteken 13.30 órakor lesz a röjtöki temetőben. Előtte az engesztelő szentmise 12.45 órakor lesz a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Drága Édesanyánk, Isten Veled! Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PÉTER-WERR MARGIT Mancika volt fogorvosi asszisztens, pannonhalmi lakos 78 éves korában elhunyt. Szentmisével egybekötött búcsúztatása 2019. október 25-én, pénteken 15 órakor lesz a győri Szent Imre-templomban. Gyászoló család
„Elmegyek, mert el kell mennem... az elválás nagyon nehéz... belátom! Szólítottak, nincs mit tennem... isten veled, földi élet, család, s barátok!” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett testvérünk, sógorunk, rokonunk és barátunk, SIMON LAJOS „CSUCSU” börcsi születésű, rábapatonai lakos életének 67. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2019. október 25-én, pénteken 16 órakor lesz a börcsi temetőben. Előtte engesztelő szentmise 15.15 órakor lesz a római katolikus templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Hirtelen mentél el, köszönni sem tudtál, örökre lecsuktad csillag szemed. Vigyázunk az álmodra, te csak aludjál! Kedves Szerettünk, Isten Veled! Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, dédink, anyósom és rokonunk, HIDEG JÁNOSNÉ szül. Benczik Irén csornai lakos életének 82. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 24-én 15 órakor lesz a csornai Szent Antal-temetőben. Engesztelő szentmise a temetés napján, 18 órakor a helyi premontrei templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihen a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagyapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szerető Férjem, Édesapánk, Nagypapánk, Dédnagypapánk, Testvérem és Rokonunk, GRÁFI JÓZSEF életének 96. évében elhunyt. Temetése 2019. október 24-én, csütörtökön 15 órakor lesz az öttevényi régi temetőben. Előtte, 14.15 órakor engesztelő szentmisét tartunk az evangélikus templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló Család
„Mikor az erőm elhagyott és lelkem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átkarolt az Isten. Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGY LÁSZLÓ F.f.M.g-i szőlő-, gyümölcstermesztési szaktechnikus életének 76. évében elhunyt. Temetése 2019. október 25-én, pénteken 10.30 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Szeretteim, én már elmegyek, küzdöttem sokat, de már nem lehet. Az örök haza vár, isten veletek. A lelketek mélyén mindig ott leszek, soha ne felejtsetek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FARKAS ANTAL volt Győr, Földes G. utca 13. sz. alatti lakos életének 69. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 24-én, csütörtökön 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló szerettei
„Váratlanul élt halálod, búcsú nélkül mentél el, aludd szépen örök álmod, soha nem felejtünk el. Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, testvérünk, apósunk és rokonunk, TRIPAM MIKLÓS életének 80. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2019. október 24-én, csütörtökön 14.30 órakor lesz a beledi temetőben. Előtte az engesztelő szentmise 14 órakor kezdődik a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesapám, KATÓ IMRE 87 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 25-én 12 órakor lesz a szili temetőben. Előtte engesztelő szentmise a helyi templomban. Egyben köszönetet mondok mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászomban osztoznak. Gyászoló lánya
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BALÁZS CSABA a Horváth Lovas Kft. dolgozója 56 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 25-én, pénteken 17 órakor lesz a győrzámolyi temetőben. Előtte, 16.15 órakor engesztelő szentmisét tartunk a helyi templomban. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy BALOGH GYULA ácsi születésű, kónyi lakos életének 70. évében elhunyt. Temetése október 25-én 15 órakor lesz a kónyi temetőben. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesapám, nagypapánk és rokonunk, MAGYAR ATTILA SÁNDOR (régi közmű-dolgozó) életének 73. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 25-én, pénteken 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BARCZA KÁROLY életének 75. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 25-én, pénteken 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójából. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Kegyeletüket, kérjük, egy szál virággal róják le. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel emlékezünk VARGA LÁSZLÓNÉ szül: Nyikos Anna halálának 15. évfordulóján. A múló évek nem felednek, nem halványul emléked, mert a szeretet, amit adtál, egy életre emlékeztet Rád. Szerető férjed és fiad.