Drágább lesz tilosban parkolni

A közgyűlés támogatta a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. jelenlegi ügyvezetője, Kosztka László megbízatásának meghosszabbítását 2011. június 30-ig.

 A kft. ugyanakkor rulírozó és rövid lejáratú hiteleinek meghosszabbításához az önkormányzat készfizető kezességvállalását kérte, az ellenzék nemmel szavazott, de a koalíciós szavazatok elégnek bizonyultak a napirend támogatásához.

A tegnapi ülésen döntöttek a GYIK Kht. felügyelőbizottságának összetételéről is, titkos szavazással tagokká választották dr. Kovácsné Bircher Erzsébetet, Mórocz Istvánnét és Kovács Lászlónét.
Hosszadalmas és parttalan vita kezdődött a médiaközpont és a színészlakások ügyében, melyből mintegy két és fél óra múltán tudtak csak kikeveredni a képviselők.

– Alkalmas a konferencia-központ a média befogadására? – kérdezte Sass László (Polgári Összefogás), arra utalva, hogy például a televíziós munka nem végezhető zajos környezetben. – A Liszt-központ konferenciaszervező képessége megbukott – jelentette ki Kóczán Zoltán (SZDSZ). – Miért épp a legsikeresebben működő Kisszínház termeit érinti a változás? Le kell vajon mondani ezekről az előadásokról is? Nyerges Ferenc, a Pro Kultúra Sopron Kht. ügyvezetője szerint megoldható a médiatevékenység a központ termeiben. Az ügyvezető azt is elmondta, a bérleti díjon felül a rezsi, a takarítás és az őrzés költségeibe is beszállnak majd a műsorszolgáltatók. – Egyedül a kisszínházi terem alkalmas a tévéstúdió létrehozására, de ez nem jelenti a Kisszínház megszűnését – tette hozzá az ügyvezető.

Szilágyi Tibor színházigazgató hozzászólásában elmondta: híve a központ működésének eredményesebbé tételének, de nem szeretné, ha megszűnne a Kisszínház. A regionális tévé megerősítésének és Sopronban tartásának fontos momentuma a médiaközpont létrehozása – fejtette ki Kalmár István alpolgármester.

– Miért nem volt előzetes egyeztetés a témában? – kérdezte Havas András (Polgári Összefogás). Mágel Ágost (Polgári Összefogás) pedig azt szerette volna tudni, kinek az ötlete volt a médiumok összevonása és mi vele a célja? Véleménye szerint egysíkúságot okoz, ha egy kézben összpontosul az elektronikus és írott sajtó. – A piac „találta ki” az összevonást – felelte Boronkay Gusztáv, a Pannon-Sopron kft. ügyvezetője. – Gyakran járok körzeti és városi televíziós fórumokra, a piaci trendek az összevonás mellett szólnak.

A szavazáskor az előterjesztés megkapta a szükséges többséget.
A Borsmonostori utcai óvoda a képviselők döntése értelmében július elsejével átkerül az evangélikus egyházközség tulajdonába, az épület tulajdonjogát az egyház 39,6 millió forintért kapta meg.

A Koronázó-dombra tervezett kilátó témájánál Abdai Géza (Polgári Összefogás) kifejtette aggályát, mondván, azt gondolja, a polgármester (a Károly-kilátó mintájára) Dezső-kilátónak akarja majd elnevezni az emlékművet. Az ellenzéki oldalról az is megfogalmazódott, a kijelölt nagy értékű telket az önkormányzatnak inkább értékesíteni kellene. Walter Dezső válaszában elmondta, nem üzleti céljaik vannak az ingatlannal, a soproni polgárok pedig nagy örömmel fogják majd látogatni a kilátót. Hozzátette, szó sincs arról, hogy róla neveznék el a kilátót, egyébként a Károly-magaslaton Sopron polgárai voltak a névadók.

A kerékbilincs használatáról szóló rendelet ügyében a „B” variációt szavazták meg a képviselők, tehát az előterjesztő által támogatott, magasabb mértékű díjemelés lép érvénybe. A közgyűlés után rendkívüli ülést is tartottak, melynek során személyi kérdésekről döntöttek a képviselők. A következő tanévtől a Jegenye Sori Óvoda vezetője Rádler Józsefné, a Gárdonyi Géza Általános Iskoláé Varga Alfréd, a Jereváni Kék Óvodáé Csordás Istvánné, a Fáy András-szakközépiskola vezetője Herczeg Lászlóné lesz.

Gyász
„Csendesen alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője ringatja már. Nem jöhet vissza, hiába hívjuk, emléke szívünkben otthont talál. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagypapánk, dédink, apósunk és rokonunk, KONDOR GYÖRGY döri lakos életének 86. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 17-én 13 órakor lesz a döri temetőben. Engesztelő szentmise a temetés előtt, 12.15 órakor a helyi templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet. Elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MAROSI ALAJOS életének 74. évében, 2019. október 5-én súlyos, türelemmel viselt betegségben csendesen elhunyt. Hamvait szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra. Gyászoló szerettei
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Szerető szíveddel oly sokat adtál, Isten kegyelméből most megváltást kaptál. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSERPES JÁNOS (Hanesz) 2019. 09. 06-án, életének 92. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunk búcsúztatója 2019. október 18-án 16 órakor a soproni Szent György-templomban tartandó misét követően a templom urnatemetőjében lesz. Drága emléke a szívünkben él! Gyászoló család
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, szeretett édesapám, fiam, papánk, apósom, testvérem, sógorunk, nagybátyánk, keresztapánk, unokatestvérem, rokonunk és barátunk, GYŰRŰ LÁSZLÓ építész 71. évében rövid szenvedés után, családja körében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 18-án, pénteken 12 órakor lesz a győr-szabadhegyi új köztemetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Én a földön csak átvonuló vagyok... (zsoltár) Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy kedves hozzátartozónk, PAP JÓZSEFNÉ szül. Visy Alfonza Jozefa volt tanítónő életének 95. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 19-én 13 órakor lesz a rábapordányi temetőben. Engesztelő szentmise a temetés előtt, 12.15 órakor a helyi templomban. Külön köszönetet mondunk a győri Szent Anna Otthon minden dolgozójának lelkiismeretes munkájukért, valamint mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló szerettei
„Ha földi sátrunk összedől, Istentől kapunk lakást: örök otthont a mennyben, amit nem emberi kéz épített. (Szt. Pál) Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagypapánk, testvérünk, apósunk és rokonunk, BÓNA GYÖRGY LÁSZLÓ csornai lakos életének 80. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni végső nyugalomra helyezése 2019. október 18-án 15 órakor lesz a csornai Szent Antal-temetőben. Engesztelő szentmise 2019. október 25-én 18 órakor a Jézus Szíve-templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Hittünk, bíztunk, reménykedtünk, hogy tévedés talán, rettenetes a fájdalom, hogy nem élhetünk együtt tovább. Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett fiunk, testvérünk, unokánk, rokonunk, TAKÁCS BENCE (Picur) életének 22. évében, október 9-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 17-én, csütörtökön 15 órakor lesz a veszkényi temetőben. Az engesztelő szentmise 14.15 órakor kezdődik a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és mély gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család és a mentős bajtársak
„Küzdelmes volt életed, legyen áldott pihenésed. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Drága Keresztanyánk és Rokonunk, SZABÓ REZSŐNÉ Horváth Anna életének 89. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 18-án, pénteken 16 órakor lesz a ravazdi temetőben. Lelki üdvéért október 19-én, szombaton 18 órakor mondatunk engesztelő szentmisét. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
„Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek. Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LOCSMÁNDI LÁSZLÓ (dió) életének 88. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 18-án, pénteken 14.30 órakor lesz a süttöri temetőben. Engesztelő szentmise a temetés előtt, 14 órakor a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Nekem már mindenhogyan jónak kell, hogy legyen. (2019. 10. 09.) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesapám, nagyapánk, nagybátyánk, keresztapánk, apósom, nászom, rokonunk, BÉLYI GÁBOR (asztalosmester) életének 93. évében csendesen elhunyt. Temetési szertartása 2019. október 18-án, pénteken 17 órakor lesz a vámosszabadi (Vámosi) temetőben. Előtte engesztelő szentmisét 16.15 órakor a helyi katolikus templomban tartunk. Köszönjük mindenkinek, aki utolsó útjára kíséri vagy megemlékezik róla. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Örök az arcod, nem száll el a szavad. Minden mosolyod a szívünkben marad. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett feleségem, lányom, édesanyám, testvérem, menyem és rokonunk, NÉMETHNÉ TELL ANDREA életének 53. évében türelemmel viselt, súlyos betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 18-án, pénteken 14 órakor lesz az óvári temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KRIZSNÁNSZKY LAJOS TAMÁS életének 81. évében elhunyt. Temetése 2019. október 18-án, pénteken 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy KRASZNAI FERENCNÉ szül. Huszár Margit, a sokak által tisztelt és szeretett Gitke néni 2019. október 4-én, 91 éves korában visszaadta lelkét teremtőjének. Drága halottunkat 2019. október 21-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sopronbánfalvi temetőben. Részvétnyilvánítások mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, apósunk, nagypapánk, testvérünk és rokonunk, HORVÁTH ISTVÁN „BIMBI” 70 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 18-án, pénteken 15 órakor lesz az óvári temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet a diáktársaknak, az osztályfőnöknek, akik 45 éves osztálytalálkozójuk alkalmából emlékeztek IFJ. KLEÉ ISTVÁN osztálytársukra. Köszönettel: szülei és hozzátartozói.