Kisalföldi Históriák

A magyar református egyház első misszionáriusnőjeként, Molnár Mária 1928-ban került Mánusz szigetére. A második világháború kitörése után is a pápuákat szolgálta, de egyre nehezebb körülmények között. Az utolsó hírek 1943 márciusából származnak róla: „Már
Mánusz szigetvilága az európai emberek számára a múlt század elején ismeretlen terület volt: csupán partvidékét fedezték fel, és fogalmuk sem volt arról, hogyan éltek a szigetek belsejében a bennszülöttek. Az 1920-as évek végétől viszont, egy magyar miss
Győrben a szabadhegyi református templomban találhatunk egy emléktáblát, amelyet Molnár Mária mártírhalált halt misszionárius tiszteletére állítottak 1993. október 24-én. Ő a győri református gyülekezet diakonisszája volt 1923 és 1925 között, majd a világ
A győri székhelyű, 1896-ban megalakuló „Rába” története során rengeteg gépet, berendezést, vasúti kocsit, hídszerkezetet, haszonjárművet, fegyvert, kevésbé vagy jobban ismert, esetenként világhírű terméket gyártott több mint 115 éves fennállása óta. A kö
Hazánkban a nemesi vármegyék kialakulásával párhuzamosan a megyésispáni funkció is átalakult. A megerősödő megyei nemesség fokozatosan létrehozta a maga önkormányzati rendszerét, s ennek során még az ispán helyettesének kiválasztását is saját hatáskörébe
Hosszú évszázadok teltek el addig, míg az ember régi vágya teljesülhetett, s valóban a levegőbe emelkedhetett. A legendák, mesék és mondák, valamint a korukat messze megelőző híres tudósok vázlatrajzainak világából kilépve a XVIII. század 80-as éveiben me
Ismert tény, hogy 1956 november 4-én és az azt követő néhány napban, a Kádár kormány „kérésére" a szovjet hadsereg beavatkozása eltiporta a győztes magyar forradalmat. Az orosz haderő, amely 1849 nyarán már egyszer beavatkozott a magyar forradalmi esemény
Emlékeinkben jó néhány évig megmarad az idei év szeptembere. Egy-két napot leszámítva a hónap egészében ragyogóan sütött a nap, a hőmérő higanyszála gyakran emelkedett 25 °C fölé. Amellett, hogy kevés csapadék hullott, még felhőt is alig lehetett látni az
„A legsúlyosabb, legkegyetlenebb megpróbáltatás ért engem és házamat. Hitvesem, trónom ékessége, hű társam, aki életem legnehezebb óráiban vigaszom és támaszom volt, kiben többet vesztettem, mint azt kimondhatnám - nincs többé! Egy rettenetes végzet elrag
Napjainkban ismét a családtörténeti kutatások reneszánszát éljük. Egyre többen keresik fel a levéltárakat és más tudományos intézményeket, hogy családjuk múltját, gyökereiket felkutassák. Munkámban a Mayer család történetét mutatom be. Képet szeretnék adn