CSAK képzések 2020.

Helyszín Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 14
Időpont 2020 márc. 11. 13:00 - szept. 24. 15:00
E-mail cím [email protected]

Mosonmagyaróvári Család és KarrierPont 2020-as képzéseink

A program az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a mosonmagyaróvári Család és
Karrierpont szervezésében valósul meg. (E-001800/2018)
A tréningek alatt térítésmentesen gyermekfelügyeletet biztosítunk.
A résztvevők motivációs díjat kapnak.

További információ és jelentkezés:
Hun Kata +36-30/828-2875 és a megadott e-mail címen

2020. március 11-12.: Hétköznapi válsághelyzetek; tréner Csog Blanka
A cél annak a felismerése, hogy a mindennapjainkban bekövetkező krízishelyzetek – haláleset, válás, krónikus betegség – alatt minden személy sérülékennyé és kiszolgáltatottá válik magánéletében és munkájában egyaránt. A tréning célja, hogy a résztvevők megismerjék azokat a kényszerű reakciókat, amiket ezek a veszteségek vonnak maguk után, így nagyobb biztonság és kontrollérzettel nézhetnek azzal szembe. Önismereti munkájuk nyomán elsajátítanak különböző megküzdési és stresszkezelési készségeket, amivel mind önmaguk, mind a másik számára erőforrássá, segítséggé válhatnak.

2020. március 23-24 Német alapismeretek állásinterjúhoz tréning; Business Coaching
Mosonmagyaróvár
A program alapvető célja egy német nyelvű állásinterjún a sikeres bemutatkozás, tipikus kérdések megértése, megválaszolása, sikeres önmenedzselés és az állás megszerzése. l. Elérendő cél, hogy a képzésben résztvevők megfelelő gyakorlattal rendelkezzenek az állásinterjún történő kommunikációhoz, el tudják adni magukat a munkaerő piacon, önéletrajzot tudjanak írni, majd ezt szóban is elmondani, e-maileket tudjanak olvasni, küldeni a témában. A cél eléréséhez – a résztvevők eltérő tudásszintjeinek figyelembe vételével – a program biztosítja az ismeretek egymástól független, modulszerű elsajátítását. A tréning legalább alapszintű német nyelvi készségekre, tudásra alapul.

2020. április 2-3: Öltözködési és Önismereti Tréning; tréner: Komáromi Mónika

A program célja megismertetni az egyén számára azokat a színeket, ruhafazonokat, stílusokat,
amelyek a legjobbat hozzák ki belőle, amivel kommunikálni tud a külvilág számára.
Külső megjelenés, belső egyensúly, önismeret, önbizalom, magabiztosság, tudatos öltözködés

2020. április 22-23: Anya, mint erőforrás a munka világában; tréner: Csog Blanka
A cél az anyaság, a gyereknevelés, a háztartási munka értékként való felismerése, az itt szerzett tapasztalatok, készségek munka területére való átvihetősége. A tréning célja, hogy a résztvevő felmérje azon képességeit és készségeit, amelyeket az anyaság kínál és amelyek fejlesztése a munkaerőpiacon is értéket képvisel. A résztvevő az aktuálisan betöltött szerepei azonosításával /anya, háztartásbeli/, azokat tudatosabban megélje. Önismereti munkájuk nyomán fejlessze kommunikációs és problémamegoldó, a szervező és időgazdálkodási, valamint konfliktuskezelő képességét, bővítse megküzdési stratégiáit. Önismeret, önértékelés fejlesztése útján az önmegvalósítás, a családban és a társadalomban betöltött hasznosság érzete fejlődjön. Megvalósíthassa a családi élet és a munka egyensúlyát.

2020. május 14-15: Munkaerő megtartása és bizalomépítés az atipikus
foglalkoztatáshoz; Business Coaching Mosonmagyaróvár
A tréning bemutatja a munka világába éppen csak belekóstoló, illetve visszatérő munkavállalóknak, továbbá a váltani kívánóknak, és a munkáltatóknak az alternatív lehetőségeket, ennek előnyeit, hátrányait. Cél, hogy tágítsuk mind a munkavállalók, mind a munkaadók látókörét az atipikus, alternatív munkavégzési lehetőségek széles tárházában. Elérendő cél, hogy a képzésben résztvevők megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek az
atipikus foglalkoztatásról. Munkavállalók szempontjából az állásinterjún történő
kommunikációt fejlesszék, el tudják adni magukat a munkaerőpiacon, meg tudják fogalmazni
és érvényesíteni is tudják érdekeiket. Munkáltatók számára lehetőséget biztosítson az
alternatív munkavégzési lehetőségek megismerésére, ezáltal is segítve napjaink egyik
legérzékenyebb területét a munkaerőpiacon, a munkaerő megtartást és bizalomépítést. Cél
továbbá, hogy a munkavállalók és a munkaadók egy közös tréning keretén belül
szembesüljenek egymás nézőpontjaival e témát illetően.

2020. május 27-28: Szerepkonfliktus – nő, karrier, család; tréner: Csog Blanka
A tréning célja, hogy a résztvevő felismerje az aktuálisan betöltött szerepeit- anya, feleség, barátnő, szakember stb- és azokat tudatosan megélje. Önismereti munka során feloldja a
szerepkonfliktusait, megküzdési stratégiáit bővítse, erőforrásait hatékonyabban használja.

2020. június 4-5: Család – idő és költséggazdálkodás; tréner: Kopf Katalin
A képzés alapvető célja, hogy a résztvevők alapvető információkat sajátíthassanak el az időmenedzsment, a munka- és szabadidő egyensúly, valamint a költséggazdálkodás alapjairól.
A képzés célja, hogy a résztvevők a képzés elvégzése után megfelelő tudással rendelkezzenek idejük eredményesebb beosztásához, illetve képesek legyenek a rendelkezésre álló bevételeikkel a mindennapi életben előforduló költségeiket fedezni, illetve kiadásaikat megtervezni. A fent említett célok eléréséhez a résztvevők képzettségüknek és képességeiknek megfelelően, illetve esetleges fizikai vagy értelmi hátrányaik figyelembevételével minden lehetőséget megkapnak, hogy az elsajátítandó tudást később, mind együtt, mind külön-külön megfelelően használhassák.

2020. június 9-10: Otthonápolás, gondozás; tréner: Király Csabáné
Otthon ápolás, hol a határ? Mikor kell külső intézményi segítséget kérni. Szociális szolgáltatások igénybevétele a beteg ember gondozása során. Demens beteg a családban, Demencia – népbetegség. Bárkit érinthet. Család szerepe a gondozás során. Miben rejtőzhet a segítség.
Jogi életviteli nehézségek.

2020. június 24-25: Önismeret karriertervezéssel; tréner: Csog Blanka
A program célja, hogy a munkavállaló megismerje saját erősségeit, gyengeségeit, érdeklődési körét, képességeit. Ezen ismeretek birtokában képessé váljon hatékonyabb döntéseket hozni
céljai elérése érdekében. A tréning célja, hogy a résztvevő felmérje azon képességeit és készségeit, amelyekre alapozhat a megfelelő munkakör kiválasztásánál, illetve amelyekben
még szükséges fejlődnie. Megérti, hogy ha érdeklődési körének megfelelő foglalkozást
választ, akkor képes tartósan és jól teljesíteni, csökken a kiégés és a munkahelyi stressz
kialakulásának kockázata. Az állásinterjúra való felkészülés sikeresebbé teszi a munkaerő
piacra való be/visszakerülést. A tréning során a résztvevő, a konstruktív konfliktus és
stresszkezeléshez szükséges ismereteket és készségeket sajátíthat el.

2020. július 22-23: Informatikai alapismeretek; tréner: Oláh Ferenc
Célunk a digitális írástudás elsajátításában való segítségnyújtás. Elsősorban azokhoz szólunk,
akiknek szükséges a munka világába való visszatéréshez ismeret az új fejlesztésekről, lehetőségekről a digitális világban. Két nap alatt olyan tudás ismétlést, és alapokat adunk,
hogy megfeleljenek az információs társadalom elvárásainak, készség szinten tudják használni a számítógépet, hozzájuthassanak a világhálón található ismeretekhez. A témák: szövegszerkesztő használata, levelezési programok, közösségi oldalak használata, google szolgáltatásainak számítógépen és telefonon történő használata (naptár, levelezés, címjegyzék,
fordítás)

2020. szeptember 9-10: Angol nyelvi ismétlés; tréner: Hohner Barbara
A képzéshez szükséges az alapfokú angol nyelvtudás. A két nap alatt célunk, a már korábban
megtanult angol nyelvi ismeretek felelevenítése, gyakorlati szintre emelése. A résztvevők
megfelelő gyakorlattal rendelkezzenek hétköznapi, alapszintű beszélgetések lebonyolításában,
érdeklődő e-mailek megválaszolásában, segítségkérők eligazításában. Célcsoportunk, akik
már tanultak korábban angol nyelvet, de felhasználói szinten nem alkalmazták, így
bátortalanok, és bizonytalanok a nyelv használatában. A témák: bemutatkozás, személyes
adatok, saját magunk és munkahelyünk rövid leírása; a dolgok helyének megnevezése, a
felgyorsult világban való tájékozódás; segítségkérés, segítségnyújtás, útbaigazítás – szóban és
telefonon; mit tegyek? – probléma megfogalmazása, arra reagálás: tanácsadás; Ígéretek,
felajánlások, döntések kifejezése; mindennapi beszédhelyzetek – szituációs gyakorlatok.

2020. szeptember 23-24: Munkahelyi konfliktushelyzetek; tréner: Csog Blanka
A program célja a munkavállaló és munkáltató együttműködésének javítása a különböző
konfliktushelyzetek korai felismerésével, azok elkerülésével, vagy hatékony megoldásával. A
tréning célja, hogy a résztvevők a konstruktív konfliktus és stresszkezeléshez szükséges ismereteket és készségeket sajátítsanak el.

Telefonos tájékoztatókampány indul a kijárási korlátozásról
A cél, hogy minden magyar értesüljön a legfontosabb szabályokról.
Konzervből is főzhetünk finomat
Hogyan tehetjük ízletesebbé a konzerv alapanyagokat, és miként használhatjuk fel ezeket?
Hátráltatta a védekezést az EU járványügyi hivatalának hibás helyzetértékelése
Másfél hónapig nem kezelte kellő komolysággal a koronavírus-járvány potenciális veszélyeit az Európai Járványvédelmi Központ.
Operatív Törzs: hétfőn megkezdik a munkát a kórházparancsnokok (videó)
Az Operatív Törzs sajtótájékoztatón számolt be a járványhelyzet alakulásáról a kijárási korlátozás második napján.
Gyász
„A szeretet soha el nem múlik. (1Kor, 13,8) Mélyen megrendült szívvel, de a hit reménységével tudatjuk, hogy Drága Szerettünk, PŐCZE ISTVÁNNÉ Ruborics Tímea (1968-2020) életének 53. évében, 2020. március 21-én visszaadta lelkét az Örökkévalónak. Utolsó földi útjára 2020. március 31-én, kedden 14.45 órakor kísérjük Szombathelyen, a Jáki úti temetőben. Köszönjük, Urunk, hogy adtad Őt nekünk! Gyászoló Családja Cím: 9485 Nagycenk, Gyár utca 20.
„Ha egy könnycsepp gördül végig az arcomon, az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, testvérünk, rokonunk, VARGA ISTVÁN a 6. sz. iskola és a Bolyai-iskola volt tanára, osztályvezető életének 82. évében elhunyt. Búcsúztatása 2020. április 3-án 14 órakor lesz a mosoni temetőben. Drága emléke örökre szívünkben él. A gyászoló család
„Minden elmúlik, mint az álom Elröpül, mint a vándormadár, Csak az emlék marad meg a szívben, Halványan, mint a holdsugár.” (Schiller) Fájó szívvel tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó férjem, NÓGRÁDI SÁNDOR 78 évesen váratlanul elhunyt. Hamvait szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra. Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik gyászomban velem osztoznak. Gyászoló felesége
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GLÁZER GÉZÁNÉ szül. Varga Rozália életének 89. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. március 31-én, kedden 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. A kialakult egészségügyi helyzet miatt a temetést a legszűkebb családi körben kívánjuk lebonyolítani. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DÉNES TIBOR 84 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése szűk családi körben történik, amelyről később intézkedünk. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk, HERCZEG IMRE halálának 1. évfordulójára. Egy éve életed hirtelen véget ért, bánatot ránk hagyva, örökre elmentél. Nyugodj csendesen, legyen békés álmod. Találj oda fent örök boldogságot. Soha nem felejtünk! Hiányzol nagyon! Szerető családod
Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, S nyugalmadat nem zavarja senki, Életed elszállt, mint a virágillat, De emléked ragyog, mint a fényes csillag. Tóth György születésének 70. és halálának 8. évfordulójára. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel gondolunk és emlékezünk Rád születésed 70. és halálod 8. évfordulóján. Szerető Családod
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk édesanyánk, ÖZV. BÁLINT ISTVÁNNÉ szül. Borbély Mária halálának 2. évfordulóján. Nem vársz már minket, ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek, szívből szeretünk, s nem felejtünk téged. Hogy egy édesanya milyen drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Drága jó szívét áld meg, kérünk, Atyánk. S köszönjük, hogy ő lehetett a mi drága édesanyánk. Szerető gyermekeid: Judit és István, unokáid: Roxána, és Gergely
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk, MÉSZÁROS ANDRÁSNÉ szül. Simon Magdolna halálának 1. évfordulóján. A múltba vissza nézve valami fáj, valaki keresünk aki nincs már. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünk őrzi drága emlékedet. Szerető családod
„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, s nyugodalmadat nem zavarja senki. Életed elszállt, mint a virágillat, de emléked ragyog, mint a fényes csillag. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Feleségem, Édesanyám, Anyósom, Nagymamánk, Dédmamánk, Sógornőm és Rokonunk, VÖRÖS JÓZSEFNÉ szül. Süle Zsuzsanna életének 77. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása a járványra való tekintettel szűk családi körben történik a győr-újvárosi temetőben 2020. 03. 31-én 15 órakor. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Örökké él, kit szeretnek. Nem halnak meg az anyák, fejüket lehajtva útra kelnek, s vigyáznak ránk odaát. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Édesanyánk, Anyósunk, Nagymamánk, Dédmamánk, Testvérünk, Sógornőnk és Rokonunk, SZEIBERT FERENCNÉ szül. Nagy Mária Ili néni, Dönci mama életének 86. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója a járványra való tekintettel szűk családi körben történik a győr-nádorvárosi köztemetőben. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédink és rokonunk, ALFÖLDI JÓZSEFNÉ szül. Czank Rozália életének 86. évében csendesen elhunyt. Temetése március 31-én, kedden 15 órakor lesz Jánossomorján, a szentpéteri temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TEMESI TIBOR életének 58. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetéséről később gondoskodunk. A gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk drága fiam ifj. KOLLÁR JÁNOS halálának 8. évfordulóján. Sírva írom szomorú gyászdalom, s hogy örökre elmentél elfogadni soha nem tudom. Kicsordul a könnyem a sírodnál, mélységes fájdalom hogy távoztál. Szólítalak, a néma sír nem felel, de szívemben örökké itt létezel. Bánatos édesanyád, tesvéred és sógornőd.
Fájó szívvel emlékezünk VARGA GYÖRGY halálának 30. évfordulójára. Hiába rohan az idő, szállnak az évek, emlékeid szívünkben örökké élnek, S míg élünk nem feledünk téged. Emléked örökké őrizzük. Szerető családod