CSAK képzések 2020.

Helyszín Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 14
Időpont 2020 márc. 11. 13:00 - szept. 24. 15:00
E-mail cím [email protected]

Mosonmagyaróvári Család és KarrierPont 2020-as képzéseink

A program az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a mosonmagyaróvári Család és
Karrierpont szervezésében valósul meg. (E-001800/2018)
A tréningek alatt térítésmentesen gyermekfelügyeletet biztosítunk.
A résztvevők motivációs díjat kapnak.

További információ és jelentkezés:
Hun Kata +36-30/828-2875 és a megadott e-mail címen

2020. március 11-12.: Hétköznapi válsághelyzetek; tréner Csog Blanka
A cél annak a felismerése, hogy a mindennapjainkban bekövetkező krízishelyzetek – haláleset, válás, krónikus betegség – alatt minden személy sérülékennyé és kiszolgáltatottá válik magánéletében és munkájában egyaránt. A tréning célja, hogy a résztvevők megismerjék azokat a kényszerű reakciókat, amiket ezek a veszteségek vonnak maguk után, így nagyobb biztonság és kontrollérzettel nézhetnek azzal szembe. Önismereti munkájuk nyomán elsajátítanak különböző megküzdési és stresszkezelési készségeket, amivel mind önmaguk, mind a másik számára erőforrássá, segítséggé válhatnak.

2020. március 23-24 Német alapismeretek állásinterjúhoz tréning; Business Coaching
Mosonmagyaróvár
A program alapvető célja egy német nyelvű állásinterjún a sikeres bemutatkozás, tipikus kérdések megértése, megválaszolása, sikeres önmenedzselés és az állás megszerzése. l. Elérendő cél, hogy a képzésben résztvevők megfelelő gyakorlattal rendelkezzenek az állásinterjún történő kommunikációhoz, el tudják adni magukat a munkaerő piacon, önéletrajzot tudjanak írni, majd ezt szóban is elmondani, e-maileket tudjanak olvasni, küldeni a témában. A cél eléréséhez – a résztvevők eltérő tudásszintjeinek figyelembe vételével – a program biztosítja az ismeretek egymástól független, modulszerű elsajátítását. A tréning legalább alapszintű német nyelvi készségekre, tudásra alapul.

2020. április 2-3: Öltözködési és Önismereti Tréning; tréner: Komáromi Mónika

A program célja megismertetni az egyén számára azokat a színeket, ruhafazonokat, stílusokat,
amelyek a legjobbat hozzák ki belőle, amivel kommunikálni tud a külvilág számára.
Külső megjelenés, belső egyensúly, önismeret, önbizalom, magabiztosság, tudatos öltözködés

2020. április 22-23: Anya, mint erőforrás a munka világában; tréner: Csog Blanka
A cél az anyaság, a gyereknevelés, a háztartási munka értékként való felismerése, az itt szerzett tapasztalatok, készségek munka területére való átvihetősége. A tréning célja, hogy a résztvevő felmérje azon képességeit és készségeit, amelyeket az anyaság kínál és amelyek fejlesztése a munkaerőpiacon is értéket képvisel. A résztvevő az aktuálisan betöltött szerepei azonosításával /anya, háztartásbeli/, azokat tudatosabban megélje. Önismereti munkájuk nyomán fejlessze kommunikációs és problémamegoldó, a szervező és időgazdálkodási, valamint konfliktuskezelő képességét, bővítse megküzdési stratégiáit. Önismeret, önértékelés fejlesztése útján az önmegvalósítás, a családban és a társadalomban betöltött hasznosság érzete fejlődjön. Megvalósíthassa a családi élet és a munka egyensúlyát.

2020. május 14-15: Munkaerő megtartása és bizalomépítés az atipikus
foglalkoztatáshoz; Business Coaching Mosonmagyaróvár
A tréning bemutatja a munka világába éppen csak belekóstoló, illetve visszatérő munkavállalóknak, továbbá a váltani kívánóknak, és a munkáltatóknak az alternatív lehetőségeket, ennek előnyeit, hátrányait. Cél, hogy tágítsuk mind a munkavállalók, mind a munkaadók látókörét az atipikus, alternatív munkavégzési lehetőségek széles tárházában. Elérendő cél, hogy a képzésben résztvevők megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek az
atipikus foglalkoztatásról. Munkavállalók szempontjából az állásinterjún történő
kommunikációt fejlesszék, el tudják adni magukat a munkaerőpiacon, meg tudják fogalmazni
és érvényesíteni is tudják érdekeiket. Munkáltatók számára lehetőséget biztosítson az
alternatív munkavégzési lehetőségek megismerésére, ezáltal is segítve napjaink egyik
legérzékenyebb területét a munkaerőpiacon, a munkaerő megtartást és bizalomépítést. Cél
továbbá, hogy a munkavállalók és a munkaadók egy közös tréning keretén belül
szembesüljenek egymás nézőpontjaival e témát illetően.

2020. május 27-28: Szerepkonfliktus – nő, karrier, család; tréner: Csog Blanka
A tréning célja, hogy a résztvevő felismerje az aktuálisan betöltött szerepeit- anya, feleség, barátnő, szakember stb- és azokat tudatosan megélje. Önismereti munka során feloldja a
szerepkonfliktusait, megküzdési stratégiáit bővítse, erőforrásait hatékonyabban használja.

2020. június 4-5: Család – idő és költséggazdálkodás; tréner: Kopf Katalin
A képzés alapvető célja, hogy a résztvevők alapvető információkat sajátíthassanak el az időmenedzsment, a munka- és szabadidő egyensúly, valamint a költséggazdálkodás alapjairól.
A képzés célja, hogy a résztvevők a képzés elvégzése után megfelelő tudással rendelkezzenek idejük eredményesebb beosztásához, illetve képesek legyenek a rendelkezésre álló bevételeikkel a mindennapi életben előforduló költségeiket fedezni, illetve kiadásaikat megtervezni. A fent említett célok eléréséhez a résztvevők képzettségüknek és képességeiknek megfelelően, illetve esetleges fizikai vagy értelmi hátrányaik figyelembevételével minden lehetőséget megkapnak, hogy az elsajátítandó tudást később, mind együtt, mind külön-külön megfelelően használhassák.

2020. június 9-10: Otthonápolás, gondozás; tréner: Király Csabáné
Otthon ápolás, hol a határ? Mikor kell külső intézményi segítséget kérni. Szociális szolgáltatások igénybevétele a beteg ember gondozása során. Demens beteg a családban, Demencia – népbetegség. Bárkit érinthet. Család szerepe a gondozás során. Miben rejtőzhet a segítség.
Jogi életviteli nehézségek.

2020. június 24-25: Önismeret karriertervezéssel; tréner: Csog Blanka
A program célja, hogy a munkavállaló megismerje saját erősségeit, gyengeségeit, érdeklődési körét, képességeit. Ezen ismeretek birtokában képessé váljon hatékonyabb döntéseket hozni
céljai elérése érdekében. A tréning célja, hogy a résztvevő felmérje azon képességeit és készségeit, amelyekre alapozhat a megfelelő munkakör kiválasztásánál, illetve amelyekben
még szükséges fejlődnie. Megérti, hogy ha érdeklődési körének megfelelő foglalkozást
választ, akkor képes tartósan és jól teljesíteni, csökken a kiégés és a munkahelyi stressz
kialakulásának kockázata. Az állásinterjúra való felkészülés sikeresebbé teszi a munkaerő
piacra való be/visszakerülést. A tréning során a résztvevő, a konstruktív konfliktus és
stresszkezeléshez szükséges ismereteket és készségeket sajátíthat el.

2020. július 22-23: Informatikai alapismeretek; tréner: Oláh Ferenc
Célunk a digitális írástudás elsajátításában való segítségnyújtás. Elsősorban azokhoz szólunk,
akiknek szükséges a munka világába való visszatéréshez ismeret az új fejlesztésekről, lehetőségekről a digitális világban. Két nap alatt olyan tudás ismétlést, és alapokat adunk,
hogy megfeleljenek az információs társadalom elvárásainak, készség szinten tudják használni a számítógépet, hozzájuthassanak a világhálón található ismeretekhez. A témák: szövegszerkesztő használata, levelezési programok, közösségi oldalak használata, google szolgáltatásainak számítógépen és telefonon történő használata (naptár, levelezés, címjegyzék,
fordítás)

2020. szeptember 9-10: Angol nyelvi ismétlés; tréner: Hohner Barbara
A képzéshez szükséges az alapfokú angol nyelvtudás. A két nap alatt célunk, a már korábban
megtanult angol nyelvi ismeretek felelevenítése, gyakorlati szintre emelése. A résztvevők
megfelelő gyakorlattal rendelkezzenek hétköznapi, alapszintű beszélgetések lebonyolításában,
érdeklődő e-mailek megválaszolásában, segítségkérők eligazításában. Célcsoportunk, akik
már tanultak korábban angol nyelvet, de felhasználói szinten nem alkalmazták, így
bátortalanok, és bizonytalanok a nyelv használatában. A témák: bemutatkozás, személyes
adatok, saját magunk és munkahelyünk rövid leírása; a dolgok helyének megnevezése, a
felgyorsult világban való tájékozódás; segítségkérés, segítségnyújtás, útbaigazítás – szóban és
telefonon; mit tegyek? – probléma megfogalmazása, arra reagálás: tanácsadás; Ígéretek,
felajánlások, döntések kifejezése; mindennapi beszédhelyzetek – szituációs gyakorlatok.

2020. szeptember 23-24: Munkahelyi konfliktushelyzetek; tréner: Csog Blanka
A program célja a munkavállaló és munkáltató együttműködésének javítása a különböző
konfliktushelyzetek korai felismerésével, azok elkerülésével, vagy hatékony megoldásával. A
tréning célja, hogy a résztvevők a konstruktív konfliktus és stresszkezeléshez szükséges ismereteket és készségeket sajátítsanak el.

szponzorált tartalom
Díjakat alapít és adományoz a Magyar Batthyány Alapítvány
Angola várja a magyar fejlesztéseket
Elsősorban az informatika, a digitális kormányzás és a vízgazdálkodás területén.
A kecskeméti tűzoltóktól kért segítséget egy kutyus
Pocak egy tacskóval szökött meg hajnalban, de míg a társa hazatalált, addig ő eltévedt.
Újabb halálos áldozata van a stájerországi sziklaomlásnak
Az 50 éves magyar és a 21 éves grazi nő mellett egy 30 éves szlovák állampolgárságú férfi is életét vesztette.
Fennakadás nélkül járható a határ Hegyeshalomnál és Sopronnál
Ausztria megkettőzi az ellenőrzést a keleti határokon.
Gyász
,,Küzdelmes volt Életed, áldott legyen pihenésed! Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Édesanyánk, Nagymamánk és testvérem, KULTSÁR JUDIT MÁRIA életének 77. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2020. július 16-án, csütörtökön 10.30 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk osztoznak. Gyászoló család
,,Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyám, nagymamám, testvérem, anyósom és rokonunk, CSILLAG JÁNOSNÉ szül. Horváth Anna enesei lakos életének 88. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. július 13-án 17 órakor lesz az enesei temetőben. Engesztelő szentmise a temetés előtt, 16.15 órakor a helyi katolikus templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
,,Uram, Te jónak láttad elszólítani. Szent az akarat, mely így tud dönteni. És én, ha kérdezem, miért ily hirtelen, hallgat, s nem felel senki sem. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. VÖRÖS JÓZSEFNÉ Dancsár Mária életének 88. évében elhunyt. Temetése 2020. július 14-én, kedden 16 órakor lesz a pannonhalmi temetőben. Előtte, 15 órakor engesztelő szentmisét mondatunk a kistemplomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Egész életeden át szívesen dolgozva, szerényen éltél, most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél. Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGY ISTVÁN szanyi születésű, győri lakos volt Győri Tervező- és GYÁÉV-dolgozó életének 86. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. július 14-én, kedden 10 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik egy szál virággal elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, elpihent a kéz, mely értünk dolgozott. Szerető szíveddel oly sokat adtál, Isten kegyelméből most megváltást kaptál.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk, anyósunk és rokonunk, POLGÁR GYULÁNÉ szül. Éger Terézia életének 87. évében csendesen elhunyt. Temetése 2020. július 13-án, hétfőn, 15 órakor lesz a győr-újvárosi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott, megpihent a szív, mely értünk dobogott. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZIGETI ANTAL FERENC völcseji születésű, budapesti lakos életének 68. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunktól 2020. július 15-én 12 órakor Budapesten, a Fiumei úti temető ravatalozójában veszünk végső búcsút. Emléke szívünkben örökké él. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesapánk, nagypapánk, apósom és rokonunk, SZALAI REZSŐ életének 91. évében csendesen elhunyt. Temetése engesztelő szentmisével egybekötve 2020. július 13-án, hétfőn 15 órakor lesz kapuvári Szent Kereszt-temetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ZSUBRITS ISTVÁNNÉ szül. Leitner Bernadett életének 91. évében elhunyt. Temetése 2020. július 17-én, pénteken 11.30 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Engesztelő gyászmisét 2020. augusztus 2-án, vasárnap 11.30 órakor mondatunk a soproni Szentlélek-templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagyapánk, KIRÁLYI ISTVÁN 72 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. 07. 15-én, szerdán 11 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Kedves rokon, barát, ismerős! Szentelj ma egy percet BALÁZS CSABA emlékére halálának 5. évfordulóján. Emberi tövény kibírni mindent, S menni mindig tovább, Még akkor is, ha nem élnek már bennünk, Remények és csodák. (Hemingway) Szerető családod
Megemlékezés FARKAS KÁROLY halálának 20. évfordulójára Fáradt szívem hangosan dobog, Emléked árnya, még mindig itt lobog. Szél hozta húrokon, felsír egy dal, Minden ritmusa szívembe mar. Megfáradt szívem hangosan dobog, Te érted... ki hiányzik nagyon. Kit az idő múlásával sem feledek S, arra hogy mennyire szerettelek. Bennem most a magány dalol... Mert te már messze vagy... távol valahol... Feleséged, Lányod és családja, Fiad és családja
,,Csendesen alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője, ringatja már. Nem jöhet vissza, hiába hívjuk, emléke szívünkben otthont talál... Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesapánk, nagypapánk, KONCZ JÓZSEF 87 éves korában csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. július 13-án, hétfőn 11 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
,,Krisztus az én reményem! Fájdalommal, de a feltámadás hitével megerősödve tudatjuk, hogy EGRESITS FERENCNÉ szül. Opposits Mária életének 85. évében, 2020. július 7-én elhunyt. Temetésére 2020. július 14-én, kedden 16 órakor Kópházán kerül sor. Az engesztelő gyászmisét a temetés után a kegytemplomban mutatjuk be. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik osztoznak gyászunkban, és velünk imádkoznak kedves halottunkért. Gyászoló család
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. ÁRVAI ISTVÁN halálának 2. évfordulójára. ,,Szív sajog, a fájdalom nő, nem hoz enyhülést a múló idő. Évre év jön, az idő elröpül tova, de mi Téged nem feledünk el soha. Emléked szívünkben örökké él! Szerető gyermekeid és családjuk
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk, NÉMETH ZOLTÁN SÁNDOR agrármérnök halálának 2. évfordulóján! E szomorú napon nélküled maradtunk. Napi könnyeink sohasem múlnak, örökké hiányozni fogsz. Feleséged, fiaid, édesanyád