Elismerték a tehetségtámogatást

Elkötelezettség - A Nemak komolyan veszi a társadalmi felelősségvállalást

Genius Loci Díjjal tüntették ki a Nemak Győr Kft.-t. Az elismerést minden évben olyan vállalatok kapják, amelyek támogatják a tehetséggondozást, s ezáltal a tehetséges fiatalok versenyképes tudásának megteremtését.
A Genius Loci idei díjazottjai, akik kiemelkedő társadalmi szerepvállalásukért kapták a Nemzeti Tehetség Program elismerését.

Az ország versenyképessége szempontjából fontos cél, hogy a tehetséggondozás folyamatába cégek is bekapcsolódjanak, hozzájárulva a fiatalok tehetségének kibontakoztatásához és a tehetségek számára vonzó társadalmi környezet kialakításához. A vállalatok társadalmi felelősségvállalási programjaiban egyre több helyen jelenik meg a fiatal tehetségek támogatása – jó példa erre a Nemak Győr Alumínium-öntöde Kft., amely évek óta segíti az arra érdemes fiatalokat.

A Genius Loci Díjat idén 12 vállalat kapta meg, köztük három győri is: a Nemak mellett a Pannon-Víz Zrt. és a Robtron Elektronik Trade Kft. – az Arrabona Racing Team Formula Student csapatának egyik legnagyobb támogatója – is elismerésben részesült. A díjra a Kárpát-medencei Tehetséghálózat 1.400 tehetségpontja jelölhette azokat a vállalkozókat, illetve vállalatokat, amelyek a társadalmi felelősségvállalás jegyében támogatják a tehetséggondozást. A Nemakot a Széchenyi István Egyetem Tehetségpont terjesztette fel a díjra, ami azért is nagy elismerés, mert az egyetem – a képzési palettájából adódóan – nem a Nemak elsődleges oktatási partnere. 

Odaállnak a helyi értékek mellé

– Az öntészeti szakmát kiszolgáló anyagmérnök szakembereket csak egy helyen, a Miskolci Egyetemen képeznek az országban, ezért számunkra az az elsődleges, hogy az ott folyó képzés szakmai, gyakorlati bázisát biztosítsuk. Emellett azonban kiemelten fontos az is, hogy a helyi intézményekkel is jó kapcsolatot ápoljunk, kölcsönösen előnyös együttműködést alakítsunk ki. Ennek jegyében, ha közös duális képzésünk nincs is a győri egyetemmel, a gyártást támogató területeken (pénzügy, logisztika vagy az informatika) folyamatosan töltik nálunk széchenyis diákok a gyakorlatukat – mondja Szilasi Péter Tamás, a Nemak társadalmi kapcsolatok osztályának vezetője.

A jó kapcsolatban nagy szerepe van a Nemak helyi ügyek, közösségek iránti elkötelezettségének is.
– Számunkra fontos, hogy aktívan, tevékenyen részt vegyünk a város életében, hogy sok szálon kötődjünk a városhoz, az itt élőkhöz. Ezzel a filantróp, önzetlen segítő szemlélettel szeretnénk hozzájárulni a sokszínű Győrhöz – a Széchenyi-egyetemen folyó minőségi képzés pedig olyan „helyi érték”, amely mellé szívesen odaállunk.
 

Konczos Kornél (balra) 2007-ben széchenyis gyakornokként kezdett a Nemaknál, mára már a vállalat egyik középvezetője.
Konczos Kornél (balra) 2007-ben széchenyis gyakornokként kezdett a Nemaknál, mára már a vállalat egyik középvezetője.

A műszaki pályák presztízséért

A Nemak nem közvetlenül az egyetemen folyó képzést vagy az intézményt támogatja, hanem a kiemelkedő hallgatói teljesítményt, illetve a hallgatók színvonalasabb képzését célzó oktatói erőfeszítéseket ismeri el. A többi között támogatja az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) megrendezését, amelynek tavaly a nyitórendezvényét és három szekcióját is Győrben rendezték. Jövőre pedig itt lesz a műszaki OTDK, amelyen idén a Nemak duális képzésében tanuló miskolci diákok rendkívül eredményesen szerepeltek. A Nemak részt vesz a Széchenyi-egyetem Practing Alapítványának munkájában is, amely az egyetemi duális képzés letéteményese annak ellenére, hogy jelenleg közvetlenül nem fogad a győri intézményből duális képzésben részt vevő egyetemistákat.

– Bár tapasztalható némi javulás, a műszaki pályákon még ma is nagy a szakemberhiány. Ezért úgy érezzük, gyártó vállalatként a Nemaknak oda kell állnia az olyan kezdeményezések mellé, amelyek javíthatnak a tendencián. A pályaorientáció, így az egyetemmel szorosan együttműködő Mobilis vagy a győri vállalatok igényeit és a Széchenyi-egyetem képzési portfólióját játékos formában bemutató TechTogether-versenyek támogatása fontos elem a vállalat társadalmi felelősségvállalási programjában. A gépészmérnöki képzés és a járműiparhoz kapcsolódó egyéb területek iránt már érezhetően megnőtt az érdeklődés: egyre jobb minőségűek a képzések is, de még az érintett nagyvállalatok részéről is sokat kell tenni és komoly összefogás szükséges azért, hogy a műszaki pályák stagnáló vagy lassan növekvő népszerűsége javuljon – mondja Szilasi Péter Tamás. Hozzáteszi: ezek a szakmák ugyan nem könnyűek, de cserébe olyan életpályát, karrierlehetőséget, biztos megélhetést – a tehetséges szakembereknek pedig sok-sok örömöt – kínálnak, amelyért érdemes erőfeszítéseket tenni.

(X)
szponzorált tartalom
MVM EDISON 2020 – Verseny az innovatív megoldásokért
Holtan találtak egy 24 éves nőt dombrádi otthonában
Az elsődleges adatok szerint a nő halálát idegenkezűség okozta.
A siket lány esete az Instagrammal – kérése nem maradt válasz nélkül
Talán még másoknál is inkább megkeserítette az életét a járvány.
Francia csapatok végeztek az al-Kaida észak-afrikai vezetőjével Maliban
Abdelmalek Drukdelt a francia hadsereg alakulatai helyi partnerek támogatásával ölték meg.
Több mint 2,7 millió ügyfél választotta a törlesztési moratóriumot
Az adatok szerint az intézkedés a sérülékenyebb, az állami beavatkozásra leginkább rászoruló társadalmi csoportokat segítette.
Gyász
„[..] a Bárány, aki a trón közepén áll, legelteti, és élő vizek forrásához tereli őket, az Isten pedig letöröl a szemünkről minden könnyet. (Jelenések Könyve) Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy Édesanyánk, PÁLINGER ISTVÁNNÉ szül. Bély Anna életének 93. évében megtért teremtőjéhez. Szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra a mecséri temetőben. Gyászoló szerettei
„Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Megpihentet zöldellő réteken, és csendes vizekhez terel engem. (23. Zsoltár) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették, tisztelték és ismerték, hogy GESZTESI LAJOSNÉ szül. Váradi Blanka hosszú életének végén örökre megpihent. Utolsó útjára 2020. június 9-én, kedden 14 órakor kísérjük a győr-nádorvárosi temető régi ravatalozójából. Emléke szívünkben él. Gyászoló család
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Itt hagytál minden álmot, vágyat, nem mesélsz már az unokáknak. Most szívemből kérem tőletek, szeressétek egymást, mert én már nem leszek. Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, apósunk, nagypapánk, dédink, rokonunk és ismerősünk, NÉMETH-GY. SÁNDOR életének 87. évében csendesen elhunyt. Temetése 2020. június 9-én, kedden 15 órakor lesz a kapuvári Szent Kereszt-temetőben. Az engesztelő szentmise 7.30 órakor kezdődik a Szent Anna-templomban. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédink és rokonunk, UDVAROS LAJOSNÉ szül. Laczó Rozália életének 87. évében csendesen elhunyt. Temetése június 9-én, kedden 15 órakor lesz Jánossomorján, a szentjánosi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Elmenni nehéz volt, itt hagyni titeket, de azért ne fájjon értem szerető szívetek. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, kinek élete jóság volt és szeretet. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamink, testvérem, keresztanyánk és rokonunk, SÁNDORNÉ CSÁKTORNYAI ÉVA életének 66. évében csendesen elhunyt. Hamvait szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra a győr-nádorvárosi köztemetőben. Gyászoló család
„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, nagymamánk, anyósunk, testvérünk és rokonunk, LANGER KARL-HEINZNÉ szül. Holczhammer Ilona türelemmel viselt betegség után, 2020. május 29-én elhunyt. Temetése 2020. június 8-án, hétfőn 15 órakor lesz a győr-révfalui temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik sírjára virágot helyeznek, és megtisztelik drága halottunkat. A gyászoló család
„Nem az hal meg, kit eltemetnek, az hal meg, kit már nem emlegetnek. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ALFÖLDI FERENCNÉ Rajka volt jegyzője 68 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Gyászoló család
Mély fájdalommal és fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy méltósággal viselt betegség után PUSZTER MÁTYÁS rajkai születésű, mosonmagyaróvári lakos 2020. május 23-án, életének 89. évében csendesen elhunyt. Végakaratának megfelelően, szűk családi körben eltemettük. Gyászoló családja
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ RÓBERT életének 61. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. június 9-én 13 órakor lesz a tényői katolikus temetőben. Kérjük, hogy szerettünktől egy szál virággal búcsúzzanak. Gyászoló család
Suhanva száll az élet tova, ami elmúlt nem jön vissza soha. A hegyeshalmi általános iskola 1975-ben végzett A és B osztály diákjai, a 45 éves osztálytalálkozó alkalmából tisztelettel emlékeznek elhunyt tanáraikra, és szeretettel gondolnak elhunyt osztálytársaikra: Baranyai Vilma, Bóta Zsuzsanna, Horváth Éva, Kappel Péter, Kolonics Sándor, Lips Ferenc, Pekárik Erika, Ress János, Vass Julianna
Szomorú szívvel emlékezünk, ID. PÁROS ZOLTÁN Lakatos Ipari Szövetkezet műszaki vezető, vadász halálának 6. évfordulóján. 64 évi házasság után, 89 évesen elmentél az örök vadászmezőkre. De jöhet, tél, ősz, nyár, tavasz Nélküled már semmi nem ugyanaz. Szerető feleséged: Zsuzsi és családod
Boldogságos szűzanya, öleld magadhoz őt, úgy mint anya gyermekét, hogy boldog lelke csillagként ragyogjon, Isten szent egén. Soha el nem múló fájdalommal emlékezem gyermekem MIKSÓ JÁNOSNÉ szül. Bogár Erika halálának 18. évfordulóján. Istenem, súgd meg neki halkan, lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam. Álmaimba keressen meg engem, még egyszer had lássam, had öleljem. Nem szólnék róla, mélyen gyötör a bánat, csak had lássam még egyszer az én kicsi lányom. Had legyen nekem ez a legszebb álmom, súgd meg neki halkan, én minden nap várom. Örökké szerető édesanyád, testvéreid és családjuk
Fájó szívvel emlékezünk SZAKÁCS JÓZSEF halálának 1. évfordulójára. Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Családod
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SÁNDOR LAJOS és felesége, BIEBER ANNA volt mosonmagyaróvári lakosok hamvait szűk családi körben örök nyugalomra helyeztük a régi óvári temetőben. Szeretteik
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, FARKAS KÁROLYNÉ szül. Szigeti Mária életének 84. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása június 8-án, hétfőn 13 órakor lesz a mosoni temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család