Pályázati kisokos

2019.01.22. 14:36

Magyar Falu Program kiírásai

Februártól indulnak a Magyar Falu Program első pályázatai, amelyek ősz közepéig ütemezetten jelennek meg ebben az évben. Az önkormányzatokkal szemben nincs önerőelvárás, a finanszírozásnál pedig előnyt élveznek majd az alacsonyabb adóerő-képességű települések. A pályázatokat a Magyar Államkincstár bonyolítja le és a végső beadási határidő lejárta után körülbelül hatvan napon belül kibocsátják a támogatói okiratot sikeres pályázat esetében és azt követően napok kérdése, hogy a források az önkormányzatok számlájára kerüljenek.

A Magyar Falu Program keretében első körben (2019.február-március) az alábbi kiírások jelennek meg:

 1.      Orvosi rendelő, orvosi eszközök beszerzése alprogram 2 célterülettel

 1 célterület:

 • orvosi rendelő felújítására, bővítése; (abban az esetben is támogatható, ha többfunkciós az épület).
 • új, többcélú intézmény (háziorvosi, fogorvos, védőnő, gyermek) építésére, vagy felújítására;
 •  2 célterület:

 • bútorok beszerzésére;
 • az orvosi feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére.
 •  Pályázok köre:

 • 5000 lakos alatti települések

 • helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)
 • helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
 • Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

    2.      Szolgálati lakás program 2 célterülettel:

   1 célterület:

 • 5000 lakos alatti települési önkormányzatok tulajdonában lévő orvosi rendelők fejlesztésének támogatása
 • új épület építése: ahol az orvosi praxis tartósan betöltetlen (6 hónapja legalább)
 •  2 célterület:

 • Az egyéb közfeladatot ellátó személyek számára kialakítandó szolgálati lakás alprogram

 • új épület építése
 • felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),
 • átalakítás,
 • bővítés,
 • ingatlankiváltás,
 • funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás
 •  Pályázok köre:

 • 5000 lakos alatti települések

 • helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)
 • helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
 • Azon a települések, pályázhatnak, amelyek jegyző, pénzügyi munkakörben foglalkoztatott önkormányzati köztisztviselő, óvodapedagógus, felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, körzeti megbízott számára biztosítanak szolgálati lakást a programból.

  Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

   3.      A nemzeti és helyi identitástudat erősítése 3 célterülettel:

   1 célterület:

 • Max 15 millió forint határig: meglévő közösségi és kulturális építmények tereinek felújítása
 • 2 célterület:

 • Max. 5 millió forint összeghatáráig: a közösségi célú helyiségekben megvalósuló (program, eszköz beszerzés.)
 • 3 célterület:

 • III. 2019. évi garantált bérminimumnak megfelelő összegben: közösségszervező bértámogatás nyújtása (kizárólag csak 1 személy megjelölésével)
 • Mindhárom önállóan támogatható célterületre benyújtható támogatási kérelem ugyanazon kérelemben.

  Cél:

 • 5000 fő lélekszám alatti települések számára a már meglévő kulturális intézmények tereinek felújítására, kultúrát segítő személy programszervező foglalkoztatására, valamint egyéb programszervezésre, és a programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre és működési költségekre.
 •  Pályázok köre:

 • 5000 lakos alatti települések

 • helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)
 • helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
 • Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

   

  A Magyar Falu Program keretében továbbiakban az alábbi kiírások jelennek meg:

   4.      Bölcsőde, óvoda program 2 célterülettel

  A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

  -         1 célterület a „Bölcsőde” vonatkozásában:

 • újonnan létrehozandó önkormányzati tulajdonú bölcsődék, mini bölcsődék megépítése;
 • férőhelyhiánnyal küzdő, meglévő bölcsődék, mini bölcsődék kapacitás bővítése és ehhez kapcsolódó átépítése; korszerűsítése, valamint tárgyi eszköz és berendezés fejlesztése;
 • jelenleg nem bölcsődei funkciót ellátó épületek bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek céljából történő átalakítása
 • -         2 célterület az „Óvoda” vonatkozásában:

 • azon helyi önkormányzatok esetében, akik nem rendelkeznek óvodával, támogatás új óvoda építésére;
 • korábbi években bezárt óvodai épület újra nyitása, felújítással, átalakítással;
 • meglévő, de funkció nélküli épület óvodává történő átalakítása és felújítása;
 • támogatási forrás biztosítása a már működő óvodák férőhelybővítésére, a meglévő óvodák felújítására, férőhelybővítés nélkül, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. melléklete szerinti követelmények szerinti eszközök és felszerelések beszerzésére.
 • Egy támogatási kérelem keretében egy intézmény (bölcsőde vagy óvoda vagy integrált intézmény) fejlesztésére igényelhet támogatást a Pályázó.

  Pályázok köre:

 • 5000 lakos alatti települések

 • helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)
 • helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
 • Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

   5.      Belterületi járdafelújítás anyagtámogatása, és belterületi útfelújítás 2 célterülettel

   Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Útfelújítás és Járdafelújítás anyagtámogatása
 •  Önállóan nem támogatható tevékenységek mindkét célterület vonatkozásában:

  -         előkészítési tevékenység (például tervezés, közbeszerzés díja)

  -         a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása (pl.: híd)

  -         az út és környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása

  -         út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl.: jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása).

   Nem támogatható tevékenységek különösen:

  -         a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kezelt belterületi utak felújítása

  -         a projekt céljaihoz nem szükséges, azokhoz nem kapcsolható fejlesztések és beszerzések;

  -         az elmúlt 5 évben hazai vagy uniós forrásból támogatásban részesült, de még nem lezárt projektek vagy projektelemek.

   Pályázok köre:

 • 5000 lakos alatti települések

 • helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)
 • helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
 • Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

   

   6.      Eszközfejlesztés közterület karbantartására

   Megvalósítandó tevékenység:

  -         5000 fő lélekszám alatti önkormányzatok és önkormányzati társulások számára új eszközök/munkagépek beszerzésére, amelyek hozzájárulnak a közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához.

   Önállóan támogatható tevékenységek:

  Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő utak, közterületek kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását biztosító:

  a)      vontatott és függesztett munkagépek,

  b)      erőgépek (például traktor, bobcat),

  c)       erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek,

  d)      ágaprító gépek beszerzése

  e)      kisebb gépek, eszközök: például fűnyíró, sövényvágó, magassági ágvágó, szárzúzó, fűkasza, láncfűrész, fúró, áramfejlesztő, traktorra homlokrakodó, sarokcsiszoló, gyémánt szemcsés korong, inverter (kisebb gépek minimum összege: 50 000 forint) beszerzése.

   Önállóan nem támogatható tevékenységek:

  a)      előkészítési tevékenység (például tervezés, közbeszerzés díja) a projekt teljes költségének maximum

  b)      kiegészítő tartozékok, melyek az utak karbantartását szolgáló erő- és munkagépek működtetéséhez nélkülözhetetlenek

   Pályázok köre:

 • 5000 lakos alatti települések

 • helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)
 • helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
 • Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

  7.      Falubusz (falu- és tanyagondnoki szolgálat) fejlesztése

   -         Új falubuszok beszerzése és üzembe helyezése

 • falu- és tanyagondnoki szolgáltatást üzemeltető települések részére, akik korábban támogatás keretében még nem szereztek be falubuszt, valamint a falugondnoki szolgálat esetében a lélekszáma 2019. január 1-én nem haladja meg az 600 főt., a tanyagondnoki szolgálat esetében a lélekszáma 2019. január 1-jén nem haladja meg a 400 főt.
 • Új falubuszok beszerzése és üzembe helyezése újonnan létrejött falu- és tanyagondnoki szolgálatok számára
 • A már meglévő, 6 éves kort meghaladó, és az amortizációs határérték feletti (160.000 km) futásteljesítménnyel rendelkező falubuszok cseréjére, azon pályázók esetében, ahol nem áll fenn fenntartási kötelezettség
 •  Pályázok köre:

 • 5000 lakos alatti települések

 • helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)
 • helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
 •  Nem részesülhet támogatásban:

 • új falubusz beszerzése, vagy cseréje esetén a pályázatban érintett települési önkormányzat, más hazai vagy uniós forrás keretében (pl: ÚMVP) az elmúlt hat évben jelen pályázat tartalmával megegyező támogatásban részesült.
 • falubusz cseréje esetén a jelenleg meglevő lecserélni kívánt falubusz életkora nem haladja meg a 6 évet a pályázat benyújtásának pillanatában, és amortizációs határérték alatti (160.000 km alatt) futásteljesítménnyel rendelkezik
 • falubusz cseréje esetén azon települések, ahol meghaladták a futásteljesítményt (160.000 km), és élettartamot (6 év), de a korábbi támogatás (hazai vagy uniós) keretében beszerzett járműre vonatkozóan még fenntartási kötelezettségük áll fenn
 • Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

   

   8.      Óvoda udvar program

   Projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

   Önállóan támogatható tevékenységek:

  -         Óvodaudvar, játszóudvar kialakítása, felújítása, korszerűsítése (pl. kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése, kerítés építése, javítása, zöldterület fejlesztése, ivókút építése, új burkolat kialakítása, egyéb fejlesztések)

  -         óvodai szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszköz és felszerelések beszerzése

   Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

  -         a hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése (az óvoda épületének telkén belül, és ha az adottságok szükségessé teszik a parkolók a telekhatártól mért, legfeljebb 100 m-en belüli önkormányzati tulajdonú közterületen is létesíthető) azzal, hogy a fejlesztésre kerülő parkolóhelyek a fenntartási időszak végéig nem lehetnek díjkötelesek;

  -         udvari akadálymentesítés,

  -         projekt-előkészítés, tervezés,

  -         projekt végrehajtási költségek

   Pályázok köre:

 • 5000 lakos alatti települések

 • helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)
 • helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
 • Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

   9.      Óvodai sport program

  A pályázat célja:

  -         önkormányzati tulajdonú óvodák sportpályájának kialakítása az „Irány a pálya program” keretében.

  A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

  -         új óvodai sportpálya kialakítása:” Irány a pálya” programban való részvétellel egy 8x16 méteres rekortán borítású, többfunkciós sportpálya építése

   Pályázok köre:

 • 5000 lakos alatti települések

 • helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)
 • helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
 • Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású 

   

   10.   Polgármesteri hivatal felújítása program

   Megvalósítandó tevékenységek:

  -         5000 fő lélekszám alatti települések polgármesteri hivatalainak külső és belső felújítására, korszerűsítésére, illetve a közös önkormányzati hivatalok felújítását is támogatja, mivel a hatályos jogszabályok alapján 2000 fő lakosságszám alatti település nem tarthat fent önálló polgármesteri hivatalt.

  Önállóan támogatható tevékenységek: (1 tevékenység kötelezően megvalósítandó)

  -         kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, polgármesteri hivatal funkciót betöltő épület,

 • külső és belső felújítása,
 • átépítése, korszerűsítése (fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, infó- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése)
 • -         kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, polgármesteri hivatalt is működtető, többfunkciós épület,

 • külső és belső felújítása,
 • átépítése,
 • korszerűsítése (fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek korszerűsítése)
 • Önállóan nem támogatható tevékenységek:

  -         megújuló energiaforrás alkalmazása

  -         akadálymentesítés

  -         bútorcsere

  -         előkészítési tevékenység (pl.: tervezés, közbeszerzés díja)

  -         A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment szakhatósági engedélyezési költségek, hozzájárulások, bejegyzési költségek. tanúsítványok)

  Pályázok köre:

 • 5000 lakos alatti települések

 • helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)
 • helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
 • Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású 

   11.   Temető fejlesztése program 2 célterülettel:

  1 célterület:

  -         Max 30 millió forint összeghatárig ravatalozó építésére, bővítésére (filagória, illemhely), külső és belső felújítására,

  2 célterület:

   Max 5 millió forint összeghatárig:

  -         temetőhöz kapcsolódó épület vagy építmény külső és belső felújítása (vizesblokk, illemhely, kápolna, külön kiszolgáló építmények)

  -         urnafal kialakítása, felújítása, kolumbárium (az urnafal elhelyezésére szolgáló épület) kialakítása,

  -         temetőben található közlekedési utak és egyéb infrastruktúra (pl vízvételi helyek, locsolókút telepítése) építésére, felújítására

  -         jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzésére (halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló halott hűtő),

  -         hulladéktároló

  -         temető bekerítése,

  -         a temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása (kerítés, sétány, járda építése, felújítása, parkosítás, parkrendezés),

  Pályázok köre:

 • 5000 lakos alatti települések

 • helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)
 • Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

  A felhívások hamarosan elérhetők lesznek, addig is részletes tájékoztatásért jelentkezzen előminősítésre az alábbi e-mail címen, illetve telefonszámon:

   -         e-mail: [email protected]  

  -         telefonszám: +36 20 377 9200 

   Amennyiben szeretnének sikeres résztvevői lenni a támogatott vidékfejlesztési programoknak, forduljanak bizalommal hozzánk.

  Hírlevél feliratkozás
  Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

  Ezek is érdekelhetik

  Hírlevél feliratkozás
  Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!