Pályázati kisokos

2015.03.29. 21:17

FONTOS információk az Áprilisban induló pályázatokkal kapcsolatban!

2015 áprilisában az elsők között kerülnek kiírásra a kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztéseihez, illetve beruházásaihoz kapcsolódó pályázatok, az energetikai pályázatok, amelyek a megújuló energiaforrások elterjedését támogatják, az infokommunikációs pályázatok, valamint a kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok.

A kiírásra kerülő áprilisi pályázatok:

GINOP 1.2.1.          Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

 • feldolgozóipari tevékenységet folytató KKV-k,
 • szabad vállalkozási zóna területén működő KKV-k,
 • kombinált termékek kedvezményezeti köre a fenti két célcsoporton túl - indokolt esetben – élelmiszeripari (Annex 1.) végterméket előállító középvállalatok,
 • nem szolgáltató szektorban működő KKV-k
 •  

  GINOP 1.2.2.           Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása a szabad vállalkozási zónákban

  Mikro-, kis- és középvállalkozások

  GINOP 1.3.1.          Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

 • Logisztikai szolgáltató központok,
 • logisztikai szolgáltatók
 •  

  GINOP 5.1.2.          Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése - támogató szolgáltatások

  Mikro-, kis- és középvállalkozások

  GINOP 5.3.3.          Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása

  Mikro-, kis- és középvállalkozások

  GINOP 6.1.3.          Idegen nyelvi készségek fejlesztése

  Mikro-, kis- és középvállalkozások

   

  A Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése és az energetikai pályázatok kombinált hiteltermék keretében júliustól és augusztustól lesznek elérhetők, éspedig:

   

  GINOP 1.2.3.           Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése kombinált hiteltermék keretében

  GINOP 3.2.2.           Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása kombinált hiteltermék keretében

  GINOP 4.1.1.          Épületenergetikai fejlesztések

  GINOP 4.1.2.          Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

  GINOP 4.1.3.          Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrás használatával

   


  Mi a teendő, ha pályázni szeretne?

  Jelezze szándékát e-mailben az [email protected] címen vagy a 20 377 9200-ás telefonszámon illetve elektronikusan küldje meg számunkra az előminősítéshez szükséges kitöltött kérdőívet, így ügyfelünké válhat.

  Az előminősítés és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások illetve a pályázatfigyelés, tanácsadás és projektgenerálási szolgáltatások ingyenesek és az alábbi linkről tölthetők le:

   

  Ügyfeleinknek az alábbi szolgáltatások ingyenesek:

 • A vállalkozás pályázati előminősítése.

 • Megfelelő pályázati forrás felkutatása (magyar és brüsszeli).
 • Ötlet/projekt illesztése aktuális pályázatokhoz, komplex fejlesztési tanácsadás.
 • A vállalkozás számviteli felkészítése a pályázatra.
 • Üzleti tervkészítés, controlling.
 • Pályázathoz kapcsolódó hitelforrások felkutatása és ügyintézése.
 • Pályázatírás, pályázati tanácsadás és
 • Közbeszerzési eljárások lebonyolítása, illetve közbeszerzési eljárásokban ajánlati és teljesítési biztosítékok beszerzése.
 • Kivitelezési szerződéseknél a teljesítési garanciák biztosítása.
 • Teljes körű projektmenedzsment.

 •  

  A kiírásra kerülő GINOP pályázatok keretében előreláthatóan az alábbi tevékenységek támogatandóak:

  a)       Eszközbeszerzés.

 • technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése,
 • szállítás és üzembe helyezés,
 • betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva),
 • az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.”
 •  

  b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás

 • infrastruktúra építése, fejlesztése,
 • ingatlan építése, bővítése, fejlesztése, átalakítása,
 • ingatlanvásárlás (csak a Kombinált Mikro hiteles pályázat esetében van lehetőség rá)
 •  

  c) Információs technológiafejlesztés

  Beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is:

 • új hardver,
 • szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver),
 •  

  Elszámolható költségek köre:

   

  Az új pályázati ciklusban az előkészítés és megvalósítás költségeit 20% alá kell szorítani éspedig az alábbiak figyelembe vételével.

 • Az előkészítés közvetlen költségei nem lehetnek magasabbak 7%-nál
 • A közvetett költségei 5,5%-nál nem lehetnek magasabbak
 • Az ingatlanbeszerzéssel kapcsolatos költségek 2% alatt maradnak
 • A rezsiköltségek 1% alatt.
 • Ez összesen maximum 15% - lehet.

  Új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése

   

 • Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára.
 •  

  Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése

 • Információs technológia fejlesztéshez (beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztéseket, üzleti alkalmazásokat) kapcsolódó hardverek egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű eszközök költségei (Informatikai beszerzések esetén a Számítógép konfiguráció egy tételnek számít. A konfigurációnak nem része a projektor és a fénymásoló).
 •  

  Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek  beszerzésének költségei az egyedi fejlesztésű szoftverek kivételével

 • Információs technológiafejlesztés (beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzésének költségei:
 •  

  Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás

 • Telekhatáron belüli infrastrukturális beruházások költsége (A felsoroltak akkor is infrastrukturális beruházásnak minősülnek, ha azok technológiai célokat is szolgálnak):

 •  Épületgépészeti gépek
 • ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 •  földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhő vezeték, egyéb fűtési és hűtési rendszerek és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 •  elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 •  eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 •  szennyvíztároló,
 •  központi fűtési, szellőzési, légfrissítő berendezések,
 •  felvonók,
 •  iparvágány,
 •  hűtőkamra,
 •  siló,
 •  ipari kapuk,
 • a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
 •  útépítés, parkoló, kerítésépítés,
 •  őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése.
 • Ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás).
 • Ingatlan vételára (adás-vételiszerződésben szereplő kifizetett ellenérték), amennyiben az ingatlan a Kedvezményezett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül szolgál, erre a célra alkalmas, és kizárólagosan a Kedvezményezett tulajdonába kerül. Amennyiben az ingatlanvásárlás keretében telek és felépítmény vásárlására is sor kerül, és az adásvételi szerződés a telek vételárát is megállapítja, úgy erre az esetre a támogathatóság feltétele, hogy a telekre megállapított vételár a teljes elszámolható összköltség 10%-át ne haladja meg.”
 •  

  Áprilisban induló pályázatok esetében a pályázóval szembeni alapvető elvárások:

  1.)      A támogatási rendszer sajátossága, hogy a pályázatot kiírásától számított általában 1 hónapos határidővel lehet benyújtani. Ha egy pályázó a számára előnyös pályázati felhívás megjelenésekor kezdi el szervezni az igénylést (pályázatíró megkeresése, megbízási szerződés megkötése, támogatható projektötlet kidolgozása, pályázati előminősítés, pályázati dokumentáció beszerzése, pályázat összeállítása), nagy valószínűséggel kicsúszik a határidőből.

  2.) A Széchenyi2020 kiírásoknál valódi működő cégeket, életképes, önállóan is helytálló projekteket kívánnak támogatni, ezét az alábbi elvárásokat támasztják a pályázóval szemben:

 • A pályázó cégnek  legalább 3 lezárt üzleti évvel rendelkeznie kell. Csak teljes éveket, azaz 365 napot lezáró üzleti évet fogadnak el, amelyet alá kell támasztani beszámolókkal, bevallásokkal.
 • Projektcégként is lehet pályázni (azaz akár frissen alapított céggel is), feltétel, hogy a projektcég egy olyan anyavállalat 100%-os tulajdonában legyen, amely megfelel a 3 éves lezárt üzleti évet előíró kritériumnak. Ez esetben célszerű magas törzstőkével megalapítani a céget.

 • Amennyiben az anyacégnek az árbevétele magas, de a költségei miatt a mérlegfőösszege jelentősen lecsökken, célszerű azt törzstőke emeléssel kompenzálni. (Ebben az esetben az elnyerhető támogatás összege magasabb lehet.)
 •  

 • Az elnyerhető támogatás összegnél lényeges lesz az utolsó évi nettó árbevétel, illetve korlátozásként a mérlegfőösszeg is szerepet játszik. (A teljes elszámolható összköltség nem haladhatja meg az elmúlt lezárt üzleti év nettó árbevételét, illetve a lezárt évre vonatkozó mérlegfőösszegét.)

 • Kizárólag aktív, működő céggel érdemes pályázni! (Amelynek nincs köztartozása, nincs munkaügyi elmaradása és nem áll csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt.) Alvó cégekkel jelen környezetben nem érdemes próbálkozni!
 • Fontos a minimum 1 fő statisztikai létszám és a pozitív eredmény megléte!
 • Amennyiben fejlesztést, beruházást tervez és ahhoz pályázati forrást kíván igénybe venni, keressen minket az ingyenes előszűrés érdekében.

  Az előminősítés és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások illetve a pályázatfigyelés, tanácsadás és projektgenerálási szolgáltatások ingyenesek és az alábbi linkről tölthetők le:

   

  Gönczi Zsolt, pályázati szakértő

  [email protected], +36 20 377 9200

  Ezek is érdekelhetik

  Hírlevél feliratkozás
  Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!