Hallgassa élőben!

Zöld sánc, mely véd és összeköt: a körtöltés

Örök emlékmű a körtöltés: miközben „a" Víz, az 1879-es áradat pusztítását idézi, 1880 óta védi a terebélyesedő város magját a folyótól, mely bizonyította, hogy képes a medrét övező gátakat is átlépni. De a pusztulásból újjászülető város szimbóluma, a szegediség jelképe is a körgát, mely elválaszt és összeköt – városrészeket, embereket, életeket is. Tettünk egy kört 127 éve épült, azóta szerencsére próbára nem tett földsáncon.

– Futókat, kutyasétáltatókat, kerékpározókat látni a körtöltésen a leggyakrabban. De tiszta időben Sándorfalvánál a látóhatár. Tavasztól őszig pedig a gát tövében, a lombos kiserdő miatt érezzük úgy magunkat, mintha kertvárosban élnénk – mutat ki az ablakon Virág Imre. Szeged egyik forgalmas szélső utcája, a Lomnici egyik paneltornyának hetedik emeletén élő család legifjabb tagja, Norbi is szeret az ablakon kinézni, és megnevezni, amit éppen lát: „autó” – a gáthoz ragasztott garázssoron, „baba” – vagyis ember a gáton.

– Annyian lakunk ebben a házban, mint egy kisebb faluban. De leginkább azok tartanak össze, akiknek ott a garázsa a gát tövében – magyarázza Norbi anyukája, Prágai Éva. – Mindenkit zavar, hogy sokan hulladéklerakó helynek tekintik a körgát túlsó oldalát, de még a házhoz közeli facsoportok tövét is.

Körgát Klub

Az 1988 első hónapjaiban született szegedi Körgát Klub egyik alapítója, a most önkormányzati képviselő Póda Jenő emlékeztet, hogy anno a „körgátosok” mondatták le Apró Antal pártállami országgyűlési képviselőt, megakadályozták az újszegedi KISZ-iskola száz forintos, jelképes összegű eladását. A civil kurázsira máig példát mutató szervezet volt a gesztora a Szegedi Ellenzéki Kerekasztalnak is. Az antikommunista, diktatúraellenes és polgári attitűdű csoportot a nézetek plularizmusa jellemezte. Ezért érthető, hogy a 90-es választásokon szövetségesének tudta az MDF, a Fidesz és az SZDSZ is. Az új rendszerváltó szervezet névadását Póda Jenő azzal magyarázza, hogy a csoport tagjai a körgáthoz közeli panelházakban éltek, s a földműre mint a várost az állandó létbizonytalanságtól is védelmező építményre gondoltak, mely lokálpatriota érzelmeket is kelt, miközben a teljességet és az összefogást sugallja.

Szeged „kínai fala”

Az űrből nem látszik, mint a kínai nagy fal, de a tízemeletes panelház fölsőbb emeleteiről is szép látvány a zöldhátú földsánc, amely a Tiszától indulva és oda visszatérve öleli, hogy védje Szegedet „a” Víztől. A Tisza partján élő, a szőke folyó szeszélyeit szerelmesen tűrő ember is beleborzong, mikor maga elé képzeli, hogy 128 éve több mint két hónapon át 3-4 méternél mélyebb víz borította Szeged nagy részét azután, hogy 1879. március 12-én a friss petresi töltés nem bírta a két árhullám találkozásának nyomását, és átszakadt. A víz áttörte az árvédelemre nem alkalmas vasúti töltést is, és a Tisza csak 186 nap múlva, augusztusban húzódott vissza medrébe. Hogy ez még egyszer ne következhessen be, a szegediek már 1879. március 18-án kérték a kormányt, hogy – többek között – építtesse fel a várost övező töltést. Az ötlet a Dáni Ferenc főispán által összehívott törvényhatósági gyűlésen Reizner János főjegyző és Szluha Ágoston tanácsos javaslata nyomán született. A krónika szerint 1880. júniusában kezdték meg a 12 kilométer hosszú, 10 méteres tiszai vízállás kivédésére alkalmas magasságú, 6 méter koronaszélességű, Szegedet ölelő körtöltés építését, amelynek külső oldalait hullámverés ellen 40 centiméter vastag tégla- és kőburkolattal erősítették meg.

– Másodlagos védmű a körtöltés, ezért nem a vízmű, hanem Szeged önkormányzatának tulajdona – ad felvilágosítást Molnár László. A polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodájának vezetője szerint – bár még nem kellett bizonyítania erejét – nemcsak Szegedet védi a körgát, hanem katasztrófahelyzet esetén a más településekről ide betelepítetteket is. E funkciója miatt a környezetgazdálkodási kht. karban tartja: a téglával borított oldalát gyomirtózza, a kiserdőtől mért 8 méteres nyiladékot tisztán tartja, a koronán pedig évente háromszor levágja a füvet. Nem fontos, hogy ez az építmény például extrémsport-célokat is szolgáljon. Szerinte épp elég, hogy a körgát Lugas utcától a József Attila sugárútig tartó szakaszának nagy részét járdalappal burkolták.

Emlékkő

A „Petresi töltésnél szilajon áttörve a gátat városunkra e helyen szabadultak az ár hullámparipái. Égi harag múltán kisütött az égi szivárvány, szőke Tiszánk örökös békét kötött Nagy-Szegedünkkel”. Móra Ferenc disztichonját vésték az 1929-ben felállított emlékkőbe, s még egy mondatot: Az 1879. március 12-i szegedi árvíz emlékére. A jeles kődarab elkerült a sáncnak támaszkodó garázsok közeléből, a körgát makkosházi szakaszáról. Ma már a körtöltés rókusi pályaudvar mögötti részén emlékeztet – ott, ahol a Tisza – „hátulról támadva” – átszakította a vasutat védő rézsűt, és a városra tört.

Futók és kutyák

– A rókusi részen előfordul, hogy a derékig érő gaz az úr, csak a béketelepi átjárótól a Felső-Tisza partig tartó szakasz olyan, mint amelyiknek van gazdája – mondja lihegve Keresztes Árpád, aki három éve minden hétköznap 14-15 kilométert fut a körtöltésen a Szeged Plazától a régi SZEOL-pályáig és vissza. – Egy-két biciklist kell kikerülni, leginkább horgászokat, akik a Lencsés tóra járnak. Ők nem, inkább a körgáton túli bozótosból föl-fölbukkanó hajléktalanok szólnak be olyasféléket, hogy „Ne egyél annyit, oszt nem köll futnod!” – anekdotázik a jó közérzete miatt sportoló fiatalember, aki egy trappban 4-5 másik futóval szokott találkozni. Ha valamelyik ismerős arccal egyszerre ér célba, biccent, váltanak néhány szót, aztán mindenki fut tovább. Szerinte a kutyásokkal is ki lehet jönni, újabban azt tapasztalja: a nagyobb testű állatot lefogja a gazdája, nehogy támadjon. Tudomásul kell venni, hogy a körgát önkormányzati rendeletben kijelölt kutyafuttató hely is.

Garázsok a senki földjén

– Nagyon Szeged széle a körgát, pedig már errefelé is átbukott rajta a város – mutat a baktói kiskertek irányába Kiss Sándor, aki épp egy kocsit bütyköl a garázsa előtt. A nyolcvanas években a gátoldalnak támasztott garázsokat egy erre szerveződött, azóta fölszívódott szövetkezet építette. S bár a 14 betondobozt tartalmazó, hosszan ismétlődő egységekben semmi se szokványos és szabványos, egy-egy 17 négyzetméteres kaszniért 1,7 milliót is megadnak a kocsitulajdonosok. – Nincs közvilágítás, és a polgárőrök se szeretnek errefelé járni, ezért már többször is feltörték a garázsomat, ellopták a közös villanyóraszekrény addig alumíniumajtaját. Mégis szeretek ide járni – 93 óta itt a garázsom, pedig a belvárosban lakom. Mert itt segítenek egymásnak az emberek a kocsit mosni, ezt-azt megszerelni, aztán a hírek is befutnak. Nyáron meg különösen nagy az élet, még bográcsozni is szoktunk. Na, olyankor előfordul, hogy a gát tetejére is fölmegyek. Megnézni, hogy napozik-e ott valami szépség.

Napi keresztrejtvény
Napi sudoku – könnyebb verzió
Napi sudoku – nehezebb verzió
Európának szüksége van az emberközpontú világnézetre
Baritz Sarolta Laura nővér, az Európai Polgár díj egyik idei kitüntetettje azt vallja: az ember elsődleges hajlama a jóra való törekvés.
Gyász
Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, örökre elmentél. Szereteted szívünkben örökké él. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, dédpapánk és zenésztársunk CSÓKA JÁNOS életének 91. évében hirtelen elhunyt. Búcsúztatása otthon, szűk családi körben történik. Gyászoló család
,,Az igazak lelke azonban Isten kezében van, és gyötrelem nem érheti őket. Mert ha az emberek szemében szenvedtek is, a reményük tele volt halhatatlansággal. (Bölcs 3,1.4) Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Csigó György életének 60. évében türelemmel viselt, súlyos betegségben, családja körében csendesen elhunyt. Lelki üdvéért szentmise a sopronkövesdi templomban október 27-én, szerdán 15.30 órakor lesz. 16 órakor kísérjük el utolsó útjára a temetőben. Köszönjük az együttérzésüket! Elegendő, ha ezt a jelenlétükkel, imáikkal fejezik ki. Gyászoló családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, nagymamánk, testvérem, anyósom és rokonunk FETTIKNÉ KÁDÁR KATALIN életének 66. évében hosszú betegség után csendesen elhunyt. Temetése október 26-án kedden 15 órakor lesz Jánossomorján a somorjai temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Istenem, vedd térdedre Édesanyánkat, ringasd szelíden, mert elfáradt. Ki adtál életet, adj neki most álmot, és mivel ígértél, szavadat kell állnod, mert ő mindig hitt és sose kételkedett, szájára suttogva vette a neved.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk GOMBÁS GYULÁNÉ életének 84. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. október 26-án, kedden 13 órakor lesz a bakonytamási temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
,,Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, testvérem, anyósom és nagymamánk, HAJÓS JÓZSEFNÉ szül. Nusser Mária Ilona 78 éves korában csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni temetéséről a család a későbbiekben gondoskodik. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
,,Nehéz, küzdelmes volt élete, amely most véget ért, fáradt, beteg teste megpihenni tért. Lelked velünk maradt, a szívünk nagyon fáj. Nyugodj békében, Drága Édesanyánk! Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyám, nagymamánk, dédink, testvérem, anyósunk, rokonunk és ismerősünk, ID. BAKONYI BÉLÁNÉ szül. Bedi Katalin életének 98. évében csendesen elhunyt. Temetése 2021. október 26-án, kedden 14 órakor lesz a sokorópátkai temetőben. Előtte, 13.15 órakor engesztelő szentmisét mondatunk a helyi templomban. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Uram engedd be Őt szent szívedbe, fogadd be kegyelmedbe, ami jót tett életében, érdeme legyen fönt az égben. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Testvérem és Rokonunk KRÁNITZ IMRE (ásványi születésű) életének 86. évében Hollandiában csendesen elhunyt. Temetése 2021. október 27-én, szerdán 15 órakor lesz Ásványrárón az ásványi temetőben. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, sírjára a kegyelet virágait elhelyezik és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Megállott a szívem, mely értetek dobogott, bezárult az ajkam, mely értetek aggódott. A halálon túl is szeretetem ott hagytam köztetek. Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, MAJSA GYULÁNÉ szül.: Baboss Zsuzsanna életének 67. évében, 2021. október 17-én örökre elhagyta e földi világot. Felejthetetlen szerettünktől a gyászmise után 2021. október 25-én 15 órakor a mihályi katolikus temetőben veszünk végső búcsút. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászolják: fia, lánya, édesanyja, unokái, testvére, menye, veje és mindazok, akik szerették.
,,Ma is úgy, mint réges-régen, ő volna végső menedékünk. Mindent, mi fáj, mi szívünket tépi, elpanaszolnánk sorra néki. Fejünk áldott keblére hajtanánk, ha élne most a Drága Jó Édesanyánk! Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédink, anyósom, rokonunk és ismerősünk, MILETICS GYÖRGYNÉ Bözsi néni 89 éves korában csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. október 27-én, szerdán 15 órakor lesz a vámosszabadi-szabadi temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló szerettei
Fáradt lelkem hazatalált. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett unokatestvérünk, barátom és rokonunk NÉMETH FERENC TAMÁS az MVG nyugdíjas gépészmérnöke életének 68. évében váratlanul meghalt. 2021. október 27-én 14.00 órakor a győri köztemető régi ravatalozójából kísérjük utolsó útjára. Engesztelő szentmise a győri Székesegyházban (Káptalandomb) 2021. október 27-én 15.00 órakor. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
,,Az ő szíve megpihent, a miénk vérzik, a fájdalmat csak az élők érzik. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, nagymamánk, dédmamánk, anyósunk, rokonunk és ismerősünk, NÉMETH GYULÁNÉ szül. Jenei Ildikó 77 éves korában csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. október 28-án, csütörtökön 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Szerető szíveddel oly sokat adtál, Isten kegyelméből most megváltást kaptál. Tested pihen csak az anyaföld mélyében, emléked tovább él szeretteid szívében. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága feleségem, édesanyánk, nagymamánk, dédink, üknagyim, anyósom és rokonunk STANITZ LÁSZLÓNÉ Szül: Hajdu Julianna rábatamási lakos életének 87. évében csendesen elhunyt. Temetése 2021. október 25-én 13 órakor lesz a rábatamási temetőben. Engesztelő szentmise a temetés előtt 12.15 órakor a helyi templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk, némán, csendesen! Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett fiam, nagybátyánk és rokonunk SZABÓ MIKLÓS életének 56. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2021. október 25-én hétfőn 13 órakor lesz az ikrényi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. (Róm.14,8) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamám és rokonunk ÖZV. NÁTZ ISTVÁNNÉ szül. Németh Katalin életének 74. évében csendesen elhunyt. Temetése október 25-én hétfőn 16 órakor lesz a lébényi római katolikus temetőben evangélikus szertartás szerint. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban velünk osztoznak. Gyászoló család
Csendesen alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője ringatja már. Nem jöhet vissza, hiába hívjuk, emléke szívünkben otthont talál. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, dédim, anyósom és rokonunk özv. BURJÁN KÁROLYNÉ Szül: Árpási Ilona rábapatonai lakos életének 92. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. október 26-án 13 órakor lesz a rábapatonai temetőben. Engesztelő szentmise a temetés előtt 12.15 órakor a helyi Plébánia templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család